Apdrošināšanas un ekspertīzes jautājumi un atbildes

Šeit Jūs varat uzdot savus jautājumus, kas saistīti ar auto apdrošināšanu, tehnisko ekspertīzi. Uz jautājumiem atbildēs iAuto eksperts Ēriks Griģis.

 
 
 
 
 
Uzmanību: Ar * apzīmētie lauciņi ir obligāti!
 
Ivo, 13.maijs 2002 0:00
Man ir sekojoshs jautajums,jeb pat vairaki:
1)Ja esmu izraisijis avariju, un atzits par vainigu(distances neieveroshana),vai man apdroshinashana kaut ko sedz?
2)Kas notiek ar apdroshinashanu,ja parraksta mashinu,vai auto ir jaapdroshin velreiz?Ja ja,tad kamdelj.
3)Ja man ir mashina,kurai beigusies tehniska apskate, ta nav izieta,jo auto bija bojats,pec auto remonta braucot uz tehnisko apskati satieku policiju.Vai ir kadas iespejas izbegt no soda(tagad tas jau ja nemaldos ir 25Ls).
Ēriks Griģis:
1) Ja esat izraisījis ceļu satiksmes negadījumu un atzīts par vienīgo vainīgo, tad obligātā atbildības apdrošināšana (CAOA) Jums zaudējumus par transportlīdzekļa bojājumiem nesedz.
Ja Jums transportlīdzeklis ir brīvprātīgi (KASKO)apdrošināts, tad, vadītājam izraisot ceļu satiksmes negadījumu, transportlīdzekļa īpašnieks par tā bojājumiem attiecīgā negadījumā saņem zaudējuma atlīdzību atbilstoši noslēgtā apdrošināšanas līguma noteikumiem.
Ja vadītājam apdrošinātāji nosaka rupju neuzmanību, tad atlīdzība tiek atteikta.
2) Automobiļa pārrakstīšana nozīmē transportlīdzekļa īpašnieka maiņu.
Transportlīdzekļa īpašnieka maiņas gadījumā CAOA līgums automātiski izbeidzas. Jaunajam īpašniekam ir jāapdrošina sava atbildība uz no jauna iegādāto transportlīdzekli. Obligātā apdrošināšanā apdrošina īpašnieka atbildību nevis transportlīdzekli, un to nosaka likums.
Brīvprātīgais KASKO apdrošināšanas līgums attiecas uz automobili, un mainoties īpašniekiem, iepriekšējais īpašnieks pie sava apdrošinātāja noslēgto līgumu, atbilstoši līguma noteikumiem, var izmainīt par labu jaunajam transportlīdzekļa īpašniekam. To nosaka katras apdrošināšanas sabiedrības izstrādātie KASKO apdrošināšanas noteikumi, ko, slēdzot līgumu, apdrošinātāja pārstāvis kopā ar apdrošināšanas polisi izsniedz apdrošinājuma ņēmējam.
3) Mēs nekonsultējam par to, kā var izbēgt no soda.
vārdsGuntars, 10.maijs 2002 0:00
mums ar braali ir vienadas masinas BMW. vai ir iespeja vina obligato adrosinasanu paregistret uz manu masinu.
Ēriks Griģis: ja Jūsu brālim automobilis tiek atsavināts (pārdots), tad, likumā noteiktā kārtībā, neizmantoto obligātās apdrošināšanas prēmijas daļu var izņemt naudā vai ieskaitīt apdrošināšanas maksā par cita apdrošināšanas līguma noslēgšanu.
vārds Mārtiņš K., 6.maijs 2002 0:00
Neesmu īpaši rūpīgi izlasījis visus iepriekšējos jautājumus, bet mans jautājums ir īss - VAI IR iespēja brīvprātīgi apdrošināt savu auto BMW 525 1990.g. pret nozagšanas risku uz 1/2 gada termiņu. Motīvs : konkrēto auto es izmantoju tikai vasaras periodā. Pārējā laikā auto atrodas drošā garažā,izslēdzot iespēju to nozagt.
Ēriks Griģis: apdrošināšanas sabiedrības kā pakalpojumu uz pusgadu transportlīdzekļu brīvprātīgo apdrošināšanu nepiedāvā.
Bet iespēja pastāv.
Apdrošināšanas sabiedrībās BALTA un BTA vērtē apdrošināmo risku arī īpašiem apdrošināšanas nosacījumiem. Pēc klienta un klientam piederošo transportlīdzekļu apdrošināšanas riska izvērtēšanas sabiedrība var atteikt vai arī noslēgt īpašu sezonas apdrošināšanas līgumu.
Ģirts, 24.aprīlis 2002 0:00
Kur var nopirkt motocilka KASKO apdrošināšanu un cik tā maksā?
Ēriks Griģis: noskaidroju, ka motociklu brīvprātīgo apdrošināšanu (KASKO) klientiem savās nodaļās un filiālēs piedāvā AG 'BALTA".
Vispārējs tarifs - maksa par jauna motocikla apdrošināšanu bojājumu, bojāejas un trešās personas ļaunprātīgas rīcības - zādzības riskiem ir 8% no tā jaunvērtības, pie šādiem galveniem (ir arī citi) nosacījumiem:
- motociklam jābūt aprīkotam ar darbojošos pretaizbraukšanas drošības sistēmu;
- pašrisks bojājumu gadījumos 1% no motocikla faktiskās vērtības, t.i.ap Ls 25 līdz Ls 100;
- pašrisks bojāejas vai zādzības gadījumā 20%;
- uzglabāšana naktī jānodrošina apsargātā stāvlaukumā.
Apdrošina līdz 10 gadus vecus motociklus, katru gadu tarifu palielinot par 0,5%.
Tarifa piemērošanu, precizēšanu, apdrošināt, atteikt vai ierobežot, nosaka, izvērtējot konkrēto risku pēc personas, transportlīdzekļa un tā izmantošanas apstākļiem (reģiona).
vārds Marks, 16.aprīlis 2002 0:00
Man ir KASKO apdrošināšana, mašīnai durvis bija saskrāpēts, vajadzīga krāsošana, "BALVA" apdr.kompānija pēc katalogiem nosaka summu LVL 17, kas viņi ar mieru man izmaksāt. Viņi uzskaita ka krāšošana maksā 20 LVL mīnus mana atbildība = LVL 17.Ka aizstāvēt savas tiesības. Remonts maksās min. LVL 40. Paldies.Marks.
Ēriks Griģis: parakstot KASKO apdrošināšanas līgumu, Jūs, Mark, bijāt vienisprātis ar AAS "BALVA", ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, par bojājumiem Jūsu automobilim zaudējumus noteiks tā, kā to pie līguma noslēgšanas piedāvāja tikai un vienīgi AAS "BALVA" savos KASKO apdrošināšanas noteikumos.
Savas tiesības varēsiet aizstāvēt, ja būsiet apkrāpts. Un tas ir jānoskaidro.
1. Tādēļ vispirms pārbaudiet AAS "BALVA" apdrošināšanas noteikumos (noslēdzot līgumu Jūs tos saņēmāt kopā ar apdrošināšanas polisi), vai apdrošinātājs ir rīkojies atbilstoši savu noteikumu prasībām attiecībā uz apdrošināšanas atlīdzības noteikšanas kārtību un zaudējumu atlīdzināšanu.
Šie noteikumi katrai apdrošināšanas sabiedrībai ir atšķirīgi un nepavisam tā nav obligātās atbildības apdrošināšana.
2. Apdrošināšanas polisē ir ierakstīti Jūsu - īpašie apdrošināšanas nosacījumi, kas attiecas tikai uz Jūsu automobili. Vai tur nav norādes par to, ka Jums pienākas atlīdzība ar franšīzi, vai apdrošināšanas summa nav mazāka par automobiļa faktisko vērtību ?
KASKO apdrošināšanas noteikumos un klienta īpašos nosacījumos apdrošināšanas sabiedrība polisē var uzrādīt to, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas sabiedrība izmaksās tikai pusi no noteiktās atlīdzības.
3. Vai apdrošināšanas noteikumos par zaudējumu atlīdzināšanu bija paredzēta iespēja automobili remontēt ?
Ja esat pārliecināts, ka palīdzība nepieciešama, tad Jums būs jāuzrāda bojātais automobilis, apdrošināšanas noteikumi un polise, iepriekš ar mums saskaņojot to pa tālruni 6322578.
Gunis, 12.aprīlis 2002 0:00
Labdien!
Vīrs miris. Sieva vēlas pārrakstīt auto uz sava vārda. Kādi dokumenti ir nepiciešami? Vai auto ir jānotaksē un kur to var izdarīt?
Ēriks Griģis: atbildot uz Jūsu jautājumu, jāapskata divu veidu pārrakstīšanu:
1. ar tālākpārdošanas tiesībām;
2. bez tālākpārdošānas tiesībām.
1. gadījumā ir nepieciešams tiesas lēmums par mantojuma tiesībām, tad CSDD nepieciešams veikt transportlīdzekļa numuru salīdzināšanu un ar transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību un personas apliecinošu dokumentu- pasi CSDD nodaļā varēsiet pārrakstīt transportlīdzekli uz sava vārda.
2. gadījumā automobili CSDD var pārrakstīt uz Jūsu vārda, uzrādot:
- miršanas apliecību;
- laulības apliecību;
(dokumenti, kas nepieciešami abos gadījumos)
- transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība;
- personas pase;
- agregātu numuru salīdzināšanas izziņa;
- CAOA spēkā esoša polise par attiecīgo transportlīdzekļi;
- transportlīdzekļa ikgadējās nodevas samaksas kvīts;
- apmaksas kvīts par noņemšanu no uzskaites - Ls 2,12.
CSDD informācijas tālrunis 7025777.
vārdsJāzeps, 11.aprīlis 2002 0:00
Sakiet lūdzu kā būs ar obligāto apdrošināšanu,ja es savu lauksaimniecības tehniku izmantoju no apriļa lidz oktobra mēnesim.vai es varēšu iegādāties"sezonas polisi"vai būs jāpērk gada polise.
Ēriks Griģis: būs tā, ka CAOA līgums par lauksaimniecības tehniku, kas tiek reģistrēta VTUI vai izmantojamā lauksaimniecībā un reģistrēta CSDD, atbilstoši ES vadlīnijām, būs standartlīgums (iepriekšējais kompleksais līgums vairs nebūs), kuru varēs noslēgt tikai uz vienu gadu, izņemot gadījumus:
- ja transportlīdzeklis reģistrēts uz laiku, tad standartlīgumu varēs noslēgt uz reģistrācijas apliecībā norādītā derīguma termiņa laiku, nepārsniedzot vienu gadu;
- ja transportlīdzeklim izsniegta tranzīta numura karte, tad standartlīgumu varēs noslēgt uz tranzīta numura kartes derīguma termiņa laiku;
- ja standartlīgumu pārtrauc pirms noslēgtā termiņa beigām, tad transportlīdzekļa īpašniekam VTUI vai CSDD būs jānodod transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme, jāsaņem apliecinājums un tad varēs rakstīt iesniegumu apdrošinātājam par neizmantotās prēmijas daļas saņemšanu. Sezonai sākoties, no jauna vajadzēs numura zīmi.
Es ceru, ja ES izmanto īsā laika reģistrācijas numura zīmes un sezonas "zaļās"- lauksaimniecībā nodarbināto transportlīdzekļu reģistrācijas numura zīmes, tad arī Latvijā VTUI un CSDD, atbilstoši likumdošanas aktu izmaiņām Eiropas Savienības virzienā, pieņems likumus, kas atvieglos transportlīdzekļu īpašnieku dzīvi uz laukiem un tie varēs saņemt transportlīdzekļu reģistrācijas apliecības, kas dos iespēju tos ceļu satiksmē izmantot uz īsu laiku vai sezonāli.
Tad gan apdrošināšana, gan reģistra uzskaites darbs, gan transportlīdzekļu izmantošana lauksaimniecībā notiks saskaņoti, un par to varēs rakstīt "atbilstoši ES vadlīnijām".
Agnis, 11.aprīlis 2002 0:00
Sveiks, Ērik!
Jautājums tāds: Vai pienākās atlīdzība OCTA ja sadūrušies divi viena īpašnieka transportlīdzekļi.
Paldies par atbildi.
Ēriks Griģis: OCTA (skaidrojums: par OCTA apdrošinātāji sauc obligāto civiltiesisko apdrošināšanu, jeb tā arī ir Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, arī CAOA) nosaka transportlīdzekļa īpašnieka atbildības apdrošināšanu. Ja sadursme notiek starp vienam īpašniekam piederošiem transportlīdzekļiem, no kuriem viens ir izraisītājs un otrs - cietušais, tad nevar būt iespējams, ka cietušajam iestājas atbildība pašam pret sevi. Tā kā atlīdzības pieprasītājs un apdrošinājuma ņēmējs ir viena un tā pati persona, tad, atbilstoši CAOA likuma 21. pantam, kas nosaka, ka zaudējumi ir atlīdzināmi, kas CSNg rezultātā tiek nodarīti trešajai personai, šajā gadījumā ir noraidāmi, jo trešās personas nav.
(LR Satiksmes biroja 03.06.1998. Izmaksu komisijas sēdes lēmuma protokola Nr.16)
vārdsAntuns, 10.aprīlis 2002 0:00
Mums Preiļos runā,ka drīz uz avārijām nebūs jāsauc ceļu policija.Vai tā ir taisnība,kas tad būs jādara tādos gadījumos.
Ēriks Griģis: ne tikai pie Jums runā. Šadas izmaiņas likumdošanas aktos vēl nav pieņemtas, bet sagatavotas ir gan.
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (turpmāk CAOA) likumu izmainot, ir paredēts, ka apdrošināšanas sabiedrībām būs iespēja pieņemt lēmumu par zaudējumu atlīdzības izmaksu vai atteikumu, un noteikt zaudējuma apjomu CSNg cietušā transportlīdzekļa īpašniekam bez Ceļu policijas izziņas par attiecīgo CSNg saņemšanas.
Plānotās izmaiņas attieksies uz tiem CSNg:
- kuros nav cietušas personas;
- kuros transportlīdzekļi nav stipri bojāti, un, atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem (turpmāk CSN), tie var turpināt piedalīties ceļu satiksmē.
Šādos gadījumos, tie varētu atbilst CSN 35. un 36. punktos noteiktiem gadījumiem,:
- iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji informē savu apdrošināšanas sabiedrību;
- sastāda CSNg shēmu un aizpilda "saskaņoto paziņojumu" par CSNg, kurā vainīgais vadītājs ar savu parakstu apliecina savu atbildību par nodarīto zaudējumu, arī cietušais paraksta shēmu un "saskaņoto paziņojumu";
- lai cietušā transportlīdzekļa īpašnieks saņemtu zaudējumu atlīdzību, iespējams, būs nepieciešams apdrošinātāja norīktam ekspertam uzrādīt visus CSNg iesaistītos transportlīdzekļus;
- ja vainīgais transportlīdzeklis netiks uzrādīts, tas jau būs atdots lūžņos vai pārdots nezināmam pircējam pirms apdrošinātājs to rakstiski būs atļāvis, tad pret vainīgā transportlīdzekļa īpašnieku, iespējams, ierosinās regresu, lai apdrošinātāji atgūtu izmaksāto atlīdzības summu;
- piepildoties iepriekšminētām prognozēm (iespējams ar 2003. gada sākumu), cietušais apdrošināšanas atlīdzību vairums gadījumos varēs saņemt par policijas izziņas saņemšanas laiku ātrāk.
Attiecībā uz Ceļu policiju:
- izmaiņas CAOA likumā nav tieši saistītas ar Ceļu policijas darbu;
- par apmēram 30% samazināsies izsniedzamo izziņu skaits;
- skaitliski samazināsies konfliktsituācijas;
- pieaugs CSN 35. un 36. punktos uzskaitītie gadījumi;
- vainīgais vadītājs, iespējams, nebūs jāsoda par izraisīto CSNg;
- samazināsies soda naudas par apmēram 30%;
- par apmēram 30% samazināsies fiksētās un mainīgās izmaksas, kas saistītas ar izbraukumu uz CSNg, apstrādi un sastrēgumiem.
Koza, 5.aprīlis 2002 0:00
Labdien!
sakiet lūdzu tādu lietu. Vai pie novērtēšanas, ja autiņš ir cietis satiksmes negadījuma gaisa apilvenam arī rēķina nolietojumu un tad nosaka summu. Ja tā tad man ir jautajums viņam tak ir divi stāvokļi vai nu viņš ir vai nav, un lietotu to nekādis nevar iegādāties?

iepriekš paldies par atbildi.
Ēriks Griģis: Jums ir pilnīga taisnība, gaisa drošības spilvens vai nu ir, vai nav.
Ja par zaudējumu atlīdzības saņemšanas veidu esat izvēlējies naudas kompensāciju, tad eksperts, atbilstoši "Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodikai", jaunas rezerves daļas vērtību ievērtē ar nolietojuma koeficientu. Ja tā, tad lai eksperts uzrāda to remontservisu, kurā ar garantijām var iegādāties lietotu šo pasīvās drošības elementu (atkārtotu kvalitātes atbilstības pārbaudi lietošanā bijušām detaļām veic attiecīgais drošības elementa izgatavotajs).
Drošības spilvens (komplekts, kas attiecas uz doto spilvenu) zaudējumu aprēķinā būtu jāievērtē bez nolietojuma, aprēķinā izmantotā iegādes cena ekspertam ir jāspēj pamatot, uzrādot pārdevēju vai to, kāda datu bāze aprēķinos ir izmantota.
Kaspars, 28.marts 2002 0:00
Ērikam Griģim.
Paldies Tev par izsmeļošajām atbildēm, atsaucību un ziedoto laiku.

Priecīgas Lieldienas!
Ēriks Griģis: paldies par izpratni, Kaspar,
pēc svētkiem novēlu Tev uzsākt veiksmīgu darba nedēļu.
Oskars, 22.marts 2002 0:00
Vai ta ir tiesa, ka no aprila auto skolas maksa bus ap 500Ls?
Ēriks Griģis: nē, jo ir autoskolas, kas noteikušas ievērojami zemāku cenu par autovadītāju apmācībām.
Par izmaiņām autovadītāju apmācībās lūdzu pastāstīt Autoskola "BCDE" adminstratorei Dacei Damrozei.
Izmaiņas autovadītāju apmācībās attiecas uz apmācību programmās noteikto minimālo stundu skaitu. Minimālā apmācību stundu skaita samazīnāšana būtiski nemainīs samaksu par teorētiskām apmācībām. Tiem jauniem autovadītājiem, kuriem būs iemaņas praktiskā braukšanā, atbilstoši autoskolu prasībām, būs iespēja apgūt praktisko braukšanu pēc minimālās stundu programmas. Ja neveiksies, tad par papildus nobrauktām apmācības stundām būs jāpiemaksā.
Sākot ar š.g. 1. aprīli Autoskola "BCDE" Bauskas ielā 86, B kategorijas autovadītāju apmācībām ir noteikusi šādus izcenojumus:
- teorijas apmācības, ieskaitot eksāmenu CSN (Ls) 25,00;
- dokumentu sagatavošana (Ls) 10,00;
- praktiskā braukšanas apmācība minimāli 10 stundas (Ls) 35,00;
- transportlīdzekļa izmantošana eksāmenā (Ls) 5,00;
- medicīniskās palīdzības kurss (Ls) 10,00;
- Valsts eksāmens (Ls) 20,77
KOPĀ (Ls) 105,77
Sīkāku informāciju par A;B/C1;C;D;C/E;B/A;B/E vadītāju kategoriju apmācībām Autoskolā "BCDE" varat uzzināt zvanot pa tālruņiem 7627901 // 7627436 vai skolas mājas lapā www.autoskola.lv
Oskars, 22.marts 2002 0:00
Cik izmaksa kasko apdrosinasana?
Ēriks Griģis: Sveiks Oskar!
Atbildi uz šo jautājumu sniedz izdevums "Sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana", ko par Ls 3,00 var iegādāties Autoskola "BCDE" Rīgā, Bauskas ielā 86, vai pasūtīt vairumā pa tālruni 7627901.
Smaksu par KASKO - brīvprātīgo transportlīdzekļu apdrošināšanu nosaka apdrošināšanas sabiedrību noteiktie tarifi, pēc kuriem aprēķina prēmijas apjomu. Prēmijas palielināšanu un samazināšanu precizē apdrošināšanas noteikumi, ko katra apdrošināšanas sabiedrība nosaka atbilstoši apdrošināmiem riskiem pēc transportlīdzekļa, tā aprīkojuma ar drošības sistēmām, īpašnieka, lietotāja un izmantošanas apstākļiem.
Apdrošināšanas tarifu apdrošināmiem riskiem apdrošinātāji parasti nosaka procentos no transportlīdzekļa dažādām - jaunvērtības vai faktiskās vērtības vai vienādām - faktiskās vērtības.
Transportlīdzekļu KASKO apdrošināšanā var apdrošināt transportlīdzekli tikai bojājumu riskam vai bojājumu un zādzības (laupīšanas) riskiem.
Par bojājumu risku jaunam automobilim apdrošinātāji vidēji ir noteikuši tarifu ap 3,5% no jaunvērtības, ja, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, automobili remontēs autorizētā izplatītāja servisā, bet no faktiskās vērtības uz apdrošināšanas brīža, ja to remontēs apdrošinātāja norādītā servisā.
Atsevišķas apdrošināšanas sabiedrības tarifu paaugstina par 10-20%, ja pašrisks vai franšīze netiek ņemta vērā.
Par bojājuma risku jaunam automobilim apdrošinātāji vidēji ir noteikuši tarifu no 2% līdz 2,5% (bez pašriska + 10 līdz 20%), ja to drošina arī zādzību riskam.
Tarifs par transportlīdzekļa apdrošināšanu zādzības un laupīšanas riskam vidēji ir 3% līdz 4% no tā faktiskās vērtības (ne no jaunvērtības).
Ja automobiļa jaunvērtība ir Ls 15 000, bet faktiskā vērtība Ls 10 000, tad apdrošinot to bojājumu un zādzību riskam, ieskaitot remontu autorizētā servisā pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās, pamata prēmiju aprēķina šādi:
1. Prēmja par bojājumu risku, bez pašriska un remontu autorizētā servisā
Brisks = 2,2% (2,75%) no 15 000 = 330 (412,50) (Ls)
2. Prēmija par zādzību apdrošināšanu zādzību riskam
Zrisks = 3% (4%) no 10 000 = 300 (400) (Ls)
3. Kopējā pamata prēmija = 330 + 300 = 630 (Ls) zemākā robeža vai
412,50 + 400 = 812,50 (Ls) augstākā robeža
4. Pamata prēmiju apdrošināšanas sabiedrības precizē, to palielinot vai samazinot, atbilstoši saviem noteikumiem.
Tarifu procenti ir vidējie matemātiskie lielumi.
Būtība tarifu pielietošanā ir transportlīdzekļu vērtības, pēc kurām aprēķina pamata prēmijas apjomu. Atsevišķas apdrošināšanas sabiedrības premiju piedāvā noteikt pēc transportlīdzekļa apdrošināšanas vērtību. Šajā gadījumā iesakām klientam noskaidrot, ko tā nozīmē.
Kaspars, 18.marts 2002 0:00
Kādēļ CSDD man tiek pieprasīts iegādāties OCTA, ja tikai vēlos motociklu reģistrēt uz sava vārda, bet braukt vēl nemaz netaisos, jo ārā ir ziema. Cik tas ir pamatoti likt man iegādāties šo apdrošināšanu. Man šķiet, ka tas ir nelikumīgi.
Ēriks Griģis: Kaspar, Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi, kas izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4. panta trešo daļu, nosaka:
41. Pirms katras transportlīdzekļa reģistrācijas (pārreģistrācijas):
41.1. izņemot noņemšanu no uzskaites un norakstīšanu - jāuzrāda spēkā esoša sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise par konkrēto transportlīdzekli...
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 5. pants nosaka, ka standartlīgums ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz Latvijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem...
Tātad Latvijas republikas likumi nosaka to, ka reģistrējot motociklu, Jums ir jāuzrāda spēkā esošs OCTA līgums, kas apdrošina Jūsu atbildību, piedaloties ceļu satiksmē ar iegādāto motociklu.

Ar 2001. gada 1. maiju spēkā esošs OCTA līgums ir jāuzrāda, veicot transportlīdzekļa ikgadējo tehnisko apskati.

Lasītākie raksti

Jaunie raksti