Vēlreiz par stāvēšanu tur, kur to atļauj ceļazīmes 62

 
17.maijs 2006 14:33

Līdz šim „aizliegtās atļaušanas” problēma bija aprakstīta tikai teorētiski. Vairums vadītāju, kas bija sodīti par stāvēšanu „strīdīgajās” vietās parasti maksāja uzlikto naudu un brauca tālāk.

Iepazīties ar ļoti garu teorētisku situācijas aprakstu Jūs varat šeit!

Tomēr viens no cietušajiem nolēmis vērsties www.iauto.lv ("Lasītājs: Atļauts, bet tomēr - aizliegts?") un www.traffic.lv redakcijās.


Situācijas apraksts

2006. gada 24. aprīlī automašīna BMW bija novietota stāvēšanai Rīgā, K. Barona ielā 108, ceļa kreisajā pusē ar priekšpusi skatoties uz Artilērijas ielu, bet ar aizmugures pusi uz Tallinas ielu, daļēji uz ietves atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu (turpmāk tekstā – CSN) 131. punktam, 532. ceļa zīmei „Stāvvieta” un 825. papildzīmei „Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā”.

Pienākot pie transportlīdzekļa tika konstatēts, ka plkst. 19.25 sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums Nr. 103616799, kurā norādīts, ka automašīna BMW bija novietota stāvēšanai Rīgā, K. Barona ielā 108, tramvaju ceļa klātnes kreisajā pusē, it kā neievērojot CSN 129.1. apakšpunktā noteiktās prasības, un transportlīdzekļa vadītājs it kā izdarījis Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk tekstā – LAPK) 149.10 panta piektās daļas 1. punktā minēto administratīvo pārkāpumu.

Vadītājs uzskata, ka nav pārkāpis CSN 129.1. apakšpunkta prasības un inspektoram nebija pamata sodīt viņu pēc LAPK 149.10 panta piektās daļas 1. punkta.


Analizējam likumus

Likumu detalizēto analīzi Jūs varat atrast iepriekšējā rakstā "Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?".

Situācijā Rīgā, K. Barona ielā 108 (skat. notikuma vietas foto) ar 532. ceļa zīmi „Stāvvieta” ieviestais stāvvietas ceļu satiksmes režīms un 825. papildzīme „Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā” nepārprotami atļauj stāvēt ceļa kreisajā pusē ar automašīnas priekšpusi skatoties uz Artilērijas ielu. Interpretējot to ar 1968. gada 8. novembra Vīnes konvencijas par ceļu satiksmi (turpmāk tekstā - Konvencija) II nodaļas 5. panta 1. punktā noteikto, ka ceļu lietotājiem jāievēro ceļa zīmju, satiksmes gaismas signālu un ceļu apzīmējumu norādījumi pat tad, ja tie šķiet pretrunā ar citiem ceļu satiksmes noteikumiem, vadītājam primārie ir ceļa zīmju norādījumi, nevis CSN vispārīgas prasības.


traffic.lv secinājumi

Ir izdarāmi sekojošie secinājumi:

1) visiem ir tiesības uzskatīt, ka Latvijas Republika veica atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka CSN pēc būtības atbilst Konvencijas II nodaļai;

2) autovadītājs var paļauties, ka iestādes, piemēram, Rīgas domes Satiksmes departamenta, rīcība, uzstādot ceļa zīmes, ir tiesiska un konsekventa;

3) ceļu lietotājiem jāievēro ceļa zīmju norādījumi pat tad, ja tie šķiet pretrunā ar citiem ceļu satiksmes noteikumiem;

4) vadītājiem ir tiesības apstāties un stāvēt zem 532. ceļa zīmes „Stāvvieta”, jo ar šādu zīmi tiek ieviests noteiktais ceļu satiksmes režīms;

5) iestādes kļūda, uzstādot ceļa zīmes, kuras pieļaušanā privātpersona nav vainojama, nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas sekas, un ja vadītājs transportlīdzekli ir novietojis stāvēšanai atbilstoši tam, kā noteikts ar ceļa zīmēm, viņam nedrīkst piemērot sodu.

Šajā gadījumā CSN 129.1. apakšpunkts nav piemērojams ne tikai iepriekšminēto iemeslu un secinājumu dēļ, bet vēl tāpēc, ka CSN 129.1. apakšpunktā ir atrunāta atļauja apdzīvotās vietās apstāties un stāvēt ceļa kreisajā pusē iespējami vairāk pa kreisi uz nomales, bet, ja tās nav, – brauktuves malā vai tās paplašinājumos uz ceļiem ar vienu braukšanas joslu katrā virzienā, ja brauktuves vidū nav tramvaja sliežu ceļa klātnes.

Savukārt transportlīdzekļu novietošanu Rīgā, K. Barona ielā 108 ar automašīnas priekšpusi skatoties uz Artilērijas ielu regulē CSN 131. punkts par stāvēšanu, uzbraucot uz ietves, kā arī 298.26. apakšpunkts (532. ceļa zīme „Stāvvieta”) un 307.16. apakšpunkts (825. papildzīme „Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā”).

Ceļu satiksmes likuma 4. panta trešās daļas pirmais teikums nosaka: „Satiksmes ministrija organizē un koordinē valsts politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī veic valsts uzraudzību pār likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmes drošības jomā.”

Materiālā „Vai ceļazīme ir svarīgāka par CSN punktu?” norādīti LR Satiksmes ministrijas un Ceļu satiksmes drošības direkcijas viedokļi uz minēto problēmu, kas sniegti jau no 2003. gada maija.

LR Satiksmes ministrija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, Rīgas dome, Rīgas domes Satiksmes departaments, valsts un pašvaldības policija bija vairākkārt 3 gadu garumā informēti par minēto problēmu.

Diemžēl līdz šim brīdim nekādas izmaiņas normatīvajos aktos nav pieņemtas, arī satiksmes organizācija nav labota.


Vadītājs uzskata, ka ir cietis augstāk minētās CSN un satiksmes organizācijas nesakārtotības dēļ, jo paļaujas, ka atbildīgās iestādes rīcība, uzstādot atbilstošas ceļa zīmes K. Barona ielas kreisajā pusē, ir tiesiska un konsekventa.

Jākonstatē, ka Latvijas Republikā:
a) CSN nav vienotas, vadītājiem, ceļu satiksmes organizēšanas speciālistiem un policijas darbiniekiem saprotamas sistēmas jautājumā „aizliegtā atļaušana”;
b) CSN nav noteikts, cik dziļi ceļa pārvaldītāji var iejaukties CSN vispārējo normu grozīšanā, atcelšanā, apturēšanā vai precizēšanā ar ceļa zīmēm un apzīmējumiem;
c) CSN nav noteikts, kam ir priekšroka katrā konkrētajā gadījumā – ceļa zīmēm (apzīmējumiem) vai CSN vispārīgiem nosacījumiem.

Lai nodrošinātu to, ka CSN pēc būtības atbilstu Konvencijas II nodaļai, traffic.lv redakcija vairākas reizes lūdza precizēt CSN šos jautājumus, izdarot attiecīgus grozījumus un papildinājumus.

Bez tam, LAPK 237. pants nosaka:

Lietvedības uzdevumi administratīvo pārkāpumu lietās ir šādi: [...] noskaidrot cēloņus un apstākļus, kas veicina administratīvo pārkāpumu izdarīšanu [...].

Savukārt LAPK 278. pants nosaka:

Institūcija (amatpersona), kas izskata lietu, konstatējot administratīvo pārkāpumu izdarīšanas cēloņus un veicinošos apstākļus, iesniedz attiecīgiem komersantiem, iestādēm, organizācijām un amatpersonām priekšlikumus par nepieciešamību veikt pasākumus šo cēloņu un apstākļu novēršanai. Minētajām organizācijām un personām ir pienākums mēneša laikā no priekšlikuma saņemšanas dienas paziņot par veiktajiem pasākumiem institūcijai (amatpersonai), kas priekšlikumu iesniedzis.

Šajā un līdzīgās lietās Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļai saskaņā ar LAPK 237. un 278. pantu bija un ir pienākums noskaidrot cēloņus un apstākļus, kas veicina administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, bet pēc tam iesniegt attiecīgām iestādēm, organizācijām un amatpersonām priekšlikumus par nepieciešamību veikt pasākumus šo cēloņu un apstākļu novēršanai.

Rodas iespaids, ka valsts un pašvaldības iestādes, nevēloties nodarboties ar minētajiem jautājumiem pēc būtības un pildīt normatīvajos aktos, t.sk. Administratīvā procesa likumā, LAPK un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktus pienākumus, nepamatoti kavē problēmas „aizliegtā atļaušana” risināšanu, tā vietā piemērojot nepamatotus administratīvus sodus it kā par CSN pārkāpšanu.


Situācijas risināšana

11.05.2006.
Rīgas pašvaldības policijas Ceļu policijas nodaļai nosūtīts apstrīdēšanas iesniegums par inspektora 2006. gada 24. aprīļa lēmumu un administratīvā pārkāpuma protokolu-paziņojumu Nr. 103616799.


Ar cieņu,
Tengizs
2006. gada 17. maijā

 
Visi komentāri
 
201364. viesis 17.maijs 2006 14:57
0 0 Atbildēt

imho tureet taa driikst bet paarkaapums ir tas kaa mashiina tur nokljuva... skeersojot tramvaja sliedes un iebraucot preteejaa braukshanas virzienaa... par to arii sods.

201366. viesis 17.maijs 2006 14:58
0 0 Atbildēt

ja tur starp joslaam pa vidu ir nepaartrauktaa baltaa liinija vai tramvaja sliedes - tad plaaksteeris pa teemai. bet ja nav - tad tiem zhmuriekiem kas to plaaksteri pielipinaaja izteikt raajienu un 100 stundas sab.der. darbu :D :D :D

201367. viesis 17.maijs 2006 15:04
0 0 Atbildēt

plāksteris jau ir tikai par stāvēšanu, kā auto tur nokļuva ir vadītāja darīšana. ja vien nav nofilmēts cits pārkāpums

201370. viesis 17.maijs 2006 15:14
0 0 Atbildēt

nekur neatradu paskaidrojumu, ka papildzīme ar auto novietošanas stāvokli (autiņš pa pusei uz trotuāra) viennozīmī nozīmē, ka tas ir skats no auto aizmugures. Varbuut papildziimes diimeejumu var trakteek arii kaa uzziimeetu auto no priekshpuses ... tad gan juusu suudziibas nevietaa ...

un vispār - tas ir vienkāršs un sen zinaams punkts par to, ka ja ir sliedes, tad nedriikst likt auto otraadi. Nav tachu tik gruuti to ieveerot !

201371. viesis 17.maijs 2006 15:16
0 0 Atbildēt

201370. viesis 17.05.2006 15:14 = me (Subaru)

201374. viesis 17.maijs 2006 15:27
0 0 Atbildēt

droshi ka tur bija piemineets, bet...

sliedes shkjeersot tajaa vietaa tachu driikst!

ja driikst, tad lai menti apeed to plaaksteri :)

201375. viesis 17.maijs 2006 15:31
0 0 Atbildēt

Kā nedrīkst šķērsot sliedes? Nedaudz iztēles, kungi! Veicu no sliedēm kreiso pagriezienu, lai iegrieztos pagalmā. Savukārt no pagalma izgiežos ar dupsi pa labi un tādā veidā nonāku šādā stāvoklī, nepārkāpjot likumu.

201376. viesis 17.maijs 2006 15:40
0 0 Atbildēt

Paldies Tengizam.

Visvairāk šādās situācijās kretinē fakts, ka valsts amatpersonas par savu bezatbildību neatbild un necieš materiāli vai kā savādāk.

Ja katram PP par nepareizu plāxteri būtu jāizliek 10ls no savas kabatas, varbūt tas būtu stimuls domāt, pirms darīt, un maybe pat palasīt normatīvos aktus ?

201377. viesis 17.maijs 2006 15:40
0 0 Atbildēt

a ja manu auto atved ar transportieri. Es no transportiera nobraucu. Neesmu šķērsojis sliedes.

201380. viesis 17.maijs 2006 15:44
0 0 Atbildēt

Punkts par to, ka nedriikst staaveet celja kreisajaa pusee, ja pa vidu ir sliedes ir izdomaats droshiibas deelj, kaa arii iedomaajies situaaciju - tu nagla gribi apdziit tramvaju un peekshnji skaties, ka ments to ir pamaniijis un staadina tevi malaa, a tu apstaajies ielas kreisajaa pusee un saki, ka tu jau arii brauci apstaaties un nekaadu tramvaju neesi gribeejis apdziit ...

vai tad tieshaam tik gruuti ir ieveerot 1 CSN punktu !!!

tie tirseeji, kas lamaa šajā situācijā celja ziimju uzstaadiitaajus, lai pameegina peec celja ziimeem izbraukt Gaujas un Aizsaules ielas apļveida krustojumu pēc zīmēm un tad pakačā pravas ... tur ātri vien dabūsi kādu smago purnā. OK. Neaistāvu zīmju licējus utt, bet tad kā lai apziimee to, ka tur ir staavvieta ??? Labaak kad arii no otras puses redzi ziimi, ka tur var apstaaties, nevis brauc liidz naakamajam krustojumam un luuri vai tur var staaveet vai nevar!

Tātad - konstruktīvus ieteikumus no traffic puses kā apzīmēt izmantojamu staavvietu no otras puses !!!

201381. viesis 17.maijs 2006 15:44
0 0 Atbildēt

Nevar uzlikt sodu par varbūtēju pārkāpumu. Kā jau te komentāros tika minēts, auto šādā veidā varēja tur tikt novietots arī nešķērsojot sliedes.

201382. viesis 17.maijs 2006 15:48
0 0 Atbildēt

Cerams (jo savādāk nekas nemainās), ka kādu dienu, kādu tautieti, kurš tajā sliežu pusē "nokļūst" nobraucot no transportiera, iebraucot un izbraucot no pagalma, nokrītot ar auto no mājas jumta, braucot atpakaļgaitā no iepriekšējā krustojuma u.t.t. , tomēr paķers līdz makanais pa sliedēm skrejošais rumaks. Un, tad, par katru noķerto, paliks mazāk šo pārgudro komentu :) peace :)

201383. viesis 17.maijs 2006 15:50
0 0 Atbildēt

ja pa vidu i tramvaja sliedes, ta nevar. pats vainiigs, ka nezinaaji, turpmaak zinaasi:)

Redaktors 17.maijs 2006 15:53
0 0 Atbildēt

Jūs izlasiet to garo iesniegumu, uz kuru links ir raksta beigās un tad padomājiet vēlreiz. Pēc jūsu spriedelējumiem spriežot, uz 11.novembra krastmalas vidus (salas) arī nedrīkst stāvēt, vai ne? Pofig, ka ir zīmes, vai ne? Zem tiltiem arī nedrīkst stāvēt - pofig, ka ir zīmes? Un galu galā - uz trotuāriem vispār nedrīkst stāvēt. Pofig, ka ir zīmes... Domājiet ar galvām, pirms rakstīt komentus. Nu nav tik viennozīmīga situācija.

201385. viesis 17.maijs 2006 16:00
0 0 Atbildēt

a zem tiltiem taaapt nedriikst staaveet !

Analoģiska situācija - iela - vienalga cik joslas. Labajā malā sākumā uzlikta ceļa zīme [P].

Pēc kāda gabaliņa ir Autobusa pietura. Tad vēl pēc gabaliņa krustojums. Ceļa zīme atļauj stāvēt ielas labajā malā. Tātad liekam visā garumā mašīnas - nekādi 10 un 25 metri no pieturas neievērojam utt ...

sorre, bet situaacija taa pati - ziime atļauj staaveet, tas, kas noteikumos rakstīts = pokuj , ja ?

201386. viesis 17.maijs 2006 16:05
0 0 Atbildēt

Starp citu, ja šāda situācija būtu - tad stāvēt drīkstētu arī autobusu pieturā... Un zem tiltiem arī stāv, ja ir zīme P - piemēram pie Muitas ielas - tur pat līnijas savilktas.

201387. viesis 17.maijs 2006 16:08
0 0 Atbildēt

tā konvencija ir domaata, lai vairaak vai mazaak aizsargaatu foreignerus no kaut kaadaam specifiskaam likuma normaam ko foreigners var nezinaat :)

ziimes tad visur +/- vioenaadas, bet iebraucot valstii nav iespeejams izlasiit visus noteikumus un likumus :)

201388. viesis 17.maijs 2006 16:10
0 0 Atbildēt

Arī T veida krustojumos driiksteetu staaveet ja gar malu [P] ziime ...

karoche situaacijas ir 1000 a juus piekasiijaas 1 ziimei ... varbuut vajag padomaat, lai zinaatu CSn un nepaarkaapt (un maksāt par to, ka esi pārkāpis CSN (nevis kaut kaadu tur pusgadsmintu vecu konvenciju))

201391. viesis 17.maijs 2006 16:29
0 0 Atbildēt

Cik gan daudz mūsu "muļķu zemē" ir jāpūlas, lai pierādītu, ka neesi ēzelis... fui!

201392. viesis 17.maijs 2006 16:38
0 0 Atbildēt

Palasīju komentārus un palika skumji. Par dažu šoferīšu nespēju analizēt situāciju uz ceļa. Tā vien šķiet, ka saņemot autovadītāja apliecību, visiem uzreiz pirmā doma ir " kā varētu legāli nepildīt CSN prasības". Iemācieties lasīt likumus un noteikumus, kā arī tos izvērtēt. Ja zīme P ir uzstādīta pirms tilta, vai prms pieturas, tad drīkst stāvēt tur, kur to atļauj CSN. Tas ir 25m pirms un 10m pēc pieturas, tāpat pirms tilta un pēc tilta, bet ne zem tā. To visu reglamentē CSN. Kas attiecas uz konkrēto situāciju, tā patiešām šķiet divdomīga, bet... ja CSN aizliedz novietot automašīnas kreisajā pusē, ja pa vidu ir tramvaja sliedes, tad to darīt NEDRĪKST. Un pilnībā piekrītu . God autovadītāji un Redaktora kungs! Analizējiet situāciju objektīvi, nevis ar domu, kā atspēkot acīmredzamu pārkāpumu.

Reizēm smiekli nāk, kad palasu komentārus, kuri rakstīti ar atsaucēm uz izrautu kontekstu likumā vai CSN, bet neanalizējot to kopumā. Tādēļ ir tāda lieta, kā likumu skaidrojumi, lai prātvēderi var izlasīt un saprast.

To:

Jā, uz 11. novemra krastmalas saliņas nedrīkst stāvēt, ja tā ir atdalīta ar atbilstošu horizontālo marķējumu, baltu nepārtrauktu līniju (nezinu, neizmantoju šo stāvvietu), jā zem tiltiem arī nedrīkst stāvēt, pat ja ir zīme, kas to atļauj. Uz trotuāriem arī nedrīkst stāvēt, izņemot gadījumus, kad to atļauj zīme.

201395. viesis 17.maijs 2006 16:41
0 0 Atbildēt

Iepriekšējais komentārs 201392, mans.

/Tusis/

P.S. starp citu, stāvēšanas gadījumi uz trotuāriem ir paredzēti CSN.

Tusis

201397. viesis 17.maijs 2006 16:41
0 0 Atbildēt

nebija kaut kaa taa, ka ziime P darbojas tikai liidz kautkaadai citai ziimei, piemeeram autobusu pietura

tad sanaak ka subaru paaraak gudri tirsh:P

201398. viesis 17.maijs 2006 16:48
0 0 Atbildēt

palasi noteikumus nepārākgudrais tirsējs (201397. viesis 17.05.2006 16:41) un pats sapratīsi līdz kurienei darbojas [P] zīme.

DOMĀ pirms spied pogu "Pievienot komentāru"

201400. viesis 17.maijs 2006 16:51
0 0 Atbildēt

hmm, gudrais viesis biju es :P

kapeec domaat un lasiit, ja var paprasiit lai citi domaa :P

P.S. kaut kas ir pamainijies ar i-auto, agraak kaa ielogojos vareeja nedeelju karaaties online, tagad kaut kaa met aaraa un jaalogojaas pa jaunu :(

201401. viesis 17.maijs 2006 16:55
0 0 Atbildēt

P darbojas ceļa posmā.

Tātad līdz ceļa galam vai zīmei, kuru diez vai kāds ir redzējis - pārsvītrots P.

201407. viesis 17.maijs 2006 17:21
0 0 Atbildēt

subāris kā jau visi subāristi - stulbs kā zābaks

201409. viesis 17.maijs 2006 17:50
0 0 Atbildēt

Bet visā visumā šis viss skaistums dēļ 10,-latiem?

201414. viesis 17.maijs 2006 18:21
0 0 Atbildēt

Tas urods varēja pabraukt uz priekšu apgriezties un viss būtu kārtībā.

201415. viesis 17.maijs 2006 18:37
0 0 Atbildēt

Kapēc urods?

201416. viesis 17.maijs 2006 18:41
0 0 Atbildēt

ne pa teemu, bet gadiijiens iz dziives: Es reiz iebraucu vienvirzienielaa un naacaas apgriest auto preteeji lai vareetu ieparkoties shauraa vietaa.

Shauraa parkoshanaas vieta bija trepjveidiigi, paraleeji ielas malai izvietoti auto. Respektiivi, priekshaa staavoshais auto bija ar lielaaku atstarpi no ielas malas/buuves nekaa aizmugureejais auto. Taa apmeeram par pusi no auto platuma korpusa.

Vai tas skaitiijaas paarkaapums? Pretspalvu nebraucu! Kad braucu projaam, arii apgriezos pa 180 un braucu prom pa vienvirziena ielu pareizajaa virzienaa.

201417. viesis 17.maijs 2006 18:42
0 0 Atbildēt

Tāpēc ka smadzenes nestrēdā, vai arī vispār tādu nav.

201420. viesis 17.maijs 2006 19:05
0 0 Atbildēt

Nu man domaat ka tam traffic.lv ir tomeer probleemas ar logjiku pat peec vinju pashu noteikumiem- jo viss sheit ir diezgan vienkaarshi saprotams un viennoziimiigi, jo dotajaa gadiijumaa "P" ziime nav pretrunaa ar noteikumu kas liek staaveet ar purnu braukshanas virzienaa, tobish iespeejams izpildiit gan CSN, gan ziimes prasiiba. Un situaacijaas ja tie IR pretrunaa, tad protams vadaamies peec ziimeem- tobish uz trotuaara staaveet nedriikst principaa, bet ja ziime to atlauj, tad to var dariit.

201422. viesis 17.maijs 2006 19:18
0 0 Atbildēt

Pilnībā Tev piekrītu.

201423. viesis 17.maijs 2006 19:29
0 0 Atbildēt

tobish pakomenteejot veel- imho buutu pashsaprotami, ka kaada ziime atcelj konkreeto CSN punktu taadaa un tikai taadaa gadiijumaa, kad taa ir pilniibaa pretrunaa ar sho noteikto CSN punktu. Tobish ar domu ka nevar pat teoreetiski eksisteet situaacija kad shiis ziimes nav pretrunaa (te mees protams nonaakam laikam liidz matemaatiskajai un praktiskajai logjikai, ko man ir lielas aizdomas juristiem nemaaca.... bet vajadzeetu, to savaadaak tiek gjenereeti "atlaujoshie aizliegumi" un citaadi liidziigi izgudrojumi).

201424. viesis 17.maijs 2006 19:41
0 0 Atbildēt

visvairak iereecu par to, ka var stavet uz zebras un iebrauktuves pagalmaa , ja ir zime ;-)

...ceļa kreisajā pusē ar priekšpusi skatoties uz Artilērijas ielu, bet ar aizmugures pusi uz Tallinas ielu...

ja rakstitajam var ticet, tad auto bija novietots pareizi. bildee gan izskatas, ka priekspuse ir uz tallinas un aizmugure uz artilerijas. vai es kautko jaucu???

201427. viesis 17.maijs 2006 20:03
0 0 Atbildēt

mjaa bet nu daljai vadiitaju taa ari neaiziet, ja piemeeram aiz P ziimes ir ziime gaajeju paareja vai autobusa pietura, tad taa automaatiski "iesleedz naakamo noteikumu punktu" kas saistaas ar sho ziimi, liidz ar to shis apgalvojums gan no subaru gan no vel dazju citu puses neiztur kritiku un buutiiba logjiski nemaz nau pretruna ar autora pienjeemumu. ir tikai viens BET, cik lielaa meera Viines konvencija ir attiecinaama uz Latvijas valstii izdotiem likumiem un noetiekumiem. Ja attiecas, tad www.traffic.lv ir pilniiga taisniiba, lai arii pasha vadiitaaja riiciibaa principaa ir saskataamas "uzprasiishanas" paziimes. Bet ja Viines konvencija nav piemeerojama visiem un ariikonkreeti shiem likumie, tad nu bazars un raxts pilniigi nevietaa.

Bet nu nesmu jurists lai zinaatu vias shiis jurdiskaas "fineses".

201433. viesis 17.maijs 2006 21:27
0 0 Atbildēt

Briesmīgi gudrs raksts. Sapratu tikai to ko jau agrāk zināju - dzīvojam muļķu zemē. Bet es drošības labad šādi neparkojos. Tā pat kā cenšos neparkoties uz vienvirziena ielas pretēji braukšanas virzienam. ;)

201435. viesis 17.maijs 2006 21:30
0 0 Atbildēt

Situācija tiešām divdomīga, redzēs - kā tas viss beigsies. Manuprāt - ja iespējama noteikumu interpretācija par labu nosodītajam - tad tā tas arī jādara. Vēl jo vairāk - pats esmu redzēji, kad pašvaldībnieki pilnīgi nepamatoti zīmes P darbības zonā salīmē plāksterus kādām 6 mašīnām. Nu kur viņiem prāts?! Pēc tam tie vadītāji visi bizoja pie CP priekšnieka ar fotogrāfijām (kā nu kurš) - un priekšnieks visus tos 10Ls sodus atcēla. Tā lūk.

201436. viesis 17.maijs 2006 21:40
0 0 Atbildēt

jaa shitaadu banu uz ielas ar sliedeem var atrauties easy, taa tas is, ka nevar staavet ar purnu preteejaa virzienaa, ja pa vidu sliedes un alles, var tiesaaties cik grib...vnk lieki izshkiests laiks!!

201441. viesis 17.maijs 2006 22:32
0 0 Atbildēt

Ko te apspriest- nometa auto kur pagadās, dabūja sodu, izdomāja atmazku un nolēma palielīties i-auto, :)

Gan jau sodu atcels, bet nejau tāpēc ka losim Tengizam taisnība, bet tāpēc ka būs slinkums atbildi rakstīt.

201450. viesis 18.maijs 2006 8:22
0 0 Atbildēt

1.kaart:

bembermember [?] 17.05.2006 17:21

tirliņš pļe. btw - ar subaaru nebraucu.

2.kaart:

A ko Juus teiksiet par to, ka redzot šādu [P] zīmi ielas kreisajā pusē ar papildzīmi, kā raksta fotogrāfijās, uz to papildzīmi paskatieties ka tur ir attēlota automašīna no priekšas, nevis no aizmugures.

201452. viesis 18.maijs 2006 8:57
0 0 Atbildēt

un vispaar, man shkjiet, ka taas ziimes, kas uz bildeem, neatljauj un neaizliedz staaveet, bet gan noraada KAA jaastaav, bet vai VAR vai NEVAR tur staaveet - jaavadaas peec paareejaam ziimeem, apziimeejumiem un CSN.

201453. viesis 18.maijs 2006 9:21
0 0 Atbildēt

To:DeaDMoroZZZ [?] 18.05.2006 08:57

Pilnībā piekrītu. Interesanti, kādu atrunu autors būtu izdomājis, ja tramvaja sliežu vietā būtu dubultās nepārtrauktās strīpas? Arī nezinātu, ka nedrīkst tās šķērsot un rautu pāri, jo lūk pretējā ielas pusē ir stāvvieta!

/Tusis/

201455. viesis 18.maijs 2006 9:46
0 0 Atbildēt

īsumā - pārkāpi, tad maksā ... nav ko tur daudz vipendrevatsja ...

un kā jau teicu - apgriezt automašīnu ir jāprot jebkuram autovadītājam. Un apgriezt auto tā, lai būtu pēc noteikumiem taču nav grūti ...

201477. viesis 18.maijs 2006 10:59
0 0 Atbildēt

butu vairaak smadzenes bijushas buutu normaali apgriezis un nolicis. tagad jaajas ar taa plaanpraatinja paliiziibu meegina sev 10 ls atsist.

Suudiigi uzliktas ziimes, gribeetu redzeet kas buutu ja pasham buutu tas jaadara, aste kaajstarpee un atpakalj pie mammas. tirlinji

201523. viesis 18.maijs 2006 13:31
0 0 Atbildēt

Mūžīgais strīds, kad jāievēro vispārējie CSN noteikumi a kad ceļa zīmēs noteiktie.

Redziet, kas te sanāk - lai foto rezamās automašīnas vadītājs nepārkāptu noteikumus braucot ārā no stāvvietas viņam tas jādara atpakaļgaitā, jo CSN aizliedz brauk pa pretējā virziena kustības joslu, kā arī aizliedz iebraukt brauktuves kreisajā pusē, ja pa vidu ir tramvaja sliedes.

No drošības viedokļa tas ir bīstami, jo braucot ārā vienlaicīgi jāpievērš uzmanība vairākām kustības plūsmām, t.i. trnvajs, auto abos virzienos, vēl gājēji pa vidu var gadīties u.tml.

201524. viesis 18.maijs 2006 13:35
0 0 Atbildēt

iauto adminim flagmanim

sods ir par stāvēšanu , kaut uz muguras ienes to autiņu , un tagad iedomājas situāciju(tīri teorētiski), tam tengizam priekšā nostājas dzips(skat publicēto foto) ar tonētiem logiem, kā viņš izbrauks laukā no stāvvietas?????, ja vadītāja vieta atrodas kreisajā malējā stāvoklītuvāk trotuāra malai neba brauktuvei???? uzzīmējiet galvā shēmu cik tālu ar auto vajag izbraukt no aizsega lai manītu kas notiek priekšā????TAI PAT laikā uz viņu(tengizu)virzas tramvajs un auto vienlaicīgi, pie kam auto mēģina apsteigt tramvaju jo priekšā pietura un negrib gaidīt( tā nu tas ir, īpaši uz barona street:)), tai brīdī mūs cienītais tengizs lien laukā no dzipa aizsega, īstenībā lai tengizs padomā un iauto arī dzen, kad tajā brīdī apsteidzošais auto raus malā no tengiza auto kurš pēkšņi parādas no dzipa aizsega tramvajam priekšā kurš arī dzen ir spiests bremzēt, un tad riču raču pa tramvaju lido cilvēciņi., VAI IAUTO uzņemas atbildību???

201540. viesis 18.maijs 2006 14:49
0 0 Atbildēt

2 201524. viesis 18.05.2006 13:35

pļe sviestu sastūmi ...

kā var iAuto par kaut ko uznjemties atbildību ? :)

tad lai alko razhotaaji uznjemas atbildiibu par visiem dzeerumaa nobrauktajiem cilveekiem !

201544. viesis 18.maijs 2006 15:53
0 0 Atbildēt

Kārtējo reizi BMW vadītājs apliecina savu atsaldētības pakāpi.

1kārt. nedrīkst auto novietot stāvēšanai ceļa kreisajā pusē, ja pa vidu ir tramvaja sliedes.

2kārt. tur apstāties drīkst, ja auto priekšgals ir pretēji nekā tas ir BMW.

Tas taču ir viens losītis. Tā vietā, lai apgrieztos un novietotu savu šrotu tā, lai neradītu sev un citiem nepatīkamus momentus, viņš rupji pārkāpj noteikumus un vēl skrien pa visu pasauli bimbādams un sūdzēdamies, kā viņu ir apkāsuši.

Un nemaz nevajag te apelēt pie nez kādām konvencijām. Zīme ir uzstādīta tādēļ, lai šis pats BMW no savas puses braucot redētu, ka tur drīkst apstāties, apgrieztos un apstātos. Es gan pieļauju arī tādu iespēju, ņemot vērā, ka tas ir BMW, t.i. agresīvs un iespējams gribēja kādam pa priekšu ielēkt stāvvietā, jo centrā taču to nav pārāk daudz.

201551. viesis 18.maijs 2006 16:20
0 0 Atbildēt

ventura - viss ir pareizi tajaa ko tu raksti, tikai "paspēt pirmajam stāavvietā" (ja vien tas otrs kulturāli neraada pagreizienu) ir nevis agresīvi braukt, bet gan izveicīgi braukt :) :) :) :) :)

201560. viesis 18.maijs 2006 17:38
0 0 Atbildēt

to subaru,

kūdīšana neievērot noteikumus arī var būt sodāma kādudien, masu medijiem jāpazinas ka viņu rakstīto kāds vientiesīgs tautietis ņems par pilnu;)

201564. viesis 18.maijs 2006 18:41
0 0 Atbildēt

Tengiz, varbūt tomēr paskaidro, kur d*rsā tu izravi, ka papildplāksnīte paskaidro kādā virzienā ir jābūt mašīnas degunam ???

varu tev, idiotam, paskaidrot, ka papildplāksnīte paskaidro, ka auto ir jānovieto ar sānu riteņiem uz apmales. un VISS.

Pretruna ir tev smadzenēs.

201567. viesis 18.maijs 2006 19:02
0 0 Atbildēt

jaa, es arii par to papildziimi un virzienu nesapratu. Mosh es ne tur skatiijos, bet CSDD normatiivajos dokumentos kur ir papildziimes, ir tikai viena papildziime kas apziimee staaveeshanu uz trotuaara, nevis viena kur auto purns un viens kur aizmugure.

201571. viesis 18.maijs 2006 19:46
0 0 Atbildēt

pilnīgas auzas tengizs izplata

201599. viesis 19.maijs 2006 8:06
0 0 Atbildēt

vejag dubultot sodu par bezjēdzīgu piršanos un amatpersonu laika šķērdēšanu ...

201621. viesis 19.maijs 2006 11:22
0 0 Atbildēt

Ne nevajag sodu par dirshanso uzlikt, vajag sodu par iebraukshanu preteejaas kustiibas joslaa, ja pa vidu ir tramvaja sliedes, vai arii par braukshanu pa pretaajaa virziena kustiibas tramvaja sliedeem, atkariibaa no taa no kura var vairaak pikji iekaast. :D Jo par staveeshanu IMO vinjam un tengizam gan ir taisniiba.

201657. viesis 19.maijs 2006 20:45
0 0 Atbildēt

Jāā, muļķu zeme ir muļķu zeme. Tas, kam jābūt katram skaidram, tiek apgriezts otrādi un kačātas savas pravas. Pirmkārt ir noteikums par to, ka nedrīkst parkoties ceļa kreisajā pusē, ja vidū ir tramv.sliedes, otrkārt gribu redzēt to idiotu, kas ceļa zīmē saskata a/m pakaļu.

Ja pieejam burtiski noteikumiem, tad Juglā var droši nobraukt redzīgu gājēju uz gājēju pārejas, kur zem zīmes ir papildplāksnīte, ka tā attiecas tikai uz neredzīgiem gājējiem. Mazliet jādomā, tauta!

201658. viesis 19.maijs 2006 23:18
0 0 Atbildēt

Es ieteiktu šito izlasīt tā autopacēlāja vadītājam kas gandrīz no akmens tilta ielidoja daugavā! Tad viņš varētu apgalvot, ka nav vainīgs, jo ieraudzījis pieturu otrā upes krastā un saskaņā ar Vīnes konvenciju zīme ir pārāka par noteikumiem, sliedēm, svītām, zaļo zonu vai upi!

201719. viesis 22.maijs 2006 10:33
0 0 Atbildēt

Ja es izbraucu no setas un nolieku pretim brauksanas virzienam, sliedes nevajag skersot. Tur soda nevis par novietosanas parkapumu, bet it ka par sliezu parbrauksanu.

201824. viesis 23.maijs 2006 10:06
0 0 Atbildēt

BRĪDINĀJUMS!!! Par komentāru, kas nepatīk redaktoram, IESNIEDZĒJS TIEK IZCENZĒTS no portāla lasītājiem ar to, ka attiecīgā IP datoram www.iauto.lv vietā uz monitora ir balta lapa.

201835. viesis 23.maijs 2006 10:28
0 0 Atbildēt

:)

202053. viesis 28.maijs 2006 15:59
0 0 Atbildēt

ko tik 10 latu deelj neizdariisi:)

Tavs komentārs
 
 

Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti1111

Pusaudži ar Rīgā nozagtu nomas auto bēg no policijas un avarē Valmieras novadā

Trīs pusaudži Rīgā nozaguši nomas auto un, bēgot no policijas, avarēja Valmieras novadā, aģentūru LETA informēja Valsts policija. Lasīt vairāk

 

"Gaso" no nākamā gada plāno palielināt dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifus 1

Dabasgāzes sadales sistēmas operators AS "Gaso" iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) jaunus dabasgāzes sadales pakalpojuma tarifus, kas paredz palielinājumu no 2024.gada 1.janvāra gan tarifu mainīgajai daļai, gan arī fiksētajai daļai, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Lasīt vairāk

 

Genesis krosoveru sagatavo nopietnākiem bezceļiem (+ FOTO) 1

Genesis GV70 standarta modelis pabijis vācu tūninga uzņēmumā Delta 4x4, pārtopot par GV70 Project Overland, kas tiks parādīts Esenes motoršovā. Lasīt vairāk

 

Ar kādām riepām braucām pirms 100 gadiem? (+ VIDEO) 1

Vai tā būtu sacīkšu trase vai pilsētas ielas sastrēguma stundās, vienīgais, kas nodrošina mūsu automobiļu saķeri ar ceļa virsmu, ir to riepas. Un, lai gan tās visas (vismaz vizuāli) izskatās teju vai vienādas - apaļas un melnas, patiesībā aiz šī gumijas apvalka slēpjas sarežģīta, savā ziņā pat unikāla konstrukcija, kas arī mūsdienās ar katru gadu tiek pilnveidota un pilnveidota. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti