Apdrošināšanas un ekspertīzes jautājumi un atbildes

Šeit Jūs varat uzdot savus jautājumus, kas saistīti ar auto apdrošināšanu, tehnisko ekspertīzi. Uz jautājumiem atbildēs iAuto eksperts Ēriks Griģis.

 
 
 
 
 
Uzmanību: Ar * apzīmētie lauciņi ir obligāti!
 
sviests, 1.februāris 2003 0:00
Vai taas cenas ERGO katalogaa ir taas pasas, no kuraam reekina ievedmuitu Latvijaa?
Ēriks Griģis:
Neesmu noskaidrojis. Juus varat pazvaniit.
vārds Saiva, 31.janvāris 2003 0:00
Paldies Ērik par iepriekšējo atbildi!
Vai Jus varētu precizēt, ko Jus domājāt ar "līdz procesa beigām daudz darāmā"? Pieteicu Apdrošināšanā atlīdzību un eksperts veica ekspertīzi, pašlaik šo lietu tālāk virza Apdrošināšanas firma. Vai man personiski arī vēl vajadzētu veikt kādas aktivitātes, lai sekmētu atlīdzības saņemšanu?
Ēriks Griģis:
Process šai gadījumā ir lēmuma pieņemšanas process zaudējumu atlīdzības noteikšanā.
Lai lēmumu pieņemtu, nepieciešams pamatojums (pierādījums) par izraisītāja transportlīdzekli. Ja šaubu nav, tad procesā nav daudz darāmā.
Ja fakti procesa virzītāju nepārliecina, tos pārbauda eksperts vai cits atbilstošs speciālists. Var būt nepieciešams CSNg izraisītāja transportlīdzeklis. Tas jāapskata, jāfotogrāfē un jānosaka bojājumu saderība abiem CSNg iesaistītiem transportlīdzekļiem. Ja būs nepieciešams, apdrošinātāji noteiks bojājumu saderības atbilstību CSNg norises mehānismam. Tehnisks bojājums izraisītāja transportlīdzeklī, kas atrodas tiešā cēloņsakarībā ar CSNg, var likt apdrošinātājiem pārbaudīt regresa prasības iespēju pret vainīgo vadītāju vai īpašnieku. Tas ir apdrošināšanas sabiedrības un tās speciālistu darbs, kas nav izdarāms vienā paņēmienā.
Darāmā daudzums ir atkarīgs no zaudējuma apstiprināšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu skaita un CSNg apstākļiem. Apdrošinātājam būtu pienākums Jūs informēt par procesa virzību.
Jānis, 30.janvāris 2003 0:00
Jau vairākkārt nācies saskarties ar OCTA polišu uzspiešanu, ziemas laikā mainoties motocikla īpašniekam.Arī Jūsu komentārs (18.03.2002.)nekādu loģisku izskaidrojumu nedod,bet loģikai vajadzētu būt.Kādam,kas pieņēmis tos absurdos punktus laikam labi samaksāts,jo sauc kā gribi-tā ir izspiešana.
Ēriks Griģis:
Jums taisnība, jēdziens "loģika" attiecas uz domāšanas procesu, nevis likumdošanas aktiem.
Loģika ir pareizas, saprātīgas un pamatotas domāšanas process.
Izspiešanas fakts ir jāpierāda. Pierādīšanu neveic ar loģiku, bet loģiskā kārtībā sakārtotiem pierādījuma faktiem.
Uz reģistrāciju vediet motociklu "kastē" un loģiski pierādiet savu taisnību.
Lai Jums veicas!
sviests, 30.janvāris 2003 0:00
Kaada ir kasko apdrosinaasanas polises cena 1990.gadaa razotai Ford Probe. Domaata apdrosinaasana "pret visu". Kaads sajaa gadiijumaa ir pasrisks - respektiivi, esmu dzirdeejis, ka pasam jaamaksaa 30 LS, kas ir it kaa dala no remontiem?
Ēriks Griģis:
Par to var gūt viedokli, izmantojot kādu no internetā publicētiem kalkulatoriem.
Vienu no KASKO kalkulatoriem varat atrast pēc adreses:
www.ergo.lv/lat/calc/kasko/
KASKO apdrošināšanas noteikumus Jums piedāvās katra apdrošināšanas sabiedrība savus. Arī polises cena un pašrisks katrai sabiedrībai atšķirsies. Vispirms izlasiet, prasiet paskaidrot nesaprotamo, salīdziniet, noskaidrojiet, par ko maksās atlīdzību un kādos gadījumos Jums atlīdzība nepienāksies.
Kad polise ir abpusēji parakstīta, tad līgums ir noslēgts.
vārds Saiva, 30.janvāris 2003 0:00
vai izdosies dabūt zaudējumu atlīdzību no Apdrošināšas firmas, ja CSN izrasaisījušais auto atstāja CSN vietu, zināms tikai vainīgā mašīnas reģistrācijas numurs, kas tika fiksēts gan CP protokolā, gan ieniegumā Apdr. firmai!
Ēriks Griģis:
Atbilstoši likumdošanas aktiem no izraisītāja transportlīdzekļa īpašnieka CAOA sabiedrības.
Ekspertam jākonstatē bojājumu saderība.
Vajadzeetu izdoties saņemt, bet līdz procesa beigām vēl daudz darāmā.
Lai Jums veicas.
zinatkarais, 27.janvāris 2003 0:00
vai pie novērtēšanas ir obligāta eksperta klātbūtne, kā saka tauta ,var sastādīt novērtēšanas aktu arī bez piedalīšanās klātienē. Vai tas atkal sanāks nelikumīgi?
Ēriks Griģis:
Pēc būtības ir atbildēts.
Ir gadījumi, kad apskatīt bojājumus vairs nav iespējams. Tad eksperts nestāda apskates protokolu, bet, atbildot uz ekspertam uzdotiem jautājumiem, norāda izmantotos dokumentus, fotogrāfijas vai materiālus.
Kate, 27.janvāris 2003 0:00
Labdien!
Mani interesee, kaa un kur var ieguut auto noveerteeshanas eksperta sertifikaatu? Paldies.
Ēriks Griģis:
Rakstiski jāpiesakās, jāiztur personas un speciālista atbilstības pārbaude eksperta prasībām pēc CV, jāmācās kursos, sekmīgi jānokārto pārbaudījuma eksāmens, jāsaņem sertifikāts.
Pieteikties varat LR Satiksmes birojā, Lomonosova ielā 9, Rīgā, vispirms piezvanot pa tālruni: 7241822.
Mājas lapa www.sb.gov.lv/
zinatkarais, 27.janvāris 2003 0:00
vai pie novērtēšanas ir obligāta eksperta klātbūtne, kā saka tauta ,var sastādīt novērtēšanas aktu arī bez piedalīšanās klātienē. Vai tas atkal sanāks nelikumīgi?
Ēriks Griģis:
Eksperts dod slēdzienu pēc uzrādītās lietas materiāliem, objekta apskates, izpētes vai izmēģinājuma rezultātiem. Noteicošais ir ekspertīzes uzdevums ekspertam, ko jautājumu veidā uzstāda procesa virzītājs.
Tehniskā ekspertīze, atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.252, ir apskate, transportlīdzekļa bojājumu un zaudējumu novērtēšana, remonta izdevumu un zaudējumu aprēķins, kā arī atbilstošo dokumentu noformēšana.
Apskate - autotransporta iepriekšējo un ceļu satiksmes negadījumā radušos bojājumu noteikšana, remonta iespēju noteikšana, slēpto bojājumu noteikšana un autotransporta papildaprīkojuma konstatēšana.
Veicot transportlīdzekļa apskati, eksperts sastāda apskates protokolu, kura atbilstību redzamajiem bojājumiem ar savu parakstu apstiprina personas, kas piedalās apskatē.
CAOA eksperts vērtē CSNg iegūtos bojājumus, slēdzienu par CSNg apstākļiem eksperts raksta pēc apstākļu noskaidrošanas un pārbaudes, ja tas viņam ir uzdots. Apstākļu noskaidrošana ir negadījuma vietas, CP APK protokola ar paskaidrojumiem izpēte, transportlīdzekļa un šķēršļa/transportlīdzekļa bojājumu saderības pārbaude, saderīgo bojājumu atbilstības pārbaude CSNg norises mehānismam. To nevar veikt bez eksperta klātbūtnes, tehniskas fotogrāfēšanas un eksperta speciālo zināšanu un palīgmateriālu izmantošanas.
Ja eksperts augstāk apskatītos gadījumos raksta slēdzienu, tam pievieno svešas fotogrāfijas, kuras uzdod par savējām, un transportlīdzekļa apskates protokolu, kas nav sastādīts ekspertam klātbūtnē apskatot transportlīdzekli, tad sanāk nelikumība.
Ja ekspertam ir dots uzdevums par uzrādītās lietas materiāliem vai pārbaudīt (ne izmainīt) servisa rēķinā uzrādītās cenas, tad, protams, slēdzienu eksperts sastāda un paraksta, atbilstoši ekspertīzei dotajam uzdevumam un uzstādītiem jautājumiem. Transportlīdzeklis ne vienmēr tad ir jāskata klātbūtnē.
zinatkarais, 21.janvāris 2003 0:00
Hei! Ne es viena tagad satraucos par krāpniecības atspēkošanu un atmaskošanu un pierādīšanu. Kā auto braucēja es gribētu vaicāt, lai Jūs izklāstītu kārtību vai kā vienmēr mīļi ieteiktu pareizo gājienu.Kādas instances jāapmeklē, lai pierādītu apdrošināšanas kompānijai, ka nēesmu neko safabricējusi, lai izmaksātu kompensāciju par autiņa bojājumiem. Bet apgriežot visu otrādāk, no aprošinātāja viedokļa , ja viņš ir pārliecināts, ka klients šmaucās? Tātad eksperts kurš nosaka skādes lielumu ir tiesīgs pats izteikt galīgo rezultātu? Ja apdrošinātāju eksperts ir devis savu "rezumē' un mani tas neapmierina, es to varu pārsūdzēt vai no otras puses arī tam ekspertam nepieciešams vēl papildus "eksperts', lai apgāztu manu taisnību?
Ēriks Griģis:
Apdrošināšanas speciālistus mēs apmācām krāpniecības pierādījumu izņemšanā un ekspertīzes sagatavošanā fakta pierādīšanai vai noraidīšanai ar pirmo reizi.
Ar ekspertīzēm ir tā, ka mums, kā "otram ekspertam" atlīdzības lietā, zvana, lai "uztaisām" zaudējumu novērtējumu, jo apdrošinātāji par maz maksā.
Tas nav pareizi. Mēs ekspertīzē pamatoti atbildam uz uzstādītiem jautājumiem.
Eksperts atbild par savu darbību - ekspertīzi, un viņam vispirms ir jānoskaidro, kas ir procesa virzītājs (kādā procesā viņš tiks iesaistīts) un vai procesā viņš ir tiesīgs sniegt savu atzinumu/atteikumu. Ja ekspertīzes pasūtītājs nevēlas noskaidrot faktus, bet saņemt lielāku atlīdzību, tad mēs noraidām ekspertīzes pasūtījumu.
Ekspertam maksā par eksperta darbu, bet nevis par to, lai cietušais saņemtu lielāku atlīdzību no apdrošinātāja.
Tādēļ mēs, kā "otrais eksperts" vispirms konsultējam klientu, iepazīstoties ar atlīdzības lietas materiāliem, tad kopīgi ar klientu lemjam par otrās ekspertīzes nepieciešamību.
Eksperts izsaka savu viedokli, par procesa virzītāja (piem. apdrošināšanas atlīdzības speciālista) uzdotiem jautājumiem (zaudējuma apjomu, CSNg negadījuma norises mehānismu, transportlīdzekļu braukšanas ātrumu pirms sadursmes u.c.), bet par gala rezultātu lemj ekspertīzes pasūtītājs.
Ja privāta persona pasūta mums otru ekspertīzi pamatoti, tad turpmākais klienta atlīdzības saņemšanas procesa virzītājs būs advokāts.
Ja "otrās ekspertīzes" rezultāti pārliecina, tad trešais eksperts nav nepieciešams. Tiesas praksē pie divu pretrunīgu ekspertīžu rezultātiem, procesa virzītājs var pieprasīt trešo, kuru var aizstāt ar komplekso.
Arī APK pārkāpuma gadījumā spriedums ir pārsūdzāms, balstoties uz eksperta atzinumu. Ja cietušā pasūtīta eksperta slēdziens ir pretrunīgs pieņemtam CP lēmumam, tad aministratīvā pārkāpuma lietvedības procesā iesaistās eksperts un advokāts. Tas attiecas gan uz CSN pārkāpumu, gan CSNg izraisīšanu.
Ja no apdrošinātāju puses vai kādas citas puses eksperta atzinums, uz kura ir balstīts apdrošinātāja vai kāda cita lēmums Jūs neapmierina, tad Jums ir tiesības to pārsūdzēt un pasūtīt otru ekspertīzi. Mēs piedāvajam konsultācijas par otrās ekspertīzes nepieciešamību, kuru ne vienmēr Jums būs jāpasūta pie mums.
Konsultācijas ir lietderīgas, lai noteiktu "cik ekspertu ir vajadzīgs, lai apgāztu Jūsu taisnību".
Austris, 17.janvāris 2003 0:00
Gribētu zināt vai CASCO apdrošināšana ir iespeejama atī tūninga mašīnām un vai tām ir kādi citi kritēriji par tās vērtību nekā parastajām mirstīgajām mašīnām? Jo Tūningā cilvēki iegulda nemazo naudu un nedod Dievs kaut kas atgadīsies, vai apdrošinātāji segs tūninga detaļlu izmaksas. Piemēram, tūninga bamperi maksā sākot no kādiem 40Ls līdz pat vairākiem tūkstošiem dolāru, vai aprošinātājs izmaksās reālo bampera vērtību, vai to kas paredzēta standartā? Jau iepriekš pateicos par atbildi.
Ēriks Griģis:
Skatoties no apdrošinātāju puses - ja esat viņiem izdevīgs klients, tad kāpēc gan ar Jums nepatirgoties.
Vērtējumu no objektīvās puses Jūs jau pats izdarījāt.
Es varu ieteikt veicamos pasākumus, lai Jūs noskaidrotu apdrošinātāja puses viedokli un "neuzrautos" uz CAOA.
1. Sarunā izvēlaties tādu apdrošināšanas pārstāvi, kas saprot un prot pieņemt lēmumu tūningotu automobiļu apdrošināšanā.
2. Sarunai sagatavojiet apmaksātos čekus par darbu un tūninga detaļām. Tie Jums var noderēt arī CAOA sakarā.
3. Izdomājiet savu pielaidi transportlīdzekļa faktiskās vērtības noteikšanā, par cik apdrošinātāju interesēs Jūs atkāpsieties no sava tūningotā automobiļa cenas.
4. KASKO līgumu apdrošinātāji savās interesēs uzlabos ar paaugstinātu prēmiju. Tāpat viņi noteiks pašrisku/franšīzi, kas varētu būt bīstamākās tikt bojātai un dārgākās tūninga detaļas cenā, lai par to neuzņemtos risku.
5. Apsveriet iespēju apdrošināt automobili KASKO bez tūninga, bet par tūningu piedāvājiet slēgt mantas apdrošināšanas papildvienošanos ar atsevišķu samaksu/piemaksu.
6. Atcerieties, ka apdrošinot savu auto, Jūs pārdodat savus riskus apdrošināšanas sabiedrībai, ir gadījumi, ka te var likt vienādības zīmi ar automobiļa pārdošanu pie noteiktiem apstākļiem.
Tādēļ apdrošināšanas sabiedrība ir jāuztver kā pircējs, bet Jums jātirgojas, jo esat savas preces (transportlīdzekļa apdrošināšanas iespēju, nosacījumu, KASKO noteikumu, prēmijas noteikšanas pazinējs) lielisks pārdevējs.
vārds suz, 16.janvāris 2003 0:00
Sveiks Ērik
Gribēju uzzināt, vai velkot automašīnu striķī ir vajadzīga OCTA automobīlim kuru velk?
Ēriks Griģis:
Jā, ir vajadzīga.
zinātkārais, 15.janvāris 2003 0:00
Ērik, darba prieku, veiksmi 2003!
Kas ir nolietojums?
Ēriks Griģis:
Paldies!
Transportlīdzekļa vērtības mazinājums, atkarībā no izlaides gada, nobrauktiem kilometriem, izmantošanas apstākļiem, īpašnieku skaita, tehniskā stāvokļa, remonta pēc CSNg skaita un smaguma pakāpes un vēl citiem faktoriem.
Izšķir nolietojumu transportlīdzekļa faktiskai vērtībai un transportlīdzekļa nolietojumu, ko attiecina uz jaunu rezerves daļu vērtību, tās uzstādot lietotam, bezgarantijas transportlīdzeklim.
Nolietojumu ievērtē zaudējumu aprēķinos gan CAOA, gan KASKO.
1. CAOA zaudējumu gadījumā nolietojuma noteikšanas kārtību apraksta un nosaka likumdošanas akti -MK noteikumi un metodiskie materiāli. Transportlīdzekļa un rezerves daļu nolietojumu nosaka līdzīgi, ar neievērojamām atšķirībām.
2. KASKO zaudējumu gadījumā nolietojuma noteikšanas kārtību nosaka pati apdrošināšanas sabiedrība. Un te ir iespējama ievērojama, līdz pat 80%, nolietojuma starpība transportlīdzekļa faktiskai vērtībai un remontā izmantojamo rezerves daļu cenas nolietojumiem, jo faktiskās vērtibas nolietojumu skaita no apdrošināšanas perioda sākuma, bet rezerves daļu nolietojumu - no transportlīdzekļa izlaides gada (precizē pēc nobraukuma). Transportlīdzekļa faktiskās vērtības nolietojumu nosaka tikai gadījumos, kad transportlīdzeklis ir gājis bojā. Par katru apdrošināšanas perioda mēnesi apdrošinātāji vidēji ir noteikuši 0,8-1% mēnesī lielu nolietojumu. Bet rezerves daļām atsevišķas sabiedrības izmantojamo nolietojuma noteikšanas kārtību neuzrāda, jo to izmanto tikai transportlīdzekļa bojājumu gadījumos, kad detaļas ir jānomaina pret jaunām. Šajos gadījumos tiek izmantots nolietojums līdz pat 80% no jaunu rezerves daļu cenas. Ja klients paraksta apdrošināšanas līgumu un nenoskaidro nolietojuma noteikšanas kārtību un atšķirības, pašrisku pielietošanu zaudējuma atlīdzības noteikšanā, tad, protams, atlīdzības apmēru var samazināt par tik, cik klients to ir apstiprinājis ar savu parakstu.
vārds Dinija, 15.janvāris 2003 0:00
Sveicinati,
Man ir shads jautajums- ja ar automashinu nodarits kaitejums kada mantai, tiek sastadita izdevumu tame, bet apdroshinatajs izmaksa tikai 1/10 dalju no faktiski nodaritajiem zaudejumiem. Kadas iespejas ir tomer sho atlikusho zaudejumu summu piedzit? Vai no apdroshinataja vai ari no automashinas ipashnieka.
Vel shads jautajums- shogad stajas speka MK not., ka kravas autovaditajiem jabut lidz mashina darba ligumam. Tie ir noteikumi Nr. 546 (23.12.2002.). Vai Jus ludzu neizskaidrotu to jegu un vai vieglais kravas auto ari pakljaujas shiem noteikumiem?
Paldies.
Ēriks Griģis:
Kaitējums ar transportlīdzekli (pieņemam CSNg rezultātā) ir zaudējums trešajai personai, tātad darbojas CAOA līgums.
Likumdošanas akti par CAOA zaudējumu atlīdzināšanu nenosaka noteikt faktisko zaudējumu apmēru un cietušajam atlīdzināt tikai 90% no tiem. Izklausās pretlikumīgi un Jums ir jāmeklē advokāts.
Ir izņēmumi, tādēļ iesakām Jums pārbaudīt, vai:
1. 10% nav nolietojums, ko eksperts remontizmaksu aprēķinā ir tiesīgs atskaitīt no jaunu rezerves daļu cenas;
2. vai 90%:10% nav transportlīdzekļu vadītāju dalītā atbildība par CSNg radītiem zaudējumiem.

MK Nr.546 noteikumi "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi" ir lasāmi: www.likumi.lv/doc.php?id=69762
Likumdošanas akts apskata kravas autotransportu, tātad reģistrācijas apliecības ieraksts (arī muļķīgs) ir noteicošais.
Attiecīgi arī pakārtojas sods APK noteiktā kārtībā par CSN 25.5. punkta pārkāpumu gadījumos, kad līgumu (izrakstu) vadītājs CP nevar uzrādīt.
sviests, 14.janvāris 2003 0:00
Vai noteikumos par zalajaam karteem driizumaa paredzamas kaadas izmainas? Esmu dzirdeejis, ka taas kaut kaa tipa taisaas apvienot ar OCTA vai tamliidziigi. Vai taas tikai baumas?
Ēriks Griģis:
Eiropas Savienībā (ES) CAOA, kas noslēgta kādā no ES valstīm, darbojas visā savienoto valstu teritorijā. Procesuālā kārtība uz Zaļo karti ir apmēram šāda - noslēdzot CAOA līgumu valstī, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts, līgums darbojas visās ES valstīs. Vadītājam, izbraucot no ES, apdrošinātājam tas ir jāpaziņo un jāpieprasa starptautiskās apdrošināšanas Zaļā karte, kas darbojas Zaļās kartes (ZK) sistēmas dalībvalstīs. Vecās Eiropas valstīs tas notiek bez papildus samaksas.
Attiecībā uz vienu (CAOA) apdrošināšanas veidu slēdz vienu apdrošināšanas līgumu, bet attiecībā uz ES un ZK dalībvalstīm izšķir divas dažādas polises.
Latvija ir ZK dalībvalsts, bet nav ES. Kad likumdošanas akti Latvijā tiks atbilstoši saskaņoti un stāsies spēkā, tad CAOA sāks darboties kārtība, kādu to, atbilstoši ES vadlīnijām sapratīs un noteiks speciālisti Latvijā.
Kārtībai vajadzētu atbilst ES noteiktiem pamatprincipiem, bet par tiem informācija nav nepieciešama.
Harcix, 14.janvāris 2003 0:00
Braucot uz Vāciju uz pāris dienām, kāda apdrošināšana man ir jāpērk, un cik tāda maksā?
Ēriks Griģis:
1. CAOA - starptautiskais Zaļās kartes līgums līdz 15 dienām vieglajam automobilim līdz 3,5t - Ls 23,00, apdrošināšana aizsargā CSNg cietušo trešo personu. Jums nepieciešamo CAOA minimālie līgumu termiņi ir 15 dienas.
Slēdzot līgumu pie tā paša apdrošinātāja aģenta, kur noslēgts Jūsu standartlīgums, Jums ir iespēja prasīt atlaidi, kādu jau esat saņēmis noslēdzot standartlīgumu. Apdrošinātāji lems par atlaides attiecināšanu arī uz Zaļo karti.
2. Uzrādot Zaļo karti, Lietuvas CAOA līgumu, arī līdz 15 dienām, varēsiet noslēgt ar 50% atlaidi Rīgā, (atkarībā no apdrošināšanas sabiedrības ap Ls 6,50) to nosaka Lietuvas likumdošanas akti - Transporta biroja skaidrojums par atlaidēm Zaļās kartes gadījumā.
3. Brīvprātīgā transportlīdzekļa (KASKO) apdrošināšana ir brīva Jūsu izvēle, KASKO aizsargā CSNg rezultātā paša nodarītos zaudējumus savam transportlīdzeklim. Apdrošinātāji parasti slēdz līgumu uz gadu. Reti, bet atsevišķos gadījumos ir iespējama abu pušu vienošanās arī uz īsāku laiku. Visu noteiks nepieciešamība otrai pusei pēc ar Jums noslēgtā īslaicīgā KASKO līguma.
4. Pastāv iespēja pirkt robežlīgumus uz Lietuvas, Polijas, Vācijas robežām. Par to kopējām izmaksām neesam interesējušies, bet to, iespējams, varētu uzzināt, šķērsojot Lietuvas robežu.
inese, 3.janvāris 2003 0:00
Labdien, Ērik!
Veiksmīgu Jauno gadu!
Mans jautājums ir par OCTA? Vai no 01.01.2003. ir kas būtiski mainījies? Vai vēl joprojām ir iespējams OCTA slēgt uz 1 mēnesi, vai cenas ir kāpušas?
Ēriks Griģis:
Paldies par vēlējumu, Jums arī!
Būtiski CAOA nekas nav mainījies. Vēl joprojām var noslēgt CAOA līgumus pēc jau noteiktiem periodiem.
Latvijas Republika ir izturējusi savu noteikto 4 gadu pārbaudes termiņu starptautiskā transportlīdzekļu īpašnieku atbildības apdrošināšanā. Tas pateicoties "mums visiem" un tam, ka obligātās apdrošināšanas procesus valstī un privātās apdrošināšanas sabiedrības šajā procesā vadīja valstiska institūcija - LR Satiksmes birojs. CAOA standartlīgumi ārvalstīs nedarbojas. Tam nepieciešams noslēgt Zaļās kartes līgumu, kuru var slēgt tā, lai tas darbotos tikai ārvalstīs vai Latvijā un ārvalstīs. Izvēli nosaka apdrošinājuma ņēmējs un prēmijas apjoms.
Ar transportlīdzekļu apdrošināšanu saistītu likumdošanas aktu izmaiņas un to stāšanās spēkā sākot ar 01.01.2003.
1. Grozījumi likumā "Par apdrošināšanas līgumu" attiecas uz fizisku personu interešu un tiesību aizstāvību. Spēkā ir stājusies prasība, apdrošinātājiem ievērot 6 mēnešu maksimālo termiņu no klienta iesnieguma saņemšanas dienas, kura laikā ir jāpieņem lēmums par zaudējumu atlīdzināšanu/atteikumu.
Zaudējuma atlīdzības atteikuma gadījums apdrošināšanas sabiedrībai būs jāpamato rakstiski.
Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, apdrošinātājam klients ir jāinformē par strīdus gadījumā piemērojamo likumdošanu.
Grozījumi attiecas arī uz CAOA ligumu.
2. Grozījumi autopārvadājumu likumā nosaka ātruma ierobežotāju izmantošanu kravas (ar pilnu masu virs 12 t) automobiļiem un autobusiem (ar pilnu masu virs 10 t). Prasības nosaka LR MK noteikumi Nr. 548 no 23.12.02.
Policijai un ekspertiem pēc CSNg būs jāpārbauda grozījumu ievērošana (ierobežotāja esamība un tā darbība/bojājumi vai krāpniecība ar to) pēc CSNg.
3. Kārtība, kādā izsniedzami pasažieru un kravas autopārvadājumu profesionālās kompetences sertifikāti, LR MK noteikumi Nr. 547 no 23.12.02.
Noteiktā kārtība nozīmē, ka pasažieru un kravas pārvadātāja autotransporta uzņēmumā būs sertificēts speciālists, kurš vadīs pārvadājumu procesu un atbildēs par kravas un pasažieru drošību pārvadājumos ceļu satiksmē.
Apdrošināšanas sabiedrībām zaudējumu regulēšanā, kas saistīti ar kravu nenostiprināšanu izraisītos CSNg, būs persona, kas atbildēs par uzņēmumam piestādīto regresa prasību izskatīšanu un sniegs informāciju lēmumu pieņemšanā, atbilstoši grozījumu izpildes nodrošināšanai likumā "Par apdrošināšanas līgumu".
4. LR MK noteikumi Nr. 546 no 23.12.02. nosaka kārtību, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi ceļu satiksmē.
Apdrošināšanas zaudējumu regulēšanā speciālisti pārbaudīs likumdošanas noteikto dokumentu esamību un to aizpildes kārtības ievērošanu.
Par dokumentu klātbūtni un aizpildīšanas pareizību atbildēs autotransporta uzņēmuma speciālists ar profesionālās kompetences sertifikātu.
vārds Ilze, 28.decembris 2002 0:00
Prieciigus sveetkus un labaaku riposhanu noveelu visiem autobrauceejiem! Jautaajums par zveeriem uz celja-vai vinji ir satiksmes daliibnieki,ja skrien zem ritenjiem.Vai obligaataa apdroshinaashana paliidz un ko dariit.
Ēriks Griģis:
Paldies par novēlējumu.
Zvērs nav persona, tātad nav (CSN 1.10.p.).
Ja tas skrien zem riteņiem, tad ir šķērslis (jārīkojas atbilstoši CSN 71.p. prasībām).
Ja Jūs braucat viņam virsū, tad, iespējams, ir kāda īpašums (protams, īpašumtiesības ir jāpierāda).
Obligātā apdrošināšana atlīdzina zaudējumus, kas nodarīti trešajai - cietušai personai CSNg rezultātā no izraisītāja transportlīdzekļa apdrošināšanas sabiedrības naudas maka.
1. Ja tas zvērs pieder Jums (govs, suns, teļš vai kāds cits lops, kura īpašumtiesības Jūs varat pierādīt, tad obligātās apdrošināšanas atlīdzības sadaļa darbojas Jūsu interesēs.
Tas pats attiecībā uz iezīmētiem (aizsargājamiem) meža zvēriem.
2. Ja tas lops nodara zaudējumu Jūsu īpašumam (transportlīdzeklim vai Jums kā mantas īpašniecei personīgi), tad obligātā apdrošināšana nedarbojas.
Ja lops pieder saimniekam, tad varat griezties pie saimnieka ar prasību atlīdzināt Jums nodarītos zaudējumus.
Ja meža zvērs ir iztraucēts apzināti (medības) un par to transportlīdzekļu vadītāji nav tikuši brīdināti ar attiecīgi uzstādītām ceļa zīmēm, tad ar prasību jāgriežas pie organizatora vai tās personas, kuras likumā noteiktas darbības/bezdarbības rezultātā Jums tika nodarīts zaudējums.
3. Ja vadītājs ir uzbraucis zvēram un rezultātā radies zaudējums pasažieriem vai trešās personas mantai, kas CSNg brīdī atradās automobilī, tad (jārīkojas atbilstoši CSN 34.p. prasībām) obligātā apdrošināšana darbojas, zaudējumus sedz Jūsu atbildības apdrošinātājsabiedrība.
4. Ja ceļu policija (nu jau apdrošināšanas sabiedrības eksperts) nosaka atļautā ātruma pārsniegšanu uzbraukuma brīdī vairāk par 40 km/h, tad CAOA gadījumos apdrošinātāji vadītājam nosaka regresa prasību - atlīdzināt visus izdevumus, kas saistīti ar zaudējumu noteikšanu un atlīdzināšanu.
5. Iesakām izvairīties no uzbraukuma ar bremzēšanas manevru.
Ja neizdodas, tad zvanīt policijai un turpmāk rīkoties pēc tās norādījumiem. Automobili varat apdrošināt KASKO, vairums gadījumos KASKO sedz zaudējumus, kas iegūti sadursmē ar meža zvēru.
Rīgā evakuācijas tālrunis līdz 3,5t (tālrunis bezmaksas) darbosies arī svētkos 800 50 77.
Mārtiņš, 24.decembris 2002 0:00
Labdien, Ērik!
Dalību ņēmu arī Jūsu vadītajā seminārā Rīgā AAS ERGO LATVIJA vadītajā seminārā. Man tagad ir radies viens jautājums: Vai tad kad ar 2003. gada 1. janvāri stāsies spēkā šī saskaņotā paziņojuma aizpildīšana brīdī kad ir notikusi sadursme, vai nesāksies prātā neaptverami krāpniecības gadījumi, un kur šo paziņojumu var saņemt un vai tas nozīmē, ka katram auto vadītājam šim paziņojumam ir jābūt uz rokas katram gadījumam?
Paldies!!!
Ēriks Griģis:
Tieši to es centos izstāstīt seminārā un pārādīt, kā rīkoties, lai mazāk sāpētu.
Semināra programmu īpaši gatavojām jaunā likuma vadīti. Nevar izpildīt jaunā likuma prasības, ja nav mācījies, praktizējis, pierādījis, kļūdījies. Jūs, Mārtiņ, seminārā redzējāt, kādas atbildes saņēmu uz jautājumiem par esošā OCTA likuma izpratni.
Krāpniecība jau notiek. Ko tai likt pretī šodien, kā uzlabot pieteikto gadījumu pārbaudi, kad policija netiks iesaistīta un sāksies "prātam neaptverama krāpniecība", kāds izskatās Eiropas Saskaņotais paziņojums par ceļu satiksmes negadījumu, vai tas ir jāsaņem katram vadītājam, kāpēc to saņem tikai tie, kuri noslēdz līgumu, kāpēc tas vēl nav man, kāpēc apdrošinātāji to neizsniedz, vai saskaņotais paziņojums atbilst cilvēktiesību aizsardzības prasībām, vai ar Jauno OCTA likumu būs arī jauna paziņojuma forma - uz līdzīgiem jautājumiem es centos atbildēt seminārā. Ja neatstāj sajūta, ka ir vēl neatbildēti jautājumi vai pēc semināra sāka rasties izpratne par apdrošināšanas problēmām mūsu sabiedrībā, esam gatavi turpināt semināru ciklu.
Mārtiņš Pakalniņš(Zigulists), 23.decembris 2002 0:00
Paldies par atbildi, bet es gribeetu nedaudz precizeet - es gaajeejam uzbraucu uz intensiivas satiksmes ielas, pasaa taas viduu starp krustojumiem, nevis uz gaajeeju paarejas. Pie tam kaa jau teicu - vina neskatoties uz auto vienaldziigi stebereeja paari. "Uzbraucu" ir subjektiivs veerteejums, jo tantuks nolocija man spoguli un savaa meeteliitii nedaudz noslaucija masiinas saanus. Fiziskas traumas vinai un man materiaali zaudeejumi netika radiiti. Es redzot, ka vinai viss kaartiibaa bez iipasiem sirdsapzinas paarmetumiem aizbraucu. Vai arii sajaa gadijumaa man jaapiesakaas policijai? Es tacu nezinu nemaz kaa vinu sauca un kur vina dziivo! Vai gadijumaa, ja gaajeejs ir vesels un nedz vinam nedz man nav nekaadu pretenziju - arii tad ir jaaveersas policijaa?

Un ja pilseetas nomalee es tumsaa braucot izsliidu un ietriecos piemeeram kaadaa stabaa vai kokaa un neviens neciesh - vai man ir jaasauc policija? Kas ir ar apdrosinaasanu? Tur iesaistaas KASKO vai OCTA?

Paldies.
Ēriks Griģis:
1. Gājējs vai transportlīdzeklis; uz ceļa, brauktuves, intensīvas vai mazāk intensīvas ielas, sētā vai stāvvietā, bet uzbraukums/CSNg vai nu ir, vai nav; ja uzbraukuma nav, tad ir bīstamas vai citas situācijas ceļu satiksmē.
2. Situācija no dzīves: mans paziņa - bailīgs vadītājs braucot mājās no darba slapja/slidena ceļa ceļa apstākļos iedzer drosmei pāris simts gramu. Tā - dienu dienā, no gada uz gadu. Reiz, klausoties manu stāstījumu apdrošināšanas seminārā par prēmijas paaugstināšanu pēc izraisīto CSNg un braukšanas dzērumā skaita, paziņa vaicāja:
- Kāda tad man būs nākošā prēmijas piemaksa, ja es katru dienu ..., bet tikai drosmei un kustības drošībai...?
3. Mēs esam ekspertu daļa un klientiem palīdzam risināt jautājumus par apdrošināšanu un ekspertīzēm, kas saistās ar CSNg. Jautājums, kur likt sabraukto līķi, nav mūsu kompetencē. Mēs noteiksim, kā tas ir ticis izdarīts, ja būs ekspertīzes pasūtījums.
4. Jūsu rīcību braucot un ietriecoties, piemēram, kādā stabā, reglamentē CSN 34.,36. punkti. Izlasiet to skaļi priekšā kādam, kas neko nesaprot no auto, un lūdziet atbildēt uz saviem jautājumiem. Forumā esam jau atbildējuši.
5. Par KASKO ir atbildēts pirmajā piegājienā. OCTA darbojas ja ir nodarīts zaudējums trešajai personai.
6. Semināros mācām arī terminoloģiju un skaidrojam CSN.
Atbildē kopā samijām traģisko ar svētku noskaņu, bet tas viss - vecajam gadam aizejot un lai neradītu problēmas jaunajam atnākot.
Mārtiņš Pakalniņš(Zigulists), 23.decembris 2002 0:00
Vakar pirms Kalnciema tilta tumsaa ap 18:00 braucot ar aatrumu ~45 km/hbriinijos, ka pa kreiso joslu braucoshaa masiina saak pamazaam bremzeet. Instinktiivi arii es nometu liidz kaadi 40 km/h. Tad taa masiina gandriiz apstaajaas, bet es neko launu nedomaadams mieriigi braucu vinai garaam, kad peeksnji pirms vinas iznirst veceniite(aciimredzot sis vinu laida paari) un pofigaa slaaj paari manai joslai. Tajaa vietaa ir 4 joslas, 50 m taalaak ir gaajeeju paareja un pa vidu 2 nepaartrauktaas sviitras un liidz veceniitei metri 10... Nu neko - shoks, bremzes pa meemajiem(bet uz auksti slapjaa asfalta manas radzes sliid tiiri labi), peedeejaa briidii raujam stuuri nedaudz pa labi un BUMS sanaaca tikai ar saaniem un kreiso spoguli. Uz kapota nepakeeru... Nu neko. Veceniite gar zemi un sajuuta tik neaprakstaami stulba, man pat no masiinas aaraa negribas kaapt... Bet kad izkaapu - skatos vecene uzraususies augsaa kaajaas un jau bezmaz muuk prom. Es saku nu tipa paga! Vai vis normaali, nesaap nekur, nevaig slimniicu u.t.t.? Sii saka vsjo haraso i gudbai. Nu un es tagad domaaju - kas jaadara taados gadijumos? Ir policija jaasauc, nav? Ja veceniite normaali juutas - vai vienkaarsi atvadamies un miers? Un kas notiek, ka es kaukur pilseetas nomalee naktii kaadaa stabaa iesliidu? Ir policija jaasauc? Kas notiek ar apdrosinaasanu saados gadijumos...?

Paldies par man veltīto laiku.
Ēriks Griģis:
Par cietušās personas ārstēšanu apdrošinātāji atlīdzina līdz Ls 10 000, bojāejas gadījumā - bēru izdevumus Ls 400 apmērā. Ja uzbraukums gājējam notiek transportlīdzekļa vadītāja rupjas neuzmanības dēļ, tad regress par bēru izdevumiem vai par faktiskiem ārstēšanās līdz Ls 10 000 (un sods) noteiks katra vadītāja rīcības motīvu negadījuma vietā.
Līdzatbildībā kopā ar vainīgo vadītāju par uzbraukumu gājējam uz gājēju pārejas ir jādalās tai komisijai, kura apsekoja gājēju pārejas, tam policistam, kas pildījis dienesta pienākumus tās tuvumā vai dienesta transportlīdzeklī to šķērsojis un ar savu darbību vai bezdarbību ir veicinājis to, ka gājēju pārejas to konstruktīvā un kustības drošībai atbilstošā pilnīgā aplamībā valda pār transportlīdzekļu kustību un nosaka to vadītāju likteņus Rigas pilsētā. Gājēji atbalsta ceļu satiksmes likuma nihilismu un, bailēs no pārejām, šķērso tās pašu izvēlētās vietās, lai neciestu autovadītāji.
Par uzbraukumu gājējam diennakts tumšajā laikā, izveidotās gājēju pārejas pirms Kalnciema, braucot Jūrmalas virzienā, ir arī atbildīgas personas, kuras apstiprināja tās izveidošanu un attiecīgo ceļa zīmju uzstādīšanu. Cietušajam jāpieprasa ekspertīze, kas atbild uz jautājumiem,
1. kādā attālumā braukšanas virzienā vadītājs varēja ieraudzīt gājēju pāreju;
2. kādā attālumā vadītājs varēja ieraudzīt brauktuvi šķērsojošo gājēju;
2. bija vai nebija vadītājam tehniska iespēja izvairīties no uzbraukuma gājējam, braucot ar atļauto ātrumu?
Ja ekspertīzes rezultātā uz visiem trīs jautājumiem ir noliedzošas atbildes, tad vadītājs neatbild par uzbraukumu gājējam uz gājēja pārejas. Ir iesācies advokāta darbs cietušā gājēja interesēs, bet ne pret transportlīdzekļa vadītāju.
Jūsu gadījumā, Mārtiņ, ir noticis uzbraukums gājējam. Ceļu policijai par negadījumu ir jāziņo un jārīkojas atbilstoši CSN 34. punkta prasībām.
Tas pats, ja CSNg notiek atbilstoši CSN 35. vai 36. punktos noteiktiem apstākļiem. Apdrošinātāji bez CP uzziņas zaudējumus neatlīdzina. Izņēmums ir atsevišķas sabiedrības KASKO gadījumā vienreiz līguma darbības laikā līdz Ls 70-100. Tas jānoskaidro līgumu parakstot.
Laimīgus Jums Ziemassvētkus!

Lasītākie raksti

Jaunie raksti