Apdrošināšanas un ekspertīzes jautājumi un atbildes

Šeit Jūs varat uzdot savus jautājumus, kas saistīti ar auto apdrošināšanu, tehnisko ekspertīzi. Uz jautājumiem atbildēs iAuto eksperts Ēriks Griģis.

 
 
 
 
 
Uzmanību: Ar * apzīmētie lauciņi ir obligāti!
 
Andrejs, 3.decembris 2019 15:00
Sveiki.
Ja pie manis atbrauca OCTA experts lai sastādītu tāmi, tad tas nozīmē, ka es neesmu vainigs pie negadījuma?
Ēriks Griģis:

Apdrošinātājam vai viņa ekspertam nav saistība ar CSNg vainīgā noteikšanu.
Ir gadījumi, kad policija nosaka vainīgo negadījuma izraisīšanā, bet apdrošinātājs viņa automobilim sastāda remonta izdevumu tāmi un izmaksā atlīdzību.
Lekciju cikls "Ko noklusē apdrošinātājs" ir domāts klausītāju grupai! Individuālā apmācība paredzēta tikai CSNg iesaistītajai personai kopā ar tās advokātu!
Par OCTA atlīdzības procesu un eksperta darbu tajā uzzināsiet, izlasot OCTA likumu:
likumi.lv/doc.php?id=87547
vai pārējos OCTA normatīvos aktus:
www.ltab.lv/octa-sistema/normati...
Jeļena, 3.decembris 2019 13:19
LAbdien, Noticis CSN, kur esmu cietusī. Auto ir uz garantijas, servisā izrēķināja, ka remonts sanāk lielāks par mašīnas vērtību. Apdrošinātājs, rēķinot izmaksājamo summu, ņem datus par analoģiskās mašīnas vērtību Lietuvā (jo Latvijā tādas komplektācijas/dzinēja veida mašīnas šobrīd nepārdos). Sakiet, lūdzu, uz kāda normatīva akta pamata tas tā notiek? Paldies!
Ēriks Griģis:

Atbilde uz Jūsu jautājumu:
No MK noteikumiem Nr. 251 " Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi"
65. punkta - Eksperts transportlīdzekļa remontu atzīst par ekonomiski nepamatotu, ja paredzamās transportlīdzekļa remonta izmaksas pārsniedz transportlīdzekļa vērtību pirms ceļu satiksmes negadījuma. Minētajā gadījumā eksperts zaudējumu aprēķinā sniedz atzinumu par remonta ekonomisko nepamatotību. Ja paredzamās transportlīdzekļa remonta izmaksas vismaz par 10 % pārsniedz transportlīdzekļa vērtību pirms ceļu satiksmes negadījuma, turpmākais zaudējumu aprēķins nav nepieciešams. Atzinumā norāda:
65.1. transportlīdzekļa vērtību pirms ceļu satiksmes negadījuma;
65.2. transportlīdzekļa atlieku tirgus vērtību.
Mans viedoklis:
Ja aprēķinā izmantoti remonta izcenojumi un remontu stundas likmes Latvijā, tad Lietuvas analogā objekta datu izmantošana jāsaista ar Lietuvā notikušu negadījumu, Lietuvā pieņemtajiem un spēkā esošajiem zaudējumu aprēķina metodiskajiem noteikumiem, pievienoto nodokli dažādām remonta pozīcijām, atšķirīgās remontu stundu vērtības un ar tām saistāmajām remonta papildus izmaksām zaudējumu aprēķina un atlīdzināšanas procesā.
Retoriski:
Kāpēc apdrošinātājs neņēma vērā Vācijas remonta izcenojumus un analogo automobiļu vērtības tur!?
OCTA likums:
Likums (OCTA likums 31.p.(3)punkts) nosaka, ka zaudējumu atlīdzina attiecīgās valsts apdrošinātājs, ja negadījuma noticis un izraisītājs atradās ES dalībvalstī vai Šveicē!
Un galvenais, kāpēc tā nedrīkst notikt:
No Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja
„Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodika”
ar pēdējiem grozījumiem no 16.12.2016.
23. Transportlīdzekļa vērtības pirms ceļu satiksmes negadījuma noteikšanai iespējams izmantot šādas metodes:
23.1. Tirgus pētījumu metodi:
23.1.1. eksperts veic tirgus vērtību apkopojumu par vērtējamā transportlīdzekļa Latvijā pieejamajiem piedāvājumiem tirgū un nosaka konkrētā transportlīdzekļa vidējo tirgus vērtību pirms ceļu satiksmes negadījuma.
www.ltab.lv/octa-sistema/normati...
Andrejs, 30.novembris 2019 11:05
Sveiki. Es iekļuvu CSNg. Īsumā stāsts- divas joslas vienā virzienā. Es braucu pa labo un otrs mašīna pa kreiso mazliet talak uz priekšu no manis. Pēkšņi otras mašīnas celu no kreisās puses aizšķerso cita masina kas nav pārliecinajusies par drošību un lai izvairītos no sadursmes bremzējot un mazliet aizķerot "izlīdušo" mašīnu iebrauc manā joslā kā rezultātā es šai mašinai iebraucu aizmugurē. Policijas teiktais saka ka vainīga ir "izlīdēja" bet vai apdrošinātāji var pateikt ko citu? Mašīna man vienīgajam vairs nav braucama.
Ēriks Griģis:

Protams, ka var! Savu naudu jau neviens negrib izdot, ja var ietaupīt!
Jums jāgatavojas (jāmācās kursos "Ko noklusē apdrošinātājs" www.talsuautoskola.lv/tehniskiej...
vai vienoties par grupas izveidi ar iAuto redaktoru) darbam ar apdrošinātāju atlīdzības lietas regulēšanā. Tas ir vairāku dienu darbs! Savukārt, ja apdrošinātājs redzēs, ka esat sagatavojies, atlīdzība atnāks vieglāk!
Ieteikums!
Atsaukties uz policijas sastādīto protokolu! To nofotogrāfējot vai nokopējot negadījumā uz vietas, objektīvi varēsiet pamatot savus izteikumus paskaidrojumā apdrošinātājam.
Jānis, 28.novembris 2019 10:58
Labdien, man ir tāds jautājums:
Vēlos saprast OCTA biznesa principu. Ja es izvēlos lētāko OCTA, piemēram, caur www.manapolise.lv vai es tādi apgrūtinu atlīdzības saņemšanu otram CSN dalībniekam? Kā piemērs nekvalitatīvāks remonts vai ilgāki to izpildes termiņi. Kāpēc OCTAi cenas tik ļoti svārstās?
Ēriks Griģis:

Jūsu apsvērumi, Jāni, šai biznesa jomā ir pareizi!
Cenu svārstības ir process, kas paredzēts tam, kas ticis pie līguma pa lēto vienreiz, nedomājot to atkārtos! Tikai nākošreiz cenu svārstības var to vairs nepieļaut!
Ieva, 27.novembris 2019 13:13
labdien! Noticis CSN, kur esmu cietusī. Auto bojājumi - izsists labais lukturis, pilnībā deformēts auto numurs, izsisti airbag abi priekšējie, spārni pabuktēti, kopumā mašīna braucama. Vai ar šādiem bojājumiem būtu vērts prasīt atlīdzību no vainīgā apdrošinātāja un ciest radušās neērtības , dodot auto servisā vai remontēt pašu spēkiem? Kāda ir pieredze šādā gadījumā?
Ēriks Griģis:

Mana pieredze liecina par augstām (vizuālā apskatē neredzamām devēju un galvenā vadības bloka) izmaksām nostrādājušu airbagu gadījumā!
Abu priekšējo spārnu buktes, iespējams, liecina par slēptu - neredzamu priekšējo garensiju (lonžeronu) deformāciju iespējamību! Ja auto ir braucams, ticams, ka dzeses un klimata sistēmas nav bojātas, bet to darbību vajadzētu servisā pārbaudīt!
Iesaku par negadījumu paziņot un prasīt atlīdzību remontu pakalpojumu veidā apdrošinātājam. Un, protams, pārliecināties (atsauksmes no paziņām, sūdzības interneta forumos) par apdrošinātāja piedāvātā remontservisa uzticamību izpildīto darbu kvalitātes ziņā.
Gatis, 23.novembris 2019 12:30
Mašīna paņemta līzingā,vai var līzingā esošu mašīnu noņemt no uzskaites?
Ēriks Griģis:

To nosaka līzinga līgums!
Raimis, 20.novembris 2019 18:44
Jūs rakstījāt, ka 31.12.2019. zaudē spēku Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss!
Sakiet, vai ir jau kas zināms par kodeksa aizvietotāju?
Ēriks Griģis:

Ir zināmi 2020. gadā paredzētie sodi gan tikai par CSN un vadītāju darba un atpūtas laiku pārkāpumiem.
Vairāk par tiem un to administrēšanas kārtību stāstu profesionālo autovadītāju apmācībās Talsu autoskolā, arī Saldus autoskolas filiālē Kuldīgā:
www.talsuautoskola.lv/tehniskiej...
95. koda apmācības, 20.novembris 2019 15:14
Vai jau tagad nevar 95. kodu mācīties tikai trīs dienas!?
Ēriks Griģis:

Var jau!
Visu šo gadu jau varēja!
Tikai trūkst ieraksta, kas to atļauj, MK 358 noteikumu
66. punktā!
Šo grozījumu iesniedzējs MK izskatīšanai - Satiksmes ministrija.
Noteikumos papildus periodisko apmācību ilgumam - 35 stundām, jābūt paredzētām:
i) 21 stundai periodiskajai apmācībām mācību iestādē autovadītājiem ar derīgu ADR apliecību vai
ii) šoferiem pēc diviem e-apmācības moduļiem, vai
iii) autobusu šoferiem, kuri apmācīti par invaliditātes izpratni pasažieru pārvadājumos un vienu e-apmācības moduli, vai
iiii) šoferiem, kas apmācīti dzīvnieku pārvadāšanā un vienu e-apmācības moduli.
Saīsinātā 95.koda apmācība, 20.novembris 2019 13:19
Vai 95. koda iegūšanai ir paredzēta saīsinātā periodiskā apmācība? Paldies.
Ēriks Griģis:

Jā, ir paredzēts mācību iestādē pavadāmais laiks!
Direktīvas (ES) 2018/645 7. pants paredz, ka Periodisku apmācību veido teorētiskās mācības, praktiskā apmācība un, ja iespējams, apmācība ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) rīkiem.
Direktīvas PIELIKUMA 4. iedaļu Obligātā periodiskā apmācība, kas paredzēta 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā groza šādi:
Apstiprinātam mācību centram jāorganizē obligātā periodiskā apmācība. Tai jānotiek ik pēc pieciem gadiem un jāilgst 35 stundas, kas sadalītas vismaz septiņu stundu garos laika posmos. Izmantojot e-apmācību, apstiprinātais mācību centrs nodrošina, ka tiek nodrošināta pienācīga apmācības kvalitāte, tostarp izvēloties mācību priekšmetus, kuros visefektīvāk var izmantot IKT rīkus. Dalībvalstis jo īpaši prasa uzticamu lietotāju identifikāciju un pienācīgus kontroles līdzekļus. E-apmācības maksimālais ilgums nepārsniedz 12 stundas (16 akadēmiskās mācību stundas).
Vismaz viens no apmācību kursa posmiem ir veltīts ar ceļu satiksmes drošību saistītam priekšmetam. Apmācības saturs ir salāgots ar apmācības vajadzībām konkrētām transporta operācijām, ko veic vadītājs, un attiecīgiem jauninājumiem juridiskajā un tehnoloģiju jomā, un, cik vien iespējams, būtu jāņem vērā vadītāja konkrētās apmācības vajadzības.
Tad vēl!
i) Dalībvalstis var apsvērt iespēju uzskatīt pabeigtu specifisko apmācību, kas noteikta ar citiem Savienības tiesību aktiem, par ne vairāk kā vienu no noteiktajiem septiņu stundu laika posmiem. Tas ietver apmācību dzīvnieku pārvadāšanā un attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem apmācību par invaliditātes izpratni.
ii) Dalībvalstis var nolemt, ka pabeigtu specifisko apmācību, kas noteikta bīstamo kravu pārvadāšanai, uzskata par diviem septiņu stundu laika posmiem, ar noteikumu, ka šī ir vienīgā no citām apmācībām, kas tiek ieskaitīta periodiskajā apmācībā.
Stāšanās spēkā!
Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, līdz 2020. gada 23. maijam.
Avots!
eur-lex.europa.eu/legal-content/...
Sandris, 13.novembris 2019 19:21
Situācija sekojoša.
Vienu dienu darbinu auto, (bez emocijām) bet aizdedzē gaismas ok!
Ar mokām iestūmām ar striķi un braucot elektronikai gļukoja viss iespējamais.
Tika nomainīts akumulators un aizgāja perfekti.
Braucot pēkšņi atkal elektronika čupā, un noslāpē-iedarbini atkal bez emocijām un panelis mirgo haotiski.
Vai pietiks ar cerību kad ģenerators jāmaina?
Ēriks Griģis:

Nav teikts, ka galvenā vaina tikai ģeneratorā! Manam auto ģenerators bija izsitis no ierindas elektroniski vadāmo bremžu programmu.
Iesaku remontservisā noteikt kļūdu vai kļūdas un izlabot bojājumu.
Vilnis -Vācija, 13.novembris 2019 18:39
Vai Vācijā uzlikts ātrumpārkāpuma sods man VĀCIJĀ ir jāmaksā?
Viņš nozibināja kaut kur stipri no sāniem krūmmalē. Paldies
Ēriks Griģis:

Izlasot iepriekšējo publikāciju Vācijas presē un tiesas viedokli, ieteiktu noskaidrot, kas apkalpoja radaru. Ja privāts GmbH, tad nav jāmaksā, ja valsts policija - tad jāmaksā.
Ja ātruma pārsniegšana fiksēta ar Traffistar S350, tad sods nav jāmaksā! Dēļ negodīgas programatūras šos radarus nedrīkst izmantot līdz programatūras atjaunošanai!
Kas radaru pārbaudījis citās federālajās zemēs un kad programatūru atjaunos, tas jānoskaidro interesentam Vācijā uz vietas.

Das Urteil im Juli 2019 sorgte für Aufsehen: Laut dem Verfassungsgerichtshof des Saarlan­des darf das Geschwindigkeitsmessgerät Traffistar S350 nicht mehr eingesetzt werden, bis der Hersteller Jenoptik ein Software-Update vorgenommen hat (Az. Lv 7/17).
Radaru sods, 13.novembris 2019 13:38
Vai Vācijā uzlikts ātrumpārkāpuma sods man LV ir jāmaksā? Paldies.
Ēriks Griģis:

Ja ātrumpārsniegšanas sods fiksēts ar privātā apsaimniekošanā nodotu radaru, tad sods ir prettiesisks un tas nav jāmaksā!
Spannende Grundsatzentscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt (Main).
Städte und Gemeinden dürfen Blitzer nicht an private Firmen übertragen. Das sei Aufgabe des Staates!
Kāpēc?
Jo nav iespējams izkontrolēt (ir jābūt noteiktiem radaru kontroles speciālistiem un komisijai, kas radaru uzstādīšanu un izmantošanu pārbauda un pieņem lēmumus strīdus gadījumos) radaru uzstādīšanas, programmatūras, ātruma mērīšanas leņķu izmantošanas atbilstību atbilstoši katram radaram pievienotās instrukcijas (instrukcija ir numurēta kā radars un ir obligāta, bez tās radara mērījums nav spēkā) norādījumiem!
Vai Latvijā sekos Vācijas tiesas spriedumam!?
Avots:
www.bild.de/politik/inland/polit...
Rihards, 12.novembris 2019 15:34
Labdien,ja ir ksenona lukturi priekšā,ir lukturu pašregulēšanās,bet nav lukturu mazgātāji,vai var iziet TA,un kur var likumu izlasīt.Iepriekš Paldies.
Ēriks Griģis:

MK noteikumi Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"
4.1.6. Galveno lukturu tīrīšanas ierīce (ja obligāta)
A. Prasības
A1. Ja automobilis, kas pirmo reizi reģistrēts, sākot ar 2012. gada 1. janvāri, aprīkots ar lokizlādes lukturiem, automobilim jābūt galvenā luktura tīrīšanas ierīcei, ja tās uzstādīšanu paredzējis transportlīdzekļa izgatavotājs. Galvenā luktura tīrīšanas ierīcei jādarbojas. Transportlīdzeklim, kuram atbilstības novērtēšana veikta individuāli, lokizlādes vai gaismu izstarojošu diožu lukturu tīrīšanas ierīcei jāatbilst prasībām, kādas tika piemērotas, veicot atbilstības novērtēšanu.
likumi.lv/doc.php?id=292396
Jānis, 12.novembris 2019 6:34
Sveiki,tika apskādēts mans auto, izsaukta policija utt.
Netika no manas puses paziņot apdoršinātājam par šo negadījumu. Nu ir pgājuši 3 mēneši un nekādas ziņas. Kā arī auto salabots paša spēkiem.
Kā tagad rīkotiets?
Ēriks Griģis:

Atliek tikai braukt!
Ja bijāt cietušais, tad var arī neziņot un neprasīt atlīdzināt zaudējumus apdrošinātājam.
Aivis, 9.novembris 2019 11:48
Kādas jaudas akumulatoru vislabāk izvēlēties ja auto ir 2 litru benzīns 66 kw
Ēriks Griģis:

Jāskatās auto tehniskajā raksturojumā, ko tam ir paredzējis izgatavotājs!
Ieva, 6.novembris 2019 17:36
Labdien! Meklēju kādu kas ieteiktu pie kā labāk vērsties, notika autoāvarija esam cietušie, ir vidēji smagi, un viegli miesas bojājumi, mašīna remontam nav domāta, esam tikuši tanī etapā kad varam vērsties pie vainīgā apdrošinātājiem, bet īsti saprašanas kas un kā notiek nav, tāpēc interesē, pie kā es varu vērsties, pie notāra vai jurista, lai sakārtotu mums papīrus apdrošināšanas firmai?!
Ēriks Griģis:

Tālrunis bezmaksas konsultācijai ar juridisko biroju t. 67270292
Dainis, 4.novembris 2019 17:41
CSNg notika ar ceļa zīmēm regulētā krustojumā.Gājēju pāreja nav iezīmēta. No c.z"Dodiet ceļu"' puses auto izdara kreiso pagriezienu, mani uzmet uz motora pārsegu (ir haubes bojājumi), un nomet no mašīnas 18m no krustojuma (asiņu peļķe).Mani admin.soda par ceļa šķērsošanu nepareizā vietā.Bremzēšanas pēdas nav.Mašīna no notikuma vietas izkustināta,Mani noCSNg vietas aizved ātrie, bet mēneša laikā neviens neinformē, ka man pašam jāraksta iesniegums cietušā statusa saņemšanai.To uzzinu tikai pēc Admin.Protokola parakstīšanas.Arī pie lietas citiem mat.tieku tikai tagad, Apelācja jāiesniedz vēl 7 darba dienu laikā.
Ēriks Griģis:

Ja nepareizā vietā šķērsojāt ceļu, vai tad apelācijai ir jēgas?
Janka, 30.oktobris 2019 12:25
Paldies par algām!
Kas jauns profiņiem Krievijā?
Ēriks Griģis:

No 01.11.2019. Krievijā spēkā stājas trīs tiesību akti, attiecībā uz tahogrāfu uzstādīšanu, kontroli un atbilstošo darba un atpūtas laiku uzskaiti.
Avots no TRANS.RU krievu valodā:
trans.ru/news/tahograficheskii-d...
Janka, 30.oktobris 2019 0:53
Diez, ko ta var nopelnīt?
Ēriks Griģis:

Šoferu algas Šveicē:
www.lohnanalyse.ch/ch/loehne/det...
Un Vācijā:
www.lohnspiegel.de/html/berufskr...
Janis no Minhenes, 29.oktobris 2019 12:59
Neticu, ka Vacija kraveniekus soda tik bargi, ka Jus lekcijas stastat!/ Vai ir kads piemers, ko man kolegiem izteikt, paldies.
Ēriks Griģis:

Parasti darba un atpūtas laiku pārkāpējus no austrumiem atlasa un par tiem soda jau Polijā!
Tiesa, 95. koda lekcijās man bieži vaicā, vai lielie sodi šoferiem Vācijā nav izdomājums!
Te piemērs no dienvidiem!
Pirms dažām dienām kravas auto šoferis, kas, braucot Vācijā ar Turcijā reģistrētu kravas auto, iepriekšējās četrās nedēļās (28 dienās) bija par 146 stundām pārsniedzis vadīšanas laiku.
Par šo pārkāpumu šoferim tika uzlikts 6000 eiro sods un aizliegts turpināt maršrutu, bet pārvadātāju, kuram viņš veica pārvadājumu, sodīja ar 18000 eirām.

Te netulkota informācija no kontroles 23.10. Ziemeļvācijā:
Bei landesweiten Kontrollen in Schleswig-Holstein stellten die Beamten insbesondere Überschreitungen bei den Lenk- und Ruhezeiten sowie Fahrzeugmängel und schlecht gesicherte Ladungen fest.
Kiel. Viele Lastwagen- oder Busfahrer in Schleswig-Holstein sitzen zu lange hinter dem Steuer. Im Rahmen einer landesweiten Kontrollwoche stellten Polizisten in 269 Fällen zu lange Lenkzeiten, zu kurze Pausen oder auch fehlende Aufzeichnungen über Lenk- und Ruhezeiten fest, wie das Landespolizeiamt am Mittwoch mitteilte. Insgesamt kontrollierte die Polizei 623 Busse und Lastwagen. Gut ein Drittel von ihnen (214 Fahrzeuge) wurde beanstandet, bei einigen davon gab es Mehrfachverstöße.
Die Quote der Beanstandungen stieg im Vergleich zur vorherigen Kontrollaktion im Juli von 31,2 auf 34,35 Prozent. Im September waren sogar bei der Hälfte der kontrollierten Fahrzeuge Verstöße festgestellt worden.
Ein weiterer Schwerpunkt der jüngsten Kontrollen waren auch zu schnelles Fahren sowie Überladung oder mangelnde Ladungssicherung. Insgesamt untersagten die Beamten in 40 Fällen die Weiterfahrt.

Lasītākie raksti

Jaunie raksti