Uzsaukums visiem «Asfalta plēsējiem»! 24

3.augusts 2004 0:04

Pēdējais laiks izvilkt savus Asfalta arklus dienas gaismā un tā kārtīgi nodīrāt Raganas lidlauku! Aicinām visus Asfalta arklu īpašniekus (gan auto, gan moto) un jo sevišķi īpašnieces uz PASĀKUMU, kas notiks 2004. gada 6.-7. augustā.

Tikšanās vieta Raganas lidlauks (3km aiz Raganas virzienā uz Valmieru). Iespējams būs arī norādes, lai netīšām nepabraucat garām.

6.augustā – Before party
20.00 –23.00 Sabraukšana, trases kārtošana, iemēģināšana u.c. darbi
23.00 - ??? Alus, sarunas, ugunskurs, desas, go go meitenes nebūs, bet publiskais striptīzs iespējams būs pēc skatītāju vēlēšanās utt., utjp.

Prasības Before party dalībniekiem: slotas, lāpstas u.c. instrumenti; alus, desas, teltis utt., pēc pašu iespējām un vajadzībām.

Dalības maksa: Before party + sacensības 2,00Ls

7. augustā
12.00 – 13.00 Sabraukšana, savu un citu spēkratu apskate.
13.00 – 16.00 Sacensību dalībnieku apspriešana, alus, desas, meitenes utt.
16.00 – 17.00 Auto un moto paraugdemonstrējumi – riepu dedzināšana, kaskadieru šovi bez kaskadieriem, Asfalta plēsēju Showcar totāla iznīcināšana (brīvprātīgo gadījumā – pieteikties pie organizatoriem)
17.00 –18.00. Sacensību dalībnieku apbalvošanas 1. vieta, 2. vieta un 3.vieta., Asfalta plēsēju Daiļums (labākā vieta dāmu konkurencē)

Pasākuma dalībnieku apbalvošana nominācijās – Asfalta plēsēju Koptākais auto, Asfalta plēsēju Vecākais auto, Asfalta plēsēju Vecākais moto.

Prasības sacensību skatītājiem: obligāti ierasties pasākuma vietā (it sevišķi regulārajiem speciem, nolicējiem, meistariem u.c. pastāvīgajiem mūsu pasākumu interneta bilžu galerijas apmeklētājiem, plašāka informācija www.iauto.lv, bilžu galerijā, meklēt Asfalta plēsēji I / II) un uz vietas apspriest pasākuma dalībniekus, vai vēl labāk pieteikties sacensībām.

Dalības maksa: 0,50Ls no katra Asfalta arkla, neatkarīgi no iekšā sēdošo skaita.

Programma tiem, kas piedalās sacensībām:
12.00 – 13.00 Sabraukšana, reģistrācija, tehniskā komisija.
13.00 – 14.00 Treniņbraucieni slalomā un braukšanā atpakaļ gaitā.
14.00 – 16.00 Auto daudzcīņa sekojošās disciplīnās: “Slaloms”, “Braukšana atpakaļgaitā”, “Parkošanās”, “Lēnbraukšana”, “Sprints”.
16.00 – 17.00 Rezultātu apkopošana
17.00 – 18.00 Apbalvošana. Galvenā balva – Universālais tūninga filtrs no SCT

Prasības sacensību dalībniekiem: Skatīt Sacensību nolikumu un Tehniskos noteikumus.

Dalības maksa:
3,00Ls, bet ja piedalās divi braucēji ar vienu Asfalta arklu, tad 5,00 Ls

Pasākumā darbosies vasaras kafejnīca!Organizatori:
Auto un moto īpašnieku klubs “ASFALTA PLĒSĒJI”
VW SCIROCCO CLUB

Jautājumi:
Mārim 9101188, vai [email protected]

Papildus informācija:
http://www.geocities.com/sciroccoclub/Jaunums

Atbalstītājs:
LV Dats
www.lvdats.lv

Informatīvi atbalsta:
www.iauto.lv un www.burnout.lv


SACENSĪBU NOLIKUMS

’’ASFALTA PLĒSĒJU PASĀKUMS 2004”


1. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA.
1.1. Sacensības notiek 2004.gada 7.augustā, uz Raganas lidlauka (3km no Raganas Valmieras virzienā pie mājām “Tūtumi”).
1.2. Programma:
12.00 – 13.00 Sabraukšana, reģistrācija, tehniskā komisija.
13.00 – 14.00 Treniņbraucieni slalomā un braukšanā atpakaļ gaitā.
14.00 – 16.00 Auto daudzcīņa sekojošās disciplīnās: “Slaloms”, “Braukšana atpakaļgaitā”, “Parkošanās”, “Lēnbraukšana”, “Sprints”.
16.00 – 17.00 Rezultātu apkopošana
17.00 – 18.00 Apbalvošana.
.

2. SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA.
Auto un moto īpašnieku klubs “ASFALTA PLĒSĒJI”
VW SCIROCCO CLUB
Organizatori – Māris Skromanis un Ilgmārs Sparbergs

3. SACENSĪBU RAKSTUROJUMS.
3.1. Sacensības notiek sekojošās daudzcīņas disciplīnās:
3.1.1. Slaloms (čūska) Distances garums apmēram 400m.
3.1.2. Atpakaļbraukšana (vienkāršota čūska) Distances garums apmēram 200m
3.1.3. Parkošanās (ātri, bet precīzi jānovieto automašīna tai paredzētajā vietā) Distances garums apmēram 25m.
3.1.4. Lēnbraukšana (no starta līdz finišam aizvest ūdens glāzi to neizgāžot) Distances garums apmēram 100m
3.1.5. Sprints. Distances garums 200m.
3.2. Sacensību rezultāti (laiks) tiek skaitīti, kopā pa visām atsevišķām disciplīnām, kā arī tiek pieskaitīti iegūtie soda punkti – par uzbraukšanu šķērslim vai ierobežojošai līnijai 1punkts par katru, par glāzītes apgāšanu – 10 punktu. Viens punkts līdzvērtīgs +2 sekundēm pie kopējā sacensībās iegūtā laika.
3.3. Uzvarētājs ir tas, kuram ir vismazākais kopējais sacensības iegūtais laiks.4.DALĪBNIEKU AUTOMOBIĻI.
4.1. Sacensībās var piedalīties ar jebkuras markas vai modeļa vieglo automobili, kas atbilst CSN un Tehniskās komisijas izstrādātajiem Tehniskajiem noteikumiem.
4.2. Automobilim jābūt apdrošinātam ar Civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi.
4.3. Automobiļi netiek dalīti klasēs.
4.4. Katram automobilim jābūt apgādātam ar starta numuru, ko izsniedz pēc reģistrācijas un tehniskās komisijas.

5. DALĪBNIEKI.
5.1. Sacensībās var piedalīties jebkura persona, kura var uzrādīt sekojošus dokumentus:
• attiecīgās kategorijas autovadītāja apliecību;
• a/m tehnisko pasi;
• a/m apdrošināšanas polisi;

5.2. Katrs dalībnieks pilnībā atbild par savu rīcību, tās izraisītajām sekām un nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem.


6. DALĪBAS MAKSA.
6.1. Dalības maksa katrai ekipāžai ir 3,- LVL.
6.2. Ja vēlas piedalīties tikai treniņbraucienos tad 1,- LVL.


7. STARTA KĀRTĪBA. NUMURI.
7.1. Dalībnieku starta kārtību nosaka Rīkotājs.
7.2. Rīkotājs nodrošina katru ekipāžu ar starta numuriem.
7.3. Par starta numura iztrūkumu ekipāža tiek sodīta ar 10,-LVL naudas sodu.

8. SACENSĪBU GAITA.
8.1. Sacensību laikā dalībniekiem jāievēro LR pastāvošie CSN. Par sacensību tiesnešu vai Ceļu policijas fiksētiem CSN pārkāpumiem paredzēti sodi saskaņā ar Latvijas likumdošanu.
8.2. Sacensību laikā dalībniekiem jābūt piesprādzētiem ar drošības jostām. Var lietot arī aizsargķiveres un citus aizsardzības atribūtus. Ja sacensību tiesnesis fiksē šā punkta pārkāpumu, sods – izslēgšana no sacensības.
8.3. Sacensību laikā trasē var būt izvietoti sacensību tiesnešu, kas sekos sacensību nolikuma ievērošanai un dalībnieku rīcībai.

9. DOKUMENTU PĀRBAUDE UN TEHNISKĀ KOMITEJA
9.1. Dokumentu pārbaude un tehniskā komiteja notiek pirms sacensībām. Par kavējumu uz dokumentu pārbaudi (MK) un tehnisko komisiju (TK) ekipāža var tikt sodīta ar 10,- LVL
9.2. Par kavējumu automobiļa novietošanai pirmstarta zonā vai ekipāža var tikt sodīta ar 10,- LVL vai diskvalificēta.

10. PROTESTI.
10.1. Protesti par sacensību norisi un rezultātiem jāiesniedz sacensību komisāram ne vēlāk kā 30 minūtes pēc iepriekšējo rezultātu paziņošanas.
10.2. Iesniedzot protestu, jāiemaksā drošības nauda 15,- LVL apmērā.
10.3. Ja protests tiek apmierināts pilnībā, tad drošības naudu atmaksā.

11. SODA NAUDA.
11.1. Par sacensību laikā vai pēc tam nopelnītiem naudas sodiem pretenzijas pret sacensību organizētajiem netiks pieņemtas.

12. REKLĀMA.
12.1. Dalībniekam ir tiesības izvietot uz sava automobiļa reklāmas uzlīmes, ja tās nav pretrunā ar morāles normām, neaizsedz starta numurus un netraucē redzamību.

13. APBALVOŠANA.
13.1. Tiek apbalvoti 1. vietas, 2. vietas un 3.vietas ieguvēji.
13.2. Atsevišķa nominācija dāmu konkurencē un tiks izcelti arī Vecākais auto un Koptākais auto.
13.3. Galvenā balva – universālais tuninga filtrs no SCT – 1.vietas ieguvējam, ja sacensībās piedalās vairāk kā 20 dalībnieku.
13.4. Apbalvošanas laiks tiks precizēts pēc braucienu noslēguma.

SACENSĪBU ORGANIZATORU KONTAKTI:

mob. 9101188
e mail: [email protected] vai [email protected]
Tehniskie noteikumi


Vispārējās prasības automašīnai.
- Izieta un derīga tehniskā apskate reģistrācijas valstī.
- Automašīnai jābūt tehniskā kārtībā atbilstoši ikgadējās tehniskās apskates noteikumiem.
- Derīga civiltiesiskā apdrošināšana.
- Vismaz trīs punktu drošības jostas. Nedrīkst būt bojātas.
- Abām priekšējām durvīm jābūt brīvi atveramām gan no ārpuses gan no iekšpuses.
- Nedrīkst būt nekāda veida tehnisko šķidrumu noplūdes.

Dalībnieki.
- Jābūt derīgai vadītāja apliecībai.
- Brauciena laikā automašīnā var atrasties vadītājs un līdzbraucēji, ja vadītājs uzņemas pilnu atbildību, par līdzbraucēju dzīvību, veselību un rīcību.
- Dalībnieku apģērbam jābūt atbilstošā apģērbā, kas netraucē un nerada bīstamas situācijas.
- Aizsarglīdzekļus – ķiveres u.c. dalībnieki var lietot pēc paša iniciatīvas.
- Dalībniekiem brauciena laikā obligāti jābūt piesprādzētiem ar drošības jostām.

Ritošā daļa/transmisija
- Riepām jābūt labā tehniskā stāvoklī. Nedrīkst būt plaisas, pumpas, kā arī protektora dziļumam ir jābūt ne mazākam par 1.6 mm, atbilstoši ikgadējās tehniskās apskates noteikumiem.
- Riepām jābūt pilnībā nosegtām un tās nedrīkst iziet ārpus automašīnas gabarītiem.
- Stūres un balstiekārtai jābūt labā tehniskā stāvoklī. Nav pieļaujami lielāki brīvgājieni par ražotāja paredzētajiem.
- Nedrīkst būt uzliekamie dekoratīvie riteņu nosegi vai arī tiem jābūt papildus nostiprinātiem.

Virsbūve, salons.
- Salonā, bagāžas vai dzinēja nodalījumā nedrīkst atrasties nenostiprināti priekšmeti.
- Akumulatoru baterijai jābūt nostiprinātai
- Svara atvieglošanai drīkst izņemt aizmugurējos sēdekļus.
- Abi priekšējie sēdekļi obligāti. Priekšējās daļas polsterējums, panelis obligāts.
- Virsbūvei nedrīkst būt bojājumiem, kas varētu ietekmēt automašīnas vadību.

Dzinējs
- Atļauta dzinēja pārbūve, jaudas palielināšana.
- Atļauti kompresoru un turbīnu uzstādīšana.

Galīgo lēmumu par automašīnas pielaišanu sacensībām pieņem tehniskā komisija.


 
Visi komentāri
 
134456. viesis 3.augusts 2004 1:21
0 0 Atbildēt

ei nost...

134460. viesis 3.augusts 2004 2:13
0 0 Atbildēt

Drusku precīzāku karti iepieciet, plz. Aiz ir pa labi vai pa kreisi?

134463. viesis 3.augusts 2004 7:50
0 0 Atbildēt

To Cartman_626

Aiz buus pa kreisi, bus arī norade kur griezties :)

134466. viesis 3.augusts 2004 8:22
0 0 Atbildēt

Jautaajums, vai ar Krimuldas pagasta pashvaldiibu shis pasaakums ir sakanjots :)))

134467. viesis 3.augusts 2004 8:37
0 0 Atbildēt

8.1. Sacensību laikā dalībniekiem jāievēro LR pastāvošie CSN. Par sacensību tiesnešu vai Ceļu policijas fiksētiem CSN pārkāpumiem paredzēti sodi saskaņā ar Latvijas likumdošanu.

134468. viesis 3.augusts 2004 8:38
0 0 Atbildēt

ETO KAK ?!?

"Par sacensību tiesnešu fiksētiem CSN pārkāpumiem paredzēti sodi saskaņā ar Latvijas likumdošanu."

134469. viesis 3.augusts 2004 8:56
0 0 Atbildēt

Menti jau zina par to pasākumu un turpat blakus tusēs :)

134471. viesis 3.augusts 2004 9:01
0 0 Atbildēt

Galvenais lai brauceji nakamajaa dienaa ir skaidri,un baigi labi ka kads kautko taisa,sovasar sanacis tads panikums ar tiem dragiem un partyjiem,Septembra sakuma ar bus drags bikerniekos,sikaka info gan jau veel sekos

134534. viesis 3.augusts 2004 11:39
0 0 Atbildēt

Vispār jāpiebrauc tur būs ar kādu metāllūžņu savācēju, šitie vecie široki juks un plīsīs kaudzēm.

134548. viesis 3.augusts 2004 13:24
0 0 Atbildēt

Nu izklausās, ka šo tekstu ir iebāzis kāds tikko vidusskolu beigušais gurķis, kam tik paspolēt, kādu izkost uzrāvienā ut.t.

Šis pasākums vairāk izklausās pēc "sabrauciet zēni un meitenes, sadzersimies un močīsim pie stūres" :D :D :P

134626. viesis 3.augusts 2004 16:55
0 0 Atbildēt

to Narkota un anonimikis, juus kaut vienaa no pagajushiem tusiem bijaat, peec komentariem izskataas ka ne :)

134690. viesis 3.augusts 2004 22:48
0 0 Atbildēt

A man viedoklis par galveno balvu--nu veči izklausās smieklīgi--balvas cena--9.00Ls--un lai pamēģina kāds apstrīdēt!!!

134714. viesis 4.augusts 2004 9:12
0 0 Atbildēt

to viesis 03.08.2004 22:48

Ar tadiem nestridas, taadus nenem pieree :)

134728. viesis 4.augusts 2004 9:56
0 0 Atbildēt

nja,pleeseeji,arkli....kautkaads sariikojums "laukjis prieksh laukjiem" izklausaas.

man kaa par laimi nekaadu arklu nav. man ir auto :)

134729. viesis 4.augusts 2004 9:57
0 0 Atbildēt

o,ble! man i apskaidriiba ! "asfalta pleeseeji,arkli" - tas tak pasaakums paarkrautiem kokvedeejiem, etc kuri sapish muusu jau taa suudiigoos celjus! :)

134732. viesis 4.augusts 2004 10:17
0 0 Atbildēt

To draco, Izskatas ka tas mans kom to Narkota un anonimikis atiecas ari un Teviim. Kaut arii antireklaama ari ir REKLAMA :), beidz maldinat cilveekus :P

134733. viesis 4.augusts 2004 10:33
0 0 Atbildēt

nu ta paskaidro,kas ir "asfalta arkls" :) mosh tev atradiisies ticamaaka analogija?

134734. viesis 4.augusts 2004 10:34
0 0 Atbildēt

metafora :)

134891. viesis 4.augusts 2004 17:53
0 0 Atbildēt

To Draco un parejiem nolicejiem un speciem!

Netaisos te ne ko skaidrot par to kas ir Asfalta arkli un Asfalta pleseji, jo ka pieredze rada Draco komentari ir pie visiem musu pasakumiem, tikai ne vienu reizi neesmu bijis pagodinats ar cien. Draco k-ga klatbutni kada no musu organizetajiem pasakumiem, ka ari Ford Motosport Club reali ir miris, jo neesmu manijis pedejo 3 gadu laika, kaut mazako aktivitati no si kluba puses. Ta ka visu cienu!!!

Parejiem! Ir reals piedavajums, atbrauciet uz vietas piedalaties vai ne taa Jusu darisana, bet komentarus un secinajumus ludzu veiciet uz vietas, jo savadk kaut kaa stulbi sanak, ka spriedumus izsaka pec bildem vai pec apraksta, tad laikam Jusu prat virtualais seks ir paaraks par isto, vai, kas vairak atbilst temai, spelet datora autosecansibas Jus aizrauj vairak neka pasam piedalities, apgut un paaugstinat brauksanas meistaribu.

Paldies par uzmanibu. Vairak komentaru nebus.

Maris_s

sacensibu organizators

134899. viesis 4.augusts 2004 19:24
0 0 Atbildēt

me laikam braux paluureet kas un ka, bmw paarstaavji tatad arii buus manaa personaa :D:D:D

134900. viesis 4.augusts 2004 19:41
0 0 Atbildēt

SteelRat, sestdien tak Kandavaa BMW Kausa posms.

-

PERFS

134901. viesis 4.augusts 2004 19:44
0 0 Atbildēt

zinu jau, me labak uz shito kraju, kas zin, velak ari limbazhos varu ieskriet, bet tas tikai plaanaa. vopshem me doma ka 90% uz raganu

135019. viesis 6.augusts 2004 9:42
0 0 Atbildēt

Shovakar aizbraukshu uz Raganas lidlauku ar paaris kg naglu, man ir piegriezusies jau vieteejo puishelju riepu kaucinaashana, veel tikai riigas arklus vajag iebakstiit zemee.

135048. viesis 7.augusts 2004 3:04
0 0 Atbildēt

a tu atbrauc uz pasakumu, iedzis mazh pashu kac zemee. nekad jau nevar zinaat kas atbrauc :)

Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Spēcīgs sprādziens satricina Libānas galvaspilsētu Beirūtu (+ VIDEO) 1

Sprādzienu iespējams izraisījis ugunsgrēks pirotehnikas noliktavā pie Beirūtas ostas Lasīt vairāk

 

Daļai no pēdējo dienu traģiskajām avārijām iemesls ir distances neievērošana un ātruma pārsniegšana 3

Latvijā pēdējās četrās dienās ceļu satiksmes negadījumos dzīvību zaudējuši seši cilvēki, un daļai negadījumu iemesls ir drošas braukšanas distances neievērošana un atļautā ātruma pārsniegšana, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP). Lasīt vairāk

 

Mercedes G-klasei būs „lētā versija”, taču – tikai Ķīnas tirgū 9

Mercedes-Benz izstrādājis prestižā G-klases apvidus auto cenu ziņā pieejamāko versiju, kas tiks piedāvāta vienīgi Ķīnas tirgū. Lasīt vairāk

 

Gājējs metas zem riteņiem (+ VIDEO) 25

Gājējs burtiski "metas zem riteņiem". Video komentārā teikts, ka vīrietis smagā stāvoklī nogādāts slimnīcā. Negadījuma iemesli tiek skaidroti. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti