Apdrošināšanas un ekspertīzes jautājumi un atbildes

Šeit Jūs varat uzdot savus jautājumus, kas saistīti ar auto apdrošināšanu, tehnisko ekspertīzi. Uz jautājumiem atbildēs iAuto eksperts Ēriks Griģis.

 
 
 
 
 
Uzmanību: Ar * apzīmētie lauciņi ir obligāti!
 
zinātkārais, 15.janvāris 2003 0:00
Ērik, darba prieku, veiksmi 2003!
Kas ir nolietojums?
Ēriks Griģis:
Paldies!
Transportlīdzekļa vērtības mazinājums, atkarībā no izlaides gada, nobrauktiem kilometriem, izmantošanas apstākļiem, īpašnieku skaita, tehniskā stāvokļa, remonta pēc CSNg skaita un smaguma pakāpes un vēl citiem faktoriem.
Izšķir nolietojumu transportlīdzekļa faktiskai vērtībai un transportlīdzekļa nolietojumu, ko attiecina uz jaunu rezerves daļu vērtību, tās uzstādot lietotam, bezgarantijas transportlīdzeklim.
Nolietojumu ievērtē zaudējumu aprēķinos gan CAOA, gan KASKO.
1. CAOA zaudējumu gadījumā nolietojuma noteikšanas kārtību apraksta un nosaka likumdošanas akti -MK noteikumi un metodiskie materiāli. Transportlīdzekļa un rezerves daļu nolietojumu nosaka līdzīgi, ar neievērojamām atšķirībām.
2. KASKO zaudējumu gadījumā nolietojuma noteikšanas kārtību nosaka pati apdrošināšanas sabiedrība. Un te ir iespējama ievērojama, līdz pat 80%, nolietojuma starpība transportlīdzekļa faktiskai vērtībai un remontā izmantojamo rezerves daļu cenas nolietojumiem, jo faktiskās vērtibas nolietojumu skaita no apdrošināšanas perioda sākuma, bet rezerves daļu nolietojumu - no transportlīdzekļa izlaides gada (precizē pēc nobraukuma). Transportlīdzekļa faktiskās vērtības nolietojumu nosaka tikai gadījumos, kad transportlīdzeklis ir gājis bojā. Par katru apdrošināšanas perioda mēnesi apdrošinātāji vidēji ir noteikuši 0,8-1% mēnesī lielu nolietojumu. Bet rezerves daļām atsevišķas sabiedrības izmantojamo nolietojuma noteikšanas kārtību neuzrāda, jo to izmanto tikai transportlīdzekļa bojājumu gadījumos, kad detaļas ir jānomaina pret jaunām. Šajos gadījumos tiek izmantots nolietojums līdz pat 80% no jaunu rezerves daļu cenas. Ja klients paraksta apdrošināšanas līgumu un nenoskaidro nolietojuma noteikšanas kārtību un atšķirības, pašrisku pielietošanu zaudējuma atlīdzības noteikšanā, tad, protams, atlīdzības apmēru var samazināt par tik, cik klients to ir apstiprinājis ar savu parakstu.
vārds Dinija, 15.janvāris 2003 0:00
Sveicinati,
Man ir shads jautajums- ja ar automashinu nodarits kaitejums kada mantai, tiek sastadita izdevumu tame, bet apdroshinatajs izmaksa tikai 1/10 dalju no faktiski nodaritajiem zaudejumiem. Kadas iespejas ir tomer sho atlikusho zaudejumu summu piedzit? Vai no apdroshinataja vai ari no automashinas ipashnieka.
Vel shads jautajums- shogad stajas speka MK not., ka kravas autovaditajiem jabut lidz mashina darba ligumam. Tie ir noteikumi Nr. 546 (23.12.2002.). Vai Jus ludzu neizskaidrotu to jegu un vai vieglais kravas auto ari pakljaujas shiem noteikumiem?
Paldies.
Ēriks Griģis:
Kaitējums ar transportlīdzekli (pieņemam CSNg rezultātā) ir zaudējums trešajai personai, tātad darbojas CAOA līgums.
Likumdošanas akti par CAOA zaudējumu atlīdzināšanu nenosaka noteikt faktisko zaudējumu apmēru un cietušajam atlīdzināt tikai 90% no tiem. Izklausās pretlikumīgi un Jums ir jāmeklē advokāts.
Ir izņēmumi, tādēļ iesakām Jums pārbaudīt, vai:
1. 10% nav nolietojums, ko eksperts remontizmaksu aprēķinā ir tiesīgs atskaitīt no jaunu rezerves daļu cenas;
2. vai 90%:10% nav transportlīdzekļu vadītāju dalītā atbildība par CSNg radītiem zaudējumiem.

MK Nr.546 noteikumi "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi" ir lasāmi: www.likumi.lv/doc.php?id=69762
Likumdošanas akts apskata kravas autotransportu, tātad reģistrācijas apliecības ieraksts (arī muļķīgs) ir noteicošais.
Attiecīgi arī pakārtojas sods APK noteiktā kārtībā par CSN 25.5. punkta pārkāpumu gadījumos, kad līgumu (izrakstu) vadītājs CP nevar uzrādīt.
sviests, 14.janvāris 2003 0:00
Vai noteikumos par zalajaam karteem driizumaa paredzamas kaadas izmainas? Esmu dzirdeejis, ka taas kaut kaa tipa taisaas apvienot ar OCTA vai tamliidziigi. Vai taas tikai baumas?
Ēriks Griģis:
Eiropas Savienībā (ES) CAOA, kas noslēgta kādā no ES valstīm, darbojas visā savienoto valstu teritorijā. Procesuālā kārtība uz Zaļo karti ir apmēram šāda - noslēdzot CAOA līgumu valstī, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts, līgums darbojas visās ES valstīs. Vadītājam, izbraucot no ES, apdrošinātājam tas ir jāpaziņo un jāpieprasa starptautiskās apdrošināšanas Zaļā karte, kas darbojas Zaļās kartes (ZK) sistēmas dalībvalstīs. Vecās Eiropas valstīs tas notiek bez papildus samaksas.
Attiecībā uz vienu (CAOA) apdrošināšanas veidu slēdz vienu apdrošināšanas līgumu, bet attiecībā uz ES un ZK dalībvalstīm izšķir divas dažādas polises.
Latvija ir ZK dalībvalsts, bet nav ES. Kad likumdošanas akti Latvijā tiks atbilstoši saskaņoti un stāsies spēkā, tad CAOA sāks darboties kārtība, kādu to, atbilstoši ES vadlīnijām sapratīs un noteiks speciālisti Latvijā.
Kārtībai vajadzētu atbilst ES noteiktiem pamatprincipiem, bet par tiem informācija nav nepieciešama.
Harcix, 14.janvāris 2003 0:00
Braucot uz Vāciju uz pāris dienām, kāda apdrošināšana man ir jāpērk, un cik tāda maksā?
Ēriks Griģis:
1. CAOA - starptautiskais Zaļās kartes līgums līdz 15 dienām vieglajam automobilim līdz 3,5t - Ls 23,00, apdrošināšana aizsargā CSNg cietušo trešo personu. Jums nepieciešamo CAOA minimālie līgumu termiņi ir 15 dienas.
Slēdzot līgumu pie tā paša apdrošinātāja aģenta, kur noslēgts Jūsu standartlīgums, Jums ir iespēja prasīt atlaidi, kādu jau esat saņēmis noslēdzot standartlīgumu. Apdrošinātāji lems par atlaides attiecināšanu arī uz Zaļo karti.
2. Uzrādot Zaļo karti, Lietuvas CAOA līgumu, arī līdz 15 dienām, varēsiet noslēgt ar 50% atlaidi Rīgā, (atkarībā no apdrošināšanas sabiedrības ap Ls 6,50) to nosaka Lietuvas likumdošanas akti - Transporta biroja skaidrojums par atlaidēm Zaļās kartes gadījumā.
3. Brīvprātīgā transportlīdzekļa (KASKO) apdrošināšana ir brīva Jūsu izvēle, KASKO aizsargā CSNg rezultātā paša nodarītos zaudējumus savam transportlīdzeklim. Apdrošinātāji parasti slēdz līgumu uz gadu. Reti, bet atsevišķos gadījumos ir iespējama abu pušu vienošanās arī uz īsāku laiku. Visu noteiks nepieciešamība otrai pusei pēc ar Jums noslēgtā īslaicīgā KASKO līguma.
4. Pastāv iespēja pirkt robežlīgumus uz Lietuvas, Polijas, Vācijas robežām. Par to kopējām izmaksām neesam interesējušies, bet to, iespējams, varētu uzzināt, šķērsojot Lietuvas robežu.
inese, 3.janvāris 2003 0:00
Labdien, Ērik!
Veiksmīgu Jauno gadu!
Mans jautājums ir par OCTA? Vai no 01.01.2003. ir kas būtiski mainījies? Vai vēl joprojām ir iespējams OCTA slēgt uz 1 mēnesi, vai cenas ir kāpušas?
Ēriks Griģis:
Paldies par vēlējumu, Jums arī!
Būtiski CAOA nekas nav mainījies. Vēl joprojām var noslēgt CAOA līgumus pēc jau noteiktiem periodiem.
Latvijas Republika ir izturējusi savu noteikto 4 gadu pārbaudes termiņu starptautiskā transportlīdzekļu īpašnieku atbildības apdrošināšanā. Tas pateicoties "mums visiem" un tam, ka obligātās apdrošināšanas procesus valstī un privātās apdrošināšanas sabiedrības šajā procesā vadīja valstiska institūcija - LR Satiksmes birojs. CAOA standartlīgumi ārvalstīs nedarbojas. Tam nepieciešams noslēgt Zaļās kartes līgumu, kuru var slēgt tā, lai tas darbotos tikai ārvalstīs vai Latvijā un ārvalstīs. Izvēli nosaka apdrošinājuma ņēmējs un prēmijas apjoms.
Ar transportlīdzekļu apdrošināšanu saistītu likumdošanas aktu izmaiņas un to stāšanās spēkā sākot ar 01.01.2003.
1. Grozījumi likumā "Par apdrošināšanas līgumu" attiecas uz fizisku personu interešu un tiesību aizstāvību. Spēkā ir stājusies prasība, apdrošinātājiem ievērot 6 mēnešu maksimālo termiņu no klienta iesnieguma saņemšanas dienas, kura laikā ir jāpieņem lēmums par zaudējumu atlīdzināšanu/atteikumu.
Zaudējuma atlīdzības atteikuma gadījums apdrošināšanas sabiedrībai būs jāpamato rakstiski.
Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, apdrošinātājam klients ir jāinformē par strīdus gadījumā piemērojamo likumdošanu.
Grozījumi attiecas arī uz CAOA ligumu.
2. Grozījumi autopārvadājumu likumā nosaka ātruma ierobežotāju izmantošanu kravas (ar pilnu masu virs 12 t) automobiļiem un autobusiem (ar pilnu masu virs 10 t). Prasības nosaka LR MK noteikumi Nr. 548 no 23.12.02.
Policijai un ekspertiem pēc CSNg būs jāpārbauda grozījumu ievērošana (ierobežotāja esamība un tā darbība/bojājumi vai krāpniecība ar to) pēc CSNg.
3. Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti, LR MK noteikumi Nr. 547 no 23.12.02.
Noteiktā kārtība nozīmē, ka pasažieru un kravas pārvadātāja autotransporta uzņēmumā būs sertificēts speciālists, kurš vadīs pārvadājumu procesu un atbildēs par kravas un pasažieru drošību pārvadājumos ceļu satiksmē.
Apdrošināšanas sabiedrībām zaudējumu regulēšanā, kas saistīti ar kravu nenostiprināšanu izraisītos CSNg, būs persona, kas atbildēs par uzņēmumam piestādīto regresa prasību izskatīšanu un sniegs informāciju lēmumu pieņemšanā, atbilstoši grozījumu izpildes nodrošināšanai likumā "Par apdrošināšanas līgumu".
4. LR MK noteikumi Nr. 546 no 23.12.02. nosaka kārtību, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi ceļu satiksmē.
Apdrošināšanas zaudējumu regulēšanā speciālisti pārbaudīs likumdošanas noteikto dokumentu esamību un to aizpildes kārtības ievērošanu.
Par dokumentu klātbūtni un aizpildīšanas pareizību atbildēs autotransporta uzņēmuma speciālists ar profesionālās kompetences sertifikātu.
vārds Ilze, 28.decembris 2002 0:00
Prieciigus sveetkus un labaaku riposhanu noveelu visiem autobrauceejiem! Jautaajums par zveeriem uz celja-vai vinji ir satiksmes daliibnieki,ja skrien zem ritenjiem.Vai obligaataa apdroshinaashana paliidz un ko dariit.
Ēriks Griģis:
Paldies par novēlējumu.
Zvērs nav persona, tātad nav (CSN 1.10.p.).
Ja tas skrien zem riteņiem, tad ir šķērslis (jārīkojas atbilstoši CSN 71.p. prasībām).
Ja Jūs braucat viņam virsū, tad, iespējams, ir kāda īpašums (protams, īpašumtiesības ir jāpierāda).
Obligātā apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, kas nodarīti trešajai - cietušai personai CSNg rezultātā no izraisītāja transportlīdzekļa apdrošināšanas sabiedrības naudas maka.
1. Ja tas zvērs pieder Jums (govs, suns, teļš vai kāds cits lops, kura īpašumtiesības Jūs varat pierādīt, tad obligātās apdrošināšanas atlīdzības sadaļa darbojas Jūsu interesēs.
Tas pats attiecībā uz iezīmētiem (aizsargājamiem) meža zvēriem.
2. Ja tas lops nodara zaudējumu Jūsu īpašumam (transportlīdzeklim vai Jums kā mantas īpašniecei personīgi), tad obligātā apdrošināšana nedarbojas.
Ja lops pieder saimniekam, tad varat griezties pie saimnieka ar prasību atlīdzināt Jums nodarītos zaudējumus.
Ja meža zvērs ir iztraucēts apzināti (medības) un par to transportlīdzekļu vadītāji nav tikuši brīdināti ar attiecīgi uzstādītām ceļa zīmēm, tad ar prasību jāgriežas pie organizatora vai tās personas, kuras likumā noteiktas darbības/bezdarbības rezultātā Jums tika nodarīts zaudējums.
3. Ja vadītājs ir uzbraucis zvēram un rezultātā radies zaudējums pasažieriem vai trešās personas mantai, kas CSNg brīdī atradās automobilī, tad (jārīkojas atbilstoši CSN 34.p. prasībām) obligātā apdrošināšana darbojas, zaudējumus sedz Jūsu atbildības apdrošinātājsabiedrība.
4. Ja ceļu policija (nu jau apdrošināšanas sabiedrības eksperts) nosaka atļautā ātruma pārsniegšanu uzbraukuma brīdī vairāk par 40 km/h, tad CAOA gadījumos apdrošinātāji vadītājam nosaka regresa prasību - atlīdzināt visus izdevumus, kas saistīti ar zaudējumu noteikšanu un atlīdzināšanu.
5. Iesakām izvairīties no uzbraukuma ar bremzēšanas manevru.
Ja neizdodas, tad zvanīt policijai un turpmāk rīkoties pēc tās norādījumiem. Automobili varat apdrošināt KASKO, vairums gadījumos KASKO sedz zaudējumus, kas iegūti sadursmē ar meža zvēru.
Rīgā evakuācijas tālrunis līdz 3,5t (tālrunis bezmaksas) darbosies arī svētkos 800 50 77.
Mārtiņš, 24.decembris 2002 0:00
Labdien, Ērik!
Dalību ņēmu arī Jūsu vadītajā seminārā Rīgā AAS ERGO LATVIJA vadītajā seminārā. Man tagad ir radies viens jautājums: Vai tad kad ar 2003. gada 1. janvāri stāsies spēkā šī saskaņotā paziņojuma aizpildīšana brīdī kad ir notikusi sadursme, vai nesāksies prātā neaptverami krāpniecības gadījumi, un kur šo paziņojumu var saņemt un vai tas nozīmē, ka katram auto vadītājam šim paziņojumam ir jābūt uz rokas katram gadījumam?
Paldies!!!
Ēriks Griģis:
Tieši to es centos izstāstīt seminārā un pārādīt, kā rīkoties, lai mazāk sāpētu.
Semināra programmu īpaši gatavojām jaunā likuma vadīti. Nevar izpildīt jaunā likuma prasības, ja nav mācījies, praktizējis, pierādījis, kļūdījies. Jūs, Mārtiņ, seminārā redzējāt, kādas atbildes saņēmu uz jautājumiem par esošā OCTA likuma izpratni.
Krāpniecība jau notiek. Ko tai likt pretī šodien, kā uzlabot pieteikto gadījumu pārbaudi, kad policija netiks iesaistīta un sāksies "prātam neaptverama krāpniecība", kāds izskatās Eiropas Saskaņotais paziņojums par ceļu satiksmes negadījumu, vai tas ir jāsaņem katram vadītājam, kāpēc to saņem tikai tie, kuri noslēdz līgumu, kāpēc tas vēl nav man, kāpēc apdrošinātāji to neizsniedz, vai saskaņotais paziņojums atbilst cilvēktiesību aizsardzības prasībām, vai ar Jauno OCTA likumu būs arī jauna paziņojuma forma - uz līdzīgiem jautājumiem es centos atbildēt seminārā. Ja neatstāj sajūta, ka ir vēl neatbildēti jautājumi vai pēc semināra sāka rasties izpratne par apdrošināšanas problēmām mūsu sabiedrībā, esam gatavi turpināt semināru ciklu.
Mārtiņš Pakalniņš(Zigulists), 23.decembris 2002 0:00
Paldies par atbildi, bet es gribeetu nedaudz precizeet - es gaajeejam uzbraucu uz intensiivas satiksmes ielas, pasaa taas viduu starp krustojumiem, nevis uz gaajeeju paarejas. Pie tam kaa jau teicu - vina neskatoties uz auto vienaldziigi stebereeja paari. "Uzbraucu" ir subjektiivs veerteejums, jo tantuks nolocija man spoguli un savaa meeteliitii nedaudz noslaucija masiinas saanus. Fiziskas traumas vinai un man materiaali zaudeejumi netika radiiti. Es redzot, ka vinai viss kaartiibaa bez iipasiem sirdsapzinas paarmetumiem aizbraucu. Vai arii sajaa gadijumaa man jaapiesakaas policijai? Es tacu nezinu nemaz kaa vinu sauca un kur vina dziivo! Vai gadijumaa, ja gaajeejs ir vesels un nedz vinam nedz man nav nekaadu pretenziju - arii tad ir jaaveersas policijaa?

Un ja pilseetas nomalee es tumsaa braucot izsliidu un ietriecos piemeeram kaadaa stabaa vai kokaa un neviens neciesh - vai man ir jaasauc policija? Kas ir ar apdrosinaasanu? Tur iesaistaas KASKO vai OCTA?

Paldies.
Ēriks Griģis:
1. Gājējs vai transportlīdzeklis; uz ceļa, brauktuves, intensīvas vai mazāk intensīvas ielas, sētā vai stāvvietā, bet uzbraukums/CSNg vai nu ir, vai nav; ja uzbraukuma nav, tad ir bīstamas vai citas situācijas ceļu satiksmē.
2. Situācija no dzīves: mans paziņa - bailīgs vadītājs braucot mājās no darba slapja/slidena ceļa ceļa apstākļos iedzer drosmei pāris simts gramu. Tā - dienu dienā, no gada uz gadu. Reiz, klausoties manu stāstījumu apdrošināšanas seminārā par prēmijas paaugstināšanu pēc izraisīto CSNg un braukšanas dzērumā skaita, paziņa vaicāja:
- Kāda tad man būs nākošā prēmijas piemaksa, ja es katru dienu ..., bet tikai drosmei un kustības drošībai...?
3. Mēs esam ekspertu daļa un klientiem palīdzam risināt jautājumus par apdrošināšanu un ekspertīzēm, kas saistās ar CSNg. Jautājums, kur likt sabraukto līķi, nav mūsu kompetencē. Mēs noteiksim, kā tas ir ticis izdarīts, ja būs ekspertīzes pasūtījums.
4. Jūsu rīcību braucot un ietriecoties, piemēram, kādā stabā, reglamentē CSN 34.,36. punkti. Izlasiet to skaļi priekšā kādam, kas neko nesaprot no auto, un lūdziet atbildēt uz saviem jautājumiem. Forumā esam jau atbildējuši.
5. Par KASKO ir atbildēts pirmajā piegājienā. OCTA darbojas ja ir nodarīts zaudējums trešajai personai.
6. Semināros mācām arī terminoloģiju un skaidrojam CSN.
Atbildē kopā samijām traģisko ar svētku noskaņu, bet tas viss - vecajam gadam aizejot un lai neradītu problēmas jaunajam atnākot.
Mārtiņš Pakalniņš(Zigulists), 23.decembris 2002 0:00
Vakar pirms Kalnciema tilta tumsaa ap 18:00 braucot ar aatrumu ~45 km/hbriinijos, ka pa kreiso joslu braucoshaa masiina saak pamazaam bremzeet. Instinktiivi arii es nometu liidz kaadi 40 km/h. Tad taa masiina gandriiz apstaajaas, bet es neko launu nedomaadams mieriigi braucu vinai garaam, kad peeksnji pirms vinas iznirst veceniite(aciimredzot sis vinu laida paari) un pofigaa slaaj paari manai joslai. Tajaa vietaa ir 4 joslas, 50 m taalaak ir gaajeeju paareja un pa vidu 2 nepaartrauktaas sviitras un liidz veceniitei metri 10... Nu neko - shoks, bremzes pa meemajiem(bet uz auksti slapjaa asfalta manas radzes sliid tiiri labi), peedeejaa briidii raujam stuuri nedaudz pa labi un BUMS sanaaca tikai ar saaniem un kreiso spoguli. Uz kapota nepakeeru... Nu neko. Veceniite gar zemi un sajuuta tik neaprakstaami stulba, man pat no masiinas aaraa negribas kaapt... Bet kad izkaapu - skatos vecene uzraususies augsaa kaajaas un jau bezmaz muuk prom. Es saku nu tipa paga! Vai vis normaali, nesaap nekur, nevaig slimniicu u.t.t.? Sii saka vsjo haraso i gudbai. Nu un es tagad domaaju - kas jaadara taados gadijumos? Ir policija jaasauc, nav? Ja veceniite normaali juutas - vai vienkaarsi atvadamies un miers? Un kas notiek, ka es kaukur pilseetas nomalee naktii kaadaa stabaa iesliidu? Ir policija jaasauc? Kas notiek ar apdrosinaasanu saados gadijumos...?

Paldies par man veltīto laiku.
Ēriks Griģis:
Par cietušās personas ārstēšanu apdrošinātāji atlīdzina līdz Ls 10 000, bojāejas gadījumā - bēru izdevumus Ls 400 apmērā. Ja uzbraukums gājējam notiek transportlīdzekļa vadītāja rupjas neuzmanības dēļ, tad regress par bēru izdevumiem vai par faktiskiem ārstēšanās līdz Ls 10 000 (un sods) noteiks katra vadītāja rīcības motīvu negadījuma vietā.
Līdzatbildībā kopā ar vainīgo vadītāju par uzbraukumu gājējam uz gājēju pārejas ir jādalās tai komisijai, kura apsekoja gājēju pārejas, tam policistam, kas pildījis dienesta pienākumus tās tuvumā vai dienesta transportlīdzeklī to šķērsojis un ar savu darbību vai bezdarbību ir veicinājis to, ka gājēju pārejas to konstruktīvā un kustības drošībai atbilstošā pilnīgā aplamībā valda pār transportlīdzekļu kustību un nosaka to vadītāju likteņus Rigas pilsētā. Gājēji atbalsta ceļu satiksmes likuma nihilismu un, bailēs no pārejām, šķērso tās pašu izvēlētās vietās, lai neciestu autovadītāji.
Par uzbraukumu gājējam diennakts tumšajā laikā, izveidotās gājēju pārejas pirms Kalnciema, braucot Jūrmalas virzienā, ir arī atbildīgas personas, kuras apstiprināja tās izveidošanu un attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu. Cietušajam jāpieprasa ekspertīze, kas atbild uz jautājumiem,
1. kādā attālumā braukšanas virzienā vadītājs varēja ieraudzīt gājēju pāreju;
2. kādā attālumā vadītājs varēja ieraudzīt brauktuvi šķērsojošo gājēju;
2. bija vai nebija vadītājam tehniska iespēja izvairīties no uzbraukuma gājējam, braucot ar atļauto ātrumu?
Ja ekspertīzes rezultātā uz visiem trīs jautājumiem ir noliedzošas atbildes, tad vadītājs neatbild par uzbraukumu gājējam uz gājēja pārejas. Ir iesācies advokāta darbs cietušā gājēja interesēs, bet ne pret transportlīdzekļa vadītāju.
Jūsu gadījumā, Mārtiņ, ir noticis uzbraukums gājējam. Ceļu policijai par negadījumu ir jāziņo un jārīkojas atbilstoši CSN 34. punkta prasībām.
Tas pats, ja CSNg notiek atbilstoši CSN 35. vai 36. punktos noteiktiem apstākļiem. Apdrošinātāji bez CP uzziņas zaudējumus neatlīdzina. Izņēmums ir atsevišķas sabiedrības KASKO gadījumā vienreiz līguma darbības laikā līdz Ls 70-100. Tas jānoskaidro līgumu parakstot.
Laimīgus Jums Ziemassvētkus!
vārdsInta, 20.decembris 2002 0:00
Sveicinaati!Ljoti luudzu paliidziibu!Veelos iegaadaaties jaunu auto,bet nezinu,kura mashiina skaitaas labaaka HYUINDAI SANTA FE vai HONDA CRV-parketa dzjips.Kura no mineetajaam mashiinaam ir augstaakas klases,kaadaa kategorijaa katra tiek ieskaitiita.Luudzu paliidziet izveeleeties?Gaidu atbildi [email protected]
Ēriks Griģis:
HONDA CR-V 2,0i ESX ar MT5 pārnesumkārbu pēc tehniskajiem datiem un cenas ir līdzīgas klases braucamais HYUNDAI SANTA Fe 2,0 CRDDi GLS. Testa braucienu ar Hondu varat pieteikt -
www.honda.lv/lv/testdrive/index....
Modeļu aprīkojumu izvēle - www.hyundai.lv/lv/modeli/santafe...
Es neesmu testējis nevienu no Jūsu modeļiem, tādēļ izvēloties pats,
1. es mēģinātu uzzināt attiecīgās markas automobiļa iebraukuma biežumu servisā, darbu smaguma/kustības drošības pakāpi un novērtēt servisa pakalpojumu kvalitāti;
2. firmas zīmes atpazīstamību vismaz interneta līmenī
3. un, protams, papildus ziemas riepu komplektu, atlaides apjomu, uzstādīto drošības sistēmu, apdrošināšanas sabiedrības piedāvātos noteikumus un papildus garantijas laiku, apmierinātību ar testa brauciena rezultātiem.
1. punktu papildus raksturo no 3 līdz 5 g.vecu kopējais HONDA markas zīmes 60,2%, bet HYUNDAI 26,8% atbilstošs kustības drošībai tehniskā stāvokļa "0" novērtējums.
Vislabākais padomdevējs Jums būs markas zīmes parstāvis, kura kompetenci, telpu iekārtojumu, attieksmi un piedāvājumus Jūs vērtēsiet.
Priecīgus Ziemassvētkus un necaurbraucamas kupenas ar nevienu no Jūsu sapņu auto!
vārds suzz, 19.decembris 2002 0:00
Igādājos auto, bet neuzspēju to ne pieregistrēt ne izrakstīt rēķina uzziņu
vienkārši samaksāju naudiņu un sarunāju pārrakstīt nākošajā dienā, auto bija noņemts no uzsskaites csdd. Braucot mājās iekļuvu avārijā, kurā neesmu vainīgs. Ko darīt šajā situācijā?
Auto ir riit mainās saimniesk. Vai apdrošināšanas kompānija izmaksās
jaunajam saimniekam skādi?
Ēriks Griģis:
1. Zaudējumus atlīdzina CSNg cietušajam transportlīdzekļa īpašniekam uz notikuma brīdi.
Ja īpašnieka maiņa nav notikusi (notiks tikai nākotnē) - transportlīdzeklis nav piereģistrēts uz jaunā īpašnieka vārda, tad iesniegumu par zaudējumu atlīdzināšanu apdrošinātājam raksta īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, kas arī saņems atlīdzību, ja pilnvarā būs norādīts, ka īpašnieks Jūs pilnvaro viņa vietā aizpildīt un parakstīt zaudējuma dokumentus, pieņemt lēmumu par atlīdzības saņemšanas veidu un saņemt zaudējuma atlīdzību par CSNg rezultātā transportlīdzeklim nodarītiem zaudējumiem.
Pilnvarotā persona varat būt Jūs, bet vai pilnvarai būs nepieciešams notāra apstiprinājums, to Jums pateiks attiecīgā apdrošinātāja pārstāvis. Iesakām nodrošināties ar apstiprinājumu.
2. Attiecībā uz CSNg un īpašnieka administratīvo atbildību.
Ja iepriekšējā īpašnieka CAOA līgums vēl netika pārtraukts, tad Jūs nevar sodīt par braukšanu bez CAOA.
Ja iepriekšējā līguma termiņš bija izbeidzies, tad Jūs, kā vadītājs transportlīdzeklim, kas paredzēts individuālai izmantošanai, atbildat par CAOA līguma apstiprinoša dokumenta - polises klātbūtni ceļu satiksmē (jauna CAOA līguma noslēgšanu), lai ar iegādāto automobili drīkstētu piedalīties ceļu satiksmē.
Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav izdarīta CAOA, vadītāju soda APK 126.4.p.2.daļā noteiktā kārtībā ar sodu līdz Ls 50,-.
3. Vēl mēnesi pēc transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites darbojas iepriekšējā īpašnieka CAOA līgums vai atbildība (ar regresu) bez CAOA, ja vien jaunais īpašnieks nav vēl piereģistrēts. Tad par iepriekšējā īpašnieka vieglprātību Jūs visus savus grēka darbus varat uzkraut viņam. Arī to, ka negadījuma vietā gadījāties nejauši, bet īpašnieks, iespējams, no tās aizbēga.
BCDE EKSPERTS iesaka - pārdodot savu automobili, neatlieciet īpašnieku maiņas reģistrāciju uz nākošo dienu arī svētkos. Ja nepaveiksies, par to nevarēsiet samaksāt ar visu savu atlikušo dzīvi.
ziņkārīgais, 17.decembris 2002 0:00
Iepriekšējā nedēļā saskāros ar šādu jautājumu: -Kā atpazīt safabricējumu avārijas protokolā(ceļu satiksmes negadījuma paziņojums) no īstas avārijas, ko tagad abi auto vadītāji pēc savstarpējās vienošanās var sastādīt? Varbūt Jūs ko ieteiktu?
Ēriks Griģis:
Safabricējumu atpazīt palīdzēs cilvēku/speciālistu zināšanu kvalitātes - profesionālās meistarības paaugstināšana.
Pēc iepriekšējas pieteikumu saskaņošanas piedāvājam mācības BCDE EKSPERTS, Bauskas ielā 86, e-pasts: [email protected]
1. Patreiz apmācām speciālistu grupas no apdrošināšanas sabiedrībām un autotransporta uzņēmumiem, kas pasūta vienas dienas apmācības speciālistiem, kuri jau regulē zaudējumus vai izbrauc uz avārijām;
riska vadību autotransporta uzņēmumā un apdrošināšanas prēmijas noteikšanu, atbilstoši jaunajam CAOA likumam un KASKO nosacījumiem.
2. Eksperti var apmeklēt semināru ciklu, kas bija publicēts iAuto un vēl ir atrodams www.autoeksperts.lv
Nodarbības notiek 10 personu grupās.
3. Iekšlietu un tiesas speciālistiem piedāvājam mācības ar praktisko iemaņu pārbaudi pēc savstarpējas vienošanās par apmācības programmu.
4. Augstskolās studējošiem (ar LLU jau esam vienojušies) ievirzi specializācijā zaudējumu noteikšanā, autotehniskajās ekspertīzēs vai kustības drošībā - pēc iepazīšanās ar sagatavošanas programmu specialitātē un vienošanās ar vadību par ieskaites kārtošanu BCDE EKSPERTS.
5. LR Satiksmes birojs solīja izskatīt jautājumu par atdalītu ekspertu apmācību ciklu no ekspertu sertikācijas procesa Satiksmes birojā pēc BCDE EKSPERTS piedāvātās mācību programmas saņemšanas.
6. Autoskolu pasniedzēji un instruktori visā valstī apmācības par apdrošināšanas jautājumiem jau ir beiguši.
Izvēlieties sev atbilstošo vai izveidojiet grupu pats savā uzņēmumā, autoservisā (iAuto klubā), tad precizēsim semināra laiku un programmu.
Reinis, 16.decembris 2002 0:00
Labdien, Griģa kungs! Paldies par atbildi! Atvainojos, ka tiešām esmu kļūdījies ar VIN. Novēlu Jums priecīgus Ziemassvētkus, labu veselību un lai arī turpmāk Jums veicas konsultēt cilvēkus tikpat izsmeļoši un profesionāli!
Ēriks Griģis:
Paldies.
Reinis, 14.decembris 2002 0:00
Labdien! Sakiet lūdzu, vai internetā ir pieejams automašīnas VIN koda atšifrējums. Mani interesē, vai mana "VW-Vento" kodā ir atzīme, par to kurā pusē ir stūre, un vai izlaides gads ir 1992. vai 1993. Kods ir WVWZZZ1HPW266959. Jautājums gan laikam neatbilst Jūsu specializācijai, bet varbūt tomēr spēsiet dot man kādu pieturas punktu. Paldies par iespējamo atbildi!
Ēriks Griģis:
Tas ir BCDE EKSPERTS pakalpojums.
! Jūsu uzdotam identifikācijas numuram atbilstošs automobilis rūpnicā nav izgatavots !
vārds SANI, 13.decembris 2002 0:00
Sveiki!!!
Man ir sanakusi neliela kibele! Esmu izdomajusi, ka gribu apdrosinat savu masinu ERGO uz zadzibam un sisanu. Bet apdrosinataju prasiba ir lai man butu abas signalizacijas pultis un abas atslegas, bet te ta problema radas, man ir tikai viens komplekts, jo kad mashinu pirku tas ieprieksejais ipasnieks man to neatdeva, varbut ari vinjam pasham to nebija! tapec jautajums, vai ir iespejams apdrosinat ar vienu atsleegas un pults komplektu? ka ari vai ir iespeejams griezties pie izgatavotaj firmas ar lugumu izgatavot vai pardot man velvienu pults eksemplaaru?
Paldies!
Ēriks Griģis:
Vislabāk to Jums pateiks paši ERGO speciālisti.
Bet ja Jums ir viena pults un viena atslēga, tad kaut kur ceļo otrs pāris ..., neapdrošina tādēļ, ka pastāv otrā komplekta risks.
Lai nodrošinātos, Jums vajadzētu izgatavot (pārkodēt) attiecīgā servisā drošības sistēmas vadības pultis, tā, lai pēc tam nebūtu iespējams vēl kādu ieskanēt. Ir sistēmas, kurām var sagatavot tikai noteiktu skaitu kopijas - 3-4.
Viegli ir mācīt - ņemiet ciet visas kopijas, mājās divas pārkodējiet vēlreiz un brauciet pie sava apdrošinātāja.
Ja savam servisam uzticaties, tad atstājiet to speciālisti ziņā.
Mārtiņš Pakalniņš(Zigulists), 11.decembris 2002 0:00
Labdiena.
Cita neviena nav, kam iisti prasiit, tapeec raktu uz sejieni...
Kaa ir ar apdrosinaasanaam? OCTA cik noprotu apdrosina mani pret avaariju, kura es esmu vainiigs - tad man pazuud visas naudas maksaasanas probleemas, pareizi...? Bet ja es neesmu vainiigs, tad vainiigaa cilveeka apdrosinaataajs sedz man zaudeejumus... Ir taa?
Taalaak kaadu apdrosinaasanu vajag, lai izvairiitos no pa nakti sadauziitas masiinas? Vai piemeeram staavvietaa kaads nosviikaa man saanus un pac aizbrauc. CASCO? Un ja mana masiina par vecu un neviens neuznemas vinu drosinaat, tad tas noziimee, ka es taa arii nevaru masiinu apdrosinaat pret fiziskiem bojaajumiem man klaat neesot?
Ēriks Griģis:
Sveiks Mārtiņ,
lieliski, ka esat ar vārdu un dvēseli, paldies Jums par to.
Meklēšu un grupēšu atbildes tikai atbilstoši Jūsu jautājumiem.
1. OCTA apdrošina:
Jūsu (īpašnieka un vadītāja) atbildību;
atbildību uz konkrēto transportlīdzekli;
atbildību par to, ka ar konkrēto transportlīdzekli CSNg rezultātā Jūs nodarāt zaudējumus trešajai personai.
1.1. Tas kurš apdrošina OCTA, atlīdzību nesaņem;
atlīdzību saņem cietušais (transportlīdzekļa īpašnieks), kuram CSNg Jūs ar konkrēto transportlīdzekli nodarījāt zaudējumus.
1.2. Cietušajam (īpašniekam) zaudējumus likumā noteiktā kārtībā atlīdzina tas apdrošinātājs. kas apdrošināja Jūsu OCTA.
1.3. Ja ir zaudējumus izraisījušais transportlīdzeklis, bet nav apdrošināšana (nav sabiedrība, kas noslēgusi līgumu), tad zaudējumus likumā noteiktā kārtībā atlīdzina LR Satiksmes birojs.
1.4. Ja LR Satiksmes birojs atlīdzina zaudējumus, tad visi izdevumi par zaudējumu noteikšanu, zaudējumu atlīdzība un ekspertīzes pakalpojumi atbildīgai personai par zaudējumu rašanos regresa kārtībā ir jāatmaksā LR Satiksmes birojam.
1.5. Ja zaudējumus Jums nodara nenoskaidrots transportlīdzeklis, tad par Jūsu bojāto transportlīdzekli (mantu) neviens Jums zaudējumus likumā noteiktā kārtībā neatlīdzinās.
1.6. OCTA neparedz zaudējumu atlīdzināšanu par Jums nodarīto morālo kaitējumu, vai Jūsu negūto peļņu.
2. Brīvprātīgā (KASKO) transportlīdzekļu apdrošināšana:
apdrošina Jūsu transportlīdzekli pret tiem riskiem, ko Jūsu izvēlētais apdrošinātājs Jums piedāvā;
uz tādiem noteikumiem, kādus Jūsu izvēlētais apdrošinātājs Jums piedāvā un kādus pats apdrošinātājs ir izdomājis;
atlīdzību apdrošināšanas noteikumos noteiktā kārtībā saņem apdrošinātā transportlīdzekļa īpašnieks - tas, kurš apdrošina KASKO, saņem arī zaudējumu atlīdzību;
likumdošanas akti nosaka KASKO procedūru un atbildības, nevis apdrošināšanas noteikumus, samaksas apjomu par apdrošināšanu un to, ka atlīdzība vienmēr ir jāmaksā.
2.1. Noslēdzot KASKO līgumu, Jūs pats parakstiet līgumu (polisi), kuros ar parakstu apliecinat to, ka vēlaties vai atsevišķos gadījumos labprātīgi atsakāties no zaudējumu atlīdzības saņemšanas.
2.2. Sēdzot KASKO līgumu, pārbaudiet, vai apdrošināšanas sabiedrība piedāvā atlīdzināt zaudējumus par skrāpējumiem stāvvietās;
vai pašrisks (franšīze) par nelieliem zaudējumiem nav lielāks, kā iespējamie skrāpējumi;
vai var noslēgt KASKO līgumu (apdrošināt transportlīdzekli) bez pašriska.
3. Ja neviens nedrošina Jūsu automobili, tad piedāvājiet apdrošinātājiem noslēgt vienlaicīgi līgumu arī ar kādu no Jūsu iAuto kluba biedriem, kuram ir "biezāks" braucamais, vai piedāvājiet to apdrošināt kopā ar savu privātīpašumu -ēku Rigas centrā vai Saulkrastos.
4. Vislabāk KASKO var meklēt rajonos ārpus Rīgas. Jo tālāk no Rīgas, jo lielākas cerības atrast iespēju apdrošināt vecāku transportlīdzekli.
Lai Jums veicas!
policists, 6.decembris 2002 0:00
Kā Jūs komentētu pārkāpumu"krustojuma šķērsošana pie sarkanā luksofora signāla"
Ēriks Griģis:
Jāizšķit lēmuma pieņemšana Latvijas APK noteiktā kārtībā par:
1. ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, šķērsojot ...;
2. izraisītu ceļu satiksmes negadījumu, šķērsojot ... ,
un apdrošinātšanas sabiedrības (Satiksmes biroja) lēmuma pieņemšana CAOA likumā noteiktā kārtībā par zaudējumu atlīdzināšanu cietušajam un regresa prasību, ko nosaka CAOA likuma 40.pants
"Apdrošinātāja un Satiksmes biroja regresa prasība
(1) Apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret:
3) personu, kas zaudējumu nodarījusi ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības", šķērsojot ... .
APK
10.pants. Administratīvā pārkāpuma izdarīšana ar nodomu
Administratīvais pārkāpums atzīstams par izdarītu ar nodomu, ja persona, kas to izdarījusi, ir apzinājusies savas darbības vai bezdarbības prettiesisko raksturu, paredzējusi tās kaitīgās sekas un vēlējusies vai apzināti pieļāvusi šo seku iestāšanos.
11.pants. Administratīvā pārkāpuma izdarīšana aiz neuzmanības
Administratīvais pārkāpums atzīstams par izdarītu aiz neuzmanības, ja persona, kas to izdarījusi, ir paredzējusi savas darbības vai bezdarbības kaitīgo seku iestāšanās iespēju, bet vieglprātīgi paļāvusies, ka tās varēs novērst, vai arī nav paredzējusi šādu seku iestāšanās iespēju, kaut gan tai vajadzēja un tā varēja tās paredzēt.
22.pants. Administratīvā soda mērķis
Administratīvais sods ir atbildības līdzeklis un tiek piemērots, lai personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, audzinātu likumu ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā, kā arī lai tiklab tiesību pārkāpējs, kā citas personas neizdarītu jaunus pārkāpumus.
Secinājums.
1. APK nav noteikta rupja neuzmanība par krustojuma šķērsošanu pie sarkanā luksofora signāla.
2. APK nenosaka apdrošinātāja regresa prasības iesniegšanas kārtību.
CAOA
Apdrošināšanas sabiedrībai ir jāpierāda personas nodoms vai rupja neuzmanība, kas saistīta ar krustojuma šķērsošanu pie sarkanā luksofora signāla.
Pierādījuma process sadalās objektīvajos un subjektīvajos apstākļos.
Subjektīvie apstākļi ir jāanalizē un tie iedalās piedodamos un nepiedodamos.
Tikai gadījumā, kad objektīvie un subjektīvie apstākļi norāda uz nodomu, ļaunprātīgu rīcību/rupju neuzmanību, tad apdrošinātāji var pieņemt atbilstošu lēmumu. Lēmumam jābūt "caurspīdīgam", tam ir jābalstās uz speciālista viedokli, vai tā pamatā jābūt eksperta slēdzienam, kuru, pārsūdzot lēmumu, vērtē advokāts, šķīrējtiesa (sākot ar 01.01.2003) vai tiesas norīkots eksperts.
Secinājums
1. Eksperta slēdzienu var izmantot gan APK gan CAOA lēmumu pieņemšanas procesos.
2. Lēmumu pieņemšanas procesi APK un CAOA ir atšķirīgi, apdrošinātāji nevar balstīties uz policijas pieņemto lēmumu, jo nevar pēc viena lēmuma divreiz sodīt par vienu krustojuma šķērsošanas reizi pie sarkanās luksofora gaismas.
Kā ekspertam gatavot slēdzienu un lēmuma pieņemšanas procesa gaitu, mēs mācām BCDE EKSPERTS semināros.
Mēs konsultējam Latvijas Lauksaimniecības universitātes doktorantus inženierzinātnes promocijas darba kustības drošībā, autotehniskajā ekspertīzē un autotransportā sagatavošanā.
Mēs slēdzam līgumus par apdrošināšanas sabiedrību un Iekšlietu ministrijas transporta speciālistu apmācībām, gatavojam apmācības pēc sabiedrību un autotransporta uzņēmumu pasūtījumiem.
policists, 6.decembris 2002 0:00
Sveicināts, cienījamo ,ekspert! Šodien pie manis ierodās divi avārijas izraisītāji,ar savstarpējo vienošanās protokolu un vaicā, ko tālāk viņiem darīt? Viņu arguments ,ka atnākuši labprātīgi "padoties". Nu ko mēs viņiem sakām?
Ēriks Griģis:
Saskaņotā paziņojuma kreisā augšējā stūrī ar mazītiņiem burtiņiem stāv rakstīts "LATVIJĀ PAZIŅOJUMA AIZPILDĪŠANA NEATBRĪVO VADĪTĀJUS NO PIENĀKUMA PAR NEGADĪJUMU PAZIŅOT POLICIJAI".
1. Ja paziņojums no valsts insticūcijas puses tiek laists apritē (to ir iespējams saņemt), tad jābūt ir skaidrojošiem aktiem, kas ir attiecīgi un atbilstoši (arī ar policiju) saskaņoti. Saskaņojot ir jāparedz rīcība/sods par to, kas varētu tikt neievērots no visiem ar paziņojumu saistītiem dalībniekiem.
2. Vadītāju rīcību pēc ceļu satiksmes negadījuma nosaka Ceļu satiksmes noteikumi un citi likumdošanas akti. Par to neievērošanu, pārkapjot CSN vai izraisot CSNg, policija nosaka sodu vainīgam vadītājam APK noteiktā kārtībā.
3. Nosakot sodu, vērtē objektīvos un subjektīvos cēloņus. Subjektīvie cēloņi ir iedalāmi piedodamos un nepiedodamos. Kā piedodamie ir jāizdala ārējo apstākļu ietekme uz vadītāju, kur "labprātīgā padošanās", politiskās varas nomaiņas laikā valstī Eiropas vārda piesaukšana saskaņotā paziņojuma sakarā, sabiedrības mazā/nepietiekošā informētība no valsts institūciju puses (arī policijas), izplatītās informācijas par paziņojumu, kam pēc juridiskā statusa ir pinīgi pretēja nozīme Eiropas saskaņotam paziņojumam, dod iespēju "viņiem pateikt" kādi ir soda mīkstinošie apstākļi.
Bet notikuma apstākļu noskaidrošana (policija var pieaicināt ekspertu) ir jāveic jo rūpīgāk tādēļ, ka objektīvie apstākļi noteiks to, vai negadījums vispār ir noticis, cietušais to nav izraisījis apzināti un vai ir/nav ierosināma (ir/nav cietuši cilvēki) krimināllieta.
4. Kā veikt darbības, kas slēpjas aiz vispārīgiem punktos nosauktiem jēdzieniem, kā izpētīt ceļu satiksmes negadījumus, to mēs policijas darbiniekiem mācām ekspertu kvalifikācijas semināros.
vārds Kuilic, 6.decembris 2002 0:00
Situacija: savas majas pagalma apskadeju masinu. Bojajums virs 100 Ls. Vai man bus jamaksa CP par negadijumu, ja citas personas nav cietusas? Jaizsauc tacu vini uz notikumu vietu ir, vai ne? Sis ir tikai piemers, nejautajiet, ko pagalma var izdarit autinam.
Ēriks Griģis:
1. Nav noteikta maksa policijai par negadījumu, ja bojājums ir virs Ls 100, bet
2. par CSN pārkāpumu vai izraisītu CSNg policija soda vainīgo transportlīdzekļa vadītāju APK noteiktā kārtībā, vai rīkojas tā, kā to attiecīgā gadījumā nosaka pārējie likumdošanas akti.
3. Ja transportlīdzeklis ir cietis daudzdzīvokļu namu pagalmā, tad uz vadītāju ir attiecināmas CSN VIII nodaļas "Ceļu satiksme dzīvojamās zonās" prasības.
4. Notiekot ceļu satiksmes negadījumam, vadītājam ir jārīkojas atbilstoši CSN 34. punkta prasībām, par notikušo ceļu satiksmes negadījumu ir jāpaziņo policijai un turpmāk jārīkojas pēc tās norādījumiem.
5. Ja policija norāda vadītājam rīkoties atbilstoši CSN 36. punkta prasībām, tad vadītājs drīkst atstāt negadījuma vietu un doties uz tuvāko ceļu policijas posteni vai policijas nodaļu, lai paziņotu par notikušo.
Fridrihs, 4.decembris 2002 0:00
Vispirms paldies par Jūsu sniegto atbildi, bet man uzreiz radās pretjautājums, kas izriet no Jūsu atbildes. Bet tādā veidā es uzsāktu neauglīgu diskusiju, kāpēc trīs apdrošināšanas sabiedrības (kurām ir pārstāvniedības CSDD) ir priviliģētākas par citām.
Es vienkārši gribēju uzzināt, vai tā tiešām nav konkurences ierobežošana?
Ēriks Griģis:
Tā kā neesam konkurences ierobežošanas eksperti, tad ar šādām konsultācijām nenodarbojamies. Ar Jums dalos tikai savā viedoklī.
Bet ja Jums ir konstruktīvi priekšlikumi, kā uzlabot CAOA procesu valstī, tad rakstiet tos, saskaņojot ar redaktoru, iAuto informācijā un par Jūsu priekšlikumiem varēs diskutēt jebkurš no lasītājiem. Jautājot forumā konkrēti man, Jūs - nespeciālistam konkurences likumdošanā, dodat privilēģētas tiesības izteikties bez citu komentāriem.

Mans viedoklis attiecībā uz Jūsu jautājumu.
Nē nav.
Latvijā tikai pats apdrošināšanas process ir obligāts, bet ne apdrošinājuma ņēmēja izvēle, kurā sabiedrībā slēgt apdrošināšanas līgumu.
CSDD telpās neatrodas privilēģētas sabiedrības, bet labākais piedāvājums no apdrošināšanas sabiedrību puses, kas tika noteikts, vērtējot visu sabiedrību iesniegtos piedāvājumus par atrašanos CSDD telpās un lemjot par sadarbības iespējām no likumdošanas puses (informācijas apmaiņas), klientu apkalpošanas tirgus sektora (procentuālā apjoma) teritoriālā izvietojuma un cietušā izvēles brīvības (izvēles brīvība no pula apdrošināšanas sabiedrībām), kurā sabiedrībā saņemt atlīdzību.
Līdzīgi izvēles iespējas cietušajam noteica un piedāvā LR Satiksmes biroja noslēgtās līgumattiecības atlīdzības noteikšanā gadījumos (piem. kad izraisītāja transportlīdzekļa īpašnieka atbildība nav bijusi apdrošināta) - pēc cietušā izvēles to noteiks BTA vai BALTA sadarbības eksperti.

Lasītākie raksti

Jaunie raksti