Apdrošināšanas un ekspertīzes jautājumi un atbildes

Šeit Jūs varat uzdot savus jautājumus, kas saistīti ar auto apdrošināšanu, tehnisko ekspertīzi. Uz jautājumiem atbildēs iAuto eksperts Ēriks Griģis.

 
 
 
 
 
Uzmanību: Ar * apzīmētie lauciņi ir obligāti!
 
Zigulists, 27.augusts 2002 0:00
Labdien!
Man ir daži jautājumi par automašīnu mantošanu un apdrošināšanu... Situācija sekojoša: mana māte dzīvoja kopā ar savu civilvīru, kurš nesen nomira,bet officiāli viņi laulāti nebija. Uz viņa vārda bija reģistrētas 2 automašīnas. Vai mātei ir iespēja pārreģistrēt šīs automašīnas uz sava vārda, ja neviena cita mantinieka nav? Un vai viņai ir jēga viņas apdrošināt ar KASKO vai CAOA apdrošināšanu, jo cik saprotu nelaimes gadijumā apdrošinātāji nemaz neizmaksās atlīdzību...?

Paldies.
Ēriks Griģis: Automobiļu pārreģistrāciju māte varēs formēt pēc Tiesas izziņas par mantojuma tiesību piešķiršanu saņemšanas. Tas pats attiecas arī par apdrošināšanu. Kā apdrošinājuma ņēmējam mātei ir būtiski tikai samaksāt apdrošināšanas prēmiju, bet kā transportlīdzekļa īpašnieka tiesību pārmantotājai (notiekot apdrošināšanas gadījumam) viņai ir nepieciešama attiecīgā izziņa.
Inga, 24.augusts 2002 0:00
Man ir jauna automašīna ( 2001.g.decembris ), kuru apdrošināju arī KASKO. Vai ir iespējams saņemt atlīdzību par durvju pārkrāsošanu, jo tās tika sabojātas maksas autostāvvietā, bet policija, protams, netika izsaukta.
Katru dienu man uz darbu ir jābrauc pa ļoti sliktas kvalitātes ceļa posmu 2km, līdz ar to patreiz esmu spēcīgi sabojājusi automašīnai apakšu , bojāts gan izpūtējs, gan plastmasas daļas. Vai šādā gadījumā KASKO sedz zaudējumus. Pagastā esmu griezusies ar sūdzībām par slikto ceļa stāvokli, kurš šogad tika ārkārtīgi sabojāts ar smago meža tehniku. Pati nejūtos vainīga, jo ar mašīnu "nelidoju", bet tās bedres ar asajām kantēm vienkārši nav izbraucamas.
Ēriks Griģis: Vispirms Jums, Inga, jāpārliecinās, vai KASKO apdrošināšanas noteikumos un papildnosacījumos, ja tādi ir, (Jūsu apdrošināšanas sabiedrībai Jums tos ir jāizsniedz, noslēdzot KASKO līgumu) apdrošināšanas sabiedrība piedāvā ar Jums noslēgtā līguma darbības laikā vienreiz atlīdzināt ceļu satiksmes negadījuma rezultātā iegūtos zaudējumus transportlīdzeklim bez Ceļu policijas izziņas par summu Ls 50,- ... līdz/vai Ls 100,-.
Tad pastāv vēl iespēja griezties ar prasību pie maksas autostāvvietas īpašnieka, ja tas atbild par stāvvietā novietotiem transportlīdzekļiem. Prasība būs jāpamato ar policijas vai citas institūcijas izziņu par notikušo, dokumentiem par iegūtiem bojājumiem un zaudējumu apjomu.
Par iegūtiem transportlīdzekļa bojājumiem: ar KASKO apdrošināšanas līgumu apdrošināšanas sabiedrība parasti pārņem transportlīdzekļa bojājumu un bojāejas riskus, kas iegūti ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) rezultātā, trešās personas prettiesiskas darbības riskus, ugunsnelaimes, zādzības, apzagšanas un laupīšanas riskus.
Ja noslēgtā KASKO apdrošināšanas līgumā (Latvijā to varētu piedāvāt atsevišķas ārvalstu apdrošināšanas sabiedrību pārstāvniecības jauniem automobiļiem garantijas perioda laikā) ir paredzēts atlīdzināt zaudējumus, kas gūti transportlīdzeklim piedaloties ceļu satiksmē (bet ne ciešot ceļu satiksmes negadījumā) vai atlīdzināt remonta izdevumus (remonta izdevumu vai garantijas laika papildus apdrošināšana), tad Jums notikušo nepieciešams pamatot ar atbilstošas institūcijas izziņu un pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu.
Pretējā gadījumā, par iegūtiem transportlīdzekļa bojājumiem sliktas kvalitātes ceļa posmā, Jūs varat griezties ar prasību pie ceļa īpašnieka (pārvaldītāja), atlīdzināt Jūsu īpašumam (transportlīdzeklim) nodarītos zaudējumus, izmantojot to ceļa posmā, kuram ceļa īpašnieka vainas vai bezdarbības rezultātā ir bojāts vai nesalabots ceļa segums, kas neatbilst transportlīdzekļu ekspluatācijas apstākļiem un ir izraisījis attiecīgos bojājumus Jūsu automobilim, pamatojot to ar attiecīgas institūcijas (Ceļu policijas) izdotu izziņu par notikušo, izziņā uzrādītu atbildīgo izraisītāju (ceļa īpašnieku) un dokumentus par bojājumiem un zaudējumu apjomu.
igo, 23.augusts 2002 0:00
Sakiet, lūdzu, vai civiltiesiskā apdr. nostrādā,ja mana a/m bojāta autostāvietā man neesot klāt? Un kā ir ar situāciju, ja a/m bojāta sunim skrienot pār ceļu?
Ēriks Griģis: Jā, jo civiltiesiskās attiecībās, kas saistītas ar atbildības apdrošināšanu un mantiskā zaudējumu nodarīšanu trešajai personai, ir nepieciešams VAINĪGAIS, ja to ieinteresētā institūcija neprot noteikt, tad IZRAISĪTĀJS.
Ja Jūsu automobilis stāvvietā ir ticis sabojāts, bet Jūs neesat tur bijis klāt, un zaudējumu nodarītājs ar savu transportlīdzekli Jūs sagaida, tad atbilstošā institūcija noteiks vainīgo un vainīgā atbildības apdrošinātājam Jūs pieprasīsiet atlīdzināt Jūsu īpašumam - automobilim nodarītos zaudējumus.
Ja zaudējumu nodarītājs patvaļīgi ir negadījuma vietu atstājis Jūs nesagaidījis, tad Jūs nevarat uzzināt apdrošinātāju, kas Jums atlīdzinās nodarītos zaudējumus, pirms vainīgais nebūs noskaidrots. Ja autostāvvietā Jūsu novietotā automobilī no cita transportlīdzekļa uzbraukuma ir cietuši pasažieri, tad, pēc APK protokola sastādīšanas, cietušie pasažieri zaudējumu atlīdzību par personai nodarīto kaitējumu pieprasa atlīdzināt LR Satiksmes birojam likumā noteiktā kārtībā.

Ja a/m sabojā suns, tad civiltiesiski par suņa nodarītiem zaudējumiem cietušā īpašumam atbild suņa īpašnieks. Tas pats arī par mājdzīvniekiem uz ceļa, īpaši diennakts tumšajā laikā, cietušajam transportlīdzekļa vadītājam ievērojot un izpildot CSN 34.; 35. un 36. punktu prasības.
Oļegs, 20.augusts 2002 0:00
Labdien!
Vai KASKO apdrošinašanai der VIPER signalizācijas sistema?
Ēriks Griģis: Jūsu nosauktā amerikāņu drošības sistēma KASKO apdrošināšanas līgumiem der vidēji 5-8% gadījumu.
Tuvāk to var noskaidrot, izpētot KASKO apdrošināšanas nosacījumus, apdrošināmā transportlīdzekļa riska grupu, drošības sistēmas modeļa piedāvāto aizsardzību un darbību, kā arī servisu, kurā un ar kādām garantijām sistēmu uzstādīs.
Ja Jūs domājāt tikai signalizāciju trokšņa taisīšanai, tad ar drošības sistēmām, atbilstoši KASKO apdrošināšanas līgumu prasībām, tā ir savietojama 20-30% gadījumu.
vārds linda, 14.augusts 2002 0:00
Labdien! sakiet,lūdzu, kā amgliski ir transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana??????
Ēriks Griģis: Mēs neesam tulkošanas birojs.
Internets uzrādīja šādu atbildi: Liability Motor vehicle, Green Card (attiecas tikai uz Eiropu).
Klāra, 12.augusts 2002 0:00
Vai Jūs nepateiktu,kur var iemācīties lietot "EUROTAX" katalogu?
Ēriks Griģis: EUROTAX katalogus zaudējuma atlīdzības noteikšanai par ceļu satiksmes negadījumā bojāto vieglo automobili, remonta kalkulācijas sastādīšanai un remonta izdevumu noteikšanai izmanto apdrošināšanas sabiedrības, tehniskie eksperti, autoremonta servisi un autotransporta uzņēmumi.
1. Gatavojot tehniskos ekspertus sertifikācijai, ekspertu grupas apmāca un sertificē LR Satiksmes birojs.
2. Tehnisko ekspertu, autotransporta un remonta servisu speciālistu apmācību un kvalifikācijas celšanu sertifikāta pagarināšanai esam uzsākuši arī mēs, "BCDE EKSPERTS" Bauskas ielā 86. Mēs piedāvājam apmācības kravas automobiļu remonta kalkulācijas sastādīšanā ar datorprogrammas palīdzību, apgūt Saskaņoto paziņojumu, nodrošināsim eksperta izbraukumu uz ceļu satiksmes negadījuma vietu tad, kad ceļu policijas izziņa apdrošinātājiem nebūs nepieciešama.
"iAuto" redaktoru lūgsim publicēt semināru programmas.
Viesturs Priede, 8.augusts 2002 0:00
Paziņo lūdzu kādas ir iepējas nopirkt EUROTAX katalogus 2001-2002 gada.
Ēriks Griģis: Sestdien Kurzemes pusē būs izbraukuma tirdzniecība.
vārds Andza, 31.jūlijs 2002 0:00
Ja man KASKO apdrošināšanas polisē ir ierakstīts pašrisks 10%, bet ne mazāk kā 50 LVL, vai iestājoties apdrošināšanas gadījumam es saņemšu atlīdzību zaudējumu summas mīnus 10% no apdrošinājuma summas apmērā vai arī zaudējumu summas mīnus 50LVL apmērā. Ja ir pimais gadījums, tad ko nozīmē šie 50 LVL, jo apdrošinājuma summa ir krietini lielāka.
Ēriks Griģis: Lai pareizi komentētu konkrētu apdrošināšanas jautājumu, būtu jāredz apdrošināšanas nosacījumi vai īpašie nosacījumi, ko apdrošināšanas sabiedrība Jums ir piedāvājusi.
Ls 50 nozīmē to, ka pašrisks tiek ievērtēts līdz noteiktai summai tad,
kad 10% no noteiktās zaudējuma atlīdzības ir mazāki par 50 latiem. Tikko 10% pašrisks no zaudējuma summas kļūst lielāks par Ls 50, tad apdrošinātājs pašriska noteikšanā izmanto 10%.
Piemērs.
1.Ja ir noteikta Ls 400,- liela zaudējuma atlīdzība, tad pašrisks būs Ls 50,-
2.Ja ir noteikta Ls 600,- liela zaudējuma atlīdzība, tad pašrisks būs 10% no Ls 600,- = Ls 60,-
Piemērā 10% pašrisku sāk rēķināt, ja zaudējuma atlīdzība pārsniedz Ls 500.
Piedāvātos apdrošināšanas nosacījumos ir atrodamas arī neloģiskas sakarības starp (10)% un Ls (50,-) pašrisku pielietošanu. To bieži vien nevar matemātiski pamatot. Tikai iepazīstoties ar konkrētam apdrošinājuma ņēmējam piedāvāto pašrisku un tā pielietošanas nosacījumiem, to var matemātiski aprēķināt un salīdzināt dažādiem zaudējuma apjomiem.
Ilmars, 26.jūlijs 2002 0:00
1) Vai Juus nevareetu ieteikt kaadu apdroshinaashanas sabiedriibu lai izveelos, ja gribu veikt KASCO apdroshinaashanu.
2) Cik pamatotas ir bazhas par to ka apdroshinaataajs nesedz ne tuvu no auto bojaajumiem, kas radushies sevis vai citas personas iedarbiibas rezultaataa ???
3) Vai man atsevishkji ir jaapdroshina arii lietie diski, ja tie neietilpst auto baazes modelii ???
4) Vai nav iespeejams taa ka kaads no apdroshinaashanas iestaades darbiniekiem apskata manu auto, noveertee to ar visaam papildieriiceem, kas nav baazes modelim un no taa ari apreekinaat apdroshinaashanas procentus ???
Paldies.
Ēriks Griģis:
1. Nē, bet varu Jums palīdzēt izvēlēties no sabiedrību piedāvājumiem atbilstošāko.
2. Izšķir KASKO (sev nodara) un CAOA (cits nodara):
2.1. KASKO - līgumu slēdzot, Jūs pats parakstāties par to, cik saņemtu, ja notiktu nelaime. Varam palīdzēt pārbaudīt - cik tuvu auto bojājumiem apdrošinātājs segs zaudējumus;
2.2. CAOA gadījumā ir noteikts, kā jāaprēķina zaudējums. Varam palīdzēt noteikt zaudējumu un salīdzināt ar noteikto;
3. Slēdzot apdrošināšanas līgumu, diski noteikti ir jāuzrāda apdrošinātājam kopā ar iegādes kvīti. Auto vērtību tas nepaaugstinās, bet, nosakot atlīdzību, tiks pierēķināts kā manta. Jums būs jānodrošina pierādījums, ka diski ir bijuši uz auto.
4. Apdrošināšanas procentus (tarifu, prēmiju, pašrisku, franšīzi, piemaksas vai atlaidi) nosaka tikai par konkrēto apdrošināmo auto. Apdrošinātājam tāds auto būtu vēl jānofotogrāfē ar ekstrām, bet Jums jāuzrāda ekstru iegādes čeki ar iegādes laiku, summu un pārdevēju. Papildekstras atsevišķos gadījumos nepaaugstinās auto vērtību, bet apdrošināšanas summā ekstras var tikt ieskaitītas kā atsevišķas mantas vienības.
P.S.
Ja šādi jautājumi interesē, varam sarīkot seminārtusu.
Egils, 24.jūlijs 2002 0:00
Gribēju pajautāt vai tad tiešām būs jāpērk arī motociklam apdrošināšana uz visu gadu??? tas taču katram ir skaidrs, ka šajā klimatiskajā joslā ar viņu var braukt max 7-8 mēnešus gadā. Vai tad tiem nevajadzētu uztaisīt izņēmumu, tā pat kā citiem acīmredzami sezonāliem transporta līdzekļiem. Ps par tām cilvēktiesībām tomēr jūtos ierobežots, jo:
1. Man neļauj iegādāties to, kas reāli nepieciešams.
2. Kāpēc man būtu jātērē savs laiks dzenoties cauri visai Rīgi uz CSDD lai atdotu numura zīmes? un ja nu viņi tās pazaudē?:) Vai kāds taisās no viņiem kompensēt ceļa un laika izdevumus?
Un vispār ar ko ir pamatota šī acīmredzami nejēdzīgā direktīva? lai cilvēki neaizmirst apdroshinaaties, vai veel kas?
Vispār man liekas, ka tas ir apdrošinātāju lobiju pasākums, jo zinot to cik cilvēki ir slinki, viņi jau neies par kaut kādiem 5-20Ls dzenāties un papīrus smērēt, bet tā kā viņi reāli satiksnmē nepiedalās, avaarijas varbūtība samazinās līdz nullei, bet iemaksātā nauda paliek apdrošinātājiem... Piekritīsiet man?
Ēriks Griģis: Liriski to varētu pateikt apmēram tā:
"Ja visi redz kalnu, tad tas taču kalnam netraucē. Saprotot, ka tas aizsedz sauli, gribas ko mainīt. Norakt kalnu nebūs tik viegli, bet var doties uz citu vietu. Par pārvākšanos gan būs kas jāizdod."
Jaunā CAOA likuma projektā ir iestrādāts nosacījums, kad apdrošināšanas līgums var darboties īsāku laiku par vienu gadu. Izlasot manu atbildi Ainaram, Jūs uzināsiet par vienu BCDE EKSPERTS piedāvātiem projektiem, kā varētu samazināt jauno apdrošināšanas termiņu.
Tikai ne visiem būs izdevīgi pārvākties...
Horens, 19.jūlijs 2002 0:00
Cik maksā zaļā karte braucot uz Igauniju uz kādām trijām dienām?
Ēriks Griģis: Uz Igaunijas robežas vieglajam a/m par 15 dienām:
1. Igaunijas robežlīgums, atbilstoši kursa svārstībām, maksā ap Ls 9,50; 2. AG BALTA piedāvā Zaļās kartes apdrošināšanas līgumu ar 60% atlaidi tikai braucienam uz Igauniju, kas maksā Ls 9,20.
3. Zaļās kartes līgums vieglajam a/m par 15 dienām ceļu satiksmē ZK sistēmas dalībvalstī(s) maksā Ls 23,00.
vārdsDins, 19.jūlijs 2002 0:00
Jautājums par šīm sezonas nr.zīmēm.
Vai šādas zīmes ir izdevīgas arī antīkajiem a/m un motocikliem,jo tie tik reti izbrauc ielās,ka pa gadu varbūt pat kopsummā mēnesis nesanāk.Tādēļ jaunais apdrošināšanas likums antīko klubā izraisīja pamatotu neapmierinātību,jo visi pasākumi klubā notiek no maija līdz oktobrim un ar tad tikai reizi mēnesī.Jeb ,varbūt,var likumā paredzēt ,ka Antīko auto kluba biedri var apdrošināt savu tehniku uz tiešām nepieciešamo laiku-labi min. 1 mēnesi.Miljonāru arī tur nav kas var atļauties mainīt visu laiku numurus vai spēlēties ar reģistrācijas pārtraukšanu.Doma par šīm zīmēm,protams,ļoti laba un atbalstāma,bet ...šādai tehnikai tomēr vajadzētu palīdzēt.
Ēriks Griģis: Mēs negatavojam likumus, bet attiecībā uz antīkiem automobiļiem arī ir kas iesakāms.
Tikšanos varam norunāt pa e-pastu: [email protected]
vārdsainars, 19.jūlijs 2002 0:00
Vai tik apdrošināšanas firmas ir samaksājušas par tādiem pasākumiem jo es neticu ,ka to darītu cilvēku labklājībai.
Ēriks Griģis: Esmu vienisprātis, Ainar, vispār vai kāds ir samaksājis.
Strādājot ar ārvalstu likumdošanas aktiem zaudējumu atlīdzības noteikšanā, veicot autotehniskās ekspertīzes pēc ārvalstu institūciju pasūtījuma, nosakot ceļu satiksmes negadījuma izraisītāju, piedaloties tieši un netieši tiesas procesos ārvalstīs, izskatot autovadītāju rīcību uz automaģistrālēm, esmu iedomājies, ka notikušais ir attiecīgās valsts likumdošanas aktu pārkāpums.
Nezināšana, ja tu esi iebraucis no citas valsts - Latvijas un ko sastrādājis ceļu satiksmē uz automaģistrāles ārpus Latvijas, nav attaisnojums, lai par to nesodītu transportlīdzekļa vadītāju un attiecīgi transportlīdzekļa īpašnieku.
Tie vadītāji, kuri uzrādījuši zaļās standartlīguma polises ārvalstīs it kā par derīgām no Latvijas apdrošinātāju puses, jau labi zina, kas draud par šādu krāpniecību.
Šie likumdošanas akti par obligāto apdrošināšanu un pielaidi ceļu satiksmē jau pirms gadiem pieciem Latvijā bija iztulkoti, iepazīti un izanalizēti. Nevienam analītiķim nebija šaubu par to, ka ejot Eiropas virzienā, tie būs jāpieņem arī Latvijā. Tikai svarīgs ir laika jautājums - kad tas notiks.
Tad jautājums - vai ir samaksāts - atkrīt, jo kāpēc maksāt par to, kas jau drīz notiksies. Šobrīd šis "drīz" jau obligātā apdrošināšanas likuma projektā ir iestrādāts kā 2003. gada 1. janvāris. Likums ir pieņemts LR Ministru kabinetā, atlicis to apstiprināt Saeimā un noteikt spēkā stāšanās dienu.
Ir skaidrs, ka jaunais obligātās apdrošināšanas likums nesīs līdzi izmaiņas par Transportlīdzekļu reģistrāciju, Ceļu policiju, Ceļu satiksmi, Informācijas apmaiņu, Tiesas sistēmas darbību (izmaiņas jau notiek), kravas pārvadāšanu (izmaiņas jau apspriešanā), transportlīdzekļu aprīkojumu, administratīvo atbildību.
Kādas būtu vēlamās un atbilstošās reģiona (Latvijas) īpatnībām, tās konkrēti varat ieteikt arī Jūs, Ainar.
Ja runājam par izmaiņām, tad skaidrs, ka tā ir naudas izdošana.
Attiecībā uz transportlīdzekļu reģistrāciju.
Jaunais CAOA likums nosaka, ka apdrošināšanas termiņš ir viens gads.
Jaunā likuma 9. panta 1.1. sadaļa - ja transportlīdzeklis reģistrēts uz laiku, standartlīgumu slēdz uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto derīguma termiņu, bet ne ilgāku par vienu gadu.
Apskatot visus "LABVAKAR" videoklipus par izmaiņām obligātā apdrošināšanā, varat veidot pats savu viedokli par notiekošo Latvijas transportā.
Mēs uzskatījām, ka kopīgi ar BCDE EKSPERTS speciālistiem, sabiedrību LATSIGN varam ieteikt risinājumu tiem lauksaimniecībā strādājošiem, tiem transportlīdzekļu īpašniekiem, kas drīzumā iegādāsies sev otru transportlīdzekli, kas, beidzot pastāvēt kompleksam CAOA līgumam, domās, kā rīkoties ar savu desmit vienību lielo traktortehnikas parku, kuru CAOA vēl šobrīd var apdrošināt uz divām polisēm desmit vietā, maksājot tikai par divām.
Meldris, 18.jūlijs 2002 0:00
Ja man sabojājies traktors,kurš ziemu nostāvējis.Pavasarī vilkšu viņu ar citu traktoru uz darbnīcām,vai man arī jābūt apdrošinātam viņam. Jo nav nekādas garantijas viņu salabot.
Ēriks Griģis: Ja bojātā traktora vilkšana ar lokano vai cieto sakabi ārpus Rīgas pilsētas notiks ceļu satiksmē, tad:
1. šobrīd velkošajam un velkamajam traktoram ir nepieciešama CAOA, velkamajam CAOA līgumu iespējams noslēgt uz 15 dienām par Ls 1,20 riteņtraktoriem ar jaudu 50 ZS un mazāk vai pārējai traktortehnikai, bet par
Ls 2,10 riteņtraktoriem ar jaudu virs 50 ZS;
2. stājoties spēkā jaunam CAOA likumam, bet rēķinot pēc šodienas CAOA noteiktām prēmijām, attiecīgi būtu jāizdod Ls 11,00 vai Ls 18,70;
3. pēc mūsu ieteiktā numurzīmju projekta, velkamajam traktoram nevajadzēs ne sezonas, ne īslaicīgo numura zīmi, bet gan aizmugurē uzstādīt velkošā traktora numuru.
Jau pēc spēkā esošā CAOA likuma tas nozīmē, ka CSNg rezultātā par radītiem zaudējumiem trešajai personai ar sakabē esošu velkamo transportlīdzekli, zaudējumus noteiktā kārtībā atlīdzina tā apdrošināšanas sabiedrība, kas apdrošinājusi velkošā traktora īpašnieka atbildību.
Vetal, 16.jūlijs 2002 0:00
Kada apdroshinashana ir nepiecieshama, ja es gribu uz paris dienam aizbraukt uz Lietuvu?
Pladies.
Ēriks Griģis: Jums ir nepieciešams Lietuvas transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (CAOA) robežlīgums, kas paredzēts noslēgt ar ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieku.
Ja Jums ir noslēgts starptautiskās Zaļās kartes apdrošināšanas līgums, tad par Lietuvas CAOA robežlīguma noslēgšanu būs jāmaksā 50% no noteiktās prēmijas apjoma.
Apdrošināšanas sabiedrības vieglajam automobilim uz 15 dienām piedāvā:
1. BTA par Ls 12,39 ar 10% atlaidi Ls 11,43;
2. ERGO par Ls 12,86;
3. BALTA par Ls 12,98.
Jānis, 15.jūlijs 2002 0:00
Vai tā ir taisnība,ka tiks veiktas izmaiņas apdrošināšanas termiņos?Vai es varēšu slēgt līgumu uz 3.mēnešiem? Kāds būs minimālais laiks? Paldies!
Ēriks Griģis: Ja runājam par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (CAOA) jaunā likumprojekta termiņiem, tad attiecībā uz lauksaimniecības transportlīdzekļiem, kas tiek reģistrēti Valsts Tehniskās Uzraudzības inspekcijā vai transportlīdzekļiem, kas pieder zemnieku saimniecībai vai lauksaimniecības statūtsabiedrībai, kas ražo lauksaimniecības produkciju, LR Zemkopības ministrija pēta kaimiņvalstu pieredzi sezonas transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmju pielietošanā attiecīgiem transportlīdzekļiem.
Juris, 8.jūlijs 2002 0:00
Es biju aizbraucis komandējumā uz Pleskavu,kur pabiju četrus mēnešus.Pirms prombraukšanas savu automašinu "SAAB"biju atstājis servisā pie saviem paziņām,lai veiktu tehnisko apkopi un sagatavotu pārdošanai.OCTA un tehniskā apskate beidzās jūnija mēnesī.Atgriežoties mājas mani sagaidija pavēste no apdrošināšanas kompānijas lai es sedzot''zaudējumus" Izrādas,ka viens no servisa meistariem bija braucis ar manu auto un izraisījis CSN.Kuram tad ir jāatmaksā apdrošināšanas firmai zaudējumi man kā īpašniekam vai vainīgajam,kurš bija pie stūres?
Ēriks Griģis: Likumdošanas akti - Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (APK) un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātais apdrošināšanas (CAOA) likums paredz un nosaka sodus par likumdošanas aktu pārkāpumu transportlīdzekļa vadītājam pēc APK un transportlīdzekļa īpašniekam pēc CAOA vienlaicīgi.
Jūsu minētā gadījumā ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) ar zaudējumu trešajai personai izraisīja vadītājs, kas piedalījās ceļu satiksmē bez noslēgta un derīga CAOA līguma.
1. CSNg vainīgo vadītāju soda par izraisīto CSNg un piedalīšanos ceļu satiksmē atbilstoši APK 126. punkta 2. daļai, ar Ls 50-125 vai atņem vadītāja tiesības uz laiku līdz 9 mēnešiem.
2. LR Satiksmes birojs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret CSNg izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieku, kurš nav apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību uz transportlīdzekli un ar kuru vadītājs trešajai personai ir radījis zaudējumus, atbilstoši CAOA likuma 40. panta 2. daļas 1. punktā noteiktam.
Secinājums.
Ja jūs, transportlīdzekļa īpašniek, atrodaties prombūtnē un jums piederošo automobili ceļu satiksmē var izmantot cita persona, tad, izraisot CSNg, persona saņems sodu par izraisīto CSNg, bet transportlīdzekļa īpašniekam būs jāatlīdzina zaudējumi, ko sedza apdrošinātājs (LR Satiksmes birojs) CSNg cietušai trešajai personai, ieskaitot ekspertīzes, transportlīdzekļa evakuācijas un tiesas izdevumus.
Jānis, 5.jūlijs 2002 0:00
Man ir vairakas privatas masinas ta nu tas ir sanacis.Viena ir seviski mila un ar to braucu seviski reti. Vadoties pec principa ka ar masinu ziema jabrauc katrudienu vai nav jabrauc nemaz,es protams ar vinu ziema nebraucu. Ta ka reali ar so masinu piedalos satiksme no maija lidz oktobrim. Kada velna pec man bus jamaksa apdrosinasana uz visu gadu?Vai ir kads likums kurs liek maksat par pakalpojumu kuru es neizmantoju?Ko saja sakara saka cilveku tiesibas?
Paldies par atbildi.
Ēriks Griģis: Sagatavotā jaunā CAOA likuma redakcija atbild uz Jūsu jautājumu - Valts transportlīdzekļa numura zīme ir apstiprinājums transportlīdzekļa pielaidei ceļu satiksmē.
Vēl neapstiprinātais CAOA likuma projekts paredz, ka tikko Jūs pārtrauciet izmantot savu transportlīdzekli ceļu satiksmē, tad reģistrācijas numura zīme būs jānodod CSDD, pretī jāsaņem izziņa, saņemtā izziņa jāiesniedz apdrošināšanas sabiedrībā un attiecīgi saņemiet neizmantoto prēmijas daļu atpakaļ.
Tātad cilvēktiesības netiek pārkāptas.
Ja apstiprinās jauno CAOA likuma projektu, tad es redzu citas grūtības, kas attiecas uz CAOA likuma projekta saskaņošanu un sadarbību attiecībā ar pārējiem valsts likumdošanas aktiem. Bet, šobrīd, tas ir nodots izskatīšanai mūsu ievēlētiem deputātiem un CAOA jaunumi daļēji vai pilnībā nesāks uz mums iedarboties ātrāk par 01.01.2003.
vārds Ansis, 5.jūlijs 2002 0:00
Labdien, varbūt Jūs varat pateikt, kur varētu iepazīties ar Satiksmes biroja argumentiem par 12 mēnešu OCTA polišu ieviešanas nepeiciešamību. Biroja mājas lapā to nav.
Ēriks Griģis: Jūs, Ansi, jauno likumu esat sapratis pareizi - OCTA 12 mēnešu nepieciešamība ir sekas, ko nes līdzi Eiropas Savienības (ES) noteiktās vadlīnijas par transportlīdzekļu īpašnieku un lietotāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas obligātumu, piedaloties ar transportlīdzekli ceļu satiksmē.
OCTA 12 mēnešu nepieciešamības pakārtotība par transportlīdzekļa pielaidi ceļa satiksmē ir noteikta ar:
1. transportlīdzekļa reģistrāciju, to apstiprina Valsts reģistrācijas numura zīme;
2. noteiktā kārtībā veiktu transportlīdzekļa tehnisko apskati;
3. transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.
Reducējot iepriekšējos punktus uz galveno - pielaidi ceļa satiksmē, ES apstiprina transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīme.
Tā kā transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīme ES apstiprina transportlīdzekļa pielaidi ceļu satiksmē uz noteiktu laika posmu, tad pārējie nosacījumi (arī OCTA) pakārtojas Valsts transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmei, ar ko attiecīgā Valsts apliecina, ka transportlīdzeklis ir tiesīgs piedalīties ceļu satiksmē.
Tuvinoties ES, mūsu Valsts pieņem nosacījumus, kas mums ir jāievēro un kādus tos prasa tuvošanās objekts noteiktos tuvināšanās periodos.
Secinājums.
Ar Valsts transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmēm jādod iespēja transportlīdzekļa īpašniekam kopā ar tehnisko apskates komisiju noteikt transportlīdzekļa izmantošanas laiku ceļu satiksmē, atbilstoši tā lietošanas īpatnībām - sezonāli vai īslaicīgi lauksaimniecībā.
Tad tehniskā apskate un OCTA tiks noteikta uz šo laiku, protams, par atbilstošu samaksu.
Sīkāki Satiksmes biroja argumenti tika publicēti 2001. gada "Lauku Avīzē" septembrī vai oktobrī Ivara Bušmaņa intervijā.
Kaspars N., 10.jūnijs 2002 0:00
Automašīnai ir CASKO apdrošināšana ar 0.00 pašrisku. Nejauši taisot vaļā durvis, tās tika atsistas pret blakus stāvošu auto un tajās tika iesista bukte. Remonts izmaksā (+ -) 70 Ls.
Vai šajā situācijā šis negadījums ir jāreģistrē policijā. Blakus stāvošajam auto nav noticis pilnīgi nekas, jo tas bija smagā auto bamperis.

Ja ir jau atbilde uz līdzīgu jaut., tad atvainojos, jo nebija laika visu pārlasīt.

Paldies!
Ēriks Griģis: Jums jāzina, par ko esat parakstījies, noslēdzot apdrošināšanas līgumu.
1. Ja KASKO līgums attiecas uz ceļu satiksmes negadījumā gūtiem zaudējumiem, tad, sitot sava automobiļa durvis pret kādu šķērsli vai citu transportlīdzekli, ir jāpārliecinās, vai Jūsu apdrošinātājs to uzskata par apdrošināšanas gadījumu pēc ar Jums noslēgtā KASKO līguma noteikumiem.
2. Ja tas ir apdrošināšanas gadījums, tad Jums ir jānoskaidro, vai Jūsu apdrošināšanas sabiedrībai par zaudējumu līdz LS 50 vai Ls 100 ir nepieciešama Ceļu policijas izziņa un vai tas attiecas uz Jūsu noslēgto KASKO līgumu.
3. Vairums apdrošināšanas sabiedrības arī par Ls 70 lielu zaudējumu prasa policijas izziņu. Tad svarīgs ir 1. punkts.

Lasītākie raksti

Jaunie raksti