Pavisam drīz - iAuto rallija 4.posms Bauskā (+video) 49

31.augusts 2003 9:29

6.-7. septembrī Bauskā notiks iAuto rallija kārtējais - 4.posms. Bāzes vieta - Mūsas trase. Rallijs notiks Brunavas un Ceraukstes pagastos - apskatīsim dzimto zemi.

Pasākums ir saskaņots gan ar Bauskas policiju, gan ar pagastu padomēm. Bāze - Mūsas autotrase. Ierašanās no piektdienas vakara. Nakšņošana Mūsas upes krastā - teltīs. Rallijā šoreiz būs nevis divi, bet trīs uzdevumi:

1. brauciens pēc leģendas ar regularitāti - apmēram 100km pa Bauskas rajona grants ceļiem;
2. veiklības brauciens (pa asfaltu) Mūsas trases teritorijā;
3. orientēšanās brauciens (vakarā) pa Bauskas rajonu, apmēram 100km pa 80% grants, 20% asfalta ceļiem.


Lūdzu ņemt vērā, ka braucieni notiks pa pierobežas zonu - dalībnieku pasēm jābūt obligāti (likumā ir paredzēts sods par atrašanos pierobežā bez pases).

Uzmanību: pirms un pēc sacensībām notiks OBLIGĀTA vadītāja alkohola pārbaude. Arī uz rajona ceļiem iespējama Ceļu policija ar ātrumu kontroli :)

Kā jau ierasts, papildus dalības maksai, kas samaksāta, katram dalībniekam jāpērk LAF vienreizējā licence.

Neliels ieskats no brauciena pa Bauskas rajonu.
(Video 8.11Mb)

Pieteikties uz ralliju var šeit.

Tūrisma rallijs standarta automašīnām
iAuto rallija kausa 4.posms
„Zelta Bauska”
N O L I K U M S

Pasākums notiek atbilstoši CSN un šī nolikuma prasībām. Pasākuma mērķis ir veicināt auto tūrismu Latvijā. Sacensības tiek organizētas pēc rallija principiem atbilstoši LAF Sporta Kodeksam un ievērojot Ceļu Satiksmes Noteikumus.
Nolikums ir šī pasākuma oficiāls pamatdokuments.

1. Pasākuma laiks un vieta
1.1. Pasākums notiks no 2003. gada 6. septembra un ilgs divas dienas, t.i., līdz 7. septembrim. Dalībnieku kustība notiks Organizatora noteiktā tūrisma maršrutā pa vispārējās lietošanas ceļiem, kuri netiek slēgti publiskai satiksmei. Pulcēšanās vieta - autotrase „MŪSA”, Bauskas rajons.
1.2. Pasākuma norise:
06.sep.03 8:00 - 9:00 – dalībnieku reģistrācija;
9:00 - 10:30 – mandātu komisija un tehniskā komisija turpat bāzē;
10:45 - 11:15 – rallija atklāšana un dalībnieku sapulce;
12:00 – pirmās automašīnas starts;
~ 15:00 – pirmās automašīnas finišs;

~ 16:30 - pirmās mašīnas SS starts;

20:00 – II dalībnieku sapulce, orientēšanās karšu izdalīšana;
21:00 – pirmās automašīnas orientēšanās starts;
~ 23:00 – pirmās automašīnas finišs.
07.sep.03.
~ 11:00 - rezultāti
~ 12:00 - apbalvošana

1.3. Atkarībā no dalībnieku skaita var tikt izmainīts pirmās a/m finiša laiks, par visām izmaiņām tiks ziņots dalībnieku sapulcē.

2. Pasākuma organizācija
2.1. Pasākumu organizē LAF biedrs S/O „ Mazozoli 4reiz4” sadarbībā ar interneta portālu „iAuto”.
2.2. Pasākuma oficiālās personas:
Pasākuma direktors – Elmārs Biele, tel. 9282919
Maršruta priekšnieks, galvenais tiesnesis – Gabriels Žīgurs
Tehniskais komisārs – Jānis Lazdāns

