Atbildes no Jūrmalas domes, Latvijas Valsts ceļiem un Satiksmes ministrijas par nolaidību attiecībā uz drošību Dubultu satiksmes mezgla būvniecībā (+ VIDEO) 10

Māris Ozoliņš, iAuto redaktors | 14.oktobris 2021 14:51

iAuto publicēja rakstu Klaja nolaidība Jūrmalas domes būvobjektā, kas apdraud satiksmes drošību un cilvēku veselību ar video:

Ņemot vērā video redzamo klajo nolaidību objektā organizējot satiksmi, nosūtījām vairākām iestādēm jautājumus.

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME sarakste

11.10.2021. Nr. 1.1-39/21N-5653 atbilde:

Par satiksmes organizāciju Dubultu prospekta un Zigfrīda Meierovica prospekta būvdarbu norises laikā

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome), 2021.gada 7.oktobrī ir saņemts Jūsu iesniegums par satiksmes organizāciju Dubultu prospekta un Baznīcas ielas krustojumā 2021.gada 6.oktobrī, būvniecības ieceres “Satiksmes organizācijas uzlabošana Dubultu prospektā un Zigfrīda Meierovica prospektā no Baznīcas ielas līdz Pils ielas laukumam, Jūrmalā” (turpmāk- būvobjekts) realizācijas būvdarbu norises laikā.

Zemāk Dome sniedz atbildes uz Jūsu iesniegumā uzdotajiem jautājumiem.

Jautājums (1): Kā vērtējat video redzamo situāciju?

Atbilde: Dome video materiālā atspoguļoto situāciju būvobjektā, kas fiksēta 2021.gada 6.oktobra novakarē, vērtē negatīvi. Dome informē, ka videomateriālā atspoguļotā situācija būvobjektā ir novērsta 2021.gada 7.oktobra rīta pusē.

Jautājums (2): Vai un kāda atbildība tika, tiks prasīta no būvuzrauga vai būvdarbu veicēja?

Atbilde: Būvniecības procesa dalībnieku pienākumi un atbildība ir noteikta Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. No atbildīgā būvdarbu vadītāja tiek prasīta noteikumu 100.punktā noteikto pienākumu izpilde un, no atbildīgā būvuzrauga, noteikumu 125.punktā noteikto pienākumu izpilde.

Jautājums (3): Vai Jūrmalas domes sadarbības līgumā ir paredzētas atsevišķas finansiālās sankcijas, ja netiek ievēroti satiksmes drošības pasākumi būvobjektā?

Atbilde: Domes būvdarbu līgumu noteikumi paredz pienākumu būvdarbu izpildi organizēt un veikt ievērojot būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumus. Par apzinātu un ļaunprātīgu līguma saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Dome ir tiesīga izpildītājam piemērot līgumsodu.

Izpilddirektors                                        (paraksts*)                                                     E.Stobovs

 

iAuto atgādina, ka no publiski pieejamās informācijas par Dubultu satiksmes mezglu:

 • pasūtītājs Jūrmalas dome
 • būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA “JLD”
 • būvuzraudzību nodrošina SIA “Semita”
 • būvdarbus veic personu apvienība “Igate-Liktenis”

Dubultu satiksmes mezgls Foto: iAuto.lv

LATVIJAS VALSTS CEĻI sarakste

Par šo pašu situāciju uzdevām jautājumus arī Latvijas Valsts ceļi un 11.10 saņēmām sekojošas atbildes no Annas Kononovas komunikācijas daļas vadītājas:

Jautājums (1): Kurš Latvijas Valsts ceļu darbinieks saskaņoja būvdarbu shēmu saskaņā ar MK noteikumiem 421 šajā posmā?

Atbilde: Darba vietas aprīkojuma shēmu Vienības prospektā, Jūrmalā saskaņoja LVC Rīgas nodaļa. Shēmas darbības termiņš beidzās 30. septembrī. Jaunu shēmu darbu veicējs pašlaik saskaņošanai nav iesniedzis.

Jautājums (2): Vai tiešām jūsu darbinieks attiecās no oranžajām signālugunīm uz vadstatņiem, ņemot vērā, ka darbi notiek intensīvas satiksmes posmā

Atbilde: Lai arī ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumi Nr. 412 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” paredz, ka signālugunis nav obligātas bet ieteicamas veicot darbus gaišajā diennakts laikā un apgaismotos ceļa posmos, Iepriekš saskaņotajā darba vietas aprīkojuma shēmā, kas vairs nav spēkā, bija paredzētas signālugunis uz vadstatņiem 

Jautājums (3): Lūdzu atsūtīt saskaņoto satiksmes organizācijas shēmu šajā posmā

Atbilde: Shēma vairs nav spēkā, bet normatīvi neparedz LVC izsniegt darba vietas aprīkojuma shēmas trešajām personām.

Darba vietas aprīkojuma shēmas var saņemt pie darba veicēja atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 412 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” 24. punktā noteiktajam.

Jautājums (4): Kā vērtējat video redzamo situāciju?

Atbilde: Ceļa apzīmējumi ir pretrunā ar ceļa zīmēm. Pirms satiksmes organizācijas izmaiņām, uzklājot jaunu horizontālo apzīmējumu, nav nomainītas ceļa zīmes uz atbilstošām. Darbi ir veikti nepareizā secībā. Nepareiza darbu izpildes secība ir radījusi satiksmes dalībniekiem bīstamus apstākļus.

Jautājums (5): Ņemot vēra, ka Latvijas Valsts ceļi saskaņoja satiksmes organizācijas shēmu Jūrmalā, Baznīcas ielas un Dubultu prospekta krustojumā būvdarbu laikā, vai tā atbilsts skaņojumam?

Atbilde:  Satiksmes organizācija neatbilst saskaņotajai darba vietas aprīkojuma shēmai. Iepriekš saskaņotās shēmas termiņš ir beidzies 30. septembrī.

Jautājums (6): Ja atbilst skaņojumam, kurš darbinieks to saskaņoja?

Atbilde: Jauna shēma pašlaik no būvdarbu veicēja saskaņošanai nav iesniegta.

Jautājums (7): Vai drīkst izvietot 5 ceļa zīmes uz viena staba Baznīcas ielā, kur zemākā ceļa zīme ir ceļu augstumā,

Atbilde: Uz viena balsta var izvietot ne vairāk kā trīs patstāvīgās ceļa zīmes ar papildzīmēm vai ne vairāk kā divas pagaidu ceļa zīmes.

Jautājums (8): vai tāds risinājums arī ir saskaņots no Latvijas Valsts ceļu puses, kurš to apstiprināja?

Atbilde:  LVC nesaskaņo neatbilstošu ceļa zīmju skaitu uz viena balsta.

Jautājums (9): Ministru kabinet noteikumi Nr:421 nosaka arī Latvijas Valsts ceļi pienākumu uzraudzīt satiksmes organizāciju būvdarbu laikā – ko darīsiet šajā situācijā un vai tiks šis pārkāpums pienācīgi fiksēts un noteiktas atbildīgās puses?

Atbilde: Objekts tika apsekots, neatbilstības tika fiksētas un tiks sagatavots iesniegums Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai. LVC nenosaka un nesoda atbildīgas puses. 

Dubultu satiksmes mezgls Foto: iAuto.lv

iAuto komentārs

iAuto redaktora Māra Ozoliņa atbilde un vērtējums saņemtajām atbildēm:

 1. Edgars Stabovs (Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors) savā atbildē "videomateriālā atspoguļotā situācija būvobjektā ir novērsta 2021.gada 7.oktobra rīta pusē" raksta nepatiesību, jo tikai daļa smago pārkāpumu tika novērs 7.oktobra rītā puse", izdarītais un neizdarītais ir nofilmēts šeit 7.oktobrī:
 2. Tā arī nav atbildēts 2.jautājums vai Jūrmalas dome ir izmantojusi savas tiesības attiecībā uz atbildības prasīšanas no būvuzrauga. Jā, likums nosaka atbildību, bet vai tā tika prasīta?
 3. Un atbilde uz 3. jautājumu ar "Par apzinātu un ļaunprātīgu līguma saistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, Dome ir tiesīga izpildītājam piemērot līgumsodu" manā vērtējumā ir vienkārša atrakstīšanās. Tāpēc atkārtots un konkrēti precizēts jautājums Jūrmalas pilsēta domei - Vai un kāda atbildība tika, tiks prasīta no Jūrmalas pilsētas domes puses kā pasūtītāja pret būvuzraugu SIA “Semita” un vai būvdarbu veicēju personu apvienība “Igate-Liktenis” pārkāpumiem attiecībā uz satiksmes drošību un normatīvo aktu neievērošanu? (Varu pateikt, ka liela daļa pārkāpumu ir redzami arī šobrīd 14.10.2021)
 4. Latvijas Valsts ceļu atbildē ir vairākas interesantas lietas. Ja saskaņotā satiksmes organizēšanas shēma beidzās 30.septembrī, kāds statuss un atbildība ir pēc šī termiņa beigām?
 5. Par apgaismoto ceļu Dubultu satiksmes mezglā nav taisnība, jo realitāte ielu apgaismojums Dubultu satiksmes mezglā naktīs ļoti bieži nedega.
 6. Ļoti slikti, ka Latvijas Valsts ceļu saskaņoto satiksmes organizācijas shēmas būvdarbu laikā nav publiski pieejamas, šeit būtu nepieciešami normatīvo aktu labojumi ar pienākumu šīs shēmas publicēt internetā un izdrukas turēt pie būvdarbu veicēju informācijas. Kā mēs redzam esošajā situācijā tas palīdzētu satiksmes drošībai.
 7. Skaidrs, ka šajā objektā bija un ir pārkāpumi, taču priecē, ka vismaz Latvijas Valsts ceļi fiksēja pārkāpumus un iesniedz Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai. Taču pašvaldības policija ir pakļauta Jūrmalas pilsētas domei un tad paliek jautājums par iesaistīto pušu ieinteresētību.


Pēc iAuto rīcībā neapstiprinātas informācijas no VAS Latvijas Valsts ceļi puses Jūrmalā satiksmes organizācijas izmaiņas apstiprina Rīgas nodaļas ceļu būvinženieris Guntars Ķerāns.

 

SATIKSMES MINISTRIJA

Visātrāk saņēmām atbildes 8.10.2021 no Maijas Rēnas Satiksmes ministra padomniece komunikācijas jautājumos

1) Kurā iestādē vērsties pirms šeit ir noticis negadījums, lai pēc iespējas ātrāk novērstu apdraudējumu satiksmes dalībniekiem (tā neesot Valsts policijas atbildība)?

Ņemot vērā, ka šādā situācijā jāreaģē nekavējoties - jāvēršas Valsts policijā. Atbilstoši likumam “Par policiju” - Valsts policija nodrošina kārtību uz ceļiem, regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, veic satiksmes uzraudzību, kontrolē ceļu stāvokli, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un transportlīdzekļu tehnisko stāvokli.

Savukārt pašvaldība, šajā gadījumā Jūrmalas valstspilsēta - atbilstoši “Ceļu satiksmes likuma” 38. panta trešajā daļā noteiktajam ir ceļa pārvaldītājs un ir atbildīgs par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu savlaicīgu uzstādīšanu un to pastāvīgu atrašanos lietošanas kārtībā. Atbilstoši likuma “Par autoceļiem” 1. panta otrajai daļai pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka pašvaldību attiecīgās iestādes.

Konkrētā situācija ir pašvaldības atbildība - atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā noteiktajam, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tostarp ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu.

2) Vai kādai no iesaistītajām pusēm tiks piemērota atbildība par šeit redzamo situāciju, jo autovadītājus Jūsu sistēma māk sodīt un vainot ļoti viegli negadījumos?

Ņemot vērā iepriekš minēto, Satiksmes ministrijas kompetencē nav pašvaldību darbību vai pašvaldību būvniecību procesa uzraudzība.

Savukārt Valsts policija nodrošina kārtību uz ceļiem, regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, veic satiksmes uzraudzību, kontrolē ceļu stāvokli, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un transportlīdzekļu tehnisko stāvokli.

VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) ir apsekojuši minēto situāciju, kas uz šo brīdi jau ir novērsta un gatavo iesniegumu Valsts policijai par konstatētajiem pārkāpumiem saistībā ar satiksmes organizāciju šajā būvobjektā.

 

Māris Ozoliņš iAuto redaktors: "Lūk, tādas peripētijas! Vai tiešām iedzīvotājiem ar tādām lietām būtu vispār jāsaskaras, kur nu vēl jānodarbojas. Pareizi būtu, ka ceļu satiksmes dalībnieki varētu paļauties uz zīmēm, vadstatņiem utt. Ir būtiskas atšķirības attiecībā uz publisko telpu arī remontdarbu laikā, tā ir liela atbildība, turklāt vairākas lietas precīzi regulē likums.

Pārkāpumi ir, bet sodi un atbildīgo pagaidām nav! Interesanta situācija, ka par nepareizi vai neuzliktu ceļa zīmi sodīt nevar, bet policija autovadītājus gan var ātri sodīt par ceļa zīmju neievērošanu."

Kā izskatās tā vieta 9.oktobrī var labi redzēt Facebook tiešraides video .

Lasi iAuto vēl par šo tēmu:

14.10.2021. Baznīcas un R.Blaumaņu ielu krustojums Foto: iAuto.lv

14.10.2021. Baznīcas un R.Blaumaņu ielu krustojums Foto: iAuto.lv

 
10 Lasīt visus komentārus → Populārākie komentāri
 
Antons 14.oktobris 2021 15:34
3 0 Atbildēt

Šajā valstī atbildīgos no ierēdņiem meklēt ir bezjēdzīgi. Cita lieta, ja tas būtu kāds parastais iedzīvotājs.

:-) 19.oktobris 2021 11:58
2 0 Atbildēt

Perfekti atšuva, malači! Māri, meraksti daudzkaitlī, tā ir vājuma pazīme! Mani nekas no Jūrmalā notiekošā nekaitina, īpaši netraucē, tik gaidu, kad atjaunos asfalta segumu pie mājas.

Bils 14.oktobris 2021 17:38
1 0 Atbildēt

"Dodiet ceļu" zīme arī nav, izbraucot uz Dubultu pr., tātad jāievēro labās rokas princips...pamatīgas auzas var sanākt

 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Scania Super sērijas dzinēji rāda taupības paraugstundu (+VIDEO)

Modernajās kravas automašīnās viss ir tiktāl pilnveidots, ka otrreiz izgudrot velosipēdu nevar. Toties velosipēdam var uztaisīt jaunus pārnesumus, jaunu ķēdi un citādus pedāļus. To pārnestā nozīmē izdarījusi Scania. Lasīt vairāk

 

Volkswagen publicē pirmo jaunā Amarok attēlus (+ FOTO) 1

Vācijas autobūves uzņēmums Volkswagen publicējis pirmo pikapa Amarok jaunās paaudzes modeļa attēlu. Jaunais modelis taps uz Ford Ranger bāzes un ieradīsies 2022.gadā. Lasīt vairāk

 

Divi mazi padomi par braukšanu ziemā (+ VIDEO) 4

iAuto.lv atgādina par diviem noderīgiem padomiem, ko autobraucējiem būtu vēlams atcerēties ziemas braukšanas apstākļos. Lasīt vairāk

 

Aptauja: Katrs sestais iedzīvotājs apsver savā īpašumā uzstādīt saules paneļus elektrības pašražošanai 10

17% Latvijas iedzīvotāju tuvāko gadu laikā apsver savā mājsaimniecībā uzstādīt saules paneļus (mikroģeneratorus ), lai ražotu elektroenerģiju pašpatēriņam, tostarp 4% plāno to darīt jau tuvāko 1 – 2 gadu laikā, liecina AS "Sadales tīkls" sadarbībā ar pētījumu centru "Kantar" veiktas aptaujas dati. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti