Privātuma noteikumi

Šie noteikumi nosaka, kā EON SIA, reģistrācijas Nr. 40003449436, juridiskā adrese: Valguma iela 31a-1, Rīga, LV-1048 (turpmāk - iAuto.lv) apstrādā portāla iAuto.lv (turpmāk tekstā - Portāls) lietotāju personas datus un kādas tiesības ir lietotājiem.

Ievietot Portālā reģistrētus komentārus un forumā ziņojumus iespējams tikai pēc profila izveidošanas. Lietotājiem Portāla sadaļā "Profils" (lapas augšējais labais stūris) ir tiesības pārvaldīt, labot un dzēst sevis sniegto informāciju.

1. Kādu informāciju mēs apstrādājam

1.1. Lai ievietotu komentārus un ziņojumus, tev ir jāreģistrējas un jāizveido savs profils.

1.2. Profilu var izveidot aizpildot nepieciešamo informāciju un reģistrējoties.

1.3. Kad vēlēsies izveidot un publiskot sludinājumu, sludinājumā būs jānorāda informācija par piedāvājumu (piemēram, piedāvātais priekšmets, tā parametri, cena un cita informācija) un sava kontaktinformācija (e-pasta adrese, telefona numurs, vārds un uzvārds). Tevis norādītā kontaktinformācija būs redzama visiem Portāla apmeklētājiem.

1.4. Mēs saņemam informāciju par ierīcēm, kuras tu lieto, lai piekļūtu Portālam (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, mobilo sakaru operators, IP adrese, pieslēgšanās laiks un ilgums).

1.5 Mēs izmantojam sīkdatnes, tāpēc aicinām iepazīties ar mūsu Sīkdatņu noteikumiem.

2. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam informāciju

Mēs apstrādājam tavus personas datus un citu informāciju, lai:

2.1. nodrošinātu tev iespēju saņemt Portālā piedāvātos pakalpojumus (tajā skaitā, nodrošinātu iespēju ievietot komentārus un ziņojumus);

2.2. uzturētu un uzlabotu Portālu, kā arī izstrādāju jaunus pakalpojumus;

2.3. piedāvātu un personalizētu reklāmu, kā arī novērtētu Portāla darbību un reklāmas efektivitāti;

2.4. pārbaudītu identitāti un novērstu profilu pretlikumīgu izmantošanu, kā arī nodrošinātu drošu Portāla vidi;

2.5. aizsargātu tavas, mūsu un citu lietotāju intereses (piemēram, ja Portāls tiek izmantots pretlikumīgu darbību veikšanai);

2.6. sniegtu tev atbildes un sazinātos ar tevi jautājumos, kas tevi interesē, vai informētu tevi par noteikumu izmaiņām;

2.7. nosūtītu tev jaunumus un reklāmu.

3. Kā mēs apstrādājam personas datus

3.1. Tavi personas dati tiks apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Atkarībā no situācijas datu apstrādes pamats var būt piekrišana (piemēram, jaunumu saņemšana), līguma saistību izpilde, mūsu juridisks pienākums (piemēram, mums ir jāapstrādā tavi personas dati saskaņā ar likumu prasībām), mūsu leģitīmās intereses (piemēram, lai veicinātu Portāla popularitāti un attīstību, lai izmeklētu iespējamu pretlikumīgu rīcību).

3.2. Mēs apstrādājam personas datus, kas saņemti tieši no tevis, piemēram, no tīmekļa vietnēm (tirgvedības reklāmām, piesakoties jaunumiem, piedaloties konkursos, loterijās un aptaujās, izdarot atsauksmes), no un par iekārtām, kuras tu lieto, kad apmeklē Portālu, no klientu apkalpošanas informācijas, no sazināšanās pa tālruni, e-pastu vai citiem komunikācijas kanāliem.

4. Kam mēs varam nodot tavus personas datus

4.1. Mēs nepārdosim, neiznomāsim un citādi neatklāsim tavus personas datus trešajām personām, ja vien tas nav īpaši norādīts tālāk.

4.2. Mēs varam nodot tavus personas datus trešajām personām, kas mums nodrošina pakalpojumus saskaņā ar nolūkiem, kas aprakstīti šajos privātuma noteikumos, un piemērojamo tiesību aktu ietvaros. Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.

4.3. Tavi personas dati var tikt nodoti trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies un kuras mums sniedz pakalpojumus, lai mēs varētu nodrošināt un uzlabot mūsu kā uzņēmuma un arī Portāla darbību (piemēram, datu izvietošanas un uzturēšanas, datu un portāla drošības, maksājumu apstrādes, risku un krāpniecības novēršanas un atklāšanas, datu analīzes, īsziņu un e-pasta izsūtīšanas, juridiskos un finanšu pakalpojumus).

4.4. Mēs varam nodot tavus personas datus rūpīgi izvēlētām trešajām personām, lai īstenotu kopīgus vai neatkarīgus tiešās reklāmas un marketinga pasākumus. Tavu datu nodošana šādiem nolūkiem var notikt tad, ja trešās personas plānotie mērķi ir saderīgi ar mūsu mērķiem, kas aprakstīti šajā privātuma politikā.

4.5. Tavi personas dati var tikt nodoti trešajai personai, ja notiek iAuto.lv kā uzņēmuma apvienošana, iegūšana, nodošana vai uzņēmuma pamatlīdzekļu pārdošana citam pakalpojumu sniedzējam.

4.6. Tavi personas dati var arī tikt nodoti citām personām vai apstrādāti citos gadījumos, ja esam saņēmuši tavu piekrišanu.

4.7. Mēs varam apstrādāt nepersonalizētu informāciju (piemēram, par Portāla lietotāju skaitu).

5. Kā tev ir iespējams pārvaldīt savus personas datus

5.1. Tev ir tiesības pašam labot sevis norādīto informāciju Portāla sadaļā "Profils" (https://iauto.lv/login), kā arī tev ir tiesības dzēst savus profilu. Dzēšot savu profilu tiek dzēsti tikai tavi dati, bet netiek dzēsti ne komentāri, ne foruma ziņojumi Portālā.

5.2. Ciktāl mēs apstrādājam tavus personas datus, pamatojoties uz piekrišanu, tev ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

5.3. Tev ir tiesības prasīt mūsu apstiprinājumu, vai tiek apstrādāti tavi personas dati, un, ja tiek apstrādāti, saņemt informāciju par saviem personas datiem, ko esi mums sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti.

5.4. Tev ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Tu vari atrakstīties no tiešā mārketinga, nospiežot uz saites "atteikties" mūsu e-pasta vēstulēs. Šī atrakstīšanas nenozīmē, ka Jūs vairāk nesaņemsiet no mums e-pasta vēstules. iAuto.lv paliek tiesības Jums sūtīt e-pasta vēstules par svarīgām izmaiņām. Pilnībā attiekties no Portāla e-pasta vēstulēm var dzēšot savu profilu.

5.5. Tev ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ko mēs veicam, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt personas datus pat tad, ja būsi iebildis pret to, ja mums būs likumīgi iemesli turpināt datu apstrādi.

5.6. Tev ir tiesības jebkurā brīdī dzēst savu profilu. Ja profils tiks dzēsts, tad netiks dzēsti Tavi ievietotie komentāri un foruma ziņojumi Portālā.

5.7. Tev ir tiesības iesniegt sūdzību par tavu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Portāla administrācijā iAuto@iAuto.lv un Datu valsts inspekcijā.

6. Cik ilgi mēs apstrādājam personas datus

6.1. Mēs varam apstrādāt tavus personas datus tik ilgi, kamēr tas nepieciešams saskaņā ar attiecīgo apstrādes nolūku. Piemēram, ja datu apstrāde pamatojas uz tavu piekrišanu, un turpmākai apstrādei nav cita likumīga pamata, tad tavi personas dati tiks dzēsti pēc tava pieprasījuma. Ja datu apstrādes pamats ir līguma izpilde, tad mēs apstrādāsim datus, kamēr mums tas ir pamatoti nepieciešams likumisko un līgumisko tiesību un pienākumu izpildei un nodrošināšanai.

6.2. Pēc profila, datu dzēšanas tā uzreiz vairs nebūs redzama citiem lietotājiem, taču minētais profils un dati mūsu datu bāzēs var tikt saglabāta līdz 90 dienām no dzēšanas brīža, lai izvairītos no krāpnieciskām darbībām un citas pretlikumīgas rīcības.

6.3. Papildus norādītajam laikam mēs varam apstrādāt tavus personas datus, piemēram, ja to paredz normatīvie akti, vai nodokļu un juridisko prasību un tiesību nodrošināšanai, vai arī īpašos gadījumos, kamēr vien tas ir attaisnoti nepieciešams (piemēram, likuma prasību izpildei).

6.4. Kad nepieciešamais datu apstrādes laiks būs beidzies, mēs izdzēsīsim tavus personas datus vai padarīsim tos neidentificējamus, lai tos vairs nevar saistīt ar tevi.

7. Izmaiņas

Mums ir tiesības mainīt šos noteikumus. Visas noteikumu izmaiņas tiks ievietotas Portālā, un būtisku izmaiņu gadījumā mēs tevi informēsim par šādām izmaiņām.

8. Saziņa ar mums

Tev ir iespējams sazināties ar mums par datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem, nosūtot e-pasta vēstuli uz iAuto@iAuto.lv.

Lasītākie raksti

Jaunie raksti