Apdrošināšanas un ekspertīzes jautājumi un atbildes

Šeit Jūs varat uzdot savus jautājumus, kas saistīti ar auto apdrošināšanu, tehnisko ekspertīzi. Uz jautājumiem atbildēs iAuto eksperts Ēriks Griģis.

 
 
 
 
 
Uzmanību: Ar * apzīmētie lauciņi ir obligāti!
 
Jānis, 23.marts 2020 18:02
Sveicināti!
Vēlos uzināt vai OCTA gadījumā cetušajam auto jānodot tikai tajā servisā ko piedāvā apdrošinātājs?
Vai man ir iespēja izvēlēties sev vēlamo servisu?
Ar cieņu,
Janis
Ēriks Griģis:

No trijiem piedāvātajiem jāizvēlas!
Ja ir pamatoti atteikumi visiem piedāvātajiem, kas saistīti ar remonta kvalitāti iepriekšējās reizēs vai garantijas remontu, tad jāpiedāvā savs variants!
Visam pamatā - vienošanās par naudu!
Vilnis no Vacijas, 23.marts 2020 16:25
Paldies! Vai ir kas zināms par robežu šķērsošanu ar kravām?
Ēriks Griģis:

Kravas auto gaidīšanas laiku karte Eiropas valstu robežpārejās!

Datorprogramu firma Sixfold izmanto telemātikas datus, lai informētu kravu pārvadātāju šoferus par gaidīšanas laikiem valstu robežpunktos:
covid-19.sixfold.com/
tauriņš, 23.marts 2020 11:00
labdien,
protams ka autiņš uz servisu,tik jautājums,,Ja reiz,, t.i. 2018 gada mainita kārbai eļļa,,un tomēr apakšā pa kautkadām trubam,,ir eļļas piles,(bet ne motoreļļā,ar to viss kārtība) tad pastav tak iespēja ka jāskatās ir kārbas eļļa,,līmenis?
paldies
Ēriks Griģis:

Ja tā ir eļļa, tad kārbai ir blīvslēgs pārslēdzēja sliedei! Ja blīvslēgs padilst, tad eļļas garša parādās.
Manam 2004. gada auto tas nebija daudz, tādēļ par to nebēdāju!
Ģirts, 22.marts 2020 20:24
Labvakar, Erik! Es kontekstā ar iepriekšējo jautājumu. Vai nav kas dzirdams par tālmācības ieviešanu teorijas apmācībā autoskolās?
Ēriks Griģis:

Klusums no attālinātās valdības!

Direktīvas ES 2018/645 no 18.04.2018. ar ko groza Direktīvu 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību un Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām 3.pants par profesionālo autovadītāju e-apmācību nosaka, ka:
i) 3. pants
1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, līdz 2020. gada 23. maijam...!

ii) 7. pants
Periodiska apmācība
Periodisku apmācību veido apmācības, ko organizē, lai APA turētāji varētu atjaunot zināšanas, kas ir būtiskas viņu darbā, īpašu vērību veltot ceļu satiksmes drošībai, darba aizsardzībai un tam, kā samazināt braukšanas ietekmi uz vidi.
Minēto apmācību organizē apstiprināts mācību centrs saskaņā ar I pielikuma 5. iedaļu. Apmācību veido teorētiskās mācības, praktiskā apmācība un, ja iespējams, apmācība ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) rīkiem vai visaugstākās klases simulatoros. Ja vadītājs pāriet uz citu uzņēmumu, jāņem vērā iepriekš gūtā periodiskā apmācība.
Periodisku apmācību veido, lai padziļināti apgūtu un atkārtotu dažus I pielikuma 1. iedaļā minētos priekšmetus. Tā aptver dažādus priekšmetus, un tajā vienmēr iekļauj vismaz vienu ar ceļu satiksmes drošību saistītu priekšmetu. Apmācības priekšmetos ņem vērā jaunākās norises attiecīgajā juridiskajā un tehnoloģiju jomā un, cik vien iespējams, ņem vērā vadītāja konkrētās apmācības vajadzības.

iii) 4. iedaļa. Obligātā periodiskā apmācība, kas paredzēta 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā
Apstiprinātam mācību centram jāorganizē obligātā periodiskā apmācība. Tai jānotiek ik pēc pieciem gadiem un jāilgst 35 stundas, kas sadalītas vismaz septiņu stundu garos laika posmos, ko var sadalīt divās dienās pēc kārtas.
Izmantojot e-apmācību, apstiprinātais mācību centrs nodrošina, ka tiek nodrošināta pienācīga apmācības kvalitāte, tostarp izvēloties mācību priekšmetus, kuros visefektīvāk var izmantot IKT rīkus. Dalībvalstis jo īpaši prasa uzticamu lietotāju identifikāciju un pienācīgus kontroles līdzekļus. E-apmācības maksimālais ilgums nepārsniedz 12 stundas.
Vismaz viens no apmācību kursa posmiem ir veltīts ar ceļu satiksmes drošību saistītam priekšmetam.

eur-lex.europa.eu/legal-content/...
Autoskola ārkārtas situācijā, 22.marts 2020 17:54
Labdien! Sakiet, vai autoskola var kā rīkoties šajos ārkārtas apstākļos? Paldies
Ēriks Griģis:

Ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Latvijā līdz 2020. gada 14. aprīlim izsludināta ārkārtējā situācija, kas, protams, rada gan papildu slodzi mūsu veselības aprūpes sistēmai, gan spiedienu uzņēmumiem, kā arī neērtības privātpersonām. Vienlaikus valdības rīkojumā noteikts, ka nozaru ministrijām jāapkopo un jāiesniedz Finanšu ministrijā personu prasījumi pret valsti par nodarīto kaitējumu, ja tādi rodas saistībā ar ārkārtējās situācijas nodrošināšanu.
• Ārkārtējās situācijas laikā pieļaujamais tiesību ierobežojumu apjoms ir noteikts likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 19. pantā.
likumi.lv/ta/id/255713-par-arkar...
• Vienlaikus šī likuma 3. panta otrajā daļā noteikts, ka valsts institūcijām nav tiesību noraidīt personu prasījumus pret valsti par nodarīto kaitējumu, ja tādi rodas saistībā ar ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa nodrošināšanu, pamatojot noraidījumu ar īpašā tiesiskā režīma apstākļiem.
3.pants. Īpašā tiesiskā režīma spēks laikā un tā tiesiskās sekas
(2) Valsts institūcijām nav tiesību noraidīt personu prasījumus pret valsti par nodarīto kaitējumu, ja tādi rodas saistībā ar ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa nodrošināšanu, pamatojot noraidījumu ar īpašā tiesiskā režīma apstākļiem.

Autoskolām darbība ir apturēta!
Saistītie zaudējumi ir aprēķināmi!
No MK Rīkojuma 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 20.03.2020.:
4. Ārkārtējās situācijas laikā:
4.4. pārtraukt visu veidu izglītības procesu klātienes formā ārpus izglītības iestādēm, …
likumi.lv/ta/id/313191-par-arkar...
Prasījumu par nodarīto kaitējumu var iesniegt gan fiziska, gan juridiska persona, kas ir tiesību subjekts Administratīvā procesa likuma, Civillikuma, VPINZA likuma u. c. likumu izpratnē, ieskaitot autoskolas!
LV pieņemtie lēmumi ārkārtējās situācijas nodrošināšanai ir saistīti ar MK rīkojumā Nr. 103 noteikto pasākumu īstenošanu.

24. April 2020, 11.07 Uhr
Fahrschulen in Nordrhein-Westfalen dürfen seit Donnerstag unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen. Das ermöglicht eine Ausnahmegenehmigung des NRW-Landesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales anlässlich der anhaltenden Corona-Pandemie. Der theoretische Unterricht soll gemäß der sogenannten Allgemeinverfügung unter dem Gesichtspunkt des Infektionsschutzes vorübergehend nach Möglichkeit vollständig oder teilweise im Fernunterricht stattfinden. Zum digital mithilfe von E-Learnings. Ansonsten können Fahrschulen unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen und der Sicherstellung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen Fahrschülern sowie einer Begrenzung im Schulungsraum auf maximal eine Person pro zehn Quadratmeter wieder öffnen. Auch beim praktischen Unterricht müssen Fahrschulen jetzt besondere Vorkehrungen zur Hygiene treffen. Es dürfen sich nur der Fahrschüler und der Fahrlehrer im Fahrzeug aufhalten sowie während der Fahrprüfung zusätzlich eine Person.
tauriņš, 22.marts 2020 12:50
.,.,tas arī attiecas uz to,ka gāzas pedalis ir grīdā,,bet nevelk pat uz 70kmH
Ēriks Griģis:

Jebkurā gadījumā serviss!
tauriņš, 22.marts 2020 12:29
labdien, gribu uzzinat spečuka atbildi,,
vakar nomainija autiņam eļļu,dīzelis, šodien autiņš ta ripo,,bet ātrāk par 90km/h nevelk,, uzņemot ātrumu var gāzēt lidz 5tūkst,apgriezieni,bet negrib īsti ripot,, ko darit?
Ēriks Griģis:

Jācenšas aizripināties līdz servisam!
Vilnis no Vacijas, 20.marts 2020 16:29
Sveiks! Kas jauns mūsu šoferu darbā coronvīrusa laikā? Paldies
Ēriks Griģis:

Vispirms mans ierosinājums Latvijas valdībai attiecībā uz profesionālajiem autovadītājiem!
Ierosinu valdībai mainīt darba un atpūtas laikus profesionālajiem autovadītājiem Latvijā vismaz uz nākošajiem trīs mēnešiem šādi:
1) palielināt automobiļa vadīšanas laiku piecas reizes nedēļā līdz 11 stundām;
2) regulāro ikdienas atpūtu noteikt no vismaz 9 līdz 11 stundām;
3) atļaut saīsināt iknedēļas atpūtas laikus divas nedēļas pēc kārtas, t.i., četrās nedēļās pēc kārtas izmantot divus regulāros atpūtas laikus bez kompensācijas;
4) divu iknedēļu maksimālo vadīšanas laiku noteikt līdz 112 stundām;
5) vienas nedēļas maksimālo darba laiku palielināt līdz 66 stundām;
6) izņēmumus darba laiku reģistrēšanā mainīt arī EK 561/2006 regulas 13.pantā un noteikt tos medīcīnisko preču, glābēju aprīkojuma, pārtikas un degvielas piegāžu autovadītājiem;
7) nepieciešamo periodisko apmācību 95.koda iegūšanai veikt attālināti, CSDD reģistrējot grupas un mainot vadītāju apliecības ar 95. koda atzīmi jau noteiktā kārtībā.

Tad Eiropas ceļu kontroles paziņojums:
www.euro-controle-route.eu/news/...

Pēc tam Eiropas mājas lapā lasāmā informācija:
ec.europa.eu/transport/modes/roa...

Un BAG paziņojums Vācijā:
www.bag.bund.de/SharedDocs/Kurzm...

Vēl šodien Vācijas-Francijas robežu var šķērsot: Altenheim-Pflimlin-Brücke, Europabrücke Kehl, Rheinau-Freistett, Iffezheim, Weil am Rhein Palmrainbrücke, Neuenburg am Rhein Autobahn und Breisach.

Vācijas-Šveices robežu var šķērsot šādās vietās:
Konstanz-Autobahn - Kreuzlingen Autobahn, Bietingen – Thayngen, Singen Bahnhof, Weil am Rhein – BAB Basel, Rheinfelden – Warmbach, Rheinfelden – Rheinfelden oder Bad Säckingen-Stein.
Maksims, 16.marts 2020 22:23
Labdien, manā situācija it tāda : nesanāk ar apdrošinātāju vienoties par atlīdzību transportīdzelim.
Kā var ar jums sazināties ? Mans tel. 20017114
Ēriks Griģis:

Varat man šeit uzrakstīt īsi un nosaukt to punktu no OCTA likuma, CSN vai CSL, ko apdrošinātājs minēja/pamatoja, ja viņa atbilde neveicināja vienošanos par atlīdzību Jūsu starpā.
Linards, 14.marts 2020 15:29
Sveiki, braucot ar mašīnu pēkšņi sāk vibrēt stūre un vilkt uz labo pus, tad kad apstājas un izgroza stūrī uz abām pusēm un turpina braukt tad vibrācija vairs nav, kas varētu būt par problēmu?
Ēriks Griģis:

Labā puse ir jāredz! Apskati Jūsu auto veiks remontservisā!
Ģirts, 12.marts 2020 6:22
Labrīt, Ērik! Vai informācija par ārzemēs saņemtu sodu, piemēram, ātruma pārkāpumu atnāk līdz mūsu sodu reģistram, un par to tiek pieskaitīti soda punkti?
Ēriks Griģis:

Kopš 2015.gada novembra Latvijā pilnā mērā darbojas ES Direktīva 2015/413, ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpšanu.
No Direktīvas 1. panta: Mērķis
Šīs direktīvas mērķis ir nodrošināt augstu aizsardzības līmeni visiem ceļu satiksmes dalībniekiem Savienībā, veicinot pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem un tādējādi atvieglojot sankciju izpildi, ja minētie pārkāpumi izdarīti ar transportlīdzekli, kas reģistrēts dalībvalstī, kura nav pārkāpuma izdarīšanas dalībvalsts.
2. pants Piemērošanas joma
Šo direktīvu piemēro šādiem ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem:
a) atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana;
b) drošības jostas nelietošana;
c) luksofora aizliedzošā gaismas signāla neievērošana;
d) transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā;
e) transportlīdzekļa vadīšana narkotisko vielu ietekmē;
f) aizsargķiveres nelietošana;
g) ceļa braucamās joslas neatļauta izmantošana;
h) mobilā tālruņa vai citas sakaru ierīces neatļauta izmantošana, vadot transportlīdzekli.
eur-lex.europa.eu/legal-content/...

Papildus info:
lvportals.lv/skaidrojumi/277032-...
Kaspars, 7.marts 2020 9:30
Sveiki, kā var pārprogrammēt spoguļus renault espace 2008 gada modelim? Uz keyless aizverot auto, tie nolokās un atlokoties atpakaļ nostājas savā pozīcijā, kā šo pozīciju nomainīt? Pārregulējot spoguļus, pēc auto aizslēgšanas, atslēgšanas tie atkal ieņem nepareizo stāvokli.
Ēriks Griģis:

Tā nav pašdarbība!
Palīdzību meklējiet Renault remontservisā!
Renault Laguna 2, 4.marts 2020 21:26
2001 gada renault lagūna 2, man rāda ka ir kļūda ar climata kontroles kompresoru (open circuit)(DF090) un pie klimata kontroles vēl uzrādās "Missing airbag multiplex signal"(DF120) "No instrument panel multiplex signal"(DF126). Vai būtu iespēja ka ir bojāti vadi? Un ja varētu būt bojāti vadi, tad no kuras vietas skatīties?

Vēl ir problēma, ka panelī rādas ka ir novilkta rokasbremze un STOP ar sarkaniem burtiem, vai tas var būt saistīts ar bojātu ABS devēju? ABS UN ESP arī panelī deg, pieļauju iespēju ka devējam stiprinājums ir atlūzis.
Ēriks Griģis:

Viedokļu apmaiņa vai problēmas atrašana:
boot.ritakafija.lv/forums/index....

iauto.lv/forums/forum/renault
Ritvars, 28.februāris 2020 19:18
Sveiki!
Audi a4 b5 iedarbinot mašīnu aizslēdzās, kādi ieteikumi ko darīt?
Ēriks Griģis:

Tālrunis 24839393
Norberts, 26.februāris 2020 18:15
Opel Zafira 2007.g.1.9TDI ieslēdzot aizdedzi iedegas stop siglallampiņas.Kur meklējam vainu.Paldies.
Ēriks Griģis:

Tas jau tā ir paredzēts!
Pēc tam, kad motors sāk darboties, lampiņai jānodziest!
Edgars, 25.februāris 2020 16:35
Labdien! audi a6 b4 2004 gads iedegās abs un pretslīdes brīdinājuma lampiņas vienlaicīgi
Ēriks Griģis:

Ja, braucot pa apledojošu brauktuvi šorīt no rīta un vēl pagriezienā ar dažādiem saķeres apstākļiem labajam un kreisajam velkošajam ritenim, tad, iespējams, darbojās abas sistēmas reizē!
Ja nē, tad meklējiet remontservisa pakalpojumus!
Jānis, 24.februāris 2020 16:18
Paldies!
Ēriks Griģis:

Ceru, ka palīdzēju!
Jānis, 24.februāris 2020 13:56
Labdien.Paldies par atbildi,bet gribu vēl šo diskusiju paturpināt.Tātad no rīta ievadu sākuma valsti,vai kaut kur ir minēts par to kad pirms braukšanas obligāti ir jābūt citem darbiem? Esmu dzirdējis no kolēģiem arī par uzliktajiem sodiem par to kad pēc sākuma valsts ievadīšanas uzreiz seko braukšana.Vai tieši šī darbība ir obligāta,ja tā, tad kur tas ir atrunāts.
Ēriks Griģis:

To māca visiem autovadītājiem autoskolās!
To izlases kārtībā pretendentam liek nodemonstrēt pirms Valsts eksāmena braukšanā!
Tas ir noteikts MK 279 noteikumos "Ceļu Satiksmes noteikumi", atbilstoši Ceļu satiksmes likumā 19.panta 1. punktā noteiktajam:
3.pants Transportlīdzekļu vadītāju pienākumi
25. punkts Transportlīdzekļa vadītājam ir šādi pienākumi:
25.1. pirms izbraukšanas pārbaudīt, vai transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā un vai tas ir aprīkots saskaņā ar šo noteikumu 218., 219. un 220. punktā minētajām prasībām.

MK noteikumu 358 Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām III. Programmas "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati" (TI) 3. punktā noteiktās prasības apmācības procesā paredz 5 stundas apmācības
Kravas automobiļu vispārīgā uzbūve, tehniskā apkope un ekspluatācija (rāmis, virsbūve, dzinēji, to darbības pamatprincipi, dzesēšanas un eļļošanas sistēmas, barošanas sistēmas, elektroiekārtas, transmisija, gaitas iekārta, stūres iekārta, bremžu sistēma, ritošā daļa, riepas, papildierīces), ikdienas tehniskā stāvokļa pārbaude un transportlīdzekļa aprīkojuma pārbaude un lietošana, kas autovadītājam jāveic pirms braukšanas uzsākšanas un jākontrolē brauciena laikā.

CSDD C, CE un D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas eksāmenā 1.posmā - zināšanu pārbaudē par transportlīdzekli tiek pārbaudītas pretendenta zināšanas pirms braukšanas eksāmena par to, kas transportlīdzeklim ir jāpārbauda pirms braukšanas uzsākšanas. CSDD inspektors vērtē pretendenta prasmi pārbaudīt automobili, lūdzot veikt vienu no sekojošajām pārbaudēm:
paskaidrot, kā pārbaudīt un kādam ir jābūt gaisa spiedienam riepās, un kādas ir riepu ekspluatācijas īpatnības;
paskaidrot riteņa maiņas gadījumā veicamo darbu secību un drošības pasākumus;
paskaidrot, kā pārbaudīt un papildināt šķidruma līmeni dzesēšanas sistēmā;
paskaidrot, kā pārbaudīt eļļas līmeni motora karterī;
pārbaudīt šķidruma līmeni logu mazgātāju tvertnē un ieslēgt stikla tīrītājus dažādos režīmos;
ieslēgt ārējās apgaismes ierīces vai avārijas gaismas signalizāciju;
norādīt kontroles mēraparātu panelī nepietiekama bremžu šķidruma līmeņa un nepietiekama eļļas spiediena signālspuldzes un paskaidrot to nozīmi.
paskaidrot tahogrāfa kontroles principus un tā lietošanu!

IV. Programma "Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiks" (DL) 4. punktā paredzēta Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika reģistrācija un uzskaite!

Profesionālo autovadītāju periodiskajās apmācībās 95.koda iegūšanai paredzētas 7 mācību stundas modulī - Darba un atpūtas laiki un tiesību akti, digitālais tahogrāfs (7 apmācības stundas), kur pasniedzējam ir jāizskaidro Darba un atpūtas laiki, to kontrole!

Vācijas BAGs un policija kontrolē autovadītājam iesaka pirmdienās pēc valsts ievades maiņas sākumā izmantot "āmurīšus" 30 minūtes transportlīdzekļa ikdienas apskatei, citās dienās - 15 minūtes!
Latvijā - kaut kā nebūt vismaz 5 minūtes!
Ja piedalos TISPOL rīkotajās kontrolēs uz ceļa, tad šoferim, kurš ikdienas apskatei reģistrējis 5 minūtes, palūdzu nodemonstrēt atkārtotu bremžu sistēmas darbības kontroli vilcējam ar piekabi (puspiekabi) 5 minūtēs!
Jānis, 21.februāris 2020 16:18
Labdien. Gribētu lūgt Jūsu palīdzību jautājumā par darba maiņas uzsākšanu. Tātad atpūtu esmu pavadījis tr. līdzekļa kabīnē kas aprīkota ar guļvietu,ievadu sākuma valsti,pēc tam veicu tr.ļīdzekļa apsekošanu t.i. riepu,lukturu utt.stāvoklis. Šajā laikā tahogrāfā ir ieslēgti āmurīši,sakiet kuŗā direktīvā vai norādījumā var sameklēt tieši šo gadījumu jo ir domstarpības ar darba devēju šajā jautājumā.
Ēriks Griģis:

To var atrast "āmurīšu" definīcijā, t.i., skaidrojumā, kas ir "citi darbi"?

1. EK Regula 561/2006
4. pants. Šajā regulā:
e) “cits darbs” nozīmē jebkādas darbības, kas tiek definētas kā darba laiks Direktīvas 2002/15/EK 3. panta a) apakšpunktā un kas nav “transportlīdzekļa vadīšana”, tostarp jebkuru darbu tam pašam vai citam darba devējam transporta nozarē vai ārpus tās;
eur-lex.europa.eu/legal-content/...

2. Direktīvas 2002/15/EK 3. panta a) apakšpunkts
3. pants Definīcijas. Šajā direktīvā:
a) "darba laiks" ir:
1) transportlīdzekļa apkalpes locekļiem: laiks no darba sākuma līdz beigām, kurā transportlīdzekļa apkalpes loceklis ir savā darba vietā darba devēja rīcībā un pilda savas funkcijas vai veic darbības, tas ir: - laiks, kas veltīts visām autotransporta darbībām. Šīs darbības ir šādas: i) braukšana; ii) iekraušana un izkraušana; iii) palīdzība pasažieriem, iekāpjot transportlīdzeklī un izkāpjot no tā; iv) tīrīšana un tehnikas apkope; v) visi pārējie darbi, lai nodrošinātu transportlīdzekļa, tā kravas un pasažieru drošību vai izpildītu juridiskas vai normatīvas saistības, kas tieši saistītas ar īpašu pārvadāšanas sagatavošanu, tostarp iekraušanas un izkraušanas uzraudzību, administratīvās formalitātes ar policiju, muitu, imigrācijas iestādēm utt., - laiks, kurā viņš nevar rīkoties brīvi un viņam jābūt savā darbstacijā, gatavam veikt parasto darbu ar konkrētu uzdevumu, kas saistīts ar dežūru, īpaši laikposmos, kad gaida iekraušanu vai izkraušanu, ja to ilgums nav zināms iepriekš, tas ir, vai nu pirms prombraukšanas, vai tikai pirms attiecīgā laikposma faktiskā sākuma, vai saskaņā ar vispārīgiem nosacījumiem, par ko vienojas sarunās starp sociālajiem partneriem un/vai saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem;
www.atd.lv/sites/default/files/D...

3. MK 474 noteikumi "Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika organizēšanas, ievērošanas un uzskaites noteikumi"
2. Noteikumos lietoti šādi termini:
2.1. transportlīdzekļa apkalpes locekļa darba laiks:
2.1.1. laikposms no darba sākuma līdz beigām, kad transportlīdzekļa apkalpes loceklis ir savā darba vietā darba devēja rīcībā un pilda šādas ar pārvadājumu saistītas funkcijas:
2.1.1.1. vada transportlīdzekli (tā ir "stūrīte", kas nav cits darbs!!!);
2.1.1.2. iekrauj vai izkrauj kravu;
2.1.1.3. veic funkcijas, kas saistītas ar pasažieru iekāpšanu transport­līdzeklī vai izkāpšanu no tā;
2.1.1.4. tīra transportlīdzekli vai veic tā tehnisko apkopi;
2.1.1.5. veic citus darbus, lai nodrošinātu transportlīdzekļa, tā pasažieru vai kravas drošību, vai pilda uzdevumus, kas sais­tīti ar iekraušanas un izkraušanas darbu uzraudzību, arī kārto formalitātes ar policiju, muitu, imigrācijas vai citām iestādēm;
2.1.2. laikposms, kad transportlīdzekļa apkalpes loceklis atrodas savā darba vietā, lai pildītu konkrētu darba pienākumu, tai skaitā laiks, kad gaida iekraušanu vai izkraušanu, un šī laikposma ilgums nav zināms iepriekš vai arī tā ilgums tiek noteikts, darba devējam vienojoties ar darbinieku pārstāvjiem par laikposmu, kad transportlīdzekļa apkalpes loceklim jābūt darba devēja rīcībā;
likumi.lv/ta/id/160663-transport...
Uldis, 20.februāris 2020 5:08
Sveiks.Kapec man opel astra 99 gada 1.6 benzins nedeg pakaļējās stāvgaisma un nummura apgaismojums?Drošinātājs vesels.
Ēriks Griģis:

Ko teica servisā?

Lasītākie raksti

Jaunie raksti