Neatkarīgās policistu arodbiedrības pasākuma plāns un aicinājums sabiedrībai 18

2.februāris 2009 12:20

Neatkarīgā policistu arodbiedrība (NPA) līdzīgi kā citas Latvijas arodbiedrības, sabiedriskās organizācijas, progresīvi domājoši ļaudis, inteliģence un arī masu saziņas līdzekļi diendienā vēršas pie valdības, pie Saeimas deputātiem, pie citām valsts un pašvaldību amatpersonām sākt strādāt tautas un visas valsts interesēs, veikt steidzamus pasākumus, lai apturētu Latvijas tautas grimšanu bezdibenī.

Lai apturētu valsts līdzekļu, īpašumu, mantas izšķērdēšanu, lai tiktu saukti pie civiltiesiskās, administratīvās, kriminālās atbildības vainīgās personas. Visi šie saukļi, uzrunas paliek bez atbildes, bez atbilstošas reakcijas un pasākumiem tautas un valsts interesēs. Rezultātā krīze Latvijas valsts ekonomikā padziļinās, kas būtiski ietekmē iedzīvotāju labklājību un drošību.

Tajā pašā laikā turpina pastāvēt no valsts un pašvaldību budžeta labi atalgoti amati, tiek izmaksātas milzīgas algas, prēmijas un kompensācijas par to, ka amatpersona pavada 1-2 dienas mēnesī kādā kapitālsabiedrības/uzņēmuma padomē vai valdē, turpinās dienesta transportlīdzekļu izmantošana personīgām vajadzībām, tērējot uz to 38-40 miljonu latu gadā. Tiek izmantoti personīgām vajadzībām sakaru līdzekļi, valsts īpašums un manta, par to neko nemaksājot. Valsts mantas, īpašuma un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas dēļ valstij nav naudas, ko maksāt par veikto darbu policijas, robežsardzes, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem, mediķiem, cietumsargiem, skolotājiem un daudziem citiem.

NPA aicina savus biedrus, policijas darbiniekus, to ģimenes locekļus un visu Latvijas tautu aktīvi iesaistīties pasākuma plāna realizācijā un ir gatava papildināt plānu jaunām idejām, ierosinājumiem.

NPA aicina visus, arī pašvaldības, policijas darbiniekus stingri ievērot un pārraudzīt visus Latvijas Republikas likumus, fiksēt visus likumu pārkāpumus, ko veic valsts un pašvaldības amatpersonas, vadītāji, visa ranga deputāti, ministri, valsts sekretāri, departamentu, biroju, sekretariātu, nodaļu vadītāji, vietnieki un cita ranga amatpersonas (turpmāk - amatpersonas).

NPA aicina policijas darbiniekus stingri pieturēties pie instrukcijām, cirkulāriem, noteikumiem un pavēlēm ko izdevusi Valsts policijas, Iekšlietu ministrijas vadība. Nepieļaut virsstundu darbu. Darba grafikus aizpildīt precīzi pēc reāli nostrādātā laika. Nepirkt kancelejas preces un citas dienesta veikšanai mantas no saviem līdzekļiem. Stingri pieturēties pie tiem pienākumiem, kas paredzēti amata aprakstos. Precīzi ievērot darba drošības noteikumus, par nelaimes gadījumiem dienesta laikā nekavējoties informēt arodbiedrību. Informēt arodbiedrību par nepamatoti aizņemtu štata vietu valsts policijā. Nepakļauties un nepildīt nelikumīgas pavēles, nepaļauties uz provokācijām un iebiedēšanas taktiku, ko piekopj atsevišķi vadītāji. Ziņot par gadījumiem, kad priekšnieki aizliedz policistiem stāties arodbiedrībā.

Par visiem konstatētiem pārkāpumiem (fiksēt var arī ar foto, video), kā arī par dienesta transporta, īpašuma, mantas vai sakaru līdzekļu izmantošanas gadījumiem personīgām vajadzībām sūtīt informāciju Neatkarīgajai policistu arodbiedrībai uz e-pastu: [email protected] NPA savukārt apņemas visu šo informāciju nodot zināšanai un publiskošanai masu saziņas līdzekļiem, Starptautiskajiem partneriem, Eiropas parlamentam, Starptautiskajam valūtas fondam, prokuratūrai, kā arī publiskot to informāciju, kas saistīta ar valsts amatpersonu pārkāpumiem, par kuriem policija parasti informāciju neizpauž.

NPA aicina robežsardzes darbiniekus informēt NPA uz e-pastu [email protected], presi par visām tām valsts amatpersonām, ierēdņiem un palīgiem, kuri izbrauc no Latvijas vai atgriežas Latvijā (ja pastāv iespēja, norādīt uz kādu valsti devās amatpersona, kā pavadībā), lai tauta zinātu, ar ko tad mūsu vadītāji nodarbojas, kur pavada laiku un kur tiek tērēti tautas līdzekļi. Arī par cita veida pārkāpumiem no valsts amatpersonu puses uz robežas un ar to saistītu informēt arodbiedrību. Tas pats tiek lūgts no muitas, valsts ieņēmuma dienesta, informēt NPA un sabiedrību par visa veida pārkāpumiem, ko veica un turpina veikt amatpersonas, tajā pašā laikā veicot pasākumus to bargākai sodīšanai.
Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem rūpīgi pārbaudīt ugunsdrošības noteikumus uzņēmumos, kuri pieder amatpersonām. Ja tiek konstatēti pārkāpumi, tos fiksēt, kā arī bargi sodīt vainīgos, informējot par tiem NPA un sabiedrību. Īpašu uzmanību pievērst celtniecības un remontu darbiem, ko veic augstāk minētas amatpersonas, nepieļaujot iespējas kaut minimāli pārkāpt noteikumus, neiziet ne uz kādiem kompromisiem.

Ceļu policijas darbiniekiem, citiem valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem iesaistīties amatpersonu pārkāpumu konstatēšanā un fiksēšanā, protokolu noformēšanā. Īpašu uzmanību vērst gadījumiem, kad tiek izmantots dienesta transports, kā arī kad izmanto personīgo transportu. Nekavējoties informēt par atklātiem vai konstatētiem pārkāpumiem NPA, kā arī masu saziņas līdzekļus, bet vainīgos bargi sodīt.

Visiem policijas darbiniekiem pielikt visas spējas, zināšanas un rūpību, lai ātri izmeklētu noziedzīgus nodarījumus, cita veida pārkāpumus, ko veica valsts amatpersonas, deputāti, valsts un pašvaldību uzņēmumu domes un valžu vadītāji un locekļi, ministri. Par minēto personu iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, cita veida pārkāpumiem, arī kad netiek izkārts valsts karogs noteiktās dienās, informēt NPA. Nepieļaut iespēju, ka vainīgiem izdodas izvairīties no atbildības.

NPA pieļauj iespēju, ka no minēto amatpersonu puses var sekot centieni iespaidot policijas un citus darbiniekus, izmantojot savus sakarus un dienesta stāvokli. Par šādiem gadījumiem nekavējoties informēt arodbiedrību un visas masu saziņas līdzekļus, starptautisko sabiedrību.

NPA aicina LR prokuratūru, prokurorus, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB), rūpīgi izmeklēt lietas, kurās iesaistītas amatpersonas, deputāti un informēt sabiedrību. Nepieļaut, ka vainīgām personām izdodas izvairīties no atbildības. Savlaicīgi veikt pasākumus noziedzīgo nodarījumu iesaistīto personu mantas un īpašumu aprakstīšanu, izņemšanu, lai to turpmāk konfiscētu.

Tiesām veikt pasākumus, lai vainīgas amatpersonas, kuru vaina tiek pierādīta, tiktu bargi sodītas, to manta un īpašumi konfiscēti.

NPA aicina visu sabiedrību un tautu informēt prokuratūru, policiju, masu saziņas līdzekļus par pārkāpumiem, ko izdara deputāti, ministri, citas valsts amatpersonas un tām pietuvinātas personas, it sevišķi gadījumos, kad tiek izšķērdēta valsts un pašvaldību manta, īpašums, kad tiek izmantota dienesta transports personīgai braukšanai. Par visiem minētiem un citiem gadījumiem nekavējoties ziņot NPA, sūtot informāciju uz e-pastu [email protected] un presi, TV, radio.

Ja tagad mēs, sabiedrība, tauta, policijas, robežsardzes, ugunsdzēsēju un glābšanas dienestu darbinieki, prokurori, tiesneši, valsts kontrolieri, citu tiesībsargājošo dienestu darbinieki, arodbiedrības, nespēsim apturēt tautas naudas izšķērdēšanu, ko veic valsts amatpersonas un tie, kuriem šī manta uzticēta, nespēsim atgriezt nolaupīto atpakaļ valsts īpašumā, tad atbildība par algas samazinājumu, par sliktiem darba apstākļiem un ekonomisko stāvokli valstī jāuzņemas mums visiem.

NPA cer uz tautas vairākuma atbalstu, uz policijas darbinieku aktīvu atbalstu. NPA cer saņemt atbalstu no vēstniecībām, konsulātiem, kuri atrodas Latvijā un informēs par arodbiedrības pasākumiem savās valstīs sabiedrību un valdību.

Ar cieņu,
Armands Augustāns,
Neatkarīgās policistu arodbiedrības priekšsēdētājs,

Andrejs Melnalksnis,
Neatkarīgās policistu arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks,

2009.gada 1.februārī
 
Visi komentāri
 
266310. viesis 2.februāris 2009 17:59
0 0 Atbildēt

Pieņemsim,ka tik tālu ir OK. A ko tālāk? Vai kas mainīsies amatpersonu tikumos un paaugstinās darbaspējās? Man šķiet ka galvgalī tur visiem ir reāli po huj ko domā tauta.

266311. viesis 2.februāris 2009 18:09
0 0 Atbildēt

Doma laba, lai veicas pieskatot "slidenos pirkstiņus". ;)

266314. viesis 2.februāris 2009 20:42
0 0 Atbildēt

Sretskeds atbildēs: Formējiet, lūdzu, protokolu pēc likuma un taisnības.

266317. viesis 2.februāris 2009 21:58
0 0 Atbildēt

mani, piemeeram, interesee - kaapeec shobriid ir izveidojusies taada situaacija, ka mobilos radarus "apsargaa" celju policijas darbinieki, shkjiet, ka pat spec.rotas darbinieki ????

kaapeec tai vietaa lai patruleet, konvojeet, reguleet, noveerst, galu galaa - sodiit paarkaapeejus, policisti liidz pat 8 stundaam atseezh netrafareetos un trafareetos automobiiljos un "apsargaa" radarus ??????????????????????

266319. viesis 3.februāris 2009 9:04
0 0 Atbildēt

Kapēc apsargā, kapēc apsargā...

...apskaties cik viņš maksā!

266320. viesis 3.februāris 2009 10:27
0 0 Atbildēt

266319. viesis 03.02.2009 09:04

āmurgalva tu !

kāpēc policija par mūsu naudu iegādājas dārgus radarus un pēc tam tos par mūsu pašu naudu pati arī sargā ??? vai nav tā, ka policijai jāpilda savas tiešās funkcijas, neviss jātelo Šuriks ar svilpi un 8 stundas jāguļ bulkvāģī, kāmēr radars "strādā" ???? Kāpēc jāveic dubultais darbs - radars fikše pārkāpumu, policija sargā radaru.... vai nav tā, ka radars būtu jāsargā kādām citām struktūrām, nevis pašiem ceļu policisiem, koa ?????

266323. viesis 3.februāris 2009 12:18
0 0 Atbildēt

Aicinājums "stučīt"visiem par visu,tā jāsaucās tam acinājumam!

Ienāca prātā Grūtupa grāmatas reklāma,kur 125 eksemplārus dalīšot bez maksas

ZOGA.

266328. viesis 3.februāris 2009 17:08
0 0 Atbildēt

publiskot to informāciju, kas saistīta ar valsts amatpersonu pārkāpumiem, par kuriem policija parasti informāciju neizpauž

---

Kāpēc tad parasti neizpauda?

266333. viesis 3.februāris 2009 23:15
0 0 Atbildēt

Lai apturētu valsts līdzekļu, īpašumu, mantas izšķērdēšanu, lai tiktu saukti pie civiltiesiskās, administratīvās, kriminālās atbildības vainīgās personas. Visi šie saukļi, uzrunas paliek bez atbildes, bez atbilstošas reakcijas un pasākumiem tautas un valsts interesēs. Rezultātā krīze Latvijas valsts ekonomikā padziļinās, kas būtiski ietekmē iedzīvotāju labklājību un drošību.

debīls aicinājums... policijas arodbiedrība atdzīst policijas nespēju tikt galā ar saviem tiešajiem pienākumiem, t.i. valsts līdzekļu, īpašumu, mantas izšķērdēšanas apturēšanu un nespēju saukt vainīgās personas civiltiesiskās, administratīvās, kriminālās atbildības.

266334. viesis 3.februāris 2009 23:26
0 0 Atbildēt

Yetti [?] 03.02.2009 23:15

ti ņe prav..... ne jau aicinājums debīls.. aicinājums ir pēdējais izmisuma solis.... bet sistēma debīla.... un šo sistēmu jau vairāk kā 10 gadus atbalsta oranžā mafija... acīmredzot, viņiem tas ir izdevīgi - turēt valsti pilnīgā haosā, noziedzībā, tiesiskajā nihilismā....

266335. viesis 4.februāris 2009 0:52
0 0 Atbildēt

ja ir menti, kuri paši parakstās.... kuri liek mīksto uz saviem tiešajiem pienākumiem... kāda te oranžā mafija?

266344. viesis 4.februāris 2009 12:19
0 0 Atbildēt

Sūds tas viss-zaga ,zog un zags!!!

266349. viesis 4.februāris 2009 19:32
0 0 Atbildēt

Yetti- izskaidro vārda "atdzīst" nozīmi? Tavs rakstīšanas stils varētu būt labāks un saprotamāks! Pirms kritizē citus, iemācies pareizi rakstīt!!!

266350. viesis 4.februāris 2009 20:38
0 0 Atbildēt

Man privātā sarunā kāds policists teica viedus vārdus - kamēr policiju vadīs vecie kadri, kas šeit sēž no padomju laikiem - nekas policijas darbā nemainīsies.

266353. viesis 5.februāris 2009 0:03
0 0 Atbildēt

266349. viesis

ei tirst...

tas tev ir saprotams?

266358. viesis 5.februāris 2009 12:31
0 0 Atbildēt

Policistiem jau pašiem jāskatās savā dārziņā, kāpēc jūs ņemat kukuļus un no tiem maksājiet Policijas vadībai? Jāsaprot, ka drīz vēl kāds Tiesnesis Attapsies un piespriedīs policistam par kukuļu ņemšanu reālu cietumsodu ne tikai par faktu ka nauda ir ņemta, bet arī par iestādes prestižu. Jo katra šāda "*******a" grauj policijas prestižu, bet Latvijas policijas vadībai kamēr ir piķis priekšniekiem, tikmēr viss ir oki doki!

266374. viesis 6.februāris 2009 0:46
0 0 Atbildēt

Policistiem jāsaprot, ka ja viņi neķersies klāt augsta ranga dūžiem, tikmēr viņu dzīve būs kā verdzībā. Vēl straujāk algas samazinās un atņems visas piemaksas.

Jau tagad daudzi policisti baidās slimot, kaut gan tas nav aizliegts. Baidās iziet demonstrācijās, jo trīc par savu ādu. Palūkojaties uz policistiem no Valkas. Tur taču daudzi baidās no savas priekšnieces, no Rīgas priekšniekiem. Laikam ir par ko baidīties. Vieni ņem kukuļus, citi nelikumīgi piepelnas un baidās, ka šo pieķers.

Arodbiedrība pareizi aicina: gribiet dzīvot normāli, tvarstie zagļus, kas atrodas augstos amatos. Ja baidies, nesūdzies, kas ir sūdīgi.

276828. viesis 17.maijs 2010 21:57
0 0 Atbildēt

Atbalstāms un visiem kopā jāpalīdz izķert negodīgos ierēdņus, ministrus un politiķus.

Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Jaguar uzlabojis krosoveru E-Pace (+ FOTO)

2021.modeļu gadam Jaguar sagatavojis uzlabotu E-Pace, kas līdztekus svaigākam izskatam tiek pie jaudīgākiem dīzeļdzinējiem un jaunas multimediju sistēmas. Lasīt vairāk

 

Piederēja Boney M dibinātājam - pārdos reti sastopamu BMW M1 (+ FOTO)

Silverstone izsolē tiks pārdots unikāls 80.gadu BMW M1 varenauto, kas savulaik piederējis pazīstamajam producentam un grupas Boney M dibinātājam Frenkam Farianam. Lasīt vairāk

 

"Meistara padoms". Kas jāņem vērā, mainot vējstikla slotiņas (+VIDEO) 14

Vējstikla slotiņas tika izgudrotas pirms vairāk kā simts gadiem, un pēdējos piecdesmit gados to konstrukcija nav kardināli mainījusies. Tomēr sava jaunrade vērojama arī šeit. Lasīt vairāk

 

Puse autovadītāju nevadā līdzi saskaņoto paziņojumu 5

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (turpmāk – LTAB) oktobrī veiktā autovadītāju aptauja liecina, ka 48% autovadītāju savos spēkratos nevadā līdzi saskaņotā paziņojuma veidlapas, savukārt vēl 8,4% nav par to pārliecināti. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti