Ē.Griģa ekspertu minikonkurss noslēdzies! 53

20.maijs 2004 10:45

Vakar mūsu un BCDE eksperts Ēriks Griģis piedāvāja mums visiem piedalīties minikonkursā, kurā dalībniekiem vajadzēja paskaidrot fotogrāfijās redzamo situāciju un noteikt "vainīgos"...

Raksts publicēts 19.05.2004., plkst.10:36.

Tiek vērtētas atbildes, kas komentāros ierakstītas līdz 20.05.2004., plkst.10:36.

Pareizās atbildes.

1. Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) punkti, kurus negadījumu izraisījušais vadītājs ir pārkāpis un kuri ir tiešā cēloņsakarībā ar notikušo ceļu satiksmes negadījumu (CSNg).

 CSN 71. Vadītājam jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz noteiktos ierobežo­jumus, ņemot vērā ceļu satiksmes intensitāti, transportlīdzekļa un kravas īpatnības un stāvokli, kā arī ceļa un meteoroloģiskos apstākļus (īpaši redzamību braukšanas virzienā).

Ja izveidojas ceļu satiksmei bīstami šķēršļi vai citas briesmas, kuras vadītājs spēj pamanīt, viņam jāsamazina braukšanas ātrums vai pilnīgi jāaptur transportlīdzeklis, vai, neradot bīstamību citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, šķērslis jāapbrauc.

 CSN 72. Apdzīvotās vietās visu transportlīdzekļu braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 50 km/h, ...

 CSN 75. Vadītājam atkarībā no braukšanas ātruma jāizvēlas tāda distance, lai, priekšā braucošajam transportlīdzeklim bremzējot, būtu iespējams izvairīties no sadursmes, ...

1.1. Automobiļa MAZDA vadītājs ir pārkāpis CSN 71. un 75. punktu.

Ja, nosakot braukšanas ātrumu pirms bremzēšanas sākuma pēc bremzēšanas pēdu garuma un deformācijās slāpētās enerģijas, vadītājs būs braucis ātrāk par 50 km/h, tad MAZDA vadītājs ir pārkāpis arī CSN 72. punkta prasības.

1.2. Automobiļa MITSUBISHI vadītājs nav pārkāpis CSN, ja MITSUBISHI, pirms MAZDA tam uzbraukusi no aizmugures, nav izraisījis sadursmi ar AUDI.

1.3. Automobiļa MITSUBISHI vadītājs ir pārkāpis CSN 71. un 75. punktu prasības, ja pirmajā sadursmē MITSUBISHI ir ietriecies AUDI aizmugurē, bet pēc tam MAZDA ir situsi MITSUBISHI.

1.4. Automobiļa AUDI vadītāja rīcībā fotogrāfijās nav redzamu CSN pārkāpumu.

2. CSNg par izraisītāju noteiktais vadītājs vai vadītāji nav izvēlējušies drošu braukšanas ātrumu un distanci ceļu satiksmē.

Drošu ātrumu aprakstītā gadījumā izvēlās pēc ceļu satiksmes intensitātes negadījuma posmā, nepārsniedzot noteiktos ierobežojumus.

Drošu distanci automobiļu vadītāji izvēlās nedaudz garāku par automobiļa apstāšanās ceļu.

 

3. CAOA likums nosaka:

3.1.  16.pants. Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi

(2) Transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums šajā likumā noteiktajā kārtībā paziņot par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos apdrošinātājam, kas apdrošinājis ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību,....

3.2. 36.pants. Apdrošināšanas gadījuma pieteikšanas kārtība

 (2) Persona, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību, nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz aizpildīto saskaņoto paziņojumu apdrošinātājam, kas apdrošinājis zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda.

Ja persona, kura ir aizpildījusi saskaņoto paziņojumu, nepretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību, tā nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams) iesniedz saskaņoto paziņojumu apdrošinātājam, ar kuru noslēgts transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums, vai, ja tas nav iespējams, Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam.

(5) Personām, kuru mantai vai transportlīdzeklim ceļu satiksmes negadījumā nodarīts zaudējums, ir pienākums saglabāt transportlīdzekli un bojāto mantu tādā stāvoklī, kādā tā bija pēc ceļu satiksmes negadījuma, līdz laikam, kad to šajā likumā noteiktajā kārtībā apskatīs tā apdrošinātāja, kas apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, eksperts vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja eksperts, ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda, vai arī līdz tam laikam, kad tiek saņemts atteikums veikt šā panta sestajā daļā minēto apskati.

(6) Apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir tiesīgs neveikt ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa apskati, un par to tas piecu dienu laikā (skaitot no dienas, kad saņēmis šā panta otrajā vai trešajā daļā minēto saskaņoto paziņojumu vai pieteikumu) rakstveidā informē transportlīdzekļa īpašnieku vai tiesīgo lietotāju. Ja apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs nolēmis veikt ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa apskati, tā veicama piecu dienu laikā (skaitot no dienas, kad apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs saņēmis šā panta otrajā vai trešajā daļā minēto saskaņoto paziņojumu vai pieteikumu).

3.3. AUDI īpašniekam zaudējumus atlīdzina to izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieka atbildības apdrošinātājs.

3.4.  MITSUBISHI īpašniekam zaudējumus atlīdzina MAZDA īpašnieka atbildības apdrošinātājs 1.2. punktā norādītā gadījumā.

3.5. MITSUBISHI īpašnieks 1.3. punktā norādītā gadījumā ir CSNg cietusī trešā persona par  zaudējumiem, ko automobiļa aizmugurējā daļā izraisīja MAZDA vadītājs.

3.6. MAZDA īpašnieks CAOA zaudējumu atlīdzību nesaņem.

3.7. 41.pants. Apdrošinātāja un Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja regresa prasība

(1) Apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret:

1) ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa vadītāju, ja tas:

d) apzināti nav ievērojis šajā likumā noteikto apdrošināšanas gadījuma pieteikšanas kārtību;

2) ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieku, ja:

b) transportlīdzekļa vadītājs apzināti nav ievērojis šajā likumā noteikto apdrošināšanas gadījuma pieteikšanas kārtību un zaudējumu piedziņa no transportlīdzekļa vadītāja nav iespējama.

3.8. Cita regresa prasības iespēja pēc fotogrāfijām nav nosakāma.

3.9. Paredzams, ka pilnībā tiesību akti saskaņotā paziņojuma darbību noteiks, sākot ar 01.07.2004.

Trīs pareizāko atbilžu autorus:

1. Roi 19.05.2004 11:31
2. subaru 19.05.2004 11:39
3. Storms 19.05.2004 16:52

lūdzam ierasties BCDE EKSPERTS Bauskas ielā 86, Rīgā, 405. auditorijā

20.05.2004., plkst. 18:15

AUTOSKOLA BCDE dāvinājuma saņemšanai.

Pateicību par kustības drošības izpratni pareizāko atbilžu autoriem izteiks automobiļu drošības sistēmas firma ADS SERVISS.

Tālāk novērtētās atbildes:
4. raimondo 19.05.2004 14:34;
5. Markiz2003 19.05.2004 14:45;
6. KSI 19.05.2004 11:57;
7. Cartman_626 19.05.2004 11:39;
8.
F323F 19.05.2004 11:29;
9. WALA 19.05.2004 11:16;

Suminām acīgākos:

15. Sheps 19.05.2004 11:57
16. Hondy 19.05.2004 16:12
10. riciks 19.05.2004 11:12.

Ar cieņu BCDE EKSPERTS Ēriks Griģis

1.

Roi 19.05.2004 11:31
Spriezhot peec fotograafijaam vainiigs ir Sarkanaa auto (Mazda) vadiitaajs kursh neieveerojot taalaak uzskaitiitos CSN ir ieskreejis Melnajam (Mitsubishi) aizmuguree iestumjot to Baltaas automashiinas (audi) aizmuguree (kura arii spriezhot peec bildeem ir paarkaapusi CSN:
Baltaa audi paarkaaptais CSN:
115. Aizliegts uzbraukt uz gājēju pārejas, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas var piespiest vadītāju uz tās apturēt transportlīdzekli un traucēt gājēju pārvietošanos.
Sarkanaa auto parkapumi:
1. CSN 71. punkta prasības, ka vadītājam jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz noteiktos ierobežojumus, ņemot vērā ceļu satiksmes intensitāti, transportlīdzekļu un kravas īpatnības un stāvokli, kā arī ceļa un meteoroloģiskos apstākļus (īpaši redzamību braukšanas virzienā).
Ja izveidojas ceļu satiksmei bīstami šķēršļi vai citas briesmas, kuras vadītājs spēj pamanīt, viņam jāsamazina braukšanas ātrums vai pilnīgi jāaptur transportlīdzeklis, vai neradot bīstamību citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, šķērslis jāapbrauc.
2. CSN 75. Vadītājam atkarībā no braukšanas ātruma jāizvēlas tāda distance, lai, priekšā braucošajam transportlīdzeklim bremzējot, būtu iespējams izvairīties no sadursmes, kā arī jāizvēlas tāds intervāls, kas nodrošina ceļu satiksmes drošību.
Vispārējās tiesiski noteiktās darbības, kas notiek pēc negadījuma.
1. Apdrošināšanas sabiedrība cietušajiem atlīdzina zaudējumus, kurus CSNg rezultātā vadītājs ir nodarījis, un ceļ regresa prasību pret vadītāju vai, viņa maksātnespējas gadījumā, pret Sarkanaa auto (Mazda) īpašnieku par vadītāja rupju neuzmanību, to pierādot objektīvi un subjektīvi.
Neskaidrība..???? 
4. Vainīgam Mazda īpašniekam ir jānodrošina apdrošinātāja regresa prasības izpilde, tas ir vadītājam vai pašam īpašniekam jāatlīdzina apdrošinātāja izmaksātie zaudējumi, ar to noteikšanu saistītās izmaksas un ekspertīzes izdevumi.
!!!!! 5. Apdrošinātājam ir jāsagatavo pierādījumi un ekspertīze, kas apstiprina rupju neuzmanību. Roi
19.05.2004 10:47
to riciks Balvas veel nav izteereetas jo uz doto briidi veel rit paarbaudes darbi par to kursh ir uzvareetaajs!

Roi 19.05.2004 12:05
Ja micuks staaveeja tad vinjam nekaadu distanci vis nepieshuusi, jo staavot distancei nav jaabuut, nu labi jaabutt 1cm

2.

subaru 19.05.2004 11:39
1kaart - vai taa gadienaa nav vieniibas gatve/jelgavas shoseja nevis jelgavas iela ?
2kaart... mitsuka purns ir tieshi pie gaajeeju paarejas saakuma.
Nevar zinaat (jo nav redzamas peedas) - vai mitsuks pats ielikaas audim pakaljaa, vai arii mazda to iestuuma tur.
1Variants:

Audi ir nobremzeejis lai palaistu gaajeejus vai nu tieshi pirms paarejas vai arii uz paarejas taadeejaadi paarkaapjot noteikumus.

Tad mitsuks ir vai nu ielicies audim pakaljaa, vai arii paguvis apstaaties pirms audi.

Tad mazda nav vareejusi samest pa meemajiem un ielikusies mitsukam pakaljaa, taadeejaadi pastumjot to uz priekshu, kas gadiijumaa, ja mitsuks bija paguvis nobremzeet pirms audi, izraisiija mitsubishi un audi sadursmi, un ja audi tomeer bija pareizi apstaajies, tad arii tikai izraisiita audi pastumshana uz priekshu...
Viennoziimiigi ir vainiigs mazda shoferis.

Mitsu. shoferis nav vainigs, ja vien ir laiciigi apstaajies nesaduroties ar audi.
Audis nav vainiigs ja ir bijis apstaajies pirms gaajeeju paarejas. Ja savaadaak, tad audis ar ir vainiigs.
Mazdai OCTA remontu nesedz
Mitsukam sedz pakaljas remontu jebkuraa gadiijumaa, bet priekshas remontu, tad, ja mitsuks nav bijis vainiigs
Audi - sedz tikai tad, ja audi nav vainiigs, bet iespeejams, ka audim segtu taapat.

subaru 19.05.2004 12:06 2 Cartman_626 19.05.2004 11:58
nu tu sasmiidinaaji mani!
DISTANCE IR STARP 2 BRAUCOŠIEM TRANSP. LĪDZ., nevis strap braucoshu un jau staavoshu auto.
Tad jau sanaak ka tu noparkoties nedriiksti staavvietaa, kur ir maz vietas, jo nav ieveerota distance  subaru
19.05.2004 12:29
Mazda ir pielipusi mitsukam aizmuguree, jo iespeejams, ka mitsuks ir tureejis nospiests bremzes, bet mazdinieks nav...
kaut gan... tomeer taa mazga izskataas, ka ir paliidusi zem mitsu
bet kaa jau te viens izteicaas... mitsuka shoferis 100 % var izkrukjiities pat arii ja ir vainiigs  subaru
19.05.2004 11:48
un vispaar - kapee mazdai nav numurs aizkjelleets ?
2 viesis 19.05.2004 11:45
prichom tur radzes utt ?
subaru 19.05.2004 11:46
2 Cartman_626 19.05.2004 11:39
Nav nekur teikts ka mitsu nav ieveerojis distanci, jo, ja audis staaveeja pie gaajeeju paarejas un mitsubishi staaveeja aiz vinja, un mazda saaka buchot pakalju mitsubishi. Jo staavot pie paarejas tu driiksti atstaat kaut tikai 1 cm atstarpi  subaru
19.05.2004 11:44 stikli aizlido taalu uz priekshu... fizika
ja stikli kopaa ar visu auto kustas ar aatrumu 70 km/h, tad kaut kaadu iemeslu deelj tiem atdaloties no auto, kas nobremzeejas, stikli turpina kustiibu ar aatrumu 70 km/h kameer apstaajas
 fizika mazajiem  subaru 19.05.2004 12:09
2 ellino... nu tad zinot shos nepilnveertiigos faktus 100%iigi pieraadi, ka arii mitsu. bija vainiigs ! subaru 19.05.2004 12:29
Mazda ir pielipusi mitsukam aizmuguree, jo iespeejams, ka mitsuks ir tureejis nospiests bremzes, bet mazdinieks nav... kaut gan... tomeer taa mazga izskataas, ka ir paliidusi zem mitsu bet kaa jau te viens izteicaas... mitsuka shoferis 100 % var izkrukjiities pat arii ja ir vainiigs
5. Markiz2003 19.05.2004 14:45 ((Kur distance Mazdai???))
Spriežot pēc visa, situācija varetu būt tāda: AUDI laidis gajēju, un pec tam uzsācis kustību, bet Galants vel nebija sabremzējies un iedeva Audim pa pakļu, bet kā jau teicu - Audis sāka kustību, un tādēļ cieta vismazāk. Tā nu sanāk, ka galantiņam bijusi neliela problēma ar distances ievērosanu, jo noteikti domājis, ka Audis paraus no vietas šerpāk. Kas attiecas uz Mazdu, tad šeit runa noteikti var iet par neatbilstoša ātruma izvēli, jeb pareizāk sakot - vienkārši atļautā ātruma pārsniegšana, par ko norāda bremzēšanas ceļš. Tadas sliedes tādā attālumā var palikt tikai tad, ja nesas vairāk kā 50 km/h.
Tad nu par OCTA - Audim sedz pilnībā, jo tas nav vainīgs, Galantam, ja viss tā kā domāju, varētu būt līdz 50%, jo pārkāpums distances neievērošanā (par priekšu), bet par pakaļu viņš vainīgs jau nav. A Mazdai OCTA - garām uz visiem 100%, jo pierādīt strauju Galanta bremzēšanu, kuras dēļ radusies avarijas situācija (starp M un G) ar tādu bremzēšanas pēdu garumu diezi vai izdosies.
F323F 19.05.2004 11:19
Ja galanta šoferīc paskaidrojumā ierakstīs, ka ir apstājies un tikai tad ielidojis audī, kad mazda viņam uzbliezās, tad apdrošinātāji segs ne tikai auda, bet arī galanta skādi..
Mentu slēdzienā būs rakstīts ka mazdas vadītājs nav ievērojis distanci, par galantu rakstīs pēc tā, ko viņa vadītājs būs paskaidrojumā uzrakstījis, audists šoreiz ir 100% nevainīgs, jo apstājās pirms gājēju pārejas, lai palaistu tos.
10. riciks 19.05.2004 11:12
Nu jaa- tur visaadi var buut. Ja mazda uzstuuma mitsuku audim tad vainiigais ir mazduleens, kurs neieveeroja drosu brauksanas distanci un (peec sviitraam skatoties) paarsniedza atlauto brauksanas aatrumu, taadejaadi izraisot sadursmi. Apdrosinaasana- mazdas apdrosinaataajam jaasedz remonta izdevumi audim (ja ir) un mitsukam.
riciks 19.05.2004 11:06
Tad jau sanaa ka mitsuks ielicis pakalaa audim bet mazda mitsukam.
riciks 19.05.2004 10:45
Cerams ka buus a to jau labs laicins pagaajis. Bet rezultaati jau zinaami. balvas izteereetas. Un vispaar- saduuraas 3 auto- bildees tikai 2! !! ! kur tresais???
riciks 19.05.2004 10:54
jaa bet atbildes bija soliitas jau maija saakumaa, bet taa kaa ir taada kaveesanaas tad ticiibas nav. un vienaadu rezultaatu gadiijumaa bija soliiti papildjautaajumi. Vai ne taa? es toc zinu ka pirmajaa triiniekaa neesmu, bet saada cakareesanaas nevies uzticiibu citiem konkursiem.
13. ellnino 19.05.2004 12:01
Visticamaak, ka galants vispirms ielika Audi, jo ja mazda buutu ielikusi vispirms galantam un tad galants audiizerim, tad buutu atstarpe starp mazdu un galantu, bet shameejie staav kaa staaveejushi.
ellnino 19.05.2004 12:26
Jaa, 100 punkti galants ielicis audjikam pa pakalju bremzeejot.
ellnino 19.05.2004 17:23
Kur tu redzi, ka mitsuks ir iedevis audiizerim pa pakalju ar visu plakni??? Audiizeram ne skrambas nav redzamas uz bampera (bildee vismaz), taakaa mitsuks ir bremzeejot ielicis audjikam pa bampera apakshu taa tiiri maigi.
15. Sheps 19.05.2004 11:57
Vainiiga ir CSDD, kas veel nav likvideejusi sho kaarteejo nereguleejamo gaajeeju paarbrauktuvi uz celja ar 2 un vairaak brauksanas joslaam katraa virzienaa!
16. Hondy 19.05.2004 16:12
Es zinu! Trijstūrītis par tuvu nolikts!
Cartman_626 19.05.2004 11:58
subaru, ir gan teikts, kā tad tas Mitsubishiu tik tuvu var nokļūt? Piebraucot? Bet braukt ta tuvāk nedrīkst!
Kro 19.05.2004 11:49
ka ari fizika tiem kuri netic ka audi var aizsit tik talu, esmu redzejis savam acim ka piestaj viens auto pie gajeju prejas un otrs tam ieliek pakala, tas pirmais lidoja varen talu! !! ka ari auto kas ir pa vidu ir ka kinetiskas energijas parvads jo mazda vinam ieliek pakala tas atiecigi audi un audi aizlido, ka ari stikli vel lido ar to pashu kinetisko energiju kamer nokrit!
viesis 19.05.2004 13:10
skatos ka galantam ir aakjis, mazda uzakejusies un vilkusies liidzi. dochpendel.
Damn 19.05.2004 11:16
Negribas iedziljinaaties punktos, bet skaidrs ka kaads apstaajaas lai palaistu gaajeejus, cits to nepamaniija un ielika pakaljaa
KSI 19.05.2004 12:04
RHINO
Tu domā, ka Mazda paņēma Galamtu un abi kopā, viens no otra neatraujoties, pastūma Audi?
Cik tev bija fizikā.
Ja Mazdas veitā būtu Kamaz, tad tā varbūt varētu būt...
ezis666 19.05.2004 12:08
Skaidra lieta ka p'ed'ejais.vajag iev'erot ātru, mu un distanci

 

 3. Storms 19.05.2004 16:52
1. Viss ir atkarīgs no apstākļiem
, bet cik izskatās tad: Audi ir normāli bijis apstājies lai palaistu gājēju.

2. Mitsubishi lielā ātrumā ir centies sabremzēties un tas viņam ir izdevies, bet tai brīdī

3. Mazda braucot ar to pašu ātrumu nav spējusi sabremzēties un ielikusi Mitshubishi pēcpusē ar pietiekoši spēcīgu sitienu lai Mitsubishi tiktu pastumts pa metriem 2 uz priekšu. Stumšanas rezultātā Mitshubishi trāpījis Audi pa pēcpusi kas tajā brīdī ir atlaidis bremzes lai sāktu braukt - tādēļ Audi ir sācis ripot un apstājies gabaliņu tālāk pēc tā kad vadītājs sapratis kas par lietu.
Notikuma brīdī Audi nav atradies tieši pirms gājēju pārejas, bet līdz pus korpusam uzbraucis uz tās.

Kļūda...Par to ka Mitshubishi sadursmes brīdī nav bremzējis liecina bojājumi - viņš sitiena brīdī nav pabraucis zem Audi bet iedevis ar visu plakni kā sienā. Mazda viennozīmīgi sadursmes brīdī ir šļūkusi.
Pareizi!!!
Dīvainas šķiet Mazdas bremzēšanas pēdas. Tāda sajūta ka tur ir bremzējuši divi auto ja ieskatās, no tā es pieņemu ka arī Mitsubishi ir bremzējis ar šļūcošajiem. To ka Mazda ir stūmusi Mitsubishi var redzēt pēc tā ka pakaļējo titeņu bremzēšanas pēdas beidzas krietni pirms pašas mazdas - tātad sitienā mazdai pakaļa ir pasviesta gaisā un kustība ir turpinājusies. Attiecīgi no šīs pēdas var aprēķināt kādā distancē Mitsubishi bijis no Audi.

Manuprāt Mazda "ielidojusi" vienīgā. Mitsubishi ir ievērojis distanci, un iespējams ka arī braukšanas ātrumu jo ir spējis laicīgi apstāties.
Tālāk jau pēc kura APK vai LKK panta tiks sodīts Mazdas vadītājs IMHO nav būtiski - mēslu pietiek un tas visu izsaka. Storms
19.05.2004 17:01
Izcili...P.S. - Ja trīsstūris ir novietots pareizajā attālumā (15m) tad Mazdas bremzēšanas ceļš ir aptuveni 10m līdz sadursmei. Ja nebūtu sadursmes tad bremzēšanas cēļš būtu bijis ~15-20m kas pēc CSN grāmatiņas atbilst 50-60 km/h... Ja tā tad es neko vairs nesaprotu!

 

4. raimondo 19.05.2004 14:34
Lai kaut ko varētu spriest, vajadzēja uzzīmēt negadījuma shēmu, kā arī nepieciešamas jēdzīgākas fotogrāfijas, jo šajās nav redzami Audi bojājumi un nav redzamas visu automašīnu detaļas. Nav arī zināms, kāds šajā vietā ir atļautais braukšanas ātrums... Vienīgais, ko varu minēt - ja tā sarkanaa detalja uz pārejas ir no Mazdas, tad tai trieciena brīdī ir bijis liels ātrums un iespējams, ka AUDI ir no sitiena aizripinaats uz priekshu. Kaut gan nav zināms, vai Audi avārijas brīdī ir stāvējis, vai braucis...

1.
Viennozīmīgi Mazdas vadītājs ir pārkāpis gan braukšanas ātrumu (CSN 71.,72. punkti), gan nav ievērojis distanci (76).
Ņemot vērā doto informāciju, pārējo autovadītāju pārkāpumus var tikai minēt un normāli būtu pieņemt, ka viņi neko nav pārkāpuši un CSN nav vainīgi. Attiecīgi viņiem būtu jāizmaksā kompensācija.
!!!!!!!
Ja kaut kur būtu publicēti nosacījumi, kas izskaidrotu rupju neuzmanību, varētu piņemt, ka apdrošinātājs var vērsties pret Mazdas vadītāju ar regresa prasību, pašreiz tas ir tikai minējums...
Protams, ka pēc noklusēšanas tiek pieņemts, ka visi autovadītāji nav lietojuši alkoholu, visiem ir tiesības un mašinas ir izgājušas TA...
Gribētos, lai vismaz šoreiz tiktu izklāstīti konkrēti punkti, ko kurš ir pārkāpis un kas to pierāda, kā arī nocitēti nosacījumi, lai pārkāpumu uzskatītu par rupju neuzmanību...

6. KSI 19.05.2004 11:57
Mana versija:
1. Audi nav vainīgs nekādā gadījumā, jo KĀPĒC viņš apstājās nezin neviens. Varbūt suns izskrēja, vai bērns, kurš nemāk pāri pārejai pāriet. Tāpēc pāreja ir jāaizmirst (jo gājēji nav cietuši), un jāapskata tikai uzbraukšana stāvošam transporta līdzeklim. Ja Audi arī pārkāpa notiekumus, tad samaksās sodu par to attiecīgo pārkāpumu (apstāšanās uz zebras), bet viņš nekādā gadījumā nav vainīgs pie CSNg.
2. Galants - ja expertīze pēc trešās bildes noteikts, ka Galants brīdī, kad uzbrauca Mazda bija apstājies (vizticamākais ka tā arī ir), tad Galants ir vainīgs par distances neievērošanu un uzbraukšanu Audi.
3. Mazda - ātrums, distance, uzbraukšana stāvošam.
Viss.

 

7. Cartman_626 19.05.2004 11:39
Varētu jau citēt punktus, bet, tā kā man nav jāraksta atzinums, izteikšu savas domas.
Ne Mitsubishi, ne Mazda neievēroja distanci (fakts).
Ne Mitsubishi, na Mazda, ne Audi neievēroja atļauto ātrumu (pieņēmums, balstīts uz bremzēšanas joslām).
Neviens neņēma vērā gājēju pāreju, pirms tās ir jāsamazina braukšanas ātrums.
Bremzēšanas sliedes nav vienādas, es pārbaudītu mašīnu bremžu stāvokli.
Mani mulsina, ka stikli ir uz pārejas, nevis zem Misubishi, it kā Audi būtu devis atpakaļgaitā, bet neesmu eksperts.
Pierādīt gan var tikai to, ka Mazda ir pie visa vainīga.

 

8. F323F 19.05.2004 11:29
Audistu ir iespējams aizsist tik tālu, viņš apstājas, atlaiž bremzes pedāli, bet te pēkšņi viens uzsit pa pakaļu, audi aizsit, paiet kāds druscīts laika, jo audi vadītājam izbīlis + kamēr paiet reakcijas laiks 1 sek, lai uzsistu pa bremzēm, tikmēr autiņš var noripināties to gabaliņu..
Vienu zinu noteikti, ka tagad audi vadītājs ikreiz piespiežot bremzi, ieskatīsies atpakaļskata spogulī, lai nebūtu pārsteigumi..
Audi vadītāju nesodīs par satiksmes apdraudēšanu strauji bremzējot (gadījumā, ja tiešām šis strauji nobremzēja), ja vien paskaidrojumā būs minēts: "strauji bremzēju, lai garentētu satiksmes drošību, jo gājējs gāja pāri gājēju pārejai"

F323F 19.05.2004 11:42
Audis, iespējams, ir bijis apstājies pirms gājēju pārejas, taču pēc tam aizsists uz priekšu - tas ir pilnīgi iespējams! !!
Galvenais ir tas, ko katrs ierakstīs protokolā, no tā lielākā vai mazākā mērā ir atkarga mašīnas remot izdevumu saimnieks..

F323F 19.05.2004 11:10
Mazda būs vainīga jebkurā variantā, neskatoties uz to, kurš un kādā secībā ietriecās..
Ja galanta vadītājs nav galīgs muļķis, tad arī viņš, tāpat kā neredzamā auto vadītājs, var saņemt lielu 100% atbalstu no strahovščikiem par nodarīto skādi.
Negribas meklēt tos punktus, varētu izskaidrot vienkāškā valodā.

F323F 19.05.2004 12:07 F323F 19.05.2004 12:18
Galant galīgi notēlojot pilnīgu idiotu ir vienigais veids, ka netikt pie octa prēmijas, ja vecis ir dabūjis auto vadītāja apliecību, tad tas nozīmē, ka viņam ir smadzenes un atmiņa, un noteikti zinās kā jāuzraksta protokols ibio! !!
Es dabūtu OCTA naudiņu gan auda, gan galanta variantā, bet mazdai bezceris, tikai KASKA derētu...
Pie audjuka stūres ir sēdējusi sieviete..  

9. WALA 19.05.2004 11:16
Izksataas peec distances neieveeroshanas gan 2 gan 3 mashinai, jo 323 mazda IMO ir diezgan viegls auto, un tik pamatiigi ieshkjilt pa Mici diez vai vareeja, lai tas savukaart atdurtos tik smagi pret Audi. Bet nu to nevar taa viennoziimiigi pateikt, ja nav redzamas bremzeeshanas peedas, un/vai Audi atrashanaas vieta peec sadursmes.
Tikai mineejums, bet vareetu gadiities ka Audi paaraak strauji bremzeeja pie gaajeeju paarejas, un iespeejams apstaajaas tikai uz taas (diezvai kaads vinju tik taalu tur uzstuuma). Taa kaa Audi arii var buut paarkaapis noteikumus.
Aatruma ierobezjojums gan neizskatas ka buutu sevishkji paarkaapts, cik nu par to bremzeeshanas celja garumu var spriest peec bildeem.

11. RHINO 19.05.2004 12:02
spriezhot peec mazdas bojaajumiem taa ir ielikusi galantam pakaljaa - un uzdzinusi galantu uz audi kursh tajaa briidii jau ir saacis kustiibu Tipa distances neieveroshana!
pamatojums ir bremzeshanas peedas kuras apraujas - tatad mazdinieks peec buukskja ir turpinaajis kustiibu - bet galantam stiklinji ir tur pat pie purna. Bet audi ir tik taalu jo bija jaaapstajas pec kustiibas uzsaakshanas.

12. Sandis_UR 19.05.2004 11:54
1. visu autovadiitaji nebija izveerteejusi pareizo brauksans aatrumu
2. automasiinas vadiitaajs skatiijaas tikai dazus metrus aiz sava kapota, kaa rezultaataa nepamaniija laiciiigi gaajejeu paareju un gaajeeju uz taas.
3. aizmuguree bruacoso automasinu vadiitaji skaitijas priekseeja masiinai tiesi bamperii un neieveerjoa nepieciesamo distanic, kaa rezultaataa nespeeja laiciigi noreagjeet.

ellnino 19.05.2004 12:17
Mitsuks ieskreeja pakaljaa audiizerim, jau pirms mazda ielika tam pakaljaa, jo mazda veel joprojaam ir pielipusi pie galanta. Ir naacies taapat kaadam ielikt pa pakalju leishu zemee braucot kolonnaa vienam aiz otra, kad ieliku pa dupsi - shameejais uz priekshu palidoja liidz naakamajai mashiinai.

ellnino 19.05.2004 12:25
Taa kaartiigi apskatoties tur jau viennoziimiigi var pateikt, ka galants ielicis audiizeram, jo galantam ir sabaazts kapots un lampas, bet buferis tikpatkaa vesels, arii audiizeram pakalja tikpatkaa vesela - tas noziimee, ka galants ir bremzeejis un purns paliidis audiizerim zem bufera. Arii mazda paliidusi zem Galanta pakaljas, jo purns bijis pie asvalta pielipis.

ellnino 19.05.2004 12:20
Nu mitsuks varbuut pa pakalju dabuus, bet iisti nezinu kaa OCTA riikojas shaadaas situaacijaas.

ellnino 19.05.2004 12:07
Apdroshinaashanas preemiju no OCTA sanjems tikai Audi, paareejie vainu KASKO vai remontee pashi.

ellnino 19.05.2004 17:24
Tak labi var redzeet, ka galants ar purna augshdalju palicies zem audiizera bampera.

ellnino 19.05.2004 12:53
To tak katrs pats tai bildee var ieraudziit, aaa, tu laikam domaa, ka citi bildes neredz, ja ? : -P

ellnino 19.05.2004 11:29
Kaapeec tu domaa, ka audiizers apstaajaas pirms paarejas, tad jau galants nestaaveetu tik tuvu tai?

ellnino 19.05.2004 11:00
Nav treshaa mashiina????
Man ar reiz viens pa pakalju iebakstiija pie paarejas - man priekshaa braucoshais nometa pa bremzeem, es paspeeju nobremzeet, bet pie pakaljas pielipusii Calibra puff. - distance, pat bremzeeshanas peedas nebija redzamas.
Te jau izskataas peec reaala aatruma - striipas tiiri garas.

ellnino 19.05.2004 11:02
Nu bet kam tad tas, laikam, Mitsuks pa pakalju ielika, jebshu kaadu gaajeeju panjeema??

ellnino 19.05.2004 11:07
Tad jau audiizers uz paarejas apstaajies, otrais sabremzeejaas, bet bishku nesavilka, treshais ielika otrajam pakaljaa. Veel jau variants, ka otrajam savilka tachu treshais uzstuuma otro pirmajam.
Reaali "treshais otrajam, otrais pirmajam "

 

14. Kasp_ 19.05.2004 11:13
Domaaju gan ka aatrums! No riita reti kursh tur brauc leenaak par 80. Lai gan taa ir viltiiga vieta! Satiksmes intensitaate ir ap 30 mashiinaam minuutee no riita! No Scania aatrums ir uz 90, pec dzelzcelja 70, bet peec krustojuma 50. Shitie aciimredzot braukushi vismaz uz 80 (nometushi drusku no 90, jo parasti tur meedz staaveet polichonkulji)

osiss 19.05.2004 12:02
Distances neievērošana.

viesis 19.05.2004 12:45
Mazda un micuks ir kopaa jo mazda ir paliidusi apaksaa un aizkeerusies (mitsukam pakala gaisaa)

KSI 19.05.2004 12:15
SUBARU
Pat pēc šim bildēm izskatās, ka MG arī ir vainīgs (attiecībā uz A). Jo ja MG būtu uzstumts A, tad starp MG un M būtu šķirba. Jo M pašmasa ir mazāka nekā MG, un M būtu atmests kaut nedaudz atpakaļ.

 

 

Tante_teica_ka 19.05.2004 17:34
To ellnino: Kaa nu kuram ar to redzi. Man gan vairaak izskataas, ka micuks ir dabuujis sitienu plaknee, nevis pashluucis zem audika bampera.

viesis 19.05.2004 11:54
scorpis ir notinies no notikuma vietas. mazdai ir iztecejusi ella.

viesis 19.05.2004 11:52
to Kontrls V
Tu vismaz parlasi ko iekopee Jo skorpi un dabai nodariitos zaudeejumus es tur neredzu

F323F 19.05.2004 11:54
Kontrls V.  Kaut ko muhljii par to skorpja ielidoshanu krūmos.. hehehe..

viesis 19.05.2004 11:45
mana versija:  (((par ford scorpio)))
Vadītājs izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, pārkāpjot:
1. CSN 71. punkta prasības, ka vadītājam jābrauc ar ātrumu, kas nepārsniedz noteiktos ierobežojumus, ņemot vērā ceļu satiksmes intensitāti, transportlīdzekļu un kravas īpatnības un stāvokli, kā arī ceļa un meteoroloģiskos apstākļus (īpaši redzamību braukšanas virzienā).
Ja izveidojas ceļu satiksmei bīstami šķēršļi vai citas briesmas, kuras vadītājs spēj pamanīt, viņam jāsamazina braukšanas ātrums vai pilnīgi jāaptur transportlīdzeklis, vai neradot bīstamību citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, šķērslis jāapbrauc.
2. CSN 26. punktā noteiktos vadītāja pienākumus,
26.1. pirms izbraukšanas pārbaudīt, vai transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā, attiecībā uz aizmugurējo riepu nodilumu, kurām protektora augstums neatbilst tehnisko normatīvu prasībām;
26.3. vadītājs nav darījis visu iespējamo, lai netiktu apdraudēti citi ceļu satiksmes dalībnieki.
Nezinot kustības drošības nosacījumus un to, kā vadītājam ir jārīkojas, lai izvairītos no automobiļa sānslīdes, Vadītājs nespēdams nobremzēt ar daba bremzi slidenos ceļa apstākļos, bremzē ar stāvbremzi, ievadot sanesē automobili, kas nobrauc no brauktuves un ar aizmugurējo daļu ietriecas kokā.
3. CSN 182. punkta prasības, ka laikaposmā no 1. maija līdz 1. oktobrim aizliegts braukt ar automobiļiem un autobusiem, kuriem ir riepas ar radzēm.
4. CSN 8. punktā noteikto, ka ceļu satiksmes dalībnieku un citu personu pienākums ir rīkoties tā, lai neradītu ceļu satiksmei bīstamas vai traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus.
Vispārējās tiesiski noteiktās darbības, kas notiek pēc negadījuma.
1. Atbilstoši OCTA likumā noteiktajam, par CSNg rezultātā nodarītiem zaudējumiem, īpašnieks, kura zaļajai zonai CSNg tika nodarīts zaudējums, griežas pie zaudējumus izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieka atbildības apdrošinātāja un noteiktā kārtībā pieprasa viņam tos atlīdzināt.
2. Atbilstoši par CSNg cietušo personu glābšanu, glābšanas darbos iesaistītās institūcijas vadītājs griežas pie iepriekš aprakstītā apdrošinātāja ar noteiktā kārtībā sagatavotu prasību atlīdzināt zaudējumus, kas iztērēti darbos.
3. Apdrošināšanas sabiedrība cietušajiem atlīdzina zaudējumus, kurus CSNg rezultātā vadītājs ir nodarījis, un ceļ regresa prasību pret vadītāju vai, viņa maksātnespējas gadījumā, pret FORD SCORPIO īpašnieku par vadītāja rupju neuzmanību, to pierādot objektīvi un subjektīvi.
4. Vainīgam auto īpašniekam ir jānodrošina apdrošinātāja regresa prasības izpilde, tas ir vadītājam vai pašam īpašniekam jāatlīdzina apdrošinātāja izmaksātie zaudējumi, ar to noteikšanu saistītās izmaksas un ekspertīzes izdevumi.
5. Apdrošinātājam ir jāsagatavo pierādījumi un ekspertīze, kas apstiprina rupju neuzmanību.

Kontrls V.

 
Visi komentāri
 
127176. viesis 20.maijs 2004 10:55
0 0 Atbildēt

Hehehe, es ar esmu sarakstā, apsveicu, protams, uzvarētājus, ceru, ka jūsu grāmatiņu nokomentēsiet, tomēr gribētos zināt, kā tur īsti ir ar to AGRESĪVO BRAUKŠANU...

127178. viesis 20.maijs 2004 10:59
0 0 Atbildēt

Par to bremzeeshanas celju, peec kura nosaka ar kaadu atrumu ir braukts.

Ja man ir ABS un melnas sviitras nepaliek pat peec pamatiigas pedaalja nospieshanas, tad iznaak, ka man to bremzeeshanas celju noteikt nevar????

Varu sanjemt kaadu atbildi?

127180. viesis 20.maijs 2004 11:03
0 0 Atbildēt

Jā, var saņemt...ir jāpamācās autoskolā, lai saprastu, kā nosaka bremzēšanas ceļu.

127181. viesis 20.maijs 2004 11:06
0 0 Atbildēt

viesis 20.05.2004 11:03

ko dirs āzi !!! neko tur nevar noteikt ja ir ABS !!!!

man nekad nakādas melnas trīpas NAV bijušas

127182. viesis 20.maijs 2004 11:08
0 0 Atbildēt

triipas tev uz pakaljas, ja neko nejeedz par auto, tad urkskji vienatnee...

127184. viesis 20.maijs 2004 11:12
0 0 Atbildēt

Ja nav stviitru, tad es domaaju, ka to kaads ir bijis auto aatrums var noteikt tikai ljoti detalizeetaa un smalkaa tehniskajaa ekspertiizee, izpeetot auto.

Bet..atlak jautaajums, cik tas ir objektiivi.

127185. viesis 20.maijs 2004 11:12
0 0 Atbildēt

Bremzēšanas veļu gandrīz precīzi var noteikt:

Atrums dalīts ar 10 un pareizinot ar 3, attiecīgi pie ātrma 50 km/h bremzēšanas ceļš ir 15m, pie normāliem laika apstākļiem (tajā rēķinā ir iekļauts reakcijas laiks 1sek, bremžu šķidruma aiziešana 0.6sek un švīkas)

Bet, ja ir vēl kaut kur ielidojis bremzējot, tad tur taisa ekspertīzi, attiecīgi cik daudz ielocīti bleķi..

Karoč, ja notriec cilvēku (ptu,ptu,ptu) nevajag mentiem teikt, ka brauci lēni, un ka neredzēji, ka nepaspēji...,

vajag teikt, ka brauci ar maksimāli atļauto ātrumu un tāpēc nespēju nobremzēt, jo tas nebija reāli,fiziski iespējams, tad tiksi attaisnots...

127188. viesis 20.maijs 2004 11:14
0 0 Atbildēt

Ne "veļu", bet "CEĻU" :):):)

Manai sievietei ir baigi skaista veļa, saputrojos nedaudz...:)

127189. viesis 20.maijs 2004 11:16
0 0 Atbildēt

Objektivitāti nosaka eksperta neatkarība.

127195. viesis 20.maijs 2004 11:20
0 0 Atbildēt

Nu bet kuram tad iisti bija taisniiba par to vai Mitsubishi ieskreeja Audi bremzeejot, preciizaak-nesabremzeejot, vai Mazda vinju uzstuuma audjikam?????

127196. viesis 20.maijs 2004 11:20
0 0 Atbildēt

eksperta neatkarība no kā?

127197. viesis 20.maijs 2004 11:21
0 0 Atbildēt

AutoNets: Paliek gan peedas. Ne tik izteiksmiigas, bet paliek. Mam pasham autinjsh ar ABS un paaris reizes ir naacies taa kaartiigi iespiest bremzes griidaa - gan riepas kauc gan asfalts tiek iekraasots ar gumiju, gan ABS plosaas. Par to ka ABS straadaa man nav ne mazaako shaubu - straujas bremzeeshanas laikaa mashiina ir kontroleejama nevis shljuuc peec inerzes kur pashai patiik.

A par to ka esmu 3. konkursaa nudien esmu pamatiigi paarsteigts. Lai nu ko bet to nebiju gaidiijis...

127198. viesis 20.maijs 2004 11:21
0 0 Atbildēt

viesis 20.05.2004 11:03

Nevajag uzreiz gruziities. tas, ka Tev sieva nedod, nevajag uzreiz to visiem radiit internetaa (atvaino, ja aizskaaru, bet uz konstruktiivu jautaajumu gribeejaas sanjemt neuzbraucoshu atbildi).

Jautaajums paliek atklaats - ja nekas neliecina par manu bremzeshanas celju, kaa to var noteikt.

127199. viesis 20.maijs 2004 11:21
0 0 Atbildēt

No darba devēja, no ienākumiem par ekspertīzi un cietušiem.

127201. viesis 20.maijs 2004 11:23
0 0 Atbildēt

Paldies, naglai uz galvas - tieshi to es arii gribeeju dzirdeet:):):)

127203. viesis 20.maijs 2004 11:24
0 0 Atbildēt

ellnino: to preciizi no bildeem pateikt nevar jo nav redzams vai ir bremzhu peedas no mitsubishi vai nav. Kautgan pienjemu ka vinjsh tomeer ir bremzeejis -> peecpuse bijusi piepacelta -> mazda shljuucot paliida apukshaa. Tobish var pienjemt ka ja mitsubishi buutu bijis miera staajaa mazda nebuutu paliidusi zem vinja tik dzilji.

127205. viesis 20.maijs 2004 11:24
0 0 Atbildēt

tad to zinot, kāda jēga tai ekspertīzei? Ekspertu sertificēšanai, licencēm, likumiem, u.t.t.?

drīzumā nebūs, ka stāvot notikuma vietā, kurš vairāk nosolīs, tam taisnība?

127206. viesis 20.maijs 2004 11:27
0 0 Atbildēt

Loms 20.05.2004 11:24

Piekriitu 100%. Mees tac dziivojam valstii, kam demokraatija lidzinaas Meksikai 18. gadismtaa piedevaam:):)

127207. viesis 20.maijs 2004 11:27
0 0 Atbildēt

F323F 20.05.2004 11:12

Bremzēšanas veļu gandrīz precīzi var noteikt:

=============

Nu cik es saprotu, peec automashiinu deformaacijas var noteikt sitiena speeku un izlietoto energjiju.

Zinot automashiinas masu, no energjijas var noteikt aatrumu ar kaadu notikusi sadurme.

Taalaak, ja ir bremzeeshanas peedas, tad njemot veeraa automashiinas masu un citus parametrus (riepas, celja segums), var izreekjinaat par cik automashiinas aatrums ir samazinaats bremzeeshanas celja laikaa.

Summeejot shos abus, var ieguut minimaalo aatrumu, ar kaadu mashiina paarvietojusies.

Nevar preciizi noteikt kaads aatrums ir bijis pirms bremzeeshanas, ja nav palikushas bremzeeshanas peedas (slapjsh asfalts, brugjis, ledus) un nav zinaams, kad uzsaakta bremzeeshana...

127209. viesis 20.maijs 2004 11:28
0 0 Atbildēt

Aber, vai Autoneta lietotaaji tiks informeeti - piedaavaats eksperta sleedziena atstaasts - par to kas un kaa iisti tur notika?

127211. viesis 20.maijs 2004 11:30
0 0 Atbildēt

1. Ja nekas neliecina par bremzēšanu, tad nav ko noteikt.

2. Ja bremzēšanas procesā darbojas ABS, tad to var redzēt, tiesa, ne visos gadījumos.

Bremzēšanas ar ABS redzamas pēdas parādās fotogrāfijās un videouzņēmumos, ko uzņēmu ekspertu mācību laikā bremzēšanas efektivitātes izmēģināumos Biķerniekos.

Bet ir vēl citas iespējas, kā ekspertam iemācīties noteikt bremzēšanu ar ABS.

127216. viesis 20.maijs 2004 11:35
0 0 Atbildēt

To AutoNets;

tas ir eksperta trīs neatkarību princips, ko atzina (neiebilda) Satiksmes drošība Baltijā un Eiropas savienībā dalībnieki.

Kā eksperts lai to apliecina...to izmantoju tiesā pret saviem oponentiem...

127220. viesis 20.maijs 2004 11:44
0 0 Atbildēt

Experta neatkarība no sievas rīta noskaņojuma...

127223. viesis 20.maijs 2004 11:45
0 0 Atbildēt

Ups!

Es atvainojos!

Nedaudz sajaucu par NEatkarību...

Tas būtu tas vēlamais modelis - ekspertam ir jākonstatē, ka 1 a/m ir ieslīdējusi a/m 2 aizmugurējā daļā. Radot tādus/šitādus bojājumus. Ceļa segums tād, saule šitāda.

Īsāk sekot sausi fakti, ekspertam nav jānosaka vainīgais... pareizi es sapratu?

Tas aptuveni kā tiesu mediķim - jānosaka nāves iemesls, nevis pārkāptais likuma pants...

127228. viesis 20.maijs 2004 11:52
0 0 Atbildēt

Patiesībā ar to švīku mērīšanu ir tā kā ir - tādi subjektīvi rādītāji vien sanāk, jo viens ir ABS, bet pārdošanā ir daudz un dažādas riepas ar ļoti dažādiem gumijas sastāviem - mīkstākas, cietākas + vēl riepas mēdz izvilkt no šķūnīša, kur tās 5 gadu laikā ir sakaltušas kā vecāsmātes pazoles.

Te nu pie viena un tā paša ātruma skaistie zīmējumi uz asfalta var stipri atšķirties.

127229. viesis 20.maijs 2004 11:55
0 0 Atbildēt

Eksperti ir dažādi un procesos, kuros viņi piedalās, dažādas ir noteiktas arī viņu atbildības un atšķirīgas ir prasītas viņu kompetences.

Vienu no tādiem kā reiz salīdzinājāt ar tiesu medicīnas ekspertu...

127230. viesis 20.maijs 2004 11:56
0 0 Atbildēt

Tāpēc jauni gurķi skaistus zīmējumus nevērtē...

127232. viesis 20.maijs 2004 11:57
0 0 Atbildēt

VAJAG VAIRĀK TĀDUS KONKURSUS!!!!!!

127233. viesis 20.maijs 2004 11:57
0 0 Atbildēt

Ko tad tie dara?

127234. viesis 20.maijs 2004 11:58
0 0 Atbildēt

Bauda...

127235. viesis 20.maijs 2004 11:59
0 0 Atbildēt

Gribi teikt...avāriju???

127236. viesis 20.maijs 2004 12:01
0 0 Atbildēt

Erik, vai eksperti, novērtējot bremzēšanas ceļa zīmējumu, novērtē arī riepu cietību?

127237. viesis 20.maijs 2004 12:03
0 0 Atbildēt

Tikai tagad kostateeju, ka vakar esmu paarrakstiijies un 75. punkta vietaa ierakstiijis 76.

:(

Neko dariit - pac muljkjis...

;)

127238. viesis 20.maijs 2004 12:04
0 0 Atbildēt

To ellnino;

ko tu gribētu, lai paskaidroju A-neta lietotājiem?

Ievieto atsauci uz iAuto un te viss jau ir pateikts...ar visiem maniem mellrakstiem, komentus caurskatot.

127240. viesis 20.maijs 2004 12:09
0 0 Atbildēt

Riepas...īpašības, kas varētu būt nozīmīgas eksperta atzinuma sastādīšanā, kas varēja ietekmēt CSNg rašanos, izvairīšanās manevru,

ievērtē, nosakot automobiļa palēninājumu.

127244. viesis 20.maijs 2004 12:18
0 0 Atbildēt

ellnino rakstiija:

Nu bet kuram tad iisti bija taisniiba par to vai Mitsubishi ieskreeja Audi bremzeejot, preciizaak-nesabremzeejot, vai Mazda vinju uzstuuma audjikam?????

Storms 20.05.2004 11:24

ellnino: to preciizi no bildeem pateikt nevar jo nav redzams vai ir bremzhu peedas no mitsubishi vai nav. Kautgan pienjemu ka vinjsh tomeer ir bremzeejis -> peecpuse bijusi piepacelta -> mazda shljuucot paliida apukshaa. Tobish var pienjemt ka ja mitsubishi buutu bijis miera staajaa mazda nebuutu paliidusi zem vinja tik dzilji.

Nu tad luudzu izstaasti, kas iisti notika??????????

tikai to, neko vairaak!!!!!!!! Vai Mitsubishi nobuchoja Audi bremzeejot, jebshu Mazda vinju uzstuuma virsuu Audi ??????

127247. viesis 20.maijs 2004 12:28
0 0 Atbildēt

1.2. Automobiļa MITSUBISHI vadītājs nav pārkāpis CSN, ja MITSUBISHI, pirms MAZDA tam uzbraukusi no aizmugures, nav izraisījis sadursmi ar AUDI.

1.3. Automobiļa MITSUBISHI vadītājs ir pārkāpis CSN 71. un 75. punktu prasības, ja pirmajā sadursmē MITSUBISHI ir ietriecies AUDI aizmugurē, bet pēc tam MAZDA ir situsi MITSUBISHI.

Nu pie shaadiem secinaajumiem biju nonaacis jau pirms pirmaa komentaara uzrakstiishanas, tachu sheit ir vieniigi JA, tad Ja, tad Ja, tad , bet kaa tad bija, par to jau iet runa??

127249. viesis 20.maijs 2004 12:45
0 0 Atbildēt

To, kā tas notika, savos paskaidrojumos aprakstīja negadījumā iesaistītie vadītāji, bet vainīgo vadītāju noteiks Ceļu policija.

Mūsu mērķis nav iejaukties lēmuma pieņēmšanas procesā administratīvās lietas izskatīšanā, skaidrojot, kā tur bija.

Preventīvs kustības drošības pasākums ir atklāt visas iespējamās bīstamās situācijas un notikušā variantus, notikušā sekas un ar tām saistītos pārkāpumus un atbildības.

Vinnētāji, Roi, subaru, Storms,

šovakar dzirdēs situācijas skaidrojumu no negadījuma vietas.

127252. viesis 20.maijs 2004 12:51
0 0 Atbildēt

A kam tad ir eksperts ?

127256. viesis 20.maijs 2004 12:56
0 0 Atbildēt

Ekspertīzi pasūta procesa virzītājs. Procesa virzītāja institūcija izvēlās ekspertu vai neiebilst procesa virzītāja izvēlei.

Kad ekspertīz neveic, tad eksperts ir parasts spečuks.

127257. viesis 20.maijs 2004 12:58
0 0 Atbildēt

Ekspertam tachu ir jaaspeej noteikt kas un kaa tur notika neatkariigi no autovadiitaaju teiktaa, rakstiitaa utt., jebshu shinii gadiijumaa laikam pie vainas ir truukstoshi izejmateriaali situaacijas noveerteeshanaa.

Redaktors 20.maijs 2004 13:13
0 0 Atbildēt

So konkursu organize Ēriks Griģis, BCDE skola un atbalstītāji. Tam nav nekāda sakara ar iAuto. Arī Ē.Griģis iAuto nestrādā. Arī neviens no sarakstā pieminētajiem iAuto nestrādā un nav arī (tfu, tfu, tfu) ģimenes loceklis. :)

127267. viesis 20.maijs 2004 13:20
0 0 Atbildēt

ellnino 20.05.2004 12:18 :

Mazda ir iestūmusi Mitsubishi Audim pēcpusē viennozīmīgi - pēc tam kad mazda trāpījusi mitsubishi pēcpusē mazdas pakaļa ir piepacēlusies un mazda ir turpinājusi kustēties.

Neskaidrība ir tikai vai Mitsubishi šai brīdī (Kad Mazda viņam trāpīja pa pēcpusi) ir stāvējis uz vietas vai kustējies (bremzējis, šļūcis), jo nav redzamas Mitsubishi bremzēšanas pēdas zem paša Mitsubishi kur tām būtu jābūt ja tas ir bremzējis.

Vakar skatoties uz Mitsubishi priekšu pieņēmu ka tas ir stāvējis brīdī kad notika sadursme ar Mazdu, šodien savukārt paskatoties uz problēmu no otras puses (tobiš no Mitsubishi pēcpuses) man šķiet ka tas tomēr ir kustējies un visticamāk ka tajā brīdī tas ir strauji bremzējis kā rezultātā pēcpuse ir bijusi piepacelta un sevišķi labvēlīga lai zem tās palīstu mazda.

127268. viesis 20.maijs 2004 13:24
0 0 Atbildēt

Tā varētu būt.

127269. viesis 20.maijs 2004 13:27
0 0 Atbildēt

civs hammers!

Ku vakar biji, ka nenokodi konkursu:)

re, vinjiem tomeer kautkas te sanaaca..((

127281. viesis 20.maijs 2004 14:16
0 0 Atbildēt

izraadaas, ka esmu kaut ko vinneejis :)

un jaa - varu apliecinaat - neesmu ne Ē.G., ne iAuto gjimenes loceklis, vai darbinieks :)

Redaktors 20.maijs 2004 14:39
0 0 Atbildēt

Ceram uzvarētājus sagaidīt CSDD plkst. 18:15.

127357. viesis 20.maijs 2004 17:20
0 0 Atbildēt

tikai veel jautaajums ir viens - katra mashiina deformeejas savaadaak - tobish. blekju un konstrukciju izturiiba un cietiiba un veel vecums ... kaa tad tas iisti tiek njemts veeraa ???

Ne jau tachu izmeegjinot veelreiz kaut kur ieskriet jau ar zinaamu aatrumu un skatiities rezultaatus ? :)

127363. viesis 20.maijs 2004 17:41
0 0 Atbildēt

Aprēķinos šādas novirzes ir paredzētas.

Bet ja ar aprēķiniem nepietiek, tad izmēģina vēlreiz.

Tā katru gadu, cik iespējams, cenšos šādos izmēģinājumos piedalīties.

127381. viesis 20.maijs 2004 21:54
0 0 Atbildēt

eeeee! iauto jau jaunu konkursu uzriikojis pirms ieprieksheejaa rezultatu publiceeshanas? vai arii esu kaut ko palaidis garam?

127382. viesis 20.maijs 2004 22:02
0 0 Atbildēt

Yakuza un paareejie nevis iAuto uzriikoja bet Eriks Grigis un autoskola BCDE.

iAuto publiceeja un viss...

127535. viesis 21.maijs 2004 13:59
0 0 Atbildēt

naakamreiz Grigja kungs dodoiet 24 stundas, jo es parasti jaunumus izlasu no 24H liidz 48 stundu laikaa. Taa, kaa savu versiju saaku rakstiit, kad 24 stundas veel nebija pagaajushas, bet kad ieposteeju, tad jau bija pagaajushas.

Un neticu, ka juus to rakstu uzrakstiijaat tikai peec 24 stundaam, jo taadaa gadijuumaajuus daudz lilalaaku rakstu paspeejat uzrakstiit gandriiz tikpat aatri kaa es savu uuso komentaaru.

neticu, ka juus saakaat veerteet peec 24 stundaam.

127538. viesis 21.maijs 2004 14:06
0 0 Atbildēt

galu galaa pareizi jau arii rakstiiju par 71. un 75. CSN punktu, bet taadu pedantiskumu kaa iauto tagad te demonstree gan nevajadzeeja kaut vai taapeec, ka pashi nespeej visu izpidiit, ko saliijushi

Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Tehnika dzelzceļa līniju malu izkopšanai (+ VIDEO)

Tāpat kā apkopj ceļu nomales, līdzīgi darbi jāveic arī tiem, kas uztur kārtību dzelzceļa līnijās. Lasīt vairāk

 

“DB Schenker” ir vēl par soli tuvāk sūtījumu piegādei ar iespaidīgajiem VoloDrone kravas droniem (+ FOTO) 1

Pilsētas gaisa transporta pionieris “Volocopter” un vadošais loģistikas uzņēmums “DB Schenker” paziņoja, ka ir pabeigta elektrisko kravas dronu, kas paredzēti virszemes loģistikas operāciju veikšanai, izmantošanas konceptuālā projektēšana. Lasīt vairāk

 

Volkswagen Taigo – krosa kupeja 28 Eiropas valstīm (+ FOTO) 27

Volkswagen jaunumu ražos koncerna rūpnīcā Spānijā, Eiropā tā pārdošana sāksies 2022.gada pirmajos mēnešos. Lasīt vairāk

 

Darbu pārtraukuši tūkstotis taksometru (+ VIDEO) 4

Pandēmijas laiks daudzās nozarēs nesis izmaiņas. Ziemas mēnešos taksometru piedāvājums pārsniedza pieprasījumu, taču tagad, kad braucēju skaits palielinājies vairs nav pašu taksometru vadītāju. Pandēmija gan ir tikai viens no iemesliem kāpēc šoferi darbu meklē citās nozarēs. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti