Arī apdrošinātāju uzraudzībai ir nulles vērtība 34

 
26.aprīlis 2011 10:03

Nesen iAuto portāls publicēja rakstu: „OCTA likumam ir O vērtība”. Vēlos pastāstīt, kā tālāk ir virzījusies mana lieta ar apdrošinātāja „BALTIKUMS” pretlikumīgo atteikumu atmaksāt medicīniskos izdevumus.

Iepriekšējo rakstu var lasīt šeit »»

24. martā iesniedzu iesniegumu ar visiem pievienotajiem dokumentiem (kopā 60) Finansu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK). Iesniegumā minēju 10 konkrētus likuma punktus, kurus ir pārkāpis BALTIKUMS – gan OCTA likumā, gan MK noteikumos Nr.331, gan Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Citēju šo sava iesnieguma daļu:

1. AAS”Baltikums” ilgstoši (kopš 2009.gada 11.decembra) un nemotivēti (atteikumos nav norādīts neviens pamatojošs OCTA likuma punkts) atsaka man, kā trešajai cietušai personai pēc CSNg, atmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, kā tas ir noteikts Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma III nodaļas 291. pantā un OCTA likuma 39. pantā (1) Lēmums par apdrošināšanas atlīdzību;

2. AAS”Baltikums” nemotivēti apšauba manus iesniegtos medicīnas dokumentus, bet pēc mana tūlītēja pieprasījuma veikt ekspertīzi, lai konstatētu, vai manas veselības problēmas pēc CSNg atbilst iesniegtajai medicīniskajai dokumentācijai, vilcina laiku un nepilda saistošos normatīvos likumus - kā to nosaka Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma III nodaļas 291. pants un OCTA likuma 54.panta (2) daļa;

3. AAS”Baltikums” šantažē mani kā cietušo trešo personu ar pieprasījumu par piespiedu vienošanos ar AAS”Baltikums” diktētiem nosacījumiem, pretējā gadījumā draudot neatmaksāt apdrošināšanas atlīdzību par ārstēšanos, pamatojot to ar regresa neiespējamību apdrošinātājam, jo vainīgā persona ir mirusi 12.10.2007. paša izraisītajā CSNg;

4. AAS”Baltikums” laicīgi nesniedz motivētas atbildes uz maniem rakstiskajiem pieprasījumiem, kā tas noteikts OCTA likuma 39. pantā un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma III nodaļas 291. pantā;

5. AAS”Baltikums” maina un apzināti sagroza informāciju savās formālajās un nekonkrētajās atbildēs;

6. AAS”Baltikums” pretēji Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja pieņemtajam atzinumam Nr.04/02-24-110/143, atsaka apdrošināšanas atlīdzību, un, motivē to ar LTAB Personai nodarīto zaudējumu izvērtēšanas ekspertu komisijā izteiktiem viedokļiem, par kuriem nav nekāda lēmuma vai atzinuma;

7. AAS”Baltikums” vilcina lēmuma pieņemšanu pēc LTAB atzinuma Nr.04/02-24-110/143 un atkārtota Veselības inspekcijas lēmuma Nr.4.3-1/11675/9893 iesniegšanas, pamatojot to ar nepieciešamību pēc papildus materiāliem no kompetentām institūcijām, bet 3 mēnešu laikā tā arī nesniedzot atbildi uz manu rakstisko pieprasījumu – no kādām kompetentām institūcijām atbildes ir pieprasītas un kāpēc netiek ņemti vērā jau iesniegtie dokumenti, kas apliecina apdrošināšanas atlīdzības pamatotību. AAS”Baltikums” neievēro OCTA likuma 39. pantu un 40 pantu, jo CSNg zaudējumu nodarījušās personas vaina ir noskaidrota jau 2008.gada 21.janvārī, kad Valsts Policijas Iekšējās drošības birojs pieņēma lēmumu Nr.20/4-1462;

8. AAS”Baltikums” pieprasa man kā cietušajai trešajai personai nodot papildus AAS”Baltikums” rīcībā man personīgi izsniegtus medicīniskus dokumentus, par kuriem jau ir sniegts Veselības inspekcijas lēmums, uz ko savā atzinumā norādījis LTAB, un par kuriem, pēc to saņemšanas, pati AAS”Baltikums pieprasīja Veselības inspekcijai papildus informāciju, kas no Veselības inspekcijas tika sniegta AAS”Baltikums” jau 2011.gada 7.februārī. Šie AAS”Baltikums” pieprasītie dokumenti nav iekļauti OCTA likuma un MK noteikumos Nr.331 III daļā Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai nepieciešamie dokumenti;

9. AAS”Baltikums” atsakās manā lietā ņemt vērā iesniegto Veselības inspekcijas atzinumu un Veselības inspekcijas uz AAS”Baltikums” pieprasījumu nosūtīto informāciju manā lietā, pamatojot to ar nekonkrētiem Augstākās tiesas Senāta vairākkārtējiem norādījumiem, ka Veselības inspekcijas atzinumam ir tikai otršķirīga loma. AAS”Baltikums” nesniedz informāciju par to, uz kādu ekspertīžu pamata un kad tiks pieņemts lēmums manā apdrošināšanas atlīdzības lietā;

10. AAS”Baltikums” pamato savu sākotnējo atteikumu atlīdzināt man apdrošināšanas atlīdzību ar ārstu medicīniskās aprūpes pārkāpumiem operācijas laikā uzreiz pēc CSNg, bet Veselības inspekcija nav devusi šādu slēdzienu attiecībā uz operāciju, rehabilitāciju, ārstēšanos, par ko AAS”Baltikums” atsaka man apdrošināšanas atlīdzību, un šāda pamatojuma nav STĪCAOA likuma 35.pantā Gadījumos, kad zaudējumi netiek atlīdzināti, uz ko es uzreiz tiku norādījusi AAS”Baltikums”, bet nesaņēmu motivētu atbildi.

Jūs domājat, ka FKTK kaut pirkstiņu pakratīja BALTIKUMS virzienā? – Muļķības!!!

Izrādās, BALTIKUMAM pietiek uz FKTK atsūtīt nepatiesu, sagrozītu SKAIDROJUMU, pat nepamatotu ar dokumentiem (!!!), lai FKTK ticētu BALTIKUMAM, bet ne manam ar dokumentiem apstiprinātajam iesniegumam!

Nudien, bet kaut ko tik sekli virspusēju no tik „kompetentas” iestādes kā FKTK, es tomēr negaidīju!

Un tāpēc pievienošu BALTIKUMS juristes L.ČUNKAS skaidrojumu FKTK un arī FKTK atbildi uz manu iesniegumu par BALTIKUMS likuma pārkāpumiem.

Paskaidro BALTIKUMS juriste L.Čunka (pielikumā paskaidrojumam FKTK ir tikai L.Čunkas pilnvara):

„AAS”Baltikums” uzskata, ka konkrētajā izmaksu lietā Nr. XXX/2008 nav pārkāpusi OCTA likumu, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, LRMK noteikumus Nr331, likuma par apdrošināšanas līgumu normas vai citus normatīvos aktus.

Starp AAS”Baltikums” un cietušo pastāv strīds par to, vai apdrošinātājam ir pienākums segt atkārtotus ārstēšanās izdevumus pēc CNSg, ja sākotnējā medicīniskā palīdzība sniegta nekvalitatīvi (MELI!!! BALTIKUMS nevēlas uzrādīt dokumentu, kur būtu teikts, ka mans labais atslēgas kauls ir ārstēts nekvalitatīvi, jo tāda dokumenta vienkārši nav) un ja apdrošinātājs jau vienreiz ir apmaksājis ārstēšanās izdevumus (MELI! Apmaksājis tikai par sastiprināšanu ar metāla konstrukcijām, bet atsaka maksāt par to izņemšanu). Ņemot vērā to, ka cietusī ilgstošā laika posmā nav iesniegusi AAS”Baltikums” pieprasītos dokumentus par savu veselības stāvokli, kas viņai izsniegti ārstniecības iestādēs (VISKLAJĀKIE MELI – visus dokumentus viņi saņem nekavējoties – jau otrajā, trešajā dienā!!!), bet kas attiecināmi uz reoperācijas veikšanas pamatojumu (ATKAL MELI!!! Atslēgas kaulam nav veikta nekāda reoperācija!!!) un atsakās no piedāvātās ekspertīzes (ATKAL MELI!!! Tieši es pati BALTIKUMAM jau 2010.gada 29.martā norādīju, ka viņi man atsaka maksāt, kaut nav veikuši nekādu ekspertīzi!!!) un veselības stāvokļa konstatēšanas (ATKAL MELI!!! Pati sniedzu Veselības inspekcijai iesniegumu, lai konstatē manu veselības stāvokli, jo to pēc LTAB lēmuma nedarīja BALTIKUMS!!!), apdrošinātājam nav iespējams izvērtēt, vai pieprasītā apdrošināšanas atlīdzība ārstēšanas izmaksu segšanai ir pamatota un attiecināma uz konkrētā CSNg rezultātā nodarītajiem miesas bojājumiem, kā tiešā cēloniskā sakarībā, vai tomēr – pastarpinātā (ATKAL MELI!!! Ir dokumenti-lēmumi no LTAB un no Veselības inspekcijas, kurus iesniedzu, ka ir konstatēta tiešā cēloniskā sakarība visām operācijām ar CSNg!!!) Arī savā iesniegumā FKTK cietusī atzīst šos apstākļus (tie ir SUPER MELI!!!), taču izsaka viedokli (MELI! Nevis viedokli, bet iesniedzu apliecinošus DOKUMENTUS!!!), ka apdrošinātājam nav tiesību pieprasīt papildus informāciju (NU JAU 3,5 GADU GARUMĀ no Baltikums puses visam vajadzēja būt pieprasītam!!!) un nav tiesību pārliecināties par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas apjomu/pamatotību. (tikai dokumenti, kurus es pati gādāju no visām instancēm un sniedzu BALTIKUMAM, nez kāpēc netiek ņemti vērā?!!!)”

Un tā, tagad FKTK atbilde uz manu KONKRĒTO, DOKUMENTĒTO iesniegumu un Baltikuma melīgo skaidrojumu, kam nav pievienots NEVIENS DOKUMENTS:

„Komisijai nav tiesību sniegt atzinumu par apdrošināšanas sabiedrības pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz sauszemes transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības OBLIGĀTĀS apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, kā arī sniegt atzinumu par apdrošināšanas sabiedrības darbības atbilstību STĪCAOA likumam un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem.”

Un tad FKTK mani pasūtīja uz TIESU...

Tā, lūk, strādā mūsu LATVIJAS OBLIGĀTIE likumi un institūcijas, kas regulē, uzrauga apdrošinātājus!
Un tiesa būs. Visai skaļa ar labu reklāmu AAS"Baltikums".

 
Visi komentāri
 
282571. viesis 26.aprīlis 2011 10:49
0 0 Atbildēt

Lai izdodas un lai triumfē taisnība!

282573. viesis 26.aprīlis 2011 11:38
0 0 Atbildēt

te būtu jāmeklē čunkas adrese un pēc tam jāpiemeklē receptes no www.scribd.com/doc/39995158/...ego-Terrorizma

282574. viesis 26.aprīlis 2011 11:43
0 0 Atbildēt

Nu, ko - lai veicas! Ne katram pietiek laika, naudas un apņēmības ar tiem mēsliem krāmēties. Tiesā tā kā derētu piedzīt arī kompensāciju par patērēto laiku, bet tad jau Baltikumam bankrots būs klāt...

282575. viesis 26.aprīlis 2011 11:52
0 0 Atbildēt

Paldies portālam par to, ka publicēja manu rakstu. Ar katru nākamo soli savā lietā secinu, ka likumi Latvijā ir tik satrupuši un visa sistēma tik caura, ka izskatās, ka ceļš būs ejams līdz pat Eiropas institūcijām. Arī apdrošinātāju uzraudzības jomā.

Šobrīd vēl sagaidīšu atbildes no BALTIKUMA uz savu pašu pēdējo iesniegumu, kurā prasīju izsniegt man kopijas konkrētiem BALTIKUMS ārstu-ekspertu lēmumiem par to, ka man nepareizi ārstēts atslēgas kauls, kā to uzskata BALTIKUMS, par to, ka man atslēgas kaulam veikta reoperācija , kā uzskata BALTIKUMS, par to, ka BALTIKUMS ārsti-eksperti ir atzinuši, ka pēc kaulu saaugšanas metāli vairs nav jāizņem kā apgalvo BALTIKUMS.

BALTIKUMAM ir jāizsniedz man visi šie dokumenti, tā nosaka likums. Ja BALTIKUMS to nedara, ir vēl viens likumpārkāpums. Ja iesniegs, tad Veselības inspekcijai būs interesanti uzzināt, kuri ārsti var sniegt šādus lēmumus pēc manu iesniegto dokumentu un Veselības inspekcijas lēmumu izpētes.

100%, ka BALTIKUMS juriste L.Čunka kārtējo reizi atkal pārkāps likumu, jo neviens normāls ārsts neliks savu parakstu zem absurda dokumenta, kura nepatiesumu Veselības inspekcijā varēs pārbaudīt.

Ja ir interese izlasīt kā BALTIKUMS juriste LINDA ČUNKA sniedz atbildes uz jautājumiem, var lasīt diskusiju sadaļu pie BEZTABU.

282577. viesis 26.aprīlis 2011 12:05
0 0 Atbildēt

Ko dabi tā uzsēdusies Baltikumam? Ja jau visas institūcijas saka, ka viņiem ir taisnība, tad varbūt tā arī ir. Kāpēc necīnies ar slimnīcu, kas slikti kopā salika?

Apbrīnojama šīs sievietes stūrgalvība, laikam kamēr tiesa nepateiks, ka pati vainīga, tikmēr mierā neliksies, nekas, kad vajadzēs tiesu izdevumus atlīdzināt gan jau atdzisīs:)

282578. viesis 26.aprīlis 2011 12:19
0 0 Atbildēt

viesim- 282577

Vai nelasīji, ka visi lēmumi ir par labu cietušajai?

Esi no Baltikums? Ir nepatīkami, ka mahinācijas ceļ gaismā? Ja jau Baltikumam ir dokumenti, kas tiks iesniegti cietušajai, tad nav ko uztraukties par šādu reklāmu - varēsi tiesāt dabi par neslavas celšanu! :D

Bet ir redzams, ka Baltikumam ir iemesls uztraukties - visa netīrā veļa tiek sākta mazgāt publiski. Un rādās, ka Baltikumam tas nemaz nav izdevīgi. Nu vismaz palasot tās seklās atbildes Beztabu portālā.

282579. viesis 26.aprīlis 2011 12:22
0 0 Atbildēt

Cietušajai ir jāārstējas, ne jātiesājas ar slimnīcu. Un par ko viņai tiesāties ar slimnīcu, ja tās ārsti viņai izglāba dzīvību? Baltikums ir atbildīgs par vainīgā civiltiesisko atbildību - Baltikums ar vainīgo slēdza līgumu, bet ne ar cietušo. Ja Baltikumu neapmierina, ka bija jāveic tik daudzas operācijas, tad Baltikums pats arī var tiesāties ar slimnīcām.

282580. viesis 26.aprīlis 2011 12:32
0 0 Atbildēt

>282577

Ir tikai divi varianti - 1. Tu esi baltikums darbinieks, 2. Esi pusaudzis ar pieeju i-netam, kurš dzīvo uz vecāku rēķina un uz savas ādas nav izbaudījis, kā šī valsts rdāž savus pilsoņus.

Novēlu izturību cietušajai!

282581. viesis 26.aprīlis 2011 12:40
0 0 Atbildēt

Rakstītājam no BALTIKUMS 282577. viesis pirms 33 minūtēm

19.04.2011. No LTAB ATZINUMA cietušajai dabi:

„VI Kontroles pārvalde secinājusi, ka VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā” veiktās VI KP vēstulē norādītās četras operācijas un tām atbilstošie rehabilitācijas pasākumi ir cēloniskā sakarā ar CSNg gūto traumu seku ārstēšanu. Šāda konkrēta medicīniska rakstura izziņa kalpo kā pierādījums un papildus izvērtēšanu vairs neprasa.

LTAB savas kompetences ietvaros, izskatot Jūsu sūdzību par AAS”Baltikums” atbildi pēc būtības sniedzis ar 06.07.2010. ATZINUMU Nr.04/02-24-110/143, kurā ir norādīts, ka apdrošinātājs nevar pārtraukt apdrošināšanas atlīdzības izmaksas arī tādā gadījumā, ja tiek konstatēts, ka cietušajam sniegti nekvalitatīvi medicīnas pakalpojumi. VI KP IZZIŅA ir dokuments, kas apstiprina gūto traumu tiešu cēlonisko sakaru ar konkrēto CSNg.”

Te būs institūciju lēmumi.

Vai vari uzrakstīt BALTIKUMS vārdā BALTIKUMAM adresētus lēmumus, ka viņi var nemaksāt man?

Protams, nevari!

282582. viesis 26.aprīlis 2011 13:02
0 0 Atbildēt

Kāpēc cilvēki tā baidās tiesāties? Jau sen bija laiks sniegt prasību tiesā, tad jau varbūt tagad būtu bijusi tiesa un gatavs lēmums.

282583. viesis 26.aprīlis 2011 13:07
0 0 Atbildēt

Redzi, tiesa maksā naudu!

Un tiesa ilgst gadiem, jo lēmumus pārsūdz līdz pēdējai instancei. Bet pēc 5 gadiem varēsim runāt par rezultātiem.

282584. viesis 26.aprīlis 2011 14:02
0 0 Atbildēt

Nu fktk liekeezhu brigaade vele nekad neko reaalu nav izdarijusi..

282585. viesis 26.aprīlis 2011 14:02
0 0 Atbildēt

Nu fktk liekeezhu brigaade veel nekad neko reaalu nav izdarijusi..

282587. viesis 26.aprīlis 2011 15:12
0 0 Atbildēt

282577. viesis

Neesmu no baltikums. Cietusī apdrošināšanas atlīdzību jau saņēma, ko viņa vēl grib saņemt? Vai viņai un arī pārējiem atbalstītājiem liekas, ka apdrošinātājiem ir jāmaksā pilnīgi par visām ārstu kļūdām? Es kā OCTA pircējs jau nu negribētu sev lielāku apdrošināšanas prēmiju (cenu), tikai tāpēc, ka apdrošinātjiem būtu jāapmaksā ārstu kļūdas. Lai tā Jēkabpils slimnīca ar saviem talantīgajiem ķirurgiem arī maksā cietušajai. Ja jau apdrošinātājs līdz šim nav viņai atlīdzinājis vēl kautkādus prasītos līdzekļus, tad tikai tāpēc, ka viņiem ir pārliecība, ka apdrošināšanas atlīdzība nepienākas, un tiesa to arī pierādīs.

282588. viesis 26.aprīlis 2011 15:22
0 0 Atbildēt

> 282577. viesis

Apdrošināšana jau nav par to, ka tiks veikta operācija, bet par veselības atjaunošanu. Ja vien operācija nepalīdzēja, tad jātaisa nākamā, kamēr izdodas.

282589. viesis 26.aprīlis 2011 15:28
0 0 Atbildēt

282587. viesis

Nestāsti nu, ka neesi no BALTIKUMS!

Tu te klāsti tādus izdomājumus, kurus uzsver tieši BALTIKUMS! Kā Tu zini, ka vainīgi tieši Jēkabpils mediķi? :D Kā tu vari apgalvot, ka es saņēmu apdrošināšanu un prasu vēlreiz par to pašu? Te ieliktais lēmums liecina par ko citu! Un tu vari gribēt vai negribēt, bet OCTA likums ir visiem viens. Tad, kad tev virsū uzskries piedzēries vadītājs un iztaisīs no tevis invalīdu, tad varēsi arī neprasīt par savām operācijām un ārstu pakalpojumiem tādiem kā BALTIKUMS, pie kura par dempinga cenu drošinās vainīgais!

Ja BALTIKUMS pierādīs tiesā savu taisnību - lieliski! Līdz šim BALTIKUMAM nav neviena dokumenta, kas pierādītu BALTIKUMA taisnību, jo, ja būtu, viņi visur bāztu to savu dokumentu un brēktu skaļi jo skaļi un sūdzētu mani tiesā par apmelošanu! Lai pamēģina to darīt! Piesaistīšu vēl vairāk presi, TV un masu mēdijus!

282591. viesis 26.aprīlis 2011 15:55
0 0 Atbildēt

Tas viesis tak no LTAB :)

282592. viesis 26.aprīlis 2011 16:15
0 0 Atbildēt

dabi, turam īkšķus, lai taisnība uzvar. Nevar pieļaut, ka tādas "bezpriģela" bezkaunības turpinās!

282593. viesis 26.aprīlis 2011 17:08
0 0 Atbildēt

dabi

bet par Jēkabpils mediķiem Jūs pati teicāt!!! šeit: www.iauto.lv/art/17872/0

"Tikai palika nevis labāk, bet sliktāk un no rajona centrālās slimnīcas Jēkabpilī nācās braukt uz Gaiļezera slimnīcu."

un tas, ka FKTK neskata OCTA gadījumus pēc būtības, tas nu gan ir taisnība. viņi tikai uzrauga,vai AAS ievēro likumus.bet neizšķir strīdus.

282594. viesis 26.aprīlis 2011 19:35
0 0 Atbildēt

"Tikai palika nevis labāk, bet sliktāk un no rajona centrālās slimnīcas Jēkabpilī nācās braukt uz Gaiļezera slimnīcu." - šis teikums jau automātiski nenozīmē ka Jēkabpilī darīja ko sliktu, tas tikai nozīmē to ka bija nepieciešama nopietnāka palīdzība iespējams ar citām iekārtām un citām tehnoloģijām. Es arī zinu gadījumus kad ar vietējās slimnīcas iespējām nepietiek - var stabilizēt stāvokli, bet ne uzlabot. Patiesībā tad ir jāsūdz tiesā nevis Jēkabpils slimnīca bet gan valsts kā tāda, kurai ir šāda medicīnas politika - kaut gan tas jau ir absurds pēc būtības !!!

282595. viesis 26.aprīlis 2011 20:28
0 0 Atbildēt

282593. viesim

Tu vēl pārliecinošāk apstiprināji, ka esi no BALTIKUMS, jo viņi tieši tāpat kā tu cenšas izlasīt tekstā to, kas tur nemaz nav rakstīts!

Jā, arī šobrīd man kļūst arvien sliktāk, jo man šobrīd nav līdzekļu, lai ietu pie fizioterapeita, veiktu procedūras un rehabilitāciju. Vai tas nozīmē, ka man tāpēc tagad jāvaino mediķi, kas veica pēdējās operācijas?

Tieši otrādi - apsveru iespēju iet uz tiesu ekspertīzi, lai konstatētu, ka Baltikums atteikuma rezultātā man, neesot līdzekļu ārstniecībai, mans veselības stāvoklis diezgan strauji pasliktinās, rodas arvien jaunas problēmas. Ne velti man pēc avārijas ir II grupas invaliditāte, kaut pirms avārijas biju sportisks, vesels cilvēks, kas nevienu reizi nebija bijis rehabilitācijas iestādē.

Un vēl - komentētāj no BALTIKUMA - izlasi LTAB ATZINUMA tekstu, ko te, komentāros, publicēju! Tur rakstīts, ka pat, ja man būtu nepareizi veikta ārstēšana, OCTA likums neparedz, ka tāpēc apdrošinātājs man varētu atteikt. Jo tā vairs nav mana problēma, bet BALTIKUMA, kurš apdrošināja vainīgā civiltiesisko atbildību!

282596. viesis 26.aprīlis 2011 20:49
0 0 Atbildēt

Aha, skaidrs:

282577. viesis (LTAB)

282587. viesis (LTAB)

Te jau komenti lieki roka roku mazgā, abas tīras.savičomi baltikumam birojā

282597. viesis 26.aprīlis 2011 21:47
0 0 Atbildēt

Mums tāda valsts - vienīgais, ar ko tie "apdrošinātāji" biedē tautu, ir polises cenas - stāsts apmēram sekojošs: JA JŪS GRIBAT SAŅEMT VISU, KAS JUMS PIENĀKAS, TAD NĀKOŠGAD MAKSĀSIET VAIRĀK!

Līdzīgi uzvedās kaut kādi komunālie, kas gribēja nemaksātāju parādus iekļaut tarifā...

282600. viesis 27.aprīlis 2011 6:49
0 0 Atbildēt

viss jau būtu labi bet tiesa vilksies gadu gadiem, turies, dabi, nepadodies!

PN. vienalga, kad pērku polisi skatos tikai cenu...

282601. viesis 27.aprīlis 2011 8:00
0 0 Atbildēt

Šeit tiesā jāsūdz arī pats FKTK, un pieprasi smuku summiņu.

282602. viesis 27.aprīlis 2011 8:40
0 0 Atbildēt

eu, viesi ar numuru "baltikums 282577"

Kāda mārrutka pēc CSN cietušajam būtu jāapmaksā slimnīca un visas rehabilitācijas procedūŗas, un tajās nepietieikami labi paveiktais darbs utt? Pieļauju, ka cilvēks kurš tā visa rezultātā ieguvis 2. invaliditāti diez vai pats varēja izvēlēties kā brīnumu laukā, kurā slimnīcā un kurš ārsts viņu "remontēs"...

Nebūtu CSN, nebūtu vainīgā, nebūtu apdrošināšanas cēloņa - neviena medprocedūra nebūtu jāveic...

Ja baltikuma klients gājis bojā tajā CSN (vai vēlāk miris), pret kuru automātiski ieslēgt regresu (kāda mārrutka pēc tad vispār jādrošinās???), tad pri čom te cietušais?

Nepatīk kā strādāja cietušo "remontējusī" slimnīca - nodrošini labāku ārstēšanu un tiesājies kā likumīgais procedūŗu apmaksātājs ar slimnīcu.

Neba nu cietušais pats izvēlējās iekļūšanu CSN, lai tikai "nabaga" Baltikumiņam būtu lieli tēriņi...

P.S.

Interesanti zin āt, ko baltikums darītu, ja viņa klients izraisītu prāvāku CSN kaut kur Norvēģijā? Kur rēķini par nodarījumu mantai un 3. personām ir prāvi un kur slimnīcu rēķini par sīkumiem, reizēm ir lielāki nekā šeit par megaoperācijām un visu pēcāko rehabilitāciju?

282604. viesis 27.aprīlis 2011 12:06
0 0 Atbildēt

LTAB/baltikums viesi!

Ar pārliecību un viedokļiem vien ir par maz, lai uzvarētu tiesā! Ko brēcat, ja nav pretī ko dokumentus likt? Lai arī tiesa varētu būt ilgstoša, bet ir skaidri redzams, kas tajā vinnēs. Un baltikums tas noteikti nebūs. Tiesnešus ne vienmēr var uzpirkt. Iesaku dabi pieaicināt tiesās žurnālistus, lai nevarētu pieņemt šķērsos lēmumus. veiksmi.

282606. viesis 27.aprīlis 2011 13:28
0 0 Atbildēt

Cietusī jau nemaz arī nevar neko piedzīt no slimnīcas, jo ne jau viņa maksā par Baltikuma domām "nekvalitatīvu" pakalpojumu. Kas pakalpojumu apmaksā tas arī tad lai sūdzas.

282612. viesis 28.aprīlis 2011 8:18
0 0 Atbildēt

Uzskatu, ka jāvēršas ir Eiropas tiesā-ar šīs korumpētās valsts iestādēm nav ko ''krāmēties'', tāpat spriedums jau no viņu puses ir zināms, pat pirms viņiem pašiem.

282631. viesis 28.aprīlis 2011 18:41
0 0 Atbildēt

282612. viesis

uzreiz var redzēt, ka tesaproti ko runā

airopa atfutbolēs atpakaļ - vispirms ir jāiziet visas instances tepat banānijā

282644. viesis 29.aprīlis 2011 20:50
0 0 Atbildēt

baltikums, balva, ban, bta - labaakaas Latvijas kompaanijas, un visaam nosaukumi saakas ar Beeeeeeeeeeeeeeeeee :D

282663. viesis 2.maijs 2011 16:34
0 0 Atbildēt

Bet cilveeki pashi arii vainigi- peerk OCTU kur letak... It kaa jau dabiski mums, padomju cilveekiem, nedomaat par citiem... Bet varbut tomer saksim domaat? Tadi baltikumieshi var jebkuru no mums nonest, un tad buusim duraka lomaa. :(

282734. viesis 11.maijs 2011 3:28
0 0 Atbildēt

Njaa, Baltikums tak ir sudains urlu - miskastnieku kantoris - to zina visi. Vinjiem vajag aizliegt tirgot OCTA. Tie aks tur perk Kasko pashi vainigi, jo visi tak zin par to meslu bedri.

282759. viesis 14.maijs 2011 8:24
0 0 Atbildēt

Novēlu veiksmi un izturību!

Pie viena iesaku vērsties pie žurnālistiem - publiska mazgāšana šādos gadījumos var ļoooti palīdzēt. Pats esmu 10 gadus nostrādājis žurnālistikā un runāju no pieredzes. Pēc būtības cietušajai vajadzētu nodibināt kontaktu ar žurnālistiem, kas reportē par:

1. Apdrošināšanas biznesu (pieļauju Dienas biznesā var atrast dzirdīgas ausis)

2. Auto lietām (Domāju Santas izdevniecības izdotajā AutoBild Latvija uzklausītu, iespējams arī TV raidījumi par auto, SWH kurbulis)

3. skandāliem (televīzijas noteikti, varbūt kāda lielā dienas avīze saņemas, ja cietusī visu spēj īsi un konstruktīvi izstāstīt žurnālistiem)

Lai vieglāk, nosaukšu dažus žurnālistus no auto žurnālistikas vides, pie kuriem var mēģināt vērsties:

Aldis Zelmenis

Normunds Avotiņš

Ojārs Vētra

Pauls Timrots

Jānis Linde

Viesturs Kundziņš

Aldis Bite

Ieteiktu arī atrast kādu juristu, kas būtu gatavs šo lietu uzņemties un par to runāt medijos.

Ideāli būtu, ja pazīstams ir kāds PR speciālists, kas palīdzēs strādāt ar Baltikumu medijos.

Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Vieglajam nepaveicās (+ VIDEO)

Vieglās automašīnas vadītājs piedzīvo smagu avāriju, jo nonāk liktenīgajā vietā tieši tajā brīdī, kad kravinieks viņam priekšā nogāž siltumapgādes caurules. Lasīt vairāk

 

70% KASKO klientu izvēlās pašrisku pirmajam bojājuma gadījumam 2

Straujais inflācijas kāpums ir skāris teju ikvienu nozari. Līdz ar cenu kāpumu, neizbēgami mainās arī iedzīvotāju tēriņu paradumi. Gjensidige Latvija eksperti apskata, kā inflācija ietekmējusi auto īpašnieku KASKO (brīvprātīgā sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana) polises iegādes tendences. Lasīt vairāk

 

Baltijā lielākā lietoto auto tirgotāja "Longo Group" konsolidētais apgrozījums sasniedzis 100 miljonu eiro 2

Baltijā lielākais lietoto auto tirgotājs "Longo Group" ir sasniedzis 100 miljonu eiro apgrozījumu ieskaitot PVN kopš darbības sākuma 2018.gadā. Uzņēmuma vadības plāns gan ir vēl ambiciozāks - tuvākajā nākotnē viena gada laikā apgrozīt tikpat lielu naudas summu. Lasīt vairāk

 

Viņas auto maksā 4 miljonus - Bugatti Chiron Super Sport Monako ielās (+ VIDEO) 9

Kas ir viņa, nav zināms, taču Bugatti Chiron Super Sport ir 1200 Zs jaudīgs un 4 miljonus dolāru vērts varenauto, kas pievelk publikas uzmanību, lai kur arī parādītos. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti