Apdrošināšanas un ekspertīzes jautājumi un atbildes

Šeit Jūs varat uzdot savus jautājumus, kas saistīti ar auto apdrošināšanu, tehnisko ekspertīzi. Uz jautājumiem atbildēs iAuto eksperts Ēriks Griģis.

 
 
 
 
 
Uzmanību: Ar * apzīmētie lauciņi ir obligāti!
 
suz, 10.marts 2003 0:00
Ievedot automašīnu Latvijā no ārzemēm uz robežas tiek apdrošināta -
zilā krāsā polise (nezinu kā pareizi sauc)
Vai šī polise ir derīga pēc auto reģistrācijas Latvijā.
Ēriks Griģis:
Nē, nav derīga. Pareizais nosaukums ir CAOA robežlīgums.
Marika, 6.marts 2003 0:00
Kads laika termins ir paredzets apdrosinasanas izmaksai cietusai CSN personai, ja vainiga puse nebija apdrosinata ar obligato autoapdrosinasanu? Vai Satiksmes Birojam ir tiesibas atkartoti pieprasit izzinas no mediciniskiem iestadem?
Ēriks Griģis:
Apdrošināšanas atlīdzība jāaprēķina un jāizmaksā mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Netkarīgi, bija vai nebija kādam CAOA.
Svarīgi ir noskaidrot, kas ir nepieciešamie dokumenti, kas vēl bija jāsaņem.
Tas nav aizliegts. Ja varat pierādīt apzinātu novilcināšanu vai patvaļu, lai izvairītos no zaudējumu atlīdzināšanas, tad to var pielīdzināt rīcībai ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības, un celt prasību tiesā, Jums atlīdzināt ar to saistītos visus izdevumus, ieskaitot CSNg iegūtos. Jums būs nepieciešams advokāts, lai sagatavotu prasību.
Par savu neapmierinātību tad informējiet Finanšu un kapitāla tirgus komisiju,
Kungu 1, Rīga, LV-1050, t. 7774800
Turpmāk tekstā Jūs varat iepazīties ar izvilkumiem no CAOA likuma.

CAOA likums par Zaudējumu novērtēšanu un apdrošināšanas atlīdzību nosaka:
21.pants. Zaudējumi sakarā ar ceļu satiksmes negadījumu
Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātājs saskaņā ar apdrošinātāja atbildības limitiem atlīdzina šajā likumā noteiktajā kārtībā novērtēto zaudējumu, kas ceļu satiksmes negadījumā nodarīts trešajai personai, tās mantai vai videi.
22.pants. Personai nodarītie zaudējumi
(1) Ceļu satiksmes negadījumā cietušās trešās personas veselībai nodarītais zaudējums ir zaudējums, kas saistīts ar:
1) cietušā ārstēšanu;
2) cietušā pārejošu darbnespēju;
3) cietušā darbspēju paliekošu zudumu;
4) cietušā nāvi.
(2) Zaudējumu atlīdzināšana cietušajam notiek saskaņā ar apdrošinātāja atbildības limitiem.
23.pants. Zaudējumi sakarā ar cietušās personas ārstēšanu
Zaudējumi sakarā ar cietušā ārstēšanu ir izdevumi, kas saistīti ar cietušās personas nogādāšanu, ievietošanu, uzturēšanu, diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju ārstniecības iestādēs, cietušā kopšanu, ārstniecisko uzturu, ārstēšanos mājas apstākļos un protezēšanu.
37.pants. Iesniegums par apdrošināšanas atlīdzību un tās aprēķināšana
(2) Aprēķinu izdara pēc tās personas iesnieguma saņemšanas, kura ir tiesīga saņemt apdrošināšanas atlīdzību. Iesniegumam jāpievieno:
1) ceļu policijas izsniegta izziņa;
2) izmeklēšanas vai tiesu iestāžu dokumenti par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu (ja tādi ir);
3) citi dokumenti, kas apliecina zaudējumus un to apmēru.
(3) Izlemjot jautājumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu sakarā ar personai nodarīto zaudējumu, apdrošinātājs ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt no veselības aprūpes iestādes ziņas par cietušā ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi, izmantot tiesu medicīnas ekspertīzes atzinumus, kā arī, ja nepieciešams, iegūt papildu informāciju, nosūtīt cietušo medicīniskai izmeklēšanai, sedzot visus ar to saistītos izdevumus. Ziņas, ko apdrošinātājs ieguvis par cietušā ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi, ir konfidenciālas.
(4) Lai saņemtu zaudējumu atlīdzību, institūcijai, kas ir samaksājusi par cietušā ārstēšanu vai sniegusi tam medicīnisko palīdzību no saviem līdzekļiem, ir jāiesniedz apdrošinātājam vai Satiksmes birojam aprēķins par cietušā ārstēšanai izlietotajiem līdzekļiem.
(5) Apdrošinātājam pēc pieprasītāja lūguma tas jāiepazīstina ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas kārtību.
(6) Zaudējumu atlīdzināšanas pieprasījumu izskata, ja tas iesniegts ne vēlāk kā vienu gadu no dienas, kad cietušajam radās tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu.
38.pants. Apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas termiņš un izmaksas kārtība
(1) Apdrošināšanas atlīdzība jāaprēķina un jāizmaksā mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
(2) Līdz zaudējuma apmēra pilnīgai noteikšanai apdrošinātājs pēc cietušā lūguma var izmaksāt avansu.
vārds, 20.februāris 2003 0:00
kā nav transporta līdzekļa...vai ta tas CP raksta, ka tas īpašnieks ar plastmasas vannu man sasita mašīnu? nu muļķības....
Neredzu pamata nemaksāt no juridiskā viedokļa!
Ēriks Griģis:
Mēs šeit runājām par apmēram 200 CSNg gadā, kuros CP pat vannu neuzrāda.
Ir uzrādīta sadursme ar šķērsli, vai uzbraukums tam. Un vairāk nekā.
Bet šķērslis ir aizbēdzis.
Ar to mēs sākām.
Tad CAOA nedarbojas, jo nav apdrošinātāja.
KASKO var nedarboties, ja nav atbilstoši noteikumiem noticis CSNg.
Par to runāsim rītā.

Juridiskais viedoklis varētu daudziem palīdzēt ārpus šiem 200 gadījumiem.
Labprāt piedalīšos ar eksperta zināšanām un padomu.
Vivis, 20.februāris 2003 0:00
Ērik! vakar uzdevu līdzīgu jautājumu Jurdiskajā sadaļā un Temīda atbildēja, ka CP lēmums, ka CSN izraisījušais ir vainīgs ir pieteikams pamats, lai saņemtu apdrošināšanu. Kā to komentēsiet?
Otra lieta: tā kā iepriekš apgalvojāt pretējo, vai varat norādīt uz kāda CAOA likuma panta balstoties, Apdrošinātājs ir tiesīgs likumīgi atteikties no atlīdzības segšanas manā gadījumā?
Ēriks Griģis:
Pamats jau ir, tikai nemaksā.
Jo likuma nav.
Atļaušos pretjautājumu, kādēļ uz CP lēmuma pamata apdrošinātāji tomēr nemaksā atlīdzību?
Un piebildi, ja tā būtu, kā Jūs tiecaties domāt, tad manis šeit nebūtu un forums arī izpaliktu.
CAOA likuma 33. panta 1. punkts nosaka, ka zaudējumu atlīdzina tas apdrošinātājs, kurš apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību (nevis vainīgā vadītāja - mans koments).
Nav transportlīdzekļa, nav arī apdrošinātāja (mantiskā zaudējuma gadījumā).
Ir transportlīdzeklis, ar to bija jānodara zaudējums.
Lai to noteiktu, darbojas viss nedēļu iepriekš aprakstītais, attiecībā uz CP lēmumu arī.
Rīt no rīta tiekamies.
Vivis, 19.februāris 2003 0:00
Paldies! bet nekur jau savukārt CAOA nav rakstīts, ka man jāķer un jāved Apdrošinātājam klāt vainīgais, lai saņmetu atlīdzību. Nav nekas arī par to, ka jātaisa vainīgā automašīnas ekspertīze...un turklāt, ja loģiski padomājam - ja jau viņš aizlaidies, protams, ka mašīnu jau salabojis....kur taisnība?
kau kā man liekas, ka "ņečistoje ģela" ar tām Apdrošināšanas firmām...
Ēriks Griģis:
Tur Jums taisnība.
Likums ir jāuzraksta tā, lai tas darbotos. Pēc tam tas ir jāsaskaņo un visām pusēm ir jāzina savi pienākumi un atbildība.
Ja paliek kas netīrs, tad ir jāmācās.
Es Jūsu vietā jautājumu jau sastādīju un atbildētājus uzrādīju.
Mani baida tā patvaļa, kas var sākties uz autoceļiem, kad cits citu ķers, cits bēgs, trešais gribēs paskatīties tā tuvāk. Bet apsardzes firmas piedāvās izmantot īpaši aprīkotus automobiļus un ķērājus ar stobriem.
Šobrīd, tiešām, cietušie ķer vainīgos. Sit automobiļus, ķerot Latvijas Republikā ar Likumu noteiktās obligātās atbildības apdrošināšanas gadījuma izraisītājus, noķer un atved tos atpakaļ uz negadījuma vietām, pēc tam izsauc policiju, kas atbrauc un saprot cietušos. Un tas nav maz.
Apdrošināšanas sabiedrība iesaistās ar paziņojuma par CSNg un iesnieguma par zaudējumu atlīdzināšanu saņemšanas brīža.
Vivis, 19.februāris 2003 0:00
Paldies! vai tas lekcijas ir pa velti un domatas katram interesentam?
es tomer CAOA likumā nevaru atrast par to ko rakstat!
vai varat noradit precizak, kur ir kaut kas rakstits par tam ekspertizem, kas apliecinatu, ka CP lemumam nav nekada speka apdrošināšanas atlidzibas saņemšanai????
Ēriks Griģis:
Par velti būs tikai Jums.
Gluži otrādi, ja nekas nav rakstīts, tad arī spēka nav.
CP lēmumu reglamentē LAPK. Tur nekas nav teikts, ka apdrošinātājiem būtu jāstrādā pēc LAPK kārtībā sastādītā CP lēmuma.
Tas nav teikts likumā par apdrošināšanas līgumu, ceļu satiksmes likumā, autopārvadājumu likumā, pat CSN ir neuzmanības kļūda, pieminot apdrošināšanu.
Vivis, 19.februāris 2003 0:00
Paldies par atbildi!
ja es sapratu pareizi- ir obligātā apdrošināšana, bet nav obligāta atlīdzības veikšana, ja pat Ceļu Policija apliecina, ka vainīgais ir vainīgs? te kaut kas nav kārtībā....
Ēriks Griģis:
Jau siltāks.
Mēs "iekarsīsim" rīta lekcijā par apdrošināšanas un ekspertīzes jautājumiem 21.02.2003. Bauskas ielā 86, 405. telpā (iespējams arī citā auditorijā), bet plkst. 10:00 noteikti.
Jūs, Vivi, tiekat laipni aicināts piedalīties.
vārds Vivis, 19.februāris 2003 0:00
ĒRIK!
VĒL VIENS JAUTĀJUMS: VAI VARAT MAN NORĀDĪT KONKRĒTUS NORMATĪVOS AKTUS, KAS APSTIPRINĀS JŪSU ATBILDĒ PAUSTO, GRIBU PAPĒTĪT SAVAS TIESĪBAS :)!!!!
Ēriks Griģis:
CAOA likums sadaļā "Normatīvie dokumenti" - www.csdd.lv/index.htm
vārds Vivis, 19.februāris 2003 0:00
Labdien, ĒRIK!
man ir līdzīgs gadījums, kā Sallijai, bet lieta ir ievirzījusies tā, ka CP ir devusi slēdzienu, ka aizbēgušās automašīnas īpašnieks ir vainīgi. Īpašnieks tika uzaicināts, bet neieradās - uz šī pamata tika izdarīts arī šis slēdziens. Un Ceļu policijas inspektors man pirms pāris minūtēm apgalvoja, ka šis dokuments ir pietiekams pamats, lai apdrošinātājs izmaksātu atlīdzību. Vai tad tā nav? vai tiešām CSN cietušā automobiļa ipašniekam ir atkārtoti jācieš no dēļ tā, ka vainīgās automašīnas īpašnieks slēpjas un neuzrāda savu mašīnu Apdrošinātājam?tādā gadījumā viss nonāk līdz absurdam...
Ēriks Griģis:
Esmu lasījis lekcijas ceļu policijas rajonu nodaļās.
Rīgas pilsētā ir tikai daži policisti, kuriem kvalifikācijas kursos reizi piecos gados ir izdevies noklausīties ievadlekciju apdrošināšanā un ekspertīzes jautājumos.
Tas policists, ar kuru esat runājis, iespējams, ir kārtīgs policists. Viņš ir centies Jums paskaidrot ko vairāk, par to pasakiet viņam paldies.
Par apdrošināšanas un likumdošanas aktu noteikto kārtību apdrošināšanas atlīdzības jautājumos Jums ir jārunā ar savu apdrošinātāju. Jūsu apdrošinātājs CAOA gadījumā ir tas, kas ir apdrošinājis atbildību īpašniekam, kurš ar savu automobili ir ietriecies Jūsu automobilī, un pēc tam aizbēdzis.
Ja vinju atradīs, tad apdrošinātājam būs jālemj par atlīdzības izmaksu.
Ja neatradīs - tad process un izdevumi izpaliks.
Jautājums - kas meklēs bēgli?
Ja policija uzraksta izziņu par vainīgo un sola Jums atlīdzību, tad prasiet to policijai.
Ja apdrošinātājam lēmuma pieņemšanai par zaudējumu atlīdzināšanu ir nepieciešams noteikt zaudējumus izraisījušo transportlīdzekli, tad tas dzelža gabals ir jaatrod un vēl jāpierāda, ka zaudējumi ir nodarīti tieši ar to.
Tikai, vai atradīs?
Absurds valstī tiks likvidēts, kad būs institūcija, kas meklēs nespriedelējot un atradīs.
Jautājumu, vai policijai ir jāmeklē aizbēgušais vadītājs un, lai nodrošinātu likumības ievērošanu un CSNg cietušo aizsardzību Latvijā noteiktajā obligātās atbildības apdrošināšanas veidā, arī izraisītāja transportlīdzeklis, Jūs varētu uzdot LR Satiksmes birojam un Iekšlietu ministrijai.
Saņemtās atbildes publicējiet kopīgai apspriešanai.
Sallija, 18.februāris 2003 0:00
Paldies Ērik par uzaicinājumu!
Man tomēr galīgi tagad viss palicis vēl nesaprotamāks, tās apdrošināšanas lietas ir dikti sarežģītas...pēc iepriekš rakstītā es sapratu,ka manā gadījumā (kad SCN izraisījušais aibēdzis) vajadzīgs CP eksperta slēdziens, ka vainīgā mašīna ir izraisījusi konkrēto CSN, savādāk apdrošināšanas naudu es nevaru saņemt....un ja vēl vianīgais ir salabojis mašīnu pirms viņu noķer CP....tad pavisam nav cerību...vai tā? es nu īsti nesaprotu...
Ēriks Griģis:
1. Atlīdzību par mantas bojājumu nosaka, ja ir identificēts izraisītāja transportlīdzeklis.
Ja nav, tad nesanāk.
2. Atlīdzību cietušām personām nosaka, ja bojājumu ir nodarījis transportlīdzeklis.
vārds Sallija, 18.februāris 2003 0:00
Piedodoet, ka atkal traucēju, vai varat nokomentēt šo te Jūsu rakstīto: "Palūdziet, lai Jums rakstiski pamato atlīdzības atteikumu, kurā par atteikuma iemeslu ir uzrādīta vainīgās personas nenoskaidrošana AP lietā.
Par Ls 100, protams, tiesa neatmaksājas.
Ar šādu dokumentu Jūs likumīgi varēsiet pierādīt apdrošinātāju nelikumīgu atlīdzības atteikumu 100 Ls apmērā.
Ja iesaistīsies advokāts, Jums var laimēties un tiesa nebūs nepieciešama. Lai šādu nelikumību nepublicētu avīzē, 100 Ls nav nozīmes. "
Man nav skaidrs, kas tad tur ir nelikumīgs, ka Apdrošinātājs atsakās maksāt, ja nav skaidra vainīgā persona AP lietā? vai tad tādā gadījumā vispār skaitās apdrošināšanas gadījums????
Ēriks Griģis:
CAOA likuma 33. panta 1. punkts nosaka, ka zaudējumus atlīdzina tas apdrošinātājs, kurš apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību.
Ja apdrošinātājs ateikšanos atlīdzināt zaudējumus saista tikai ar vainīgo pesonu, tad tas ir pretrunā augstāk uzrādītam.
Manuprāt ir atšķirība starp transportlīdzekli un vadītāju.
Ja Jūsu apdrošināšanas sabiedrībā neatšķir LAPK no CAOA likuma, tad ir iespēja mācīties.
Mācības notiek skolā. Mācību iegūst arī tiesas zālē. Jebkurā gadījumā par to ir jāmaksā.
Šodien 17:30 gaidu Jūs, Sallij, uz lekciju Bauskas ielā 86, 405. telpā.
vārds Boije, 17.februāris 2003 0:00
Ērik!
Vai varat izskaidrot, kāda ir OCTA būtība? šāds jautājums man rodas sakarā ar to, ka es iepriekš sapratu, ka nopērkot OCTA es nodrošinos pret to, ka izraisot CSN, cietušajam atlīdzību sniedz Apdrošināšana nevis es kā CSN izraisītājs, bet tagad uzzināju, ka visu to summus vēlāk Apdrošinātājs piedzen no CSN izraisījušā... kāds labums tad vadītājiem no OCTA????
Ēriks Griģis:
1. CAOA būtība ir aizsargāt ceļu satiksmes negadījumos cietušo mantiskās intereses, nosakot tiesiskās attiecības starp sauszemes transportlīdzekļu īpašniekiem un apdrošinātājiem.
2.Regresa prasību nosaka CAOA likums tikai šādos gadījumos:
2.1. pret ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa vadītāju, ja tas: a) vadījis transportlīdzekli, būdams alkohola, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā,
b) vadījis transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli,
c) pēc satiksmes negadījuma patvaļīgi atstājis notikuma vietu vai izvairījies no noteiktā kārtībā izdarāmās alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidu konstatējošās pārbaudes vai šīs vielas lietojis pēc satiksmes negadījuma līdz attiecīgai konstatējošai pārbaudei;
2.2. ceļa īpašnieku (pārvaldītāju), ja ceļu satiksmes negadījumā nodarītais zaudējums radies viņa vainas dēļ;
2.3. personu, kas zaudējumu nodarījusi ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības.
Apdrošinātājiem, pieņemot lēmumu atbilstoši 2.3. punktā noteiktajam, tas jāspēj pamatot ar eksperta atzinumu, kas apstiprina nodarījumu ar nodomu vai rupjas neuzmanības klātbūtni, kurā izvērtēta objektīvā un subjektīvā ietekme, nevis ar balsu skaitīšanu (mans komentārs).
3. Satiksmes birojs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret:
3.1. ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieku, kurš nav apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību, vai šā transportlīdzekļa tiesīgo lietotāju;
3.2. transportlīdzekļa vadītāju, kurš transportlīdzekli ieguvis ar prettiesīgām darbībām;
3.3. apdrošinātāju, ja tiek noskaidrots transportlīdzeklis, kas nodarījis zaudējumu, un pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību bija apdrošinātājam.
Jautājums Boije:
- Vai avārijas uz autoceļiem izraisa tikai dzērāji, narkomāni un ļaundari? -
Jānis, 10.februāris 2003 0:00
Cik varētu maksāt gāzes iekārtas uzstādīšana automašīnai.
Ēriks Griģis:
LOVATO (Itālija) gāzes sitēmas cena uzdota importētājservisā ADS SERVISS
Margrietas ielā 7 (t. 7610052) ar uzstādīšanu:
1. vieglajiem a/m ar karburatoru Ls 160 - 180;
2. vieglajiem a/m ar benzīna iešprici Ls 200 - 230;
3. vieglajiem a/m ar benzīna iešprici un elektronisku gāzes padeves optimizāciju Ls 270-280.
Cenas robežas sistēmai ar uzstādīšanu nosaka uzstādītājserviss, atkarībā no automobiļa markas/modeļa.
vārds Sallija, 6.februāris 2003 0:00
Liels Paldies!
tātad, ja Apdrošinātājs atteiksies maskāt, tad jus ierosinat lietu laist caur tiesu? vai tas atmaksājas, ja zaudējumi ir ap 100 Ls?
Ēriks Griģis:
Palūdziet, lai Jums rakstiski pamato atlīdzības atteikumu, kurā par atteikuma iemeslu ir uzrādīta vainīgās personas nenoskaidrošana AP lietā.
Par Ls 100, protams, tiesa neatmaksājas.
Ar šādu dokumentu Jūs likumīgi varēsiet pierādīt apdrošinātāju nelikumīgu atlīdzības atteikumu 100 Ls apmērā.
Ja iesaistīsies advokāts, Jums var laimēties un tiesa nebūs nepieciešama. Lai šādu nelikumību nepublicētu avīzē, 100 Ls nav nozīmes.
Šo forumu lasa visi apdrošinātāji.
Ja Jūs, Sallij, stādājiet apdrošināšanā, tad ceru, ka palīdzēju Jums daudz, daudz vairāk, nekā Sallijai, kuras automobili par 100 Ls saskādējis kāds cits.
vārds Sallija, 6.februāris 2003 0:00
Paldies Ērik vēlreiz! vai tiesas procesi šādos gadījumos ir neizbēgami?
esmu dziredējusi, ka izsauc vainīgo uz CP, tiek ar viņu galā, bet nekādas tiesas, kur jāpiedalās CSN cietušajam....tādu pieredzi man stāsta tie, kam bijuši līdzīgi gadījumi...
Ēriks Griģis:
Starp mums pārunātā CSNg situācija nenorāda uz tiesas neizbēgamību.
Vispirms ir administratīvais pārkāpums (AP). Ar vainīgo strādā un sodu piespriež CP.
Ir noteikta kārtība, kā sodu var pārsūdzēt. Arī tad ne vienmēr tiek uzsākta tiesvedība.
Saņemot pieteikumu par AP, ar likumu pilnvarotai amatpersonai (CP) ir jāsastāda AP protokols vai jāpieņem viens no lēmumiem: lietvedības uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt lietvedību AP lietā, materiālu tālāknosūtīšanu pēc pakļautības.
Uzsākot AP lietvedību, ir jāveic administratīvā izmeklēšana. Izmeklēšanas rezultāts ir AP materiāls. Tad AP lieta tiek izskatīta. Izskatīšana beidzas ar lēmuma paziņošanu vainīgajam. Ja to pārsūdz, tad notiek AP lietas pārskatīšana. Pēc lēmuma paziņošanas lēmums tiek izpildīts.
Viens no apstākļiem, kas nepieļauj AP lietvedību AP lietā ir ja nav bijis notikums vai tajā nav AP sastāvs.
Ja vainīgais vadītājs ir aizbēdzis, tad ierosinātā lietvedība gaidīs, kad vainīgais vadītājs pieteiksies pats vai administratīvā izmeklēšanā viņu noskaidros.
AP lietā nosaka sodu vainīgajam.
Uz cietušo transportlīdzekļa īpašnieku tas viss neattiecas. Izņemot cietušā liecība un lietiskais pierādījums - bojātais transportlīdzeklis, kas atbilstošā formā tiek pievienoti AP lietai.
Tāpēc cietušo arī neaicina.

Apdrošināšanai ar visu iepriekšējo nav nekā kopēja. Pat likumi ir citi.
Izmeklēšanas procesā gan speciālisti var sastrādāties.
Arī sodi vainīgajam ir citi. Jā, likums soda divreiz.
Apdrošinātājs atrod, ka AP nav noteikts vainīgais un atsakās tālāk ar Jums runāt, jo cilvēks pie stūres vai cilvēks uz ielas jau nevar to visu zināt.
Tas nav pareizi, jo likums cietušā aizstāvībai pieprasa uzrādīt izraisītāja transportlīdzekli nevis vainīgo. Un apdrošinātājs zina, ko pieprasa likums.

Tad Jūs ņemat palīgos advokātu, kas zina kā vajag.
Tiesa ir neizbēgama un notiek pirmstiesas sarunas. Apdrošinātājs un Jūsu advokāts. Advokātam ir eksperta slēdziens, kas pretējs AP lietai. Tas nekas.
Gudrais zina, ka pirmstiesas sarunās var vienoties. Apdrošinātājs samaksās vienmēr, naudas pietiek, ja tikai varēsiet pierādīt savu pārliecību neskaidrā lietā - lietā, kur policija raksta, ka vainīgā nava, ir pretrunas, vai kā citādi.
Pēc pušu savstarpējas vienošanās, tiesa nav nepieciešama. Jums atlīdzību izmaksās.
Bet izraisītāja transportlīdzeklim ir jābūt. To pieprasa Likums.

Mani uztrauc tas, ka nelikumīgi grib dabūt no apdrošinātāja atlīdzību.
Ko komentos raksta par to apdrošinātāja krāpnieku, kas sagūstīts sēž. Visi viņu aizstāv un par piemēru min. Bet apdrošina taču tāpēc lai palīdzētu. Apdrošinātājs komentos ar izmaksātām atlīdzībām uzbāžas.
Veidojas pretstatu cīņas sabiedrība. Pa tiešo, bez likuma.
Ja zaglis, tad slikti.
Ja piekrāpi apdrošinātāju, tad tu esi labais. Kau arī zaglis tas pats.
vārds Sallija, 6.februāris 2003 0:00
Paldies, Ērik! JūS rakstat: "Ja automobilis ir remontēts un zaudējuma nodarījuma faktu nevar pierādīt, tad nav apdrošinātāja, kas ir atlīdzības procesa virzītājs (kas atlīdzina).
Apdrošinātājiem vajag pierādījumus, uz kuriem balstīt lēmuma pieņemšanu atlīdzības lietā. "
Vai tiešām, ja vainīgais fiksi salabo mašīnu, cietušajam nav nekādu cerību uz zaudējuma atlīdzināšanu no apdrošinātāja?
Ēriks Griģis:
Fiksi labo mašīnu pēc tam, kad ir aizmucis.
Vispirms ir jābēg.
Bēgšana ir pretlikumība, tas nenākas viegli. Suns zina, ko ierijis, bet atrīt vairs nevar.
Likums saka, ka jāaptur transportlīdzeklis un jāpaliek negadījuma vietā.
Aizmukušo meklēs policija. Tāpat izraisītāja transportīdzekli.
Kad atradīs, tad būs polise, kur griezties. Ja polises nav, tad uz Satiksmes biroju.
Pēc tam pārbaudes, ekspertīzes un Lēmums.
Bēglis darīs visu lai paslēptos, jo viņš ir likumpārkāpējs.
Policija darīs visu, lai Valstī valdītu likums, bēgli noķertu un sodītu.
Eksperts izpētīs to, kas viņam tiks uzdots un atzinums būs pierādījums.
Tad iesaistīsies advokāti, viens palīdzēs bēglim, otrs - Jums, Sallij.
Cīnīsies viņi, līdz vienosies Jūsu un bēgļa interesēs. Varbūt būs Tiesa.
Tad kāds tiks sodīts, kādam atlīdzinās zaudējumus, varbūt arī ne.

To visu nosaka Likums.
Kā katra skrūvīte Likumā griežās, tas atkarīgs no rūsas. Ja rūsas ir daudz, tad nevar.
Vei bēgli ķers policija 6 vai 12 minūšu laikā, noslēgs robežas, ielās izbrauks operatīvās brigādes - es nezinu.
Es esmu eksperts.
Man būs dzelži, es tos izpētīšu un rakstīšu atzinumu.
Atzinums būs pierādījums. Likumīgs.
vārds sallija, 5.februāris 2003 0:00
Ērik! situācija: CSN izraisījušais aizbēg no CSN vietas, cietušais ziņo policijai, iesniedz prasību apdrošinātājam. Paliek neskaidrība, vai būs iespējams iegūt atlīdzību...kā gan Policija pierāda, ka aizbēgušais no CSN tiešām ir vainīgs CSN? Mašīnu taču var ātri salabot, tā ka nevar redzēt notikuma pēdas....vai tādā gadījumā cietušajam ir kādas cerības iegūt zaudējuma atlīdzināšanu no apdrošinātāja??? vai tādā gadījumā, ja Policija neidentificē CSN vainīgo, vai ir vēl kāds ceļš, kā saņemt atlīdzību?
Kā piemēram, jarīkojas, ja nav zināms CSN izraisījušā mašīnas numurs???
Atvainojos...ļoti daudz jautājumu un neskadrību...varbūt, ka varat ko līdzēt...
Cerībā uz atbildi-
Ar cieņu0
sallija
Ēriks Griģis:
Sveika Sallij, nu gan sasvilis?
1. KASKO ir nepieciešama policijas izziņa par CSNg, ir vai nav apdrošināšanas gadījums, noskaidros apdrošinātāji un pieņems pamatotu lēmumu.
2. CAOA zaudējumus atlīdzina CSNg zaudējumus izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieka atbildības apdrošinātājs.
Vajag noteikt izraisītāja transportlīdzekli.
Policijas izziņai nav pierādījuma spēka lēmuma pieņemšanā par zaudējumu atlīdzināšanu/atteikumu.
Bet policijas iziņai, kur lēmums APK lietā pieņemts, balstoties uz eksperta atzinumu, ir pierādījuma spēks, ja tai pievieno eksperta atzinumu.
Policijai ir jādabu rokās izraisītāja transportlīdzeklis. Tad ekspertam pasūta ekspertīzi. Ja automobilis ir remontēts un zaudējuma nodarījuma faktu nevar pierādīt, tad nav apdrošinātāja, kas ir atlīdzības procesa virzītājs (kas atlīdzina).
Apdrošinātājiem vajag pierādījumus, uz kuriem balstīt lēmuma pieņemšanu atlīdzības lietā. Policijas izziņa APK lietā nav pierādījums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai.
Eksperta atzinums ir pierādījums jebkurā no gadījumiem. Ja nepieciešams, to izmanto LAPK noteiktu jautājumu risināšanā, apdrošināšanas atlīdzības noteikšanā/atteikumā, regresa, dalītās atbildības, rupjas neuzmanības, vainas pakāpes noteikšanā, civillietās un krimināllietās.
Ja izraisītāja transportlīdzekļa reģistrācijas numurs nav zināms, tad vienīgā cietušā rīcība var kļūt nelikumīga. Pirmdienas gadījums: bēgli Rīgas pilsētā noķēra pats cietušais. Likumdošana to neparedz, tādēļ sākās "sviests", kuru CP prata atrisināt.
Ja cietuši pasažieri, bet izraisītājs aizbēdzis, tad CP formē APK protokolu, nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīts eksperts, ierosināta krimināllieta, bet atlīdzības procesu CSNg cietušām personām vada LR Satiksmes birojs.
Ja CP vai apdrošinātājs (eksperts) nevar noteikt izraisītāja transportlīdzekli, tad nav "cita ceļa" likumīgi dabūt CAOA atlīdzību.
sviests, 3.februāris 2003 0:00
Labdien!

Kaa tad buus ar to atbildi pirmdien. Interesee ievedmuita 1990.-92.gada Ford Probei.
Ēriks Griģis:
Mēs konsultējam transportlīdzekļu apdrošināšanā un pēc konsultācijām veicam tehniskās ekspertīzes, kas saistītas ar ceļu satiksmes negadījumos gūtiem zaudējumiem, ja tas ir nepieciešams.
No pirmdienas, Sviest, Tevi jau gaida katalogs un kalkulators.
Brauc ciemos, palīdzēsim iedarbināt rēķināmo brīnumu.
Aprēķina piemērs.
F-Proba GT Turbo 2,2 G-Kat 1992. Ls 1046 +100+206,28 = 1352,28
F-Proba GT Turbo 2,2 G-Kat 1991. Ls 828 +110+167,84 = 1106,84
sviests, 2.februāris 2003 0:00
Paldies par atbildi!

Diemzeel nevaru piezvaniit, jo tuvaakos 5 meenesus nebuusu Latvijaa. Varbuut Juus sajaa laikaa tomeer vareetu noskaidrot atbildi uz ieprieks uzdoto jautaajumu, luudzu!
Ēriks Griģis:
Tad pirmdien.
Bet varam dot konkreetu cenu.
Arii muitas katalogu var nopirkt pie mums. Pirmdien.
sviests, 1.februāris 2003 0:00
Vai taas cenas ERGO katalogaa ir taas pasas, no kuraam reekina ievedmuitu Latvijaa?
Ēriks Griģis:
Neesmu noskaidrojis. Juus varat pazvaniit.

Lasītākie raksti

Jaunie raksti