Projekts izstrādāts ar mērķi sakārtot pārkāpumu ceļu satiksmē fiksēšanai paredzēto fotoiekārtu un videoiekārtu izmantošanas nosacījumus.

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz, ka stacionāro tehnisko līdzekļu izvietošanu nodrošina valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija", bet pārvietojamo tehnisko līdzekļu izvietošanu - Valsts policija.

Saskaņā ar noteikumiem tehnisko līdzekļu izvietošanas vietas nosaka, ņemot vērā vairākus kritērijus, piemēram, ceļu satiksmes negadījumu skaitu un ceļa posma stāvokli un tā infrastruktūru. Turklāt projekts paredz, ka radaru izvietošanas vietas noteikšanā ņem vērā arī ceļu satiksmes negadījumu analīzes un ceļu drošības audita rezultātus, kā arī uzklausa attiecīgās pašvaldības, ceļa pārvaldītāja un nevalstisko organizāciju viedokli. Pašreiz spēkā esošajos noteikumos izvietošanas kritēriji vispār nav minēti.

Jaunie noteikumi arī paredz, ka pirms izvietotajiem stacionārajiem tehniskajiem līdzekļiem uzstāda attiecīgas ceļa zīmes. Transportlīdzekļu vadītāju informēšanai par fotoradariem var izmantot arī Ceļu satiksmes noteikumos paredzētos ceļa apzīmējumus.

Savukārt attiecībā uz atļautā braukšanas ātruma kontroles pasākumiem projektā ietverts regulējums par tiesībām Valsts policijai, izvietojot tehniskos līdzekļus, noteikt pārkāpumus, kurus ar šiem tehniskajiem līdzekļiem ir paredzēts fiksēt.

Noteikumu izstrādē Iekšlietu ministrija ņēma vērā arī sabiedrības viedokli. Veicot sabiedrības pārstāvju sniegto priekšlikumu izvērtēšanu, secināts, ka sabiedrība atbalsta centienus uzlabot ceļu satiksmes drošību uz Latvijas ceļiem. Sabiedrības pārstāvji savos priekšlikumos aicina atļauto braukšanas ātrumu fiksēšanas ierīces izvietot tikai tajās vietās, kur patiešām ir iespējams ceļu satiksmes drošības apdraudējums, vienlaikus uzstādot arī ceļa zīmes, kas informē transportlīdzekļu vadītājus par minētās ierīces izvietošanu.

Sabiedrības pārstāvji aicina īstenot arī preventīvus pasākumus, izvietojot ekrānus, kas informē par transportlīdzekļa braukšanas ātrumu, kā arī izvietojot atļauto braukšanas ātrumu fiksējošo ierīču mulāžas.

Kopumā secināms, ka izstrādātajā valdības noteikumu projektā ietvertais regulējums pilnībā atbilst sabiedrības pārstāvju paustajam viedoklim.

Saistībā ar jauno noteikumu projektu ir nepieciešams veikt grozījumus vēl citos Ministru kabineta noteikumos, lai paredzētu jaunas ceļa zīmes un ceļa apzīmējumus, kas brīdina par izvietotajiem tehniskajiem līdzekļiem.

Jau ziņots, ka jūnija sākumā valdības komiteja vienojās novirzīt pilnveidošanai IeM pārraudzībā izstrādāto informatīvo ziņojumu par fotoradaru ieviešanu uz Latvijas ceļiem. Ministru kabineta komiteja atzina, ka ziņojums ir jāpapildina, tajā nepieciešams precizēt izmaksas, kā arī veikt dažādu tehnoloģiju salīdzinājumu. Pēc tam, kad ziņojums tiks pilnveidots, tas būs jānodod izskatīšanai valdības sēdē.

Pērn, pēc pirmā fotoradaru projekta izgāšanās, valdība uzdeva IeM kopīgi ar Satiksmes ministriju izvērtēt jaunus iespējamos stacionāro fotoradaru ieviešanas risinājumus. Pagaidām uz ceļiem darbojas četri Valsts policijas savulaik iegādātie fotoradari.