3. Maršruta-Trases raksturojums
3.1. Tūrisma trase veidota pa Latvijas Republikas vispārējās lietošanas, tai skaitā Ceraukstes un Brunavas pagastu ceļiem.
3.2. Tūrisma trases aptuvenais garums līdz 110 km. Starta intervāls – 3 minūtes (organizators ir tiesīgs mainīt starta intervāla laiku).
3.3. Iepazīšanās ar tūrisma trasi nav paredzēta.
3.4. Tūrisma trases veikšanas laikā ekipāža trasi veic maršruta dokumentos (leģendā vai shēmās) norādītajā secībā. Par nepareizā secībā veiktām tiesnešu punktu atzīmēm kontrolkartē paredzēts sods – rezultātu anulēšana.
3.5. «Leģenda» ir pasākuma oficiāls dokuments.
3.6. Sacensību raksturojums:
- rallija tipa pārbraucieni pēc leģendas, regularitāte (asfalts 20%, grants 80%)
- orientēšanās (grants 80%, smilts 10%, asfalts 10%)
- figurālā auto vadīšana – veiklības braucieni
3.7. Tūrisma trases kontrolmērījums veikts uz autoceļa Rīga-Bauska posmā 14-15 km un atbilst attālumam 1,00 km.

4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās var piedalīties jebkura fiziska persona, kas var uzrādīt šādus dokumentus:
- atbilstošās kategorijas autovadītāja apliecību;
- attiecīgās automašīnas tehnisko pasi;
- derīgu TA uzlīmi vai atbilstošu dokumentu.
4.2. Dalībnieku ekipāžā esošo personu skaits tiek ierobežots ar ražotāja noteikto maksimālo pasažieru skaitu konkrētajam transportlīdzeklim, bet ne mazāk, kā 2 cilvēki – pilots un stūrmanis.
4.3. Katrs dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību pasākuma laikā, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem zaudējumiem.
4.4. Organizators patur tiesības ierobežot maksimālo dalībnieku skaitu. Plānotais ekipāžu skaits – 35.
4.5. Par katras konkrētās ekipāžas atbilstību nolikuma prasībām lemj Organizators. Atteikums dalībai pasākumā nav pārsūdzams.

5. Dalībnieku automašīnas
5.1. Sacensībās var piedalīties ar jebkuras markas un modeļa vieglo automašīnu, kas atbilst CSN.
5.2. Automašīnām ir jābūt derīgai CSDD tehniskās apskates uzlīmei.
5.3. Dalībniekiem jāuzrāda līdz pasākuma beigām derīga automašīnas OCTA apdrošināšanas polise.
5.4. Automašīnai jābūt nokomplektētai atbilstoši CSN prasībām (aptieciņa, avārijas apstāšanās zīme, ugunsdzēšamais aparāts). Visam jābūt stingri nostiprinātam savās atrašanās vietās.
5.5. Dalībnieku automašīnā pasākuma laikā jābūt vismaz vienam mobilajam telefonam darba kārtībā, kura numurs jāuzrāda pieteikuma veidlapā.

6. Pieteikumi
6.1. Iepriekšējie pieteikumi jāaizpilda Internetā (http://www.rally.zona.lv), kur jāuzrāda ekipāžas sastāvs, automašīnas marka, kontakta tālrunis. Pieteikšanās beigu termiņš ir 2003. gada 5. septembris.
6.2. Pēc iepriekšējo pieteikumu nosūtīšanas ekipāžai ir tiesības mainīt tās sastāvu.
6.3. Pieteikumam bez 100% apmaksātas dalības maksas ir tikai informatīvs raksturs.
6.4. Reģistrācijas dienā (6. septembrī) dalībnieki ar savu parakstu pieteikumā apliecina, ka ir iepazinušies ar šī pasākuma nolikumu un apņemas to pildīt.
6.5. Par 6.4. punkta neievērošanu vai ētikas pārkāpumiem dalībnieki var tikt sodīti ar diskvalifikāciju.

7. Dalības maksa
7.1. Dalības maksa katrai ekipāžai, kas pieteikusies un apmaksājusi to līdz 2003. gada 24. augustam, ir 15 Ls.
7.2. Ja pieteikums saņemts un apmaksāts pēc 7.1. punktā norādītā termiņa, tad dalības maksa ir 20 Ls.
7.3. Ja pieteikums saņemts un apmaksāts pēc 31. augusta, dalības maksa ir 25Ls.
7.4. Dalības maksa jāiemaksā ar bankas pārskaitījumu:
Norēķinu konts: 551002147083
Elmārs Biele, personas kods 200670-10616
Hansabanka

8. Starta numuri
8.1. Dalībnieku starta kārtību nosaka Organizators – izlozējot tos.
8.2. Pasākuma rīkotājs nodrošina katru ekipāžu ar starta numuru, maršruta-trases leģendu, dalībnieka karti un pasākuma uzlīmēm.
8.3. Par starta numura sabojāšanu – naudas sods 5 Ls.
8.4. Par starta numura vai dalībnieka kartes nozaudēšanu – diskvalifikācija.

9. Dokumentu pārbaude, tehniskā komisija
9.1. Dokumentu pārbaude un citu ar autorallija dalībniekiem saistīto formalitāšu kārtošana tiek veikta mandātu komisijā Nolikumā norādītajā laikā. Uz mandātu komisiju jāierodas savlaicīgi. Pēc mandātu komisijas darba laika beigām dokumentu pieņemšana netiks veikta.
9.2. Tehniskā pārbaude jāveic tūlīt pēc mandātu komisijas iziešanas.
9.3. Gadījumā, ja atklāto tehnisko defektu nav iespējams novērst uz vietas, par automašīnas piedalīšanos pasākumā lemj tehniskais komisārs kopā ar Organizatoru.
9.4. Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ automašīna nevar startēt starta sarakstā noteiktajā kārtībā, automašīna trasē dodas aiz visiem startējošajiem ar galvenā tiesneša noteiktu minūšu intervālu.
9.5. Automašīnas tehniskajā pārbaudē iekļauts alkohola tests pilotam – gan pirms, gan pēc trases veikšanas.
9.6. Automašīnu, kuras nebūs izgājušas tehnisko komisiju, dalība pasākumā netiks pieļauta.

10. Reklāma
10.1. Dalībniekiem ir tiesības izvietot uz savas automašīnas reklāmas uzlīmes, ja tās nav pretrunā ar morāles normām, neaizsedz pasākuma emblēmas un numurus, kā arī pasākuma Organizatora sponsoru reklāmas.
10.2. Sods par atteikšanos no pasākuma Organizatora reklāmas uzlīmēm ir 10 Ls.

11. Pasākuma norise un rezultātu noteikšana
11.1. Pasākuma laikā jāievēro Latvijas Republikas CSN un šī Nolikuma prasības. Sacensību dalībniekiem ir jāievēro sacensību tiesnešu un policijas darbinieku likumīgās prasībās.
11.2. Ekipāžas kopējo rezultātu nosaka, summējot soda punktus:
11.2.1. uzvarējusi ir ekipāža, kurai ir mazākā punktu summa;
11.2.2. vienāda rezultāta gadījumā, augstāka vieta ir ekipāžai, kura sasniegusi labāko rezultātu iepriekšējā posmā.
11.3. Par pasākuma tiesnešu vai policijas darbinieku fiksētajiem CSN pārkāpumiem paredzēti šādi sodi:
- Pirmais pārkāpums – plus 100 punkti;
- Otrais pārkāpums – plus 200 punkti;
- Trešais pārkāpums – diskvalifikācija.
11.4. Ja a/m iebraukusi LK zonā un dalībnieks vilcinās ar kontrol-kartes iesniegšanu, tiesneši fiksē un kontrol kartē atzīmē laiku, kurā a/m ir šķērsojusi zonas robežu..

12. Protesti
12.1. Protesti par pasākuma norisi un rezultātiem jāiesniedz pasākuma galvenajam tiesnesim ne vēlāk kā 30 minūtes pēc iepriekšējo rezultātu paziņošanas.
12.2. Iesniedzot protestu, jāiemaksā drošības nauda 25 Ls. Ja protests tiek apmierināts pilnībā, nauda tiek atgriezta atpakaļ.

13. Soda nauda
13.1. Par pasākuma laikā nopelnītajiem naudas sodiem dalībnieki tiks informēti pasākuma sekretariāta informācijas stendā.
13.2. 13.1. punktā minētā soda nauda jāiemaksā pasākuma sekretariātā līdz iepriekšējo rezultātu paziņošanai. Pretējā gadījumā ekipāžas rezultāts tiek anulēts.


14. Apbalvošana
14.1. iAuto Tūrisma rallija pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un noderīgām balvām, ja startējušas vismaz 10 ekipāžas.
14.2. Ja startējošo ekipāžu skaits ir mazāks par 14.1. punktā norādīto, apbalvo tikai 1. vietas ieguvēju.
14.3. Pasākuma Organizators un pasākuma sponsori var paredzēt speciālbalvas un apbalvot arī citus sacensību dalībniekus.
14.4. Apbalvošanas laiks tiks precizēts pēc iepriekšējo rezultātu apstiprināšanas.

LAIMĪGU CEĻU UN VEIKSMĪGU STARTU!

 
Visi komentāri
 
94654. viesis 29.augusts 2003 9:48
0 0 Atbildēt

Forshi, beidzot manaa dzimtajaa pusee kaut kas notiks :) Bet diemzheel baigi maz un baigi slikti celji tur ir ...

Kruta buutu, ja juuz uztaisiitu arii pulseetas aatrumposmu :)

94659. viesis 29.augusts 2003 9:56
0 0 Atbildēt

Njaa.. es neuzmaniigi lasiiju, vai ~ kilometraazha veel nav noraadiita?

94660. viesis 29.augusts 2003 9:58
0 0 Atbildēt

Njaa laikam vajag lasiit arii dzelteno dalju.. kaut gan tas dzelternais man asocieejas ar dzelteno presi :)

94675. viesis 29.augusts 2003 11:07
0 0 Atbildēt

jautaajums,ppldus ir jaapeerk LAF vienreizeejaa atljauja...,kas tas ir,un neaceros ka ieprieksh butu atsevishkji vinju pircis?:)

94677. viesis 29.augusts 2003 11:14
0 0 Atbildēt

Gratz! Ar nepacietibu gaidu nakamo weekendu un orgu parsteigumus! :))

94679. viesis 29.augusts 2003 11:17
0 0 Atbildēt

juutu ka orgu paarsteigumu buus dofiga:))

zinu ka aizvakar dazji bija iemest acis bauskas rajonaa (dziivajaa), pacholeet liikumus utt.... atsauksmes ir:)) ja trase buus tur kur vinji brauca, tad garlaiciigi nebuus!:) domaaju, ka aminimums, labaak pirms tam apdroshinaaties:)))) bet varbuut pashi brauceeji var ko nokomenteet?!:)

94680. viesis 29.augusts 2003 11:32
0 0 Atbildēt

hi Edzjus. neviens jau nelidz jums aizbraukt apskatities

bauskas rajona celjus, to ir vienkarshi neiespejami atstastit,

kritoshi koki, dubli lidz ausim un citas neaprakstamas fichas,

bet tas tikai vietam. Cerams ka visu nakosho nedelu nelis,

savadak varesim piedalities zemudens regate

/Robchiks/

94681. viesis 29.augusts 2003 11:35
0 0 Atbildēt

zinu zinu, Tusis jau iedeva tavu mob nr lai zvanu un pievienojos uz briivaam vietaam, bet laika truukuma deelj,..... sanaaca ka nesanaaca:)) toties mums buus interesantaak,jo brauksim un peetiisim "uz vietas":))

tiko zvaniiju uz uzzinjaam, riit, pariit, 1dien sola lietu:)) par paareejaas dienas mani neinteresee, bet gan jau atkal liis:)) jaaliek attieciigaas riepas, ja buutu:))))

94682. viesis 29.augusts 2003 11:38
0 0 Atbildēt

interesanti, kaapeec iepriekshjeejais raxts bija bez manas autorizaacijas, tb, Edzjus?!

94714. viesis 29.augusts 2003 14:52
0 0 Atbildēt

bet video gan nekas nav - taisns celjsh :(

94717. viesis 29.augusts 2003 15:02
0 0 Atbildēt

Neies jau jums radit neko vairak :) Bet dublisi un parsteigumiņi gan bus...

94718. viesis 29.augusts 2003 15:03
0 0 Atbildēt

vai tik nevajag liidzi njemt hidroteerpu?!:)

94734. viesis 29.augusts 2003 15:50
0 0 Atbildēt

Hidroterpu un vejdeli! :) vai ari mashinai pierikot buras! :)

Man tada sajuta, ka izputeju vajadzeja metinat pec rallija!

Redaktors 29.augusts 2003 16:01
0 0 Atbildēt

Jā, jā gatavojieties. Leģenda būs interesanta - ceļi ir "pamitri". Arī veiklības brauciens trasē uz asfalta būs jautrs. Par orientēšanos - ko lai saka - tad jau redzēsim, cik kurš atradīs... Es jūsu vietā liktu ziemas riepas...

94738. viesis 29.augusts 2003 16:07
0 0 Atbildēt

mjaaa... video bija pat ljoti aizraujosh...

Redaktors 29.augusts 2003 16:10
0 0 Atbildēt

Protams, ka arī šeit vēlas ied**** tie tipiņi, kas savā īsajā dzīvītē nekur tālāk par strītreisiem pie spices un scania nav bijuši. Kaut kā neviens dalībnieks nav bijis neapmierināts par pasākuma gaitu un veicamajiem uzdevumiem.

94742. viesis 29.augusts 2003 16:20
0 0 Atbildēt

vo vo... stulbie tipiņi... :D:D:D

94746. viesis 29.augusts 2003 16:38
0 0 Atbildēt

ar buru jaabrauc pa uudeni....lai gan, naf izsleegts, ka arii te buus dofiga uudens un dublji:))) jaanjem kaits:)))

ziemas riepas!?.... taa vinjs pazuud...

94747. viesis 29.augusts 2003 16:39
0 0 Atbildēt

a vai ir zinaams balvu fonds visam iAuto rallijam?! tb, kas buus tam/tiem, kursh/i panjems pirmaas vietas peec 6 posmiem kopveerteejumaa?! ja 3. vietai vismaz ziemas riepu komlekts, tad vareetu veel viaraak saspringt!:)

94766. viesis 29.augusts 2003 17:53
0 0 Atbildēt

Jo vairak dublju jo labak un galvenais meza taku vairak vajag iekljaut. naff ko haljavu dzenat.

/Robchiks/

94767. viesis 29.augusts 2003 17:59
0 0 Atbildēt

Mainu Audi 80 pret Hammer... :))

94769. viesis 29.augusts 2003 18:08
0 0 Atbildēt

????

94794. viesis 30.augusts 2003 15:12
0 0 Atbildēt

Redaktor, vai nav nedaudz par daudz liekulības? Kādreiz Tu pats savos raxtos tik ļoti cildināji un slavēji strītreiserus, kas, redziet, uzdrošinās stāties pretī idiotiem poličiem un tik šausmīgi skaisti ālējas pa Jūrmaleni, pie Spices utt., bet tagad pēkšņi un negaidīti RALLIJS ir tas, kam pieder tavas simpātijas, bet strītreisarei ir "tipiņi", kas "vēlas iedirst"...

94798. viesis 30.augusts 2003 16:12
0 0 Atbildēt

a.god. l.cien viesi - tas nebuut nav PEEKSNHJI

un Tu, kaa pilniigs ambaalis, esi sapratis tikai pusi no visa.

neviens neaizstaav tos dumjos streetracer-us, kuru autinjiem shur tur bliiviite atnaakusi valjaa, bet gan aicina vadiitaajus zinaat savas tiesiibas un CP zinaat saveejaas - tik vien

94799. viesis 30.augusts 2003 16:25
0 0 Atbildēt

Jaacer, ka peec nedeeljas iAuto rallija posma laikaa taa neliis kaa shodien.

94826. viesis 31.augusts 2003 15:26
0 0 Atbildēt

ja varetu redzet ka nolido pakalas tilts

94852. viesis 1.septembris 2003 10:33
0 0 Atbildēt

2 Tengizs - tu jau nesaproti kas ir adrenaliins - lai tik liist - buus jautraak ! :)

94881. viesis 1.septembris 2003 12:39
0 0 Atbildēt

Pacentiishos tikt shoreiz kaa daliibnieks - juusu konkurents (braalji Ilmaari, turaties)

ProXimO... :)

94903. viesis 1.septembris 2003 14:02
0 0 Atbildēt

Bet kur ir nolikums par to cik soda punkti tiks pieskirti un par ko?

Vai ir atlauts braukt nedaudz atrak par vid. atrumu, piem. par 10% bez sodiem?

Cik sodapunkti ir par katru sekundi/minuti?

Ka noiec orientesanas saciensibas uzvaretaju?

Kur to visu var izlasit?

Paldies.

94912. viesis 1.septembris 2003 14:24
0 0 Atbildēt

Jaa, komentaars vietaa. Nav skaidrs, par ko dod soda punktus - gaismas, baakas datchiks, ugunsdzeeshamaa terminsh, utml Veel jautaajums - vai sacensiibu laikaa OCTA ir speekaa vai nav? Un punktu skaitiishanu tomeer vajadzeetu arii publiceet PIRMS sacensiibu saakuma, nevis uz vietas visu mainiit, jo izraadaas, zudusi intriga:) Veixmi visiem, kas startees!

Redaktors 1.septembris 2003 14:24
0 0 Atbildēt

Bet kur ir nolikums par to cik soda punkti tiks pieskirti un par ko?

Vai ir atlauts braukt nedaudz atrak par vid. atrumu, piem. par 10% bez sodiem?

Cik sodapunkti ir par katru sekundi/minuti?

Ka noiec orientesanas saciensibas uzvaretaju?

Kur to visu var izlasit?

Nolikums ir publicets tepat. Soda punkti tiks izlikti bāzē. Atļauts ir braukt ar CSN noteikto ātrumu, bet laika kontrolēs un slēptajās laika kontrolēs jābūt savā laikā (katra sekunde var tikt pārvērsta par soda punktiem)

Orientēšanās uzvarētājs ir tas, kurš savāks vairāk KP un pie tam nepārtērēs piešķirto laiku.

Visa informācija būs pieejama uz vietas + priekš tam taču ir dalībnieku sapulce.

94967. viesis 1.septembris 2003 16:41
0 0 Atbildēt

kaut kur bija rakstiits, ka nevar lietot rallija kompjuuterus - tipa teratripus utml. Vai tas kaukur ir oficiaali uzraxtiic (nolikumaa vai tml) un vai tam var ticeet?

Redaktors 1.septembris 2003 16:43
0 0 Atbildēt

Nevar lietot rallija kompjuterus terratrip, tvertrip - tas ir noteikts kausa kopigaja nolikuma.

95041. viesis 2.septembris 2003 13:03
0 0 Atbildēt

A kas uzvar tajaa kas tiek saukta par "regularitati"? Tas kurs nobrauc precizak vai tas kurs nobrauc atrak? Ja precizak, tad es nesaprotu kur ir kaifs? Varbut tapec ka esu pieradis braukt pa shoseju, kur uzvar tas kurs atrak. Varbut var paskaidrot ralija nespecialistam.

95047. viesis 2.septembris 2003 13:18
0 0 Atbildēt

Uzvar tas, kursh nobrauc preciizaak, vaardaa "regularitaate" tas jau ir ietverts :) Kaifs ir tur, ka tev jaatur gaazes pedaali liidz kaaja saak saapeet, nomaldoties tu nesies, lai liidz kaadai laika kontrolei atguutu nokaveetaas sekundes (vai pat minuutes) un atkal brauc peec CSN un legjendas, ieveerojot, piemeeram, taadus noraadiijumus, kaa "gar maajaam max 10 km/h" utml. Spiest pedaali uz taisas shosejas jau mees visi maakam:)

95048. viesis 2.septembris 2003 13:27
0 0 Atbildēt

Nu labi, piekritu, sava veida kaifu var nokjert. Protams atkarigs vai tie laiki salikti taa ka janesas vai taa ka javelkas. Un vel, kaa sanak, ja esi pirms kontrolpunkta pa atru, apstajies 10m pirms un gaidi skatoties pulkstenii?

Pa taisnu jau katris muljkis var maukt, bet pa likumainu grants celju jau butu grutak, tikai tad laikam parak daudz krashu butu :-) un prasitos slegt to celja posmu.

95053. viesis 2.septembris 2003 13:49
0 0 Atbildēt

kas cien. viesim liek domaat, ka shii rallija grants celji nav liikumaini?

95055. viesis 2.septembris 2003 14:03
0 0 Atbildēt

es jau neteicu ka nav, tikai cik sapratu no iepriekshejaa, lai uzvaretu nav nemaz par vinjiem jasteidzas. nu labi, neko nekritizeju, droshvien kamer nesu pac pameginajis tikmer tapat isti neko saprast nevar (kaa ar daudzam lietam)

95090. viesis 3.septembris 2003 0:01
0 0 Atbildēt

viesi, preciizi nobraukt regularitaati noziimee pareizi sareekjinaat laikus starp orientieriem, braucot iekljauties tajos laikos ar sekundes precizitaati, sleeptajas laika kontrolees iebraukt ar ideaalo laiku, peec taam iekljauties laikaa, nenoputroties legjendaa un utt. Pameegjini un viss taps skaidrs:)

95121. viesis 3.septembris 2003 11:02
0 0 Atbildēt

viesi, nechakareejies, iemaxaa 15 latinjus un pabrauc. Nevienu neapmierinaato par pasaakumu kopumaa no brauceeju vidus nezinu (neskaitot siikumus). Parasts auto, normaala braukshana, arii celji, mashiina nav jaalauzh, tb jaabrauc ar praatu, un dazhkaart arii jaapiebremzee :))

vieniigi iesaku apskatiities izpuuteeju, jo tie, kas gadiem nau aiztikti un kopaa uz asfalta turas uz godavaarda un papiira biezuma trubaam, uz grantenes meedz nolidot (vairaak vai mazaak:))) Raadaas, ka shoreiz ir pieteicies (no tiem, kas samaxaajushi) rekordliels brauceeju skaits!

95124. viesis 3.septembris 2003 11:10
0 0 Atbildēt

mjaaaa.... taa tie izpuuteeji meedz dariit:)

95202. viesis 4.septembris 2003 10:27
0 0 Atbildēt

Kur ir karte, ka atrast baze?

95208. viesis 4.septembris 2003 10:34
0 0 Atbildēt

Jaa, karte nodereetu. Vai vismaz legenda no kada visiem zinama orientiera.:)

Redaktors 4.septembris 2003 10:36
0 0 Atbildēt

Karte būs šodien!

95222. viesis 4.septembris 2003 11:08
0 0 Atbildēt

Super, ka tik daudz dalībnieku! Laiciņš arī braukšanai labs. Izskatās, ka būs forši. :)

Starp citu, man ir ļoti aktuāla problēma. Pagājušo reizi nevarējām nobraukt visu posmu, jo pievīla auto. Nav nekadas garantijas, ka arī šoreiz tā negadīsies. Gribu zināt vai ja gadījumā tas atkārtojas, ir iespējams turpināt braukt ar citu auto?

95225. viesis 4.septembris 2003 11:23
0 0 Atbildēt

Lapsina, vai otrs auto tev brauks liidzi visu posmu un gadiijumaa ja kas, tad juus uzreiz paarleksiet uz to?! nu gluzji kaa velo maratonos?!:))) es neko, es tik pajoko:))

mums katram gadiijumam buus izpuuteejs, jo pagaajshreiz tas pieviila:)) un shaujamais arii buus, lai ciiniitos pret baltiem businjiem:)

95254. viesis 4.septembris 2003 12:53
0 0 Atbildēt

Mums bija problēma ar kārbu un to jau laikam līdz nevarēs paņemt :(

95396. viesis 5.septembris 2003 11:30
0 0 Atbildēt

To Lapsinja: visu var panjemt lidzi! :) Ja vajag, varu aizdot Audi 80 karbu + motors + prichendalji! :)

95402. viesis 5.septembris 2003 12:11
0 0 Atbildēt

mees arii peec dabas labi un varam liidzeet ar vienu durtu riepu, seetniecinjiem, tukshu akjiiti un... noteikti veel kaut kas noderiigs ir:)))

Ruu, varbuut saorganizeejam vienu tehnisko auto?!:)))

Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

60 035 eiro - Toyota Hilux sportiskā versija GR jau šovasar (+ FOTO)

Toyota paziņojusi, ka šovasar Eiropas tirgū kļūs pieejama pikapa Hilux sportiskā versija GR Sport. Zināms, ka Vācijas tirgū par to prasīs 60 035 eiro. Lasīt vairāk

 

Aptauja: 68% Latvijas velosipēdistu un skrejriteņu vadītāju pārvietojas bez ķiveres 2

Līdz ar siltā laika iestāšanos, uz ielām redzam daudzus cilvēkus pārvietojamies ar elektriskajiem skrejriteņiem un velosipēdiem. Lasīt vairāk

 

Elektrovelosipēdi pie mums vēl ir neiepazīta teritorija (+VIDEO) 40

Velosipēdi ar papildus elektrisko piedziņu no eksotikas kļuvuši par ierastu lietu. Bet vai mēs par šiem velosipēdiem zinām pilnīgi visu? Lasīt vairāk

 

Loģistikas uzņēmums Vervo atver filiāli Polijā

Transporta un loģistikas uzņēmums Vervo atvēris filiāli Polijas galvaspilsētā Varšavā, kas starptautiskos kravu pārvadājumus uz un no Polijas ļaus veikt vēl efektīvāk. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti