Latvijā ieviests jēdziens «profesionāls» kravas auto vadītājs 51

 
12.augusts 2009 12:15

Sākot ar 2008.gada 10.septembri Eiropas valstīs un arī Latvijā ir sācies autobusu, bet ar 10.09.2009. – kravas automobiļu vadītāju dalījums profesionālos un neprofesionālajos vadītājos.

Lai kļūtu par profesionālu vadītāju un drīkstētu saņemt atalgojumu par pasažieru un kravu pārvadājumiem ar noteiktas kategorijas autotransportu, autovadītājam ar pieredzi, kas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju ieguvis līdz 10.09.2009., autoskolā ir jānoklausās 35 stundu kursa minimums, lai saņemtu sertifikātu un pēc tam, uzrādot to CSDD, apmainītu vadītāja apliecību pret jaunu - ar  vienreiziegūtu profesionālo kodu, kas attiektos uz visām vadītājam esošajām profesionālajām kategorijām. Reģistrēto transportlīdzekļu vadītāju skaits Latvijā, uz kuriem attieksies amata prasmes iedalījums profesionālajos un neprofesionālajos vadītājos, pārsniedz 110 tūkstošus.

Profesionālo vadītāju kvalifikācijas iegūšanas kārtību nosaka:
1)    Direktīva 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējo apmācību un periodisku apmācību;
2)    MK noteikumi Nr.173 „Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība” no 06.03.2007.
C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību ar [95] papildinformācijas kodu var iegūt 21 gadu vecumu (C1–18 gadu) sasniegusi persona, kura:
-    pastāvīgi dzīvo Latvijā vai
-    Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendāra gadā, vai
-    kurai ir Latvijā izsniegta darba atļauja un
-    kurai nav šo noteikumu 10.punktā minēto ierobežojumu.
Lai iegūtu profesionālā transportlīdzekļu vadītāja apliecību, persona CSDD nokārto teorētisko un vadīšanas eksāmenu.

Teorētiskais eksāmens.

Teorētiskā eksāmena ilgums ir ne mazāks par četrām stundām, un tam ir divas daļas:
1) pirmā daļa - pretendents apliecina savas zināšanas, atbildot uz jautājumiem par:
     ekonomisku un racionālu braukšanu,
     transportlīdzekļa transmisiju un tās pareizu izmantošanu,
     pareizu kravas novietošanu transportlīdzeklī vai
     pasažieru komforta nodrošināšanu,
     normatīvajiem aktiem, kas nosaka transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku,
     reglamentē kravas vai pasažieru pārvadāšanu,
     kā arī uz jautājumiem par ceļu satiksmes negadījumu rašanās iespējamību,
     bīstamu situāciju rašanās prognozēšanu,
     vadītāja rīcību, notiekot ceļu satiksmes negadījumam,
     noziedzības un nelegālās imigrācijas novēršanu,
     ergonomikas principiem,
     vadītāja fizisko un garīgo spēju ietekmi uz ceļu satiksmes drošību,
     pozitīva komersanta tēla veidošanu un
     kravas vai pasažieru pārvadājumu veikšanas ekonomiskajiem apstākļiem un
     tirgus organizāciju;
2) otrā daļa - pretendents apliecina savas zināšanas par augstāk minētajiem jautājumiem, veicot dotā gadījuma analīzi.
Vadīšanas eksāmens.
Vadīšanas eksāmenu pretendents kārto patstāvīgi ar attiecīgas kategorijas transportlīdzekli. Vadīšanas eksāmenam ir divas daļas, kuru ilgums ir attiecīgi ne mazāks par 30 un 90 minūtēm.
Pirmā daļā - pretendents apliecina savas zināšanas par:
     pareizu kravas novietošanu transportlīdzeklī vai
     pasažieru komforta nodrošināšanu,
     ergonomikas principiem un
     vadītāja rīcību, notiekot ceļu satiksmes negadījumam;
Otrā daļā - pretendents vada transportlīdzekli maršrutā, kas ietver dažādas sarežģītības pakāpes ceļus apdzīvotās vietās, kā arī ceļus, uz kuriem atļautais braukšanas ātrums ir vismaz 90 km/h.
Ja persona, kurai ir šo C1 vai C kategorijas vadītāja kvalifikācija, papildus iegūst C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, tad [95] papildinformācijas kods tiek attiecināts arī uz jauno iegūtās kategorijas transportlīdzekļu kvalifikāciju.
Lai apmainītu vai atjaunotu profesionālās kvalifikācijas apstiprinošu vadītāja apliecību, persona CSDD iesniedz:
-    apmaināmo vadītāja apliecību;
-    uzrāda medicīnisko uzziņu (uzziņu neuzrāda, ja tiek mainīta ārvalstīs izdota spēkā esoša vadītāja apliecība, kā arī tad, ja šāda informācija ir transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā),
-    sertifikātu par periodiskās apmācības veikšanu, izņemot gadījumus, ja informāciju par periodisko apmācību CSDD ir iesniegusi mācību iestāde.

Periodiskās apmācības 35 stundas profesionālajam vadītājam notiek reizi piecos gados.
Periodisko apmācību veic mācību iestādes, kam ir tiesības sagatavot C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītājus. Periodiskās apmācības ilgums ir 35 stundas, un nodarbību skaits vienā dienā nedrīkst pārsniegt septiņas stundas. Periodiskās apmācības laikā tiek padziļināti apgūtas un atkārtotas augstāk uzskaitītās zināšanas. Pēc periodiskās apmācības pabeigšanas mācību iestāde par to informē CSDD, kā arī izsniedz personai sertifikātu. Minētais sertifikāts ir derīgs piecus gadus.

Autobusu vadītāju iedalījumu profesionālos un neprofesionālos piemēro ar 2008.gada 10.septembri attiecībā uz personām, kas D1, D1E, D un DE kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju ieguvuši, sākot ar 2008.gada 10.septembri.

Attiecībā uz personām, kas šo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju ir ieguvušas līdz 2008.gada 9.septembrim, minētās normas piemēro ar 2013.gada 10.septembri.

Kravas automobiļu vadītāju iedalījumu profesionālos un neprofesionālos piemēro ar 2009.gada 10.septembri attiecībā uz personām, kas C1, C1E, C un CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju iegūst, sākot ar 2009.gada 10.septembri. Attiecībā uz personām, kas šo kategoriju transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju ir ieguvušas līdz 2009.gada 9.septembrim, minētās normas piemēro ar 2014.gada 10.septembri.

Statistika.

No  2008. gada 10. septembra Latvijā D transportlīdzekļu vadītāja kategoriju ieguvušas 500 personas. No tām tikai 210 ir ieguvušas D[95] kodu un drīkst strādāt par autobusa šoferiem.
D1 kategoriju ieguvušas 880 personas, no kurām D[95] kodu - tikai divi vadītāji.

Sekas pārkāpuma gadījumā.

Sekas gadījumos, kad vadītājs vada autobusu bez profesionālā [95] kategorijas koda.
Latvijā pārkāpums atbilst APK 149.4 pantam. Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana
Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, —
     uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 30,- līdz 200,- latiem;
     soda punktu sistēma par šo pārkāpumu vadītājam ieskaita 3 pārkāpuma punktus;
     OCTA apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret transportlīdzekļa vadītāju,
     kas ir vadījis transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli
     un izraisījis ceļu satiksmes negadījumu;
     OCTA apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret personu – pārvadātāju, kas ir
autobusa īpašnieks vai turētājs, un kas zaudējumu nodarījis ar ļaunu nolūku, pieņemot darbā un dodot norīkojumu pārvadāt pasažierus vai kravu vadītājam bez [95] papildinformācijas koda, ja pielaidei ceļa satiksmē vadītājam ir nepieciešams profesionālās kvalifikācijas apstiprinājums.
     Šķērsojot Latvijas robežu virzienā uz veco Eiropu, Vācijā soda - līdz 5000,- € vadītāju,
līdz 20.000,- € pārvadātāju par autobusa vai kravas automobiļa un to sastāvu vadīšanu, atbilstoši tiesību aktos noteiktajam, bez profesionālā [95] papildinformācijas koda.

Avoti.
1.    Direktīva 91/439/EEK par autovadītāju apliecībām.
2.    Direktīva 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējo apmācību un periodisku apmācību.
3.    Ceļu satiksmes likums.
4.    Autopārvadājumu likums.
5.    Likums "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu".
6.    MK noteikumi Nr.173 „Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība” no 06.03.2007.
7.    Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums.

Pirmās 35 stundu periodiskās apmācības plānotas 12.,13.,18.,19.,20.09.2009.

Priecāšos, ja tiksimies mācībās, un ar cieņu,
Maģ., Ēriks Griģis
Latvijas Profesionālo Autoskolu Federācija, Valdes priekšsēdētājs
Bauskas 86, LV-1004,Rīga,
t. +371 26322578, egrigis@delfi.lv
 
51 Lasīt visus komentārus → Populārākie komentāri
 
Kaspars 14.novembris 2014 5:22
1 0 Atbildēt

Vai kravu pārvadāšanai Latvijas robežās jābūt tiesībās 95 kodam, vai pietiek ar to ka ceļu policijai uzrādu diplomu par izietiem kursiem??

270292. viesis 12.augusts 2009 12:35
1 0 Atbildēt

no kura datuma var sākt iet uz kursiem un cik izmaksās tās 35 stundas autoskola???:@pilnīgs sviests-varēja valsts izdomāt savādāk kā pie nauds tikt...

 

Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Grieķijā sadeg 3 miljonus vērts Koenigsegg; ražotājs aizliedz pārējo Jesko ekspluatāciju (+ FOTO)

Gluži jaunais hiperauto tikai pirms dažām dienām tika nodots savam īpašniekam. Lasīt vairāk

 

Ar sveicienu no astoņdesmitajiem - Fiat piesaka krosoveru Grande Panda (+ FOTO) 8

3,99 m garais Grande Panda līdzinās Panda vectētiņam no tālajiem astoņdesmitajiem gadiem. Lasīt vairāk

 

Eiropas ideja par muitas tarifiem Ķīnai: Tesla Model 3 var kļūt dārgāks par Model Y 9

Ķīnā ražotais Tesla Model 3 drīzumā var izrādīties dārgāks par Model Y, ja tiks realizēta EK ideja par importa nodevām Ķīnā ražotiem elektroautomobiļiem. Lasīt vairāk

 
 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti