Jauni MK noteikumi autoskolām 5

18.maijs 2005 11:32

2.maijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 131 "Noteikumi par prasībām mācību iestādēm un speciālistiem, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus, un transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmām". Noteikumi nosaka prasības mācību iestādēm un kvalifikācijas prasības speciālistiem, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus, kā arī nosaka transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmas.

Apmācības autoskolā.

Mācību laikā autoskolā apmācāmajam ir jāapgūst gan zināšanas, gan iemaņas un prasme: 1) pārzināt ceļu satiksmi reglamentējošos un ar ceļu satiksmi saistītos normatīvos aktus, ievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības un iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā;

2) vadīt savu transportlīdzekli tā, lai neradītu ceļu satiksmei bīstamas situācijas, bet, ja tādas izveidojas citu satiksmes dalībnieku rīcības dēļ, darīt visu iespējamo, lai tās novērstu;

3) cienīt citus ceļu satiksmes dalībniekus un nodrošināt visu ceļu satiksmes dalībnieku, īpaši, mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku - gājēju un velosipēdistu drošību;

4) pārzināt visu faktoru iedarbību un bīstamību, kas ietekmē transportlīdzekļa vadītāja rīcību: alkoholisko dzērienu, medikamentu, noguruma, veselības stāvokļa, un rīkoties tā, lai pilnībā saglabātu drošai braukšanai nepieciešamās spējas;

5) paredzēt ceļu satiksmei bīstamu situāciju veidošanos un novērtēt to bīstamības pakāpi;

6) noteikt jebkurus nopietnus transportlīdzekļa tehniskos defektus, īpaši tos, kas apdraud satiksmes kustības drošību, un prast veikt pasākumus to novēršanai.

Apmācot personas, kuras papildus esošajai mehānisko transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijai vēlas iegūt citas kategorijas mehānisko transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, apmācāmais teorētisko priekšmetu un braukšanas apmācības laikā saīsinātā veidā atkārto un nostiprina iepriekš iegūtās zināšanas, kā arī apgūst papildus zināšanas atbilstoši attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas prasībām.

Braukšanas uzsākšana. Uzsākt braukšanas nodarbības apmācāmais instruktora vadībā drīkst tikai tad, kad ir apguvis pamatus Ceļu satiksmes noteikumos: -noteikumus par priekšrocības, rīkojuma un aizlieguma grupu ceļa zīmēm; -ceļu satiksmes regulēšanu; -braukšanas uzsākšanu un braukšanas virziena maiņu; -transportlīdzekļu izkārtojumu uz brauktuves un braukšanu krustojumos.

Autoskolas apmācības kvalitāte. Kad autoskola ir pārliecinājusies, ka apmācāmais pamatus ir apguvis, tad izsniedz tam Apmācības karti un instruktoram ir atļauts sākt mācību braukšanas nodarbības.

Apmācības karte ir viens no būtiskiem faktoriem, kas nosaka autoskolas apmācības procesa kvalitāti. Apmācības karte glabājas pie apmācāmās personas. Autoskolas pasniedzējs un braukšanas apmācības instruktors kartē atzīmē apmācāmā spējas izpildīt mācību programmā prasīto un ar savu parakstu šīs spējas apstiprina. Kad apmācāmais ir pārliecināts, ka ceļu satiksmē un eksāmenā pratīs pielietot šīs jauniegūtās zināšanas, tad ar savu parakstu apliecina iegūtās zināšanas Apmācības kartē. Ja ne, tad teorētiskās vai braukšanas tēmas nodarbības apmācāmais turpina.

Apmācības nodarbības. 1. Teorētiskās apmācības: 1.1.Normatīvie akti un satiksmes drošība; 1.2.Tehniskā informācija un autopārvadājumi.

2. Braukšanas apmācības. 2.1.Sākotnējā apmācība laukumā; 2.2.Braukšana ceļu satiksmē.

Sākotnējā apmācība laukumā ietver tēmu par transportlīdzekļa pārbaudi un sagatavošanos braukšanas uzsākšanai, braukšanas uzsākšana, braukšanas virziena un ātruma maiņa.

Braukšana ceļu satiksmē ietver tēmas par: a) braukšanu apdzīvotās vietās ar nelielu satiksmes intensitāti; b) braukšanu apdzīvotās vietās ar vidēju un intensīvu satiksmi; c) braukšanu ārpus apdzīvotām vietām; d) braukšanu diennakts tumšajā laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos; e) braukšanu nelabvēlīgos ceļu satiksmes apstākļos. Apmācības kartē instruktors uzskaita braukšanas apmācībās patērēto stundu skaitu, ierakstot to attiecīgajā tēmā un parakstot instruktoram un apmācāmajam.

Apmācības laiks braukšanā. Par minimālo braukšanas stundu skaitu B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju tiesību iegūšanai ir noteiktas 14 astronomiskās stundas, kas ir paredzētas apmācāmajiem ar piekšzināšanām un prasmi praktiskajā braukšanā. Apmācāmais savu braukšanas prasmi demonstrē instruktoram līdzīgi kā eksāmenā. Ja instruktors to novērtē ar ieskaiti septiņās braukšanas tēmās, tad paliek vēl iespēja izbraukt dažus eksāmena maršrutus un saņemt instruktora vērtējumu par pretendenta gatavību valsts eksāmenam braukšanā.

Ja apmācāmais ir iesācējs, tad katra tēma tam ir jāmācās. Par apmācību ir atbildīga autoskola un attiecīgais pasniedzējs vai instruktors. Apmācības pa tēmām notiek atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu, Kustības drošības prasību un Tiesību aktu par ceļu satiksmi noteiktā kārtībā. Apmācāmajam bez priekšzināšanām tas var prasīt 25 līdz 45 braukšanas stundas, atkarībā no apmācību vietas - reģionālās ceļu satiksmes intensitātes, spējām apgūt un pielietot praktiski mācīto.

Braukšanas nodarbībās apmācāmajam ir jāapgūst šāds nodarbību saturs, lai to prastu demonstrēt braukšanas eksāmenā: 1) transportlīdzekļa vadītāja sagatavošanās braukšanas uzsākšanai;

2) ātruma, distance un intervāla izvēle un ievērošana dažādas intensitātes satiksmes apstākļos;

3) apstāšanās vietas un bremzēšanas veida izvēle, transportlīdzekļa apturēšana;

4) apdzīšanas, apsteigšanas, apbraukšanas manevra izpilde;

5) izvairīšanās no transportlīdzekļa slīdēšanas;

6) transportlīdzekļa vadīšana diennakts tumšajā laikā, dažādos ceļa apstākļos un dažādās satiksmes situācijās;

7) ceļu satiksmes organizācijas un regulēšanas līdzekļu norādījumu ievērošana;

8) transportlīdzekļa dabai draudzīga, sociāli atbildīga, defensīva vadīšana;

9) braukšana krustojumos, gājēju pāreju un dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana;

10) bīstamo situāciju paredzēšana un novēršana ceļu satiksmē brauciena laikā;

11) noteikt transportlīdzekļa tehnisko stāvokli un tā ietekmi uz kustības drošību;

12) kravas iekraušana, izvietošana un nostiprināšana pārvadājot to ceļu satiksmē;

13) vadītāja rīcība ceļu satiksmes negadījuma vietā;

14) ceļu satiksme dzīvojamās zonās un sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietu tuvumā;

16) pasažieru pārvadāšana, transportlīdzekļu vilkšana, riteņa maiņa.

Vadīšanas eksāmenu B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai kārto ar CSDD īpašumā (turējumā) esošu transportlīdzekli. Transportlīdzekli citu kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas vadīšanas eksāmena kārtošanai nodrošina CSDD. Vadīšanas eksāmena kārtošanai izmanto transportlīdzekļus ar mehānisko pārnesumkārbu.

Vadīšanas eksāmena pieņemšanas secība: 1. zināšanu pārbaude par transportlīdzekli; 2. sagatavošanās braukšanas uzsākšanai; 3. figūru izpilde; 4. braukšana ceļu satiksmē. Vadīšanas pārbaudes vai eksāmena laikā ceļu satiksmē pretendenta pieļautās kļūdas atkarībā no to nozīmīguma un bīstamības pakāpes novērtē ar kļūdu uzskaites punktiem: 1) viens kļūdu uzskaites punkts - nenozīmīgas kļūdas, kuras parasti neietekmē satiksmes drošību;

2) četri kļūdu uzskaites punkti - vidēji smagas kļūdas, kuras atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru dēļ attiecīgajā situācijā netiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai;

3) 10 kļūdu uzskaites punktu - bīstamas kļūdas, kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi satiksmes drošībai. Ja pretendents pieļauj šādu kļūdu, inspektors, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību, iejaucas transportlīdzekļa vadīšanā un pārtrauc eksāmenu.

Pretendents pārbaudījumu ir nokārtojis, ja pārbaudījuma laikā iegūto punktu summa nepārsniedz 9 kļūdu uzskaites punktus.
 
Visi komentāri
 
167698. viesis 18.maijs 2005 13:10
0 0 Atbildēt

Nu gan monstriigi.. manaa laikaa ne tuvu tam nebija, vispaar gandriiz neviens no tiem punktiem, tikai pashi svariigaakie, nobrauc savu marshrutu un viss, kaadas veel apdziishanas un ritenja mainjas.. njaa, traki traki..

167726. viesis 18.maijs 2005 16:43
0 0 Atbildēt

Tas saucas autoskolu lobēšana .Katram normali domājošam ,kas vada auto ir skaidrs ,ka tikai cilvēka saprāts nosaka nosaka viņa uzvedību uz ceļa un ne jau viss tas ,kas tagad tiek prasīts autoskolās.

167749. viesis 18.maijs 2005 22:29
0 0 Atbildēt

3) cienīt citus ceļu satiksmes dalībniekus un nodrošināt visu ceļu satiksmes dalībnieku, īpaši, mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku - gājēju un velosipēdistu drošību;

UN MOTO BRAUCEEJS IR AHUJENNA AIZSARGAATS?????????????????????????????????????

167751. viesis 18.maijs 2005 22:59
0 0 Atbildēt

motobrauceji lai pasi doma par sevi

tas jau pec noklusesanas ir extrems parvietosanas veids

167840. viesis 19.maijs 2005 16:16
0 0 Atbildēt

skaisti uzrakstiits, tikai no taa dziivee nekas neiistenojas, man braukshanas kartee arii visaads bullshits bij sarakstiits; ja maacaas ziemaa, tad var pabraukt naktii un sliktos apsaakljos, bet ja vasaraa, tumshs ir no 2330 liidz 0400, visi maaciibnieki gaazh pa paardaugavu, smogs nenormaalais un troksnis arii :)

Kaa var iemaaciit apdziishanu, ja brauc peec noteikumiem, visi citi tachu brauc ar +10? skolas mashiina jau arii taa sareguleeta, lai vareetu braukt peec iesp. leetaak, uzraaviens nekaads, apdziit var vieniigi velosipeedistu, kas riteni stumj pa braucamo dalju

Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Seat modernizē Ibiza un Arona

Spānijas autobūves uzņēmums modernizējis divus modeļus, kas nosedz 40 procentus no visu Seat pārdoto automobiļu skaita. Lasīt vairāk

 

Ford Mustang arī 2020.gadā bijis populārākais sporta auto pasaulē (+ FOTO) 3

Ford Mustang apliecinājis savu popularitāti pēc pārdošanas apjomiem kļūstot par pašu veiksmīgāko sporta auto otro gadu pēc kārtas un par pieprasītāko kupeju sesto gadu pēc kārtas. Lasīt vairāk

 

Te strādā 12 cilindri (+ VIDEO) 3

Pacific P16 tika ražots 70.-90.gados Kanādā. Vilcējs ar 12 cilindru motoru paredzēts darbam smagos ekspluatācijas apstākļos un, kā redzams video, spēj transportēt tiešām iespaidīgas kravas. Lasīt vairāk

 

ZF ražos 4D radarus ķīniešu SAIC modeļiem

ZF saņēmis sava 4D pilna diapazona radara sērijas pasūtījumu no Ķīnas lielākā automobiļu ražotāja SAIC Motor Corporation, kas šīs iekārtas izmantos savu elektroautomobiļu konstrukcijās, nodrošinot autonomās braukšanas 4.Level pakāpi. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti