Apdrošinātāji plāno būt bargāki pret CSN pārkāpējiem 12

19.aprīlis 2007 10:47

Lai veicinātu drošību uz Latvijas ceļiem un sekmētu automašīnu vadītāju atbildību par drošu braukšanu, OCTA apdrošinātāji plāno turpmāk daudz striktāk vērsties pret tiem transportlīdzekļa īpašniekiem, kuri iepriekš sodīti par administratīvajiem ceļu satiksmes pārkāpumiem, kā arī par automašīnas vadīšanu dzērumā.

Plānots, ka šiem transportlīdzekļu īpašniekiem, kas ietilpst paaugstināta riska grupā, varētu tikt piemērota augstāka samaksa par OCTA polisi. 

Diemžēl šīs apdrošinātāju ieceres īstenošanu šobrīd kavē Iekšlietu ministrija (IeM), kas par elektronisku informācijas sniegšanu no Soda reģistra nolēmusi pieprasīt salīdzinoši augstu maksu. Jāmin, ka tieši IeM pirms pāris gadiem apdrošinātājiem uzstāja par OCTA polises cenas diferencēšanu atkarībā no pārkāpumiem ceļu satiksmē.

Lai apdrošinātāji varētu piemērot piemaksas autoīpašniekiem atkarībā no pārkāpumiem, ir nepieciešama sadarbība ar IeM informācijas apmaiņā.

Soda reģistra uzturēšana uz apdrošinātāju pleciem?!

Ar ierosinājumu apdrošinātājiem palielināt OCTA polišu cenu, atkarībā no transportlīdzekļa īpašnieka pārkāpumiem ceļu satiksmē, bija nākusi klajā pati ministrija Iekšlietu ministra Ērika Jēkabsona laikā. Neskatoties uz to, tieši ministrija šobrīd iestrādājusi saistošajos noteikumos normu, kas paredzētu maksu par katru elektronisko pieprasījumu no IeM Informācijas centra. Tie būtu 15 lati mēnesī par vienas sistēmas abonēšanu, kā arī 8 santīmi par katru elektronisko pieprasījumu. Rēķinot, ka pērn tika noslēgti 1,3 miljoni līgumi, tad šī minimālā summa būtu vairāk nekā 100 tūkstoši latu. Taču pieredze rāda, ka pirms līguma slēgšanas cilvēki noskaidro iespējamo cenu pie vairākiem apdrošinātājiem, piemēram, viņu mājas lapu kalkulatoros. Pieņemot, ka informācija par cenu tiks pieprasīta, piemēram, trīs apdrošināšanas kompānijās, kopējā summa jau pārsniegtu 300 tūkstošus latu. Maksimālo summu nav iespējams prognozēt. Jāpiebilst, ka IeM publiski paudusi informāciju, ka pašlaik Sodu reģistra uzturēšana gadā izmaksā 63,7 tūkstošus latus.

J.Stengrevics: „Vai nu IeM neapzinās iespējamo pieprasījumu skaitu vai apdrošinātāju darbībā Iekšlietu ministrija saskata veidu kā sev nopelnīt vairākus simtus tūkstošus, neskatoties, ka ik gadu apdrošinātāji Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas un profilakses fondā ieskaita 2% no visu polišu prēmijas summas. Par pērno gadu tika veiktas iemaksas vairāk nekā 700 tūkst.latu apmērā, no kurām puse tika izlietota IeM vajadzībām, piemēram, masu informatīvajām kampaņām, jaunai tehnikai, u.tt. Līdz ar to uzskatām, ka apdrošinātāji jau tā ik gadu sniedz ievērojamu finansiālu ieguldījumu IeM budžetā, lai varētu sagaidīt pretimnākšanu no tās puses. Ja IeM turpinās uzstāt uz augstajām maksām, tad visticamāk apdrošinātājiem nāksies pārdomāt par sociālo atbildību.”
Turklāt apdrošinātāji nekad nav prasījuši samaksu vai cita veida atlīdzību no IeM vai citām valsts institūcijām par informācijas sniegšanu par ceļu satiksmes negadījumiem, kas fiksēti uz Saskaņotā paziņojuma bāzes. Bez šīs informācijas IeM struktūrvienības nevarētu gūt pilnīgu novērtējumu par ceļu satiksmes negadījumu situāciju valstī.

Neveiksmīga iepriekšējā pieredze

Jau šobrīd apdrošinātāji nevar pildīt OCTA likuma normu, kas paredz iespēju piemērot augstāku polišu cenu tiem autoīpašniekiem, kas braukuši alkoholisko vai narkotisko vielu reibumā. Tas tādēļ, ka, neskatoties uz likumu, apdrošinātājiem nav nodrošināta pieeja šādiem datiem. Galvenais šķērslis tam bijusi nepieciešamība izstrādāt datu apmaiņas sistēmas, kas pēc IeM struktūrvienību  aprēķiniem prasa ievērojamus līdzekļus.

J.Stengrevics: „Jāsaka, ka līdzšinējie sadarbības mēģinājumi ar IeM informācijas apmaiņā, neskatoties uz zināmu naudas summu iemaksām Ceļu policijas datorsistēmu pilnveidošanai, mums ir beigušies neveiksmīgi. Pārāk bieži un nebrīdinot mūs tika mainītas programmatūras platformas un aparatūra, kas prasīja nepārtrauktas papildus investīcijas no mūsu puses un nenodrošināja pietiekamu datu apmaiņas servisa kvalitāti, līdz beidzot sadarbības no tās puses tika pārtraukta pilnībā!”

Piemaksas polisei – viens no stimuliem nebraukt agresīvi

Lai veicinātu drošu braukšanu uz Latvijas ceļiem, arī apdrošinātāji plānoja kļūt daudz bargāki pret ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējiem un šiem autoīpašniekiem paaugstināt OCTA polišu cenas. LTAB vērtējumā un ņemot vērā Bonus-malus pozitīvo pieredzi, nākotnē piemaksas OCTA polisei varētu būt viens no stimuliem, kāpēc autovadītājs izvēlēsies nebraukt agresīvi vai dzērumā un lieki neapdraudēt citus ceļu satiksmes dalībniekus.

LTAB jau šobrīd ir izstrādājis nepieciešamos grozījumus OCTA likumā, lai nepieciešamo informāciju no IeM struktūrvienībām varētu saņemt. Šobrīd tie tiek izskatīti Ministru Kabinetā likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Informāciju sniedza:
Juris Stengrevics, LTAB valdes priekšsēdētājs

Informāciju sagatavoja:
LTAB sabiedrisko attiecību konsultante
Inese Ozoliņa
 
Visi komentāri
 
232540. viesis 19.aprīlis 2007 10:58
0 0 Atbildēt

Vēl viens iemesls "izvairīties" no oficiāliem sodiem ;)

Bieži vien liekas, ka labāk tiem sukulāčiem algu maksātu par 8 nosēdētām stundām, nevis vēl prasītu domāt.

232541. viesis 19.aprīlis 2007 11:19
0 0 Atbildēt

A, par skidonu nekas nav teikt - nepieķertajiem vai priekšzīmīgajiem...

232542. viesis 19.aprīlis 2007 11:19
0 0 Atbildēt

Birokrātija,nekas vairāk.

232545. viesis 19.aprīlis 2007 12:18
0 0 Atbildēt

Vel jau nav par velu sakt miermiligu nepaklausanas kampanu - saskana ar fizisko personu datu aizsardzibas likumu katram 2x gada bez maksas pieprasit no IeM visas zinas par uzkrato sensitivo informaciju.

232553. viesis 19.aprīlis 2007 14:41
0 0 Atbildēt

seene - pasaki cilveeciigaa valodaa

232555. viesis 19.aprīlis 2007 15:18
0 0 Atbildēt

Domāju, ka konkrētā ideja 100% atbalstāma. Lai tik apdrošinātāji "kodējiem" liek virsū riktīgus procentus, bet godīgajiem braucējiem dod atlaides. Absoluti normāls process - pret kodējiem jācīnās ar max. bardzību visās jomās. Jau tagad bonus-malus sitēma sevi attaisno, to pat pie KASKO izvērtēšanas sāk izmantot ERGO apdrošināšanas sabiedrība. Iepriekšējā kārtība , kad LIELIE auto "sitēji" 5 reizes gadā klapēja citus auto (to skaitā daudzi jo daudzi taksisti) , bet par OCTU maksāja nemainīgu summu, šodien jau šķiet absurda.

232560. viesis 19.aprīlis 2007 16:01
0 0 Atbildēt

Sheps: www.dvi.gov.lv/likumdosana/fpda/

Jo ipasu uzmanibu pievers 15.pantam - pec ta ari, piemeram, CSDD ir jasniedz informacija par visiem, kas maksas iszinu veida ir sanemusi jebkadu informaciju par tevi.

15.pants. (1) Papildus šā likuma 8. un 9.pantā minētajām tiesībām datu subjektam ir tiesības iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā, ja vien šo informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu, nacionālās drošības, aizsardzības un krimināltiesību jomā.

(2) Datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no sistēmas pārziņa ir saņēmušas informāciju par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

(3) Datu subjektam ir tiesības pieprasīt arī šādu informāciju:

1) sistēmas pārziņa nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese;

2) personas datu apstrādes mērķis, apjoms un veids;

3) datums, kad datu subjekta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti;

4) personas datu ieguves avots, ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust;

5) automatizētās apstrādes sistēmās izmantotās apstrādes metodes, par kuru piemērošanu tiek pieņemti individuāli automatizēti lēmumi.

(4) Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas (ne biežāk kā divas reizes gadā) bez maksas saņemt rakstveidā šajā pantā minēto informāciju.

232569. viesis 19.aprīlis 2007 18:53
0 0 Atbildēt

Neies cauri šitais variants - sanāk, ka Tevi soda 2, 3, n reizes par pārkāpumu kaura sodu Tu jau esi izcietis. Tas ir tas pats, kas cietumniekiem (bijušajiem) pielāgot lielāku soc. nodokli - tikai tādēļ, ka tā varētu iekasēt extra $$$$.......un VARBŪT atturēt no turpmākajiem pārkāpumiem. No sērijas -> kapāc - tapēc

232570. viesis 19.aprīlis 2007 18:57
0 0 Atbildēt

nu ko.. pirksim Lietuvā auto, tur reģistrēsīm... tur pat arī apdrošināšanu....

232572. viesis 19.aprīlis 2007 19:13
0 0 Atbildēt

Uz to iet..... diemžēl. Būs kā ar kuģniecību - uzcelsim visam cenas lai visi pārietu uz valstīm ar draudzīgākiem noteikumiem.....

232585. viesis 20.aprīlis 2007 10:25
0 0 Atbildēt

Skatīsies jau uz auto īpašnieku. Piemēram, ģimenē ir viens auto, kas reģistrēts uz sievu. Sieva brauc 5-10% gadījumu un nav dabūjusi nevienu sodu, bet vīrs nepārtraukti iekuļas nepatikšanās, sit mašīnu, pelna sodapunktus. Rezultātā polisei būs atlaides, jo ar auto īpašnieku viss ir ok.

232590. viesis 20.aprīlis 2007 11:33
0 0 Atbildēt

Nevajag jau nemaz sievu. Visi agresivi braucosie auto pieder kadai SIA, kura nu nekadi nevar sedet pie stures un pelnit soda punktus.

Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

iAuto apskata elektrisko mopēdu no Citroen (+ VIDEO) 5

Ja elektrisko transportlīdzekli piereģistrē pareizi, Latvijā ar to var braukt no 14 gadiem. Lasīt vairāk

 

Pat 190 km/h: Par ātruma pārkāpšanu vairāki luksusa klases automašīnu vadītāji Rīgā paliek bez tiesībām (+ VIDEO) 3

Aizvadītajās brīvdienās, kad Latvijā starptautiska pasākuma norises laikā bija ieradušās dažādas luksusa klases automašīnas, Valsts policijas (VP) darbinieki gan Rīgā, gan Zemgales reģionā fiksēja vairākus īpaši steidzīgus šī pasākuma dalībniekus un sodīja tos, aģentūru LETA informēja VP. Lasīt vairāk

 

Valsts policija Liepājā aiztur ātrumpārkāpēju, kurš bija uzsācis bēgšanu 1

Naktī no 27. uz 28.jūniju likumsargi Liepājā fiksēja automašīnu, kuras vadītājs pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu. Noskaidrots, ka automašīnu vadīja nepilngadīgs jaunietis, kurš, ieraugot policistus, kuri lika viņam apstāties, uzsāka bēgšanu. Lasīt vairāk

 

ES dalībvalstīm gāzes krātuves līdz novembrim būs jāuzpilda līdz 80%

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm gāzes krātuves līdz novembrim būs jāuzpilda līdz 80% no ietilpības, bet turpmākajos gados - līdz 90%, paredz Eiropas parlamenta pieņemtā Gāzes uzglabāšanas regula. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti