Problēma: Kam izdevīgi saskaņotie paziņojumi? 27

2.septembris 2004 0:14

Jau labu laiku medijos un paskastītēs nonāk reklāmas materiāli, kas aicina nelielu ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) dalībniekus neapgrūtināt policiju, bet gan aizpildīt „Saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu” jeb „Eiropas ceļu satiksmes negadījuma paziņojumu”.

Šāda saskaņotā paziņojuma esamība, protams, ir apsveicama lieta. Eiropā tieši šādā veidā tiek atrisināts vairums CSNg. Reklāmas materiālos un saskaņotā paziņojuma pielikumā tiek apgalvots: „Ārzemniekam būs līdzīga veidlapa viņa valodā, un nav svarīgi, kura veidlapa tiek aizpildīta”.

Protams, šeit nav melots, jo ārzemniekam tiešām būs līdzīga veidlapa, izskata un krāsu ziņā, bet saturs būs atšķirīgs. Līdzīgs, bet savādāk saprotams, pārprotams.

Lietpratēji jau zinās, iesākumā saskaņotais paziņojums nederēja nekam. Tās bija trīs paškopējošās veidlapas, kuras neatbilda tobrīd spēkā esošajiem Latvijas ceļu satiksmes noteikumiem un Latvijas likumdošanas aktiem, kā arī veidlapa bija vairāk paredzēta tam, lai kāds no CSNg iesaistītajiem uzņemtos vainu un atbildību par notikušo. Pēc Eiropas paraugiem šāda situācija bija absurda, jo CSNg iesaistītajiem nav pilnvaras izlemt, kurš no ceļu satiksmes dalībniekiem ir izraisījis negadījumu. Saskaņotais paziņojums kalpo tikai kā notikuma apraksts CSNg, pēc kura apdrošinātājs, vai kāda cita pilnvarota iestāde, izvērtē CSNg apstākļus un izraisītājus.

Lai kaut nedaudz sakārtotu likumdošanu no šā gada 1.jūlija Latvijā stājās spēkā vairāki likuma grozījumi, kas saskaņoto paziņojumu padarīja par derīgu, kā arī noteica, ka nevienam no CSNg iesaistītajiem nav jāuzņemas vaina. Situācija kļuva vēl absurdāka, jo apgrozībā bija laists vesels kvantums saskaņotā paziņojuma veidlapu, kurās joprojām bija speciāla aile vainīgā autovadītāja parakstam. Tagad vecās veidlapas bija kļūdainas un mulsinošas, bet jaunās veidlapas vēl nebija nodrukātas.

Beidzot, nedaudz pēc plašās reklāmas akcijas, ieradās arī pirmās, „īstās” saskaņotā paziņojuma veidlapas. Tomēr to aizpildīšana var sagādāt dažādas grūtības. Turpinājumā viss nepieciešamais „Saskaņotā paziņojuma par ceļu satiksmes negadījumu” aizpildīšanai.

Prasmes un izglītība
Pirmkārt, lai aizpildītu saskaņoto paziņojumu, tas kaut kur ir jādabū. Šādas veidlapas iespējams iegūt pie apdrošinātājiem, bet tam būs nepieciešams nedaudz laika, jo ne visiem apdrošinātājiem tie ir pa rokai. Pēc paša pieredzes, nācās apstaigāt četrus apdrošināšanas kantorus, līdz tiku pie viedlapām. Svarīgi ir zināt, ka pastkastītēs nogādātie reklāmas materiāli arī nebūs derīgi. Daži jau paspējuši aizpildīt, mājās nogādātos, saskaņotā paziņojuma paraugus. Lieki teikt, ka apdrošinātāju kantoros, kuros šie aizpildītie paraugi nonāca, jautrība tā īsti nav rimusies vēl tagad.

Ar veidlapu vien nepietiek. Autovadītājam jābūt arī ceļu negadījumu ekspertam, lai izvērtētu, vai CSNg, kurā viņš iekļuvis, atbilst tām prasībām un likuma normām, kam paredzēts saskaņotais paziņojums. Pēc ceļu satiksmes noteikumu 51.punktu: „Ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliegts braukt”, abi, negadījumā iesaistītie autovadītāji drīkst aizpildīt saskaņoto paziņojumu un par to neziņot policijai.

Pēc iepriekš minētā, autovadītājiem jābūt arī tehniskajiem ekspertiem, lai spētu izvērtēt automašīnu tehnisko stāvokli – vai tās varēs turpināt ceļu, vai tās vispār drīkstēja atrasties satiksmē. Ja vēlāk izrādīsies, ka kāda no atomašīnām pirms vai pēc negadījuma nedrīkstēja atrasties satiksmē, saskaņotajam paziņojumam nebūs nekādas vērtības.

Kā viena no svarīgākajām prasmēm, lai veiksmīgi aizpildītu derīgu CSNg saskaņoto paziņojumu, ir ļoti laba un vispusēja medicīnas pārzināšana. Vienkāršāk sakot, jums jābūt medicīnas ekspertam, kas nekavējoties spēj novērtēt, vai negadījumā nav cietušie. Tas var izrādīties visai sarežģīti, jo ne vienmēr CSNg gūtās traumas izpaužas uzreiz. Piemēram, smadzeņu satracinājums. Lai gan saskaņotā paziņojuma veidlapā jāatzīmē „ievainotie, iesk. viegli ievainotos”, šī veidlapa nebūs derīga, ja tiks ievilkts krustiņš pie atbildes „Jā”, jo pēc ceļu satiksmes noteikumiem, ja CSNg ir cietušie, nekavējoties jāizsauc policija un ātrā palīdzība.
Ja nu gadījumā, esat aizpildījis saskaņoto paziņojumu, bet pēc pāris dienām atklājat, ka negadījumā esat guvis kādu traumu, labāk klusējiet, lai, apdrošinātājam nogādātais, paziņojums automātiski nekļūtu par nederīgu.

Nebūt ne mazāk svarīgi ir pārzināt jaunākās izmaiņas Latvijas likumdošanā, kā no galvas citēt ceļu satiksmes noteikumus, katram teikumam galā pieliekot attiecīgā noteikuma punkta nummuru. Tātad, nelielas advokāta un jurista iemaņas neskādēs.

Ja esat pārliecināts, ka jums piemīt vismaz 50% no iepriekš minētajām prasmēm, varat mēģināt aizpildīt saskaņoto paziņojumu. Bet tā aizpildīšanai arī būs nepieciešams vesels lērums dažādu instrumentu.

Ekipējums
Viss tālāk minētais ir tikpat vitāli un obligāti nepieciešams kā aptieciņa un ugunsdzēšamais aparāts ejot auto tehnisko apskati.

Vismaz divi CSNg saskaņotā paziņojuma veidlapu komplekti, ja nu vienu aizpildiet nepareizi, vai kļūdaini. Saskaņotā paziņojuma veidlapā neko labot nedrīkst. Jebkurš labojums var kalpot par iemeslu, paziņojuma pasludināšanai par nederīgu.

Obligāti nepieciešams metramērs, lai izmērītu visus attālumus un mašīnu atrašanās vietas uz ceļa. Kā arī lineāls, lai precīzi un nepārprotami uzzīmētu CSNg shēmu veidlapā. Lai zīmējums būtu pēc iespējas saprotamāks, noderēs arī krāsaini zīmuļi vai pildspalvas, ar tiem var dažādās krāsās sazīmēt abu auto braukšanas trajektorijas un bremzēšanas ceļus.

Noderīga lieta ir arī krītiņi. Ar to palīdzību, uzreiz pēc negadījuma vajadzētu atzīmēt mašīnu atrašanās vietas uz ceļa, lai tādejādi atvieglotu saskaņotājā paziņojumā aizpildāmo CSNg shēmu.

Nevajadzētu aizmirst par fotoaparātu un visu tam nepieciešmo ekipējumu (baterijām, rezerves fotofilmiņu), jo CSNg fotoattēls var glābt jūs situācijā, ja CSNg saskaņotajā paziņojumā ieviesies kāds pārpratums vai kļūda, kas neļauj apdrošinātājam izvērtēt CSNg apstākļus. Ja iespējams, tad fotoattēlu savam apdrošinātājam iesniedziet kopā ar savu CSNg saskaņoto paziņojumu.

Aizpildot pievērsiet īpašu uzmanību:
Pirmkārt, pārliecinieties, vai otrs ceļu satiksmes negadījumā iesaistītais uzrāda patiesu informāciju par sevi, par apdrošināšanas polisi, par transportlīdzekli. Vēlams, otram vadītājam aizpildot veidlapu, skatīties tam pār plecu un lūgt uzrādīt autovadītāja tiesības, auto tehnisko pasi un apdrošināšanas līgumu.

Vispirms uzzīmējiet auto negadījuma skici/shēmu uz kādas tīras lapas. Ja gan jūs, gan otrs vadītājs piekrīt, un skice ir nepārprotama, tad tikai zīmējiet to veidlapā. Ieteicams savu mākslas darbu parādīt arī kādai CSNg neiesaistītai personai un palūgt viņam, lai tas izskaidro bildē redzamo.
Īpašu uzmanību pievērsiet negadījuma apstākļiem, kas doti testa formā.

Rūpīgi apdomājiet, pirms ievelciet kādā krustiņu. Šeit ir arī pāris viegli pārprotami punkti. Piemēram, „stāvēja/bija apstājies”, kuram klāt pievienots paskaidrojums: „nevajadzīgo svītrot”, tas protams jādara tikai tad, ja pie šīs izvēles tiek ievilkts apstiprinošais krustiņš. Šis punkts ir viens no maldinošākajiem, jo dažkārt, cilvēki šo punktu, pamatotu iemeslu dēļ, uztver kā apstāšanos pie krustojuma. Ja jau mašīna bija apstājusies, tātad stāvēja. Loģiski. Tomēr, apskatoties Saskaņotā paziņojuma orģinālu angļu valodā, konstatējam, ka stāvēja/bija apstājies, patiesībā nozīmē „Stāvēja (pie brauktuves malas)” jeb, tulkojot nepārprotamāk, „noparkojies (pie brauktuves malas). Tātad, ja pārprotam šo izvēli, saskaņotais paziņojums ir neprecīzs un apdrošinātājs, skatoties CSNg skicē un rakstiski atzīmētajos negadījuma apstākļos, secina, ka paziņojumā ir pretrunīga informācija par negadījumu. Līdz ar to, apdrošinātājs nevar izvērtēt CSNg apstākļus un izraisītāju. Parasti šādos gadījumos, apdrošinātājs, abiem CSNg iesaistītajiem sedz zaudējumus 50% apmērā.

Ieteikums
Ja neesat 100% pārliecināts, ka jūsu varēsiet aizpildīt „Saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu” tā, lai nebūtu ne mazāko šaubu un nepilnību tajā, kas vēlāk var jums liegt iespēju saņemt apdrošināšanas kompensāciju, izsauciet ceļu policiju. Izsaucot policiju, jūs daļēji nometīsiet no saviem pleciem atbildību par CSNg. To izvērtēs apmācīti eksperti, kas vēlāk savu izziņu nosūtīs apdrošinātājam. Un policijas sniegtu izziņu apdrošinātājam nav pamata apšaubīt. Tādejādi pasaudzēsiet nervus gan sev, gan citiem CSNg iesaistītajiem, gan apdrošinātājiem.

„Saskaņotā paziņojuma par ceļu satiksmes negadījumu” paraugs internetā atrodams - http://www.sb.gov.lv/lv/sask_paz/sp.jpg (paraugs, kurš nav derīgs aizpildīšanai)

Saskaņotā paziņojuma orģināls angļu valodā - http://www.sb.gov.lv/images/buj_sask_pazin1.jpg (arī nav derīgs aizpildīšanai)

Derīgas aizpildīšanai ir tikai pie apdrošinātājiem pieejamās veidlapas.

 
27 Lasīt visus komentārus → Populārākie komentāri
 
138346. viesis 2.septembris 2004 16:48
1 0 Atbildēt

A kapēc autors nav zem raksta parakstījies? Tāpat ir skaidrs ka tas ir kārtējais Griģa raksts.

Griģi, labāk skaidri un gaiši uzraksti- ir pienācis laiks, kad vari palikt bez darba un tāpēc te biedē cilvēkus.

Tu vispār apjēdz ko tu raksti? Vai tad tas ceļu policists ir auto drošības eksperts, jurists un medicīnas darbinieks vienā personā? Tāds pats 50% speciālists kā jebkurš cits. Un kas tie par murgiem par metramēru? Kāda atšķirība vai es mēru ar mērlentu, soļiem vai "uz aci"? To nu gan Tev vajadzēja zināt kad ja tā mērlenta nav vertificēta NMC, tad mērijumam ar viņu ir tāda pati vērtība kā mērīšanai ar soļiem.

 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Pilsētas kanāls kā auto kapsēta (+ VIDEO)

Pēc vērienīgajiem plūdiem Ķīnas lielpilsētā Džendžou pilsētas kanāls pārvērties par auto kapsētu. Lasīt vairāk

 

Audi iepazīstina ar 670 Zs jaudīgo “Dakāras” apvidnieku (+ FOTO) 2

Vācijas autobūves uzņēmums Audi pastāstījis par apvidus auto RS Q E-Tron, kas tiek gatavots Dakāras tuksneša rallija cīņām. Lasīt vairāk

 

No 26. jūlija Vienības prospektā Jūrmalā būs satiksmes ierobežojumi 2

No 26. jūlija Jūrmalā, Vienības prospektā Bulduros, ūdenssaimniecības tīklu būvdarbu laikā būs satiksmes ierobežojumi. Lasīt vairāk

 

Avārijā cieš viens no dārgākajiem un ātrākajiem Ferrari 8

Itālijas pilsētā Ventimiljā avāriju piedzīvojis viens no dārgākajiem un ātrākajiem Ferrari – vairāk kā pusmiljonu dolāru vērtais Ferrari SF90 Stradale. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti