Apdrošināšanas un ekspertīzes jautājumi un atbildes

Šeit Jūs varat uzdot savus jautājumus, kas saistīti ar auto apdrošināšanu, tehnisko ekspertīzi. Uz jautājumiem atbildēs iAuto eksperts Ēriks Griģis.

 
 
 
 
 
Uzmanību: Ar * apzīmētie lauciņi ir obligāti!
 
Sallija, 18.februāris 2003 0:00
Paldies Ērik par uzaicinājumu!
Man tomēr galīgi tagad viss palicis vēl nesaprotamāks, tās apdrošināšanas lietas ir dikti sarežģītas...pēc iepriekš rakstītā es sapratu,ka manā gadījumā (kad SCN izraisījušais aibēdzis) vajadzīgs CP eksperta slēdziens, ka vainīgā mašīna ir izraisījusi konkrēto CSN, savādāk apdrošināšanas naudu es nevaru saņemt....un ja vēl vianīgais ir salabojis mašīnu pirms viņu noķer CP....tad pavisam nav cerību...vai tā? es nu īsti nesaprotu...
Ēriks Griģis:
1. Atlīdzību par mantas bojājumu nosaka, ja ir identificēts izraisītāja transportlīdzeklis.
Ja nav, tad nesanāk.
2. Atlīdzību cietušām personām nosaka, ja bojājumu ir nodarījis transportlīdzeklis.
vārds Sallija, 18.februāris 2003 0:00
Piedodoet, ka atkal traucēju, vai varat nokomentēt šo te Jūsu rakstīto: "Palūdziet, lai Jums rakstiski pamato atlīdzības atteikumu, kurā par atteikuma iemeslu ir uzrādīta vainīgās personas nenoskaidrošana AP lietā.
Par Ls 100, protams, tiesa neatmaksājas.
Ar šādu dokumentu Jūs likumīgi varēsiet pierādīt apdrošinātāju nelikumīgu atlīdzības atteikumu 100 Ls apmērā.
Ja iesaistīsies advokāts, Jums var laimēties un tiesa nebūs nepieciešama. Lai šādu nelikumību nepublicētu avīzē, 100 Ls nav nozīmes. "
Man nav skaidrs, kas tad tur ir nelikumīgs, ka Apdrošinātājs atsakās maksāt, ja nav skaidra vainīgā persona AP lietā? vai tad tādā gadījumā vispār skaitās apdrošināšanas gadījums????
Ēriks Griģis:
CAOA likuma 33. panta 1. punkts nosaka, ka zaudējumus atlīdzina tas apdrošinātājs, kurš apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību.
Ja apdrošinātājs ateikšanos atlīdzināt zaudējumus saista tikai ar vainīgo pesonu, tad tas ir pretrunā augstāk uzrādītam.
Manuprāt ir atšķirība starp transportlīdzekli un vadītāju.
Ja Jūsu apdrošināšanas sabiedrībā neatšķir LAPK no CAOA likuma, tad ir iespēja mācīties.
Mācības notiek skolā. Mācību iegūst arī tiesas zālē. Jebkurā gadījumā par to ir jāmaksā.
Šodien 17:30 gaidu Jūs, Sallij, uz lekciju Bauskas ielā 86, 405. telpā.
vārds Boije, 17.februāris 2003 0:00
Ērik!
Vai varat izskaidrot, kāda ir OCTA būtība? šāds jautājums man rodas sakarā ar to, ka es iepriekš sapratu, ka nopērkot OCTA es nodrošinos pret to, ka izraisot CSN, cietušajam atlīdzību sniedz Apdrošināšana nevis es kā CSN izraisītājs, bet tagad uzzināju, ka visu to summus vēlāk Apdrošinātājs piedzen no CSN izraisījušā... kāds labums tad vadītājiem no OCTA????
Ēriks Griģis:
1. CAOA būtība ir aizsargāt ceļu satiksmes negadījumos cietušo mantiskās intereses, nosakot tiesiskās attiecības starp sauszemes transportlīdzekļu īpašniekiem un apdrošinātājiem.
2.Regresa prasību nosaka CAOA likums tikai šādos gadījumos:
2.1. pret ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa vadītāju, ja tas: a) vadījis transportlīdzekli, būdams alkohola, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā,
b) vadījis transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli,
c) pēc satiksmes negadījuma patvaļīgi atstājis notikuma vietu vai izvairījies no noteiktā kārtībā izdarāmās alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidu konstatējošās pārbaudes vai šīs vielas lietojis pēc satiksmes negadījuma līdz attiecīgai konstatējošai pārbaudei;
2.2. ceļa īpašnieku (pārvaldītāju), ja ceļu satiksmes negadījumā nodarītais zaudējums radies viņa vainas dēļ;
2.3. personu, kas zaudējumu nodarījusi ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības.
Apdrošinātājiem, pieņemot lēmumu atbilstoši 2.3. punktā noteiktajam, tas jāspēj pamatot ar eksperta atzinumu, kas apstiprina nodarījumu ar nodomu vai rupjas neuzmanības klātbūtni, kurā izvērtēta objektīvā un subjektīvā ietekme, nevis ar balsu skaitīšanu (mans komentārs).
3. Satiksmes birojs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret:
3.1. ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieku, kurš nav apdrošinājis savu civiltiesisko atbildību, vai šā transportlīdzekļa tiesīgo lietotāju;
3.2. transportlīdzekļa vadītāju, kurš transportlīdzekli ieguvis ar prettiesīgām darbībām;
3.3. apdrošinātāju, ja tiek noskaidrots transportlīdzeklis, kas nodarījis zaudējumu, un pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību bija apdrošinātājam.
Jautājums Boije:
- Vai avārijas uz autoceļiem izraisa tikai dzērāji, narkomāni un ļaundari? -
Jānis, 10.februāris 2003 0:00
Cik varētu maksāt gāzes iekārtas uzstādīšana automašīnai.
Ēriks Griģis:
LOVATO (Itālija) gāzes sitēmas cena uzdota importētājservisā ADS SERVISS
Margrietas ielā 7 (t. 7610052) ar uzstādīšanu:
1. vieglajiem a/m ar karburatoru Ls 160 - 180;
2. vieglajiem a/m ar benzīna iešprici Ls 200 - 230;
3. vieglajiem a/m ar benzīna iešprici un elektronisku gāzes padeves optimizāciju Ls 270-280.
Cenas robežas sistēmai ar uzstādīšanu nosaka uzstādītājserviss, atkarībā no automobiļa markas/modeļa.
vārds Sallija, 6.februāris 2003 0:00
Liels Paldies!
tātad, ja Apdrošinātājs atteiksies maskāt, tad jus ierosinat lietu laist caur tiesu? vai tas atmaksājas, ja zaudējumi ir ap 100 Ls?
Ēriks Griģis:
Palūdziet, lai Jums rakstiski pamato atlīdzības atteikumu, kurā par atteikuma iemeslu ir uzrādīta vainīgās personas nenoskaidrošana AP lietā.
Par Ls 100, protams, tiesa neatmaksājas.
Ar šādu dokumentu Jūs likumīgi varēsiet pierādīt apdrošinātāju nelikumīgu atlīdzības atteikumu 100 Ls apmērā.
Ja iesaistīsies advokāts, Jums var laimēties un tiesa nebūs nepieciešama. Lai šādu nelikumību nepublicētu avīzē, 100 Ls nav nozīmes.
Šo forumu lasa visi apdrošinātāji.
Ja Jūs, Sallij, stādājiet apdrošināšanā, tad ceru, ka palīdzēju Jums daudz, daudz vairāk, nekā Sallijai, kuras automobili par 100 Ls saskādējis kāds cits.
vārds Sallija, 6.februāris 2003 0:00
Paldies Ērik vēlreiz! vai tiesas procesi šādos gadījumos ir neizbēgami?
esmu dziredējusi, ka izsauc vainīgo uz CP, tiek ar viņu galā, bet nekādas tiesas, kur jāpiedalās CSN cietušajam....tādu pieredzi man stāsta tie, kam bijuši līdzīgi gadījumi...
Ēriks Griģis:
Starp mums pārunātā CSNg situācija nenorāda uz tiesas neizbēgamību.
Vispirms ir administratīvais pārkāpums (AP). Ar vainīgo strādā un sodu piespriež CP.
Ir noteikta kārtība, kā sodu var pārsūdzēt. Arī tad ne vienmēr tiek uzsākta tiesvedība.
Saņemot pieteikumu par AP, ar likumu pilnvarotai amatpersonai (CP) ir jāsastāda AP protokols vai jāpieņem viens no lēmumiem: lietvedības uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt lietvedību AP lietā, materiālu tālāknosūtīšanu pēc pakļautības.
Uzsākot AP lietvedību, ir jāveic administratīvā izmeklēšana. Izmeklēšanas rezultāts ir AP materiāls. Tad AP lieta tiek izskatīta. Izskatīšana beidzas ar lēmuma paziņošanu vainīgajam. Ja to pārsūdz, tad notiek AP lietas pārskatīšana. Pēc lēmuma paziņošanas lēmums tiek izpildīts.
Viens no apstākļiem, kas nepieļauj AP lietvedību AP lietā ir ja nav bijis notikums vai tajā nav AP sastāvs.
Ja vainīgais vadītājs ir aizbēdzis, tad ierosinātā lietvedība gaidīs, kad vainīgais vadītājs pieteiksies pats vai administratīvā izmeklēšanā viņu noskaidros.
AP lietā nosaka sodu vainīgajam.
Uz cietušo transportlīdzekļa īpašnieku tas viss neattiecas. Izņemot cietušā liecība un lietiskais pierādījums - bojātais transportlīdzeklis, kas atbilstošā formā tiek pievienoti AP lietai.
Tāpēc cietušo arī neaicina.

Apdrošināšanai ar visu iepriekšējo nav nekā kopēja. Pat likumi ir citi.
Izmeklēšanas procesā gan speciālisti var sastrādāties.
Arī sodi vainīgajam ir citi. Jā, likums soda divreiz.
Apdrošinātājs atrod, ka AP nav noteikts vainīgais un atsakās tālāk ar Jums runāt, jo cilvēks pie stūres vai cilvēks uz ielas jau nevar to visu zināt.
Tas nav pareizi, jo likums cietušā aizstāvībai pieprasa uzrādīt izraisītāja transportlīdzekli nevis vainīgo. Un apdrošinātājs zina, ko pieprasa likums.

Tad Jūs ņemat palīgos advokātu, kas zina kā vajag.
Tiesa ir neizbēgama un notiek pirmstiesas sarunas. Apdrošinātājs un Jūsu advokāts. Advokātam ir eksperta slēdziens, kas pretējs AP lietai. Tas nekas.
Gudrais zina, ka pirmstiesas sarunās var vienoties. Apdrošinātājs samaksās vienmēr, naudas pietiek, ja tikai varēsiet pierādīt savu pārliecību neskaidrā lietā - lietā, kur policija raksta, ka vainīgā nava, ir pretrunas, vai kā citādi.
Pēc pušu savstarpējas vienošanās, tiesa nav nepieciešama. Jums atlīdzību izmaksās.
Bet izraisītāja transportlīdzeklim ir jābūt. To pieprasa Likums.

Mani uztrauc tas, ka nelikumīgi grib dabūt no apdrošinātāja atlīdzību.
Ko komentos raksta par to apdrošinātāja krāpnieku, kas sagūstīts sēž. Visi viņu aizstāv un par piemēru min. Bet apdrošina taču tāpēc lai palīdzētu. Apdrošinātājs komentos ar izmaksātām atlīdzībām uzbāžas.
Veidojas pretstatu cīņas sabiedrība. Pa tiešo, bez likuma.
Ja zaglis, tad slikti.
Ja piekrāpi apdrošinātāju, tad tu esi labais. Kau arī zaglis tas pats.
vārds Sallija, 6.februāris 2003 0:00
Paldies, Ērik! JūS rakstat: "Ja automobilis ir remontēts un zaudējuma nodarījuma faktu nevar pierādīt, tad nav apdrošinātāja, kas ir atlīdzības procesa virzītājs (kas atlīdzina).
Apdrošinātājiem vajag pierādījumus, uz kuriem balstīt lēmuma pieņemšanu atlīdzības lietā. "
Vai tiešām, ja vainīgais fiksi salabo mašīnu, cietušajam nav nekādu cerību uz zaudējuma atlīdzināšanu no apdrošinātāja?
Ēriks Griģis:
Fiksi labo mašīnu pēc tam, kad ir aizmucis.
Vispirms ir jābēg.
Bēgšana ir pretlikumība, tas nenākas viegli. Suns zina, ko ierijis, bet atrīt vairs nevar.
Likums saka, ka jāaptur transportlīdzeklis un jāpaliek negadījuma vietā.
Aizmukušo meklēs policija. Tāpat izraisītāja transportīdzekli.
Kad atradīs, tad būs polise, kur griezties. Ja polises nav, tad uz Satiksmes biroju.
Pēc tam pārbaudes, ekspertīzes un Lēmums.
Bēglis darīs visu lai paslēptos, jo viņš ir likumpārkāpējs.
Policija darīs visu, lai Valstī valdītu likums, bēgli noķertu un sodītu.
Eksperts izpētīs to, kas viņam tiks uzdots un atzinums būs pierādījums.
Tad iesaistīsies advokāti, viens palīdzēs bēglim, otrs - Jums, Sallij.
Cīnīsies viņi, līdz vienosies Jūsu un bēgļa interesēs. Varbūt būs Tiesa.
Tad kāds tiks sodīts, kādam atlīdzinās zaudējumus, varbūt arī ne.

To visu nosaka Likums.
Kā katra skrūvīte Likumā griežās, tas atkarīgs no rūsas. Ja rūsas ir daudz, tad nevar.
Vei bēgli ķers policija 6 vai 12 minūšu laikā, noslēgs robežas, ielās izbrauks operatīvās brigādes - es nezinu.
Es esmu eksperts.
Man būs dzelži, es tos izpētīšu un rakstīšu atzinumu.
Atzinums būs pierādījums. Likumīgs.
vārds sallija, 5.februāris 2003 0:00
Ērik! situācija: CSN izraisījušais aizbēg no CSN vietas, cietušais ziņo policijai, iesniedz prasību apdrošinātājam. Paliek neskaidrība, vai būs iespējams iegūt atlīdzību...kā gan Policija pierāda, ka aizbēgušais no CSN tiešām ir vainīgs CSN? Mašīnu taču var ātri salabot, tā ka nevar redzēt notikuma pēdas....vai tādā gadījumā cietušajam ir kādas cerības iegūt zaudējuma atlīdzināšanu no apdrošinātāja??? vai tādā gadījumā, ja Policija neidentificē CSN vainīgo, vai ir vēl kāds ceļš, kā saņemt atlīdzību?
Kā piemēram, jarīkojas, ja nav zināms CSN izraisījušā mašīnas numurs???
Atvainojos...ļoti daudz jautājumu un neskadrību...varbūt, ka varat ko līdzēt...
Cerībā uz atbildi-
Ar cieņu0
sallija
Ēriks Griģis:
Sveika Sallij, nu gan sasvilis?
1. KASKO ir nepieciešama policijas izziņa par CSNg, ir vai nav apdrošināšanas gadījums, noskaidros apdrošinātāji un pieņems pamatotu lēmumu.
2. CAOA zaudējumus atlīdzina CSNg zaudējumus izraisījušā transportlīdzekļa īpašnieka atbildības apdrošinātājs.
Vajag noteikt izraisītāja transportlīdzekli.
Policijas izziņai nav pierādījuma spēka lēmuma pieņemšanā par zaudējumu atlīdzināšanu/atteikumu.
Bet policijas iziņai, kur lēmums APK lietā pieņemts, balstoties uz eksperta atzinumu, ir pierādījuma spēks, ja tai pievieno eksperta atzinumu.
Policijai ir jādabu rokās izraisītāja transportlīdzeklis. Tad ekspertam pasūta ekspertīzi. Ja automobilis ir remontēts un zaudējuma nodarījuma faktu nevar pierādīt, tad nav apdrošinātāja, kas ir atlīdzības procesa virzītājs (kas atlīdzina).
Apdrošinātājiem vajag pierādījumus, uz kuriem balstīt lēmuma pieņemšanu atlīdzības lietā. Policijas izziņa APK lietā nav pierādījums apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai.
Eksperta atzinums ir pierādījums jebkurā no gadījumiem. Ja nepieciešams, to izmanto LAPK noteiktu jautājumu risināšanā, apdrošināšanas atlīdzības noteikšanā/atteikumā, regresa, dalītās atbildības, rupjas neuzmanības, vainas pakāpes noteikšanā, civillietās un krimināllietās.
Ja izraisītāja transportlīdzekļa reģistrācijas numurs nav zināms, tad vienīgā cietušā rīcība var kļūt nelikumīga. Pirmdienas gadījums: bēgli Rīgas pilsētā noķēra pats cietušais. Likumdošana to neparedz, tādēļ sākās "sviests", kuru CP prata atrisināt.
Ja cietuši pasažieri, bet izraisītājs aizbēdzis, tad CP formē APK protokolu, nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīts eksperts, ierosināta krimināllieta, bet atlīdzības procesu CSNg cietušām personām vada LR Satiksmes birojs.
Ja CP vai apdrošinātājs (eksperts) nevar noteikt izraisītāja transportlīdzekli, tad nav "cita ceļa" likumīgi dabūt CAOA atlīdzību.
sviests, 3.februāris 2003 0:00
Labdien!

Kaa tad buus ar to atbildi pirmdien. Interesee ievedmuita 1990.-92.gada Ford Probei.
Ēriks Griģis:
Mēs konsultējam transportlīdzekļu apdrošināšanā un pēc konsultācijām veicam tehniskās ekspertīzes, kas saistītas ar ceļu satiksmes negadījumos gūtiem zaudējumiem, ja tas ir nepieciešams.
No pirmdienas, Sviest, Tevi jau gaida katalogs un kalkulators.
Brauc ciemos, palīdzēsim iedarbināt rēķināmo brīnumu.
Aprēķina piemērs.
F-Proba GT Turbo 2,2 G-Kat 1992. Ls 1046 +100+206,28 = 1352,28
F-Proba GT Turbo 2,2 G-Kat 1991. Ls 828 +110+167,84 = 1106,84
sviests, 2.februāris 2003 0:00
Paldies par atbildi!

Diemzeel nevaru piezvaniit, jo tuvaakos 5 meenesus nebuusu Latvijaa. Varbuut Juus sajaa laikaa tomeer vareetu noskaidrot atbildi uz ieprieks uzdoto jautaajumu, luudzu!
Ēriks Griģis:
Tad pirmdien.
Bet varam dot konkreetu cenu.
Arii muitas katalogu var nopirkt pie mums. Pirmdien.
sviests, 1.februāris 2003 0:00
Vai taas cenas ERGO katalogaa ir taas pasas, no kuraam reekina ievedmuitu Latvijaa?
Ēriks Griģis:
Neesmu noskaidrojis. Juus varat pazvaniit.
vārds Saiva, 31.janvāris 2003 0:00
Paldies Ērik par iepriekšējo atbildi!
Vai Jus varētu precizēt, ko Jus domājāt ar "līdz procesa beigām daudz darāmā"? Pieteicu Apdrošināšanā atlīdzību un eksperts veica ekspertīzi, pašlaik šo lietu tālāk virza Apdrošināšanas firma. Vai man personiski arī vēl vajadzētu veikt kādas aktivitātes, lai sekmētu atlīdzības saņemšanu?
Ēriks Griģis:
Process šai gadījumā ir lēmuma pieņemšanas process zaudējumu atlīdzības noteikšanā.
Lai lēmumu pieņemtu, nepieciešams pamatojums (pierādījums) par izraisītāja transportlīdzekli. Ja šaubu nav, tad procesā nav daudz darāmā.
Ja fakti procesa virzītāju nepārliecina, tos pārbauda eksperts vai cits atbilstošs speciālists. Var būt nepieciešams CSNg izraisītāja transportlīdzeklis. Tas jāapskata, jāfotogrāfē un jānosaka bojājumu saderība abiem CSNg iesaistītiem transportlīdzekļiem. Ja būs nepieciešams, apdrošinātāji noteiks bojājumu saderības atbilstību CSNg norises mehānismam. Tehnisks bojājums izraisītāja transportlīdzeklī, kas atrodas tiešā cēloņsakarībā ar CSNg, var likt apdrošinātājiem pārbaudīt regresa prasības iespēju pret vainīgo vadītāju vai īpašnieku. Tas ir apdrošināšanas sabiedrības un tās speciālistu darbs, kas nav izdarāms vienā paņēmienā.
Darāmā daudzums ir atkarīgs no zaudējuma apstiprināšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu skaita un CSNg apstākļiem. Apdrošinātājam būtu pienākums Jūs informēt par procesa virzību.
Jānis, 30.janvāris 2003 0:00
Jau vairākkārt nācies saskarties ar OCTA polišu uzspiešanu, ziemas laikā mainoties motocikla īpašniekam.Arī Jūsu komentārs (18.03.2002.)nekādu loģisku izskaidrojumu nedod,bet loģikai vajadzētu būt.Kādam,kas pieņēmis tos absurdos punktus laikam labi samaksāts,jo sauc kā gribi-tā ir izspiešana.
Ēriks Griģis:
Jums taisnība, jēdziens "loģika" attiecas uz domāšanas procesu, nevis likumdošanas aktiem.
Loģika ir pareizas, saprātīgas un pamatotas domāšanas process.
Izspiešanas fakts ir jāpierāda. Pierādīšanu neveic ar loģiku, bet loģiskā kārtībā sakārtotiem pierādījuma faktiem.
Uz reģistrāciju vediet motociklu "kastē" un loģiski pierādiet savu taisnību.
Lai Jums veicas!
sviests, 30.janvāris 2003 0:00
Kaada ir kasko apdrosinaasanas polises cena 1990.gadaa razotai Ford Probe. Domaata apdrosinaasana "pret visu". Kaads sajaa gadiijumaa ir pasrisks - respektiivi, esmu dzirdeejis, ka pasam jaamaksaa 30 LS, kas ir it kaa dala no remontiem?
Ēriks Griģis:
Par to var gūt viedokli, izmantojot kādu no internetā publicētiem kalkulatoriem.
Vienu no KASKO kalkulatoriem varat atrast pēc adreses:
www.ergo.lv/lat/calc/kasko/
KASKO apdrošināšanas noteikumus Jums piedāvās katra apdrošināšanas sabiedrība savus. Arī polises cena un pašrisks katrai sabiedrībai atšķirsies. Vispirms izlasiet, prasiet paskaidrot nesaprotamo, salīdziniet, noskaidrojiet, par ko maksās atlīdzību un kādos gadījumos Jums atlīdzība nepienāksies.
Kad polise ir abpusēji parakstīta, tad līgums ir noslēgts.
vārds Saiva, 30.janvāris 2003 0:00
vai izdosies dabūt zaudējumu atlīdzību no Apdrošināšas firmas, ja CSN izrasaisījušais auto atstāja CSN vietu, zināms tikai vainīgā mašīnas reģistrācijas numurs, kas tika fiksēts gan CP protokolā, gan ieniegumā Apdr. firmai!
Ēriks Griģis:
Atbilstoši likumdošanas aktiem no izraisītāja transportlīdzekļa īpašnieka CAOA sabiedrības.
Ekspertam jākonstatē bojājumu saderība.
Vajadzeetu izdoties saņemt, bet līdz procesa beigām vēl daudz darāmā.
Lai Jums veicas.
zinatkarais, 27.janvāris 2003 0:00
vai pie novērtēšanas ir obligāta eksperta klātbūtne, kā saka tauta ,var sastādīt novērtēšanas aktu arī bez piedalīšanās klātienē. Vai tas atkal sanāks nelikumīgi?
Ēriks Griģis:
Pēc būtības ir atbildēts.
Ir gadījumi, kad apskatīt bojājumus vairs nav iespējams. Tad eksperts nestāda apskates protokolu, bet, atbildot uz ekspertam uzdotiem jautājumiem, norāda izmantotos dokumentus, fotogrāfijas vai materiālus.
Kate, 27.janvāris 2003 0:00
Labdien!
Mani interesee, kaa un kur var ieguut auto noveerteeshanas eksperta sertifikaatu? Paldies.
Ēriks Griģis:
Rakstiski jāpiesakās, jāiztur personas un speciālista atbilstības pārbaude eksperta prasībām pēc CV, jāmācās kursos, sekmīgi jānokārto pārbaudījuma eksāmens, jāsaņem sertifikāts.
Pieteikties varat LR Satiksmes birojā, Lomonosova ielā 9, Rīgā, vispirms piezvanot pa tālruni: 7241822.
Mājas lapa www.sb.gov.lv/
zinatkarais, 27.janvāris 2003 0:00
vai pie novērtēšanas ir obligāta eksperta klātbūtne, kā saka tauta ,var sastādīt novērtēšanas aktu arī bez piedalīšanās klātienē. Vai tas atkal sanāks nelikumīgi?
Ēriks Griģis:
Eksperts dod slēdzienu pēc uzrādītās lietas materiāliem, objekta apskates, izpētes vai izmēģinājuma rezultātiem. Noteicošais ir ekspertīzes uzdevums ekspertam, ko jautājumu veidā uzstāda procesa virzītājs.
Tehniskā ekspertīze, atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.252, ir apskate, transportlīdzekļa bojājumu un zaudējumu novērtēšana, remonta izdevumu un zaudējumu aprēķins, kā arī atbilstošo dokumentu noformēšana.
Apskate - autotransporta iepriekšējo un ceļu satiksmes negadījumā radušos bojājumu noteikšana, remonta iespēju noteikšana, slēpto bojājumu noteikšana un autotransporta papildaprīkojuma konstatēšana.
Veicot transportlīdzekļa apskati, eksperts sastāda apskates protokolu, kura atbilstību redzamajiem bojājumiem ar savu parakstu apstiprina personas, kas piedalās apskatē.
CAOA eksperts vērtē CSNg iegūtos bojājumus, slēdzienu par CSNg apstākļiem eksperts raksta pēc apstākļu noskaidrošanas un pārbaudes, ja tas viņam ir uzdots. Apstākļu noskaidrošana ir negadījuma vietas, CP APK protokola ar paskaidrojumiem izpēte, transportlīdzekļa un šķēršļa/transportlīdzekļa bojājumu saderības pārbaude, saderīgo bojājumu atbilstības pārbaude CSNg norises mehānismam. To nevar veikt bez eksperta klātbūtnes, tehniskas fotogrāfēšanas un eksperta speciālo zināšanu un palīgmateriālu izmantošanas.
Ja eksperts augstāk apskatītos gadījumos raksta slēdzienu, tam pievieno svešas fotogrāfijas, kuras uzdod par savējām, un transportlīdzekļa apskates protokolu, kas nav sastādīts ekspertam klātbūtnē apskatot transportlīdzekli, tad sanāk nelikumība.
Ja ekspertam ir dots uzdevums par uzrādītās lietas materiāliem vai pārbaudīt (ne izmainīt) servisa rēķinā uzrādītās cenas, tad, protams, slēdzienu eksperts sastāda un paraksta, atbilstoši ekspertīzei dotajam uzdevumam un uzstādītiem jautājumiem. Transportlīdzeklis ne vienmēr tad ir jāskata klātbūtnē.
zinatkarais, 21.janvāris 2003 0:00
Hei! Ne es viena tagad satraucos par krāpniecības atspēkošanu un atmaskošanu un pierādīšanu. Kā auto braucēja es gribētu vaicāt, lai Jūs izklāstītu kārtību vai kā vienmēr mīļi ieteiktu pareizo gājienu.Kādas instances jāapmeklē, lai pierādītu apdrošināšanas kompānijai, ka nēesmu neko safabricējusi, lai izmaksātu kompensāciju par autiņa bojājumiem. Bet apgriežot visu otrādāk, no aprošinātāja viedokļa , ja viņš ir pārliecināts, ka klients šmaucās? Tātad eksperts kurš nosaka skādes lielumu ir tiesīgs pats izteikt galīgo rezultātu? Ja apdrošinātāju eksperts ir devis savu "rezumē' un mani tas neapmierina, es to varu pārsūdzēt vai no otras puses arī tam ekspertam nepieciešams vēl papildus "eksperts', lai apgāztu manu taisnību?
Ēriks Griģis:
Apdrošināšanas speciālistus mēs apmācām krāpniecības pierādījumu izņemšanā un ekspertīzes sagatavošanā fakta pierādīšanai vai noraidīšanai ar pirmo reizi.
Ar ekspertīzēm ir tā, ka mums, kā "otram ekspertam" atlīdzības lietā, zvana, lai "uztaisām" zaudējumu novērtējumu, jo apdrošinātāji par maz maksā.
Tas nav pareizi. Mēs ekspertīzē pamatoti atbildam uz uzstādītiem jautājumiem.
Eksperts atbild par savu darbību - ekspertīzi, un viņam vispirms ir jānoskaidro, kas ir procesa virzītājs (kādā procesā viņš tiks iesaistīts) un vai procesā viņš ir tiesīgs sniegt savu atzinumu/atteikumu. Ja ekspertīzes pasūtītājs nevēlas noskaidrot faktus, bet saņemt lielāku atlīdzību, tad mēs noraidām ekspertīzes pasūtījumu.
Ekspertam maksā par eksperta darbu, bet nevis par to, lai cietušais saņemtu lielāku atlīdzību no apdrošinātāja.
Tādēļ mēs, kā "otrais eksperts" vispirms konsultējam klientu, iepazīstoties ar atlīdzības lietas materiāliem, tad kopīgi ar klientu lemjam par otrās ekspertīzes nepieciešamību.
Eksperts izsaka savu viedokli, par procesa virzītāja (piem. apdrošināšanas atlīdzības speciālista) uzdotiem jautājumiem (zaudējuma apjomu, CSNg negadījuma norises mehānismu, transportlīdzekļu braukšanas ātrumu pirms sadursmes u.c.), bet par gala rezultātu lemj ekspertīzes pasūtītājs.
Ja privāta persona pasūta mums otru ekspertīzi pamatoti, tad turpmākais klienta atlīdzības saņemšanas procesa virzītājs būs advokāts.
Ja "otrās ekspertīzes" rezultāti pārliecina, tad trešais eksperts nav nepieciešams. Tiesas praksē pie divu pretrunīgu ekspertīžu rezultātiem, procesa virzītājs var pieprasīt trešo, kuru var aizstāt ar komplekso.
Arī APK pārkāpuma gadījumā spriedums ir pārsūdzāms, balstoties uz eksperta atzinumu. Ja cietušā pasūtīta eksperta slēdziens ir pretrunīgs pieņemtam CP lēmumam, tad aministratīvā pārkāpuma lietvedības procesā iesaistās eksperts un advokāts. Tas attiecas gan uz CSN pārkāpumu, gan CSNg izraisīšanu.
Ja no apdrošinātāju puses vai kādas citas puses eksperta atzinums, uz kura ir balstīts apdrošinātāja vai kāda cita lēmums Jūs neapmierina, tad Jums ir tiesības to pārsūdzēt un pasūtīt otru ekspertīzi. Mēs piedāvajam konsultācijas par otrās ekspertīzes nepieciešamību, kuru ne vienmēr Jums būs jāpasūta pie mums.
Konsultācijas ir lietderīgas, lai noteiktu "cik ekspertu ir vajadzīgs, lai apgāztu Jūsu taisnību".
Austris, 17.janvāris 2003 0:00
Gribētu zināt vai CASCO apdrošināšana ir iespeejama atī tūninga mašīnām un vai tām ir kādi citi kritēriji par tās vērtību nekā parastajām mirstīgajām mašīnām? Jo Tūningā cilvēki iegulda nemazo naudu un nedod Dievs kaut kas atgadīsies, vai apdrošinātāji segs tūninga detaļlu izmaksas. Piemēram, tūninga bamperi maksā sākot no kādiem 40Ls līdz pat vairākiem tūkstošiem dolāru, vai aprošinātājs izmaksās reālo bampera vērtību, vai to kas paredzēta standartā? Jau iepriekš pateicos par atbildi.
Ēriks Griģis:
Skatoties no apdrošinātāju puses - ja esat viņiem izdevīgs klients, tad kāpēc gan ar Jums nepatirgoties.
Vērtējumu no objektīvās puses Jūs jau pats izdarījāt.
Es varu ieteikt veicamos pasākumus, lai Jūs noskaidrotu apdrošinātāja puses viedokli un "neuzrautos" uz CAOA.
1. Sarunā izvēlaties tādu apdrošināšanas pārstāvi, kas saprot un prot pieņemt lēmumu tūningotu automobiļu apdrošināšanā.
2. Sarunai sagatavojiet apmaksātos čekus par darbu un tūninga detaļām. Tie Jums var noderēt arī CAOA sakarā.
3. Izdomājiet savu pielaidi transportlīdzekļa faktiskās vērtības noteikšanā, par cik apdrošinātāju interesēs Jūs atkāpsieties no sava tūningotā automobiļa cenas.
4. KASKO līgumu apdrošinātāji savās interesēs uzlabos ar paaugstinātu prēmiju. Tāpat viņi noteiks pašrisku/franšīzi, kas varētu būt bīstamākās tikt bojātai un dārgākās tūninga detaļas cenā, lai par to neuzņemtos risku.
5. Apsveriet iespēju apdrošināt automobili KASKO bez tūninga, bet par tūningu piedāvājiet slēgt mantas apdrošināšanas papildvienošanos ar atsevišķu samaksu/piemaksu.
6. Atcerieties, ka apdrošinot savu auto, Jūs pārdodat savus riskus apdrošināšanas sabiedrībai, ir gadījumi, ka te var likt vienādības zīmi ar automobiļa pārdošanu pie noteiktiem apstākļiem.
Tādēļ apdrošināšanas sabiedrība ir jāuztver kā pircējs, bet Jums jātirgojas, jo esat savas preces (transportlīdzekļa apdrošināšanas iespēju, nosacījumu, KASKO noteikumu, prēmijas noteikšanas pazinējs) lielisks pārdevējs.

Lasītākie raksti

Jaunie raksti