Lasītāju pieredze par saviem auto

Volkswagen Scirocco 1.8 8v 1983 Novērtējums: 6 Komentāri [1]
Mans pirmais auto. Visumā jāsaka, ka ir OK, kā primais auto. Jauda pieiekama, pluss tas, ka ceļ jau no zemiem apgriezieniem, taču varētu bût labāka (pašlaik braucu ar BMW325i, un Scirocco liekas samērā nîks). Kamēr nebiju braucis ar labākām mašînām, likās labs auto, bet iekāpjot BMW domas krasi mainîjās. Scirocca mînusi:
nenormāli skaļš salons - viss grab, lētas plastmasas. Dzird visus trokšņus no bagāþnieka (kā jau hečbeks). Motoru pārāk labi dzird salonā.
Mûþdien visādas čakarēšanās ar visādiem sîkumiem, ta tas nestrādā, tad tas... Laboju gandrîz katru weekendu kautko. Ìenerators nelādē kā nākas, aizedzes atslēga regulāri čakarējas, un nestrādā ne lampas, ne pečka, ne citas ierîces (tehnoloìisks brāíis, atslēgu mainîju 2 reizes).
Piekare - vispār $^%$$. Mainîju atkārtoti gan šaras, gan pirkstus, gan stûres ābolus, nomainîju arî reiku. Neskatoties uz to, tāpat piekare drûmi grab braucot pa bedrēm (sākumā domāju, ka kautkas beigts, un mainîju visu pēc kārtas, beigās izrādîjās, ka tā tam jābût). Vēl ātrumkloíis uztaisîts debîls, bukses izdilst, uz viss ļurkājas, jaunas bukses neatradu.
Uz ceļa samērā nestabils, ir tieksme gāzelēties (kaut arî zemas riepas un gāzes amîši). Vairāk par 170 km/h neiesaku, jo kļûst baisi (tas pats ar golfu). Vēl par mînusu uzsaktu priekšpiedziņu, jo lîdz ar to auto svarojums ir vienkārši auts, priekša druumi smaga, pakaļa viegla, un spēcîgs understeering. Ar to slimo visas priekšpiedziņas mašînas, tapēc mîlu aimugures piedziņu.
Plusi: ļoti skaists auto, mauprāt, priekš tā gada. Îpaši padevusies aizmugure, priekša ne tik ļoti, bet man joprojām patîk.
Samērā ekonomisks, ja prātîgi brauc.
Laba mašîna jauniešiem, kam nav lielas pretenzijas, nav daudz naudas.
Neskatoties uz visām problēmām, mašîna viarākkārt izgāja tehnisko Rîgā ar pirmo reizi, jo tiek rûpîgi kopta.
Vispār, ja salîdzina ar ford vai opel, tad labs auto.
tigers123 @ 14.novembris 2002 0:00
Volkswagen Golf II 1,6D 1991 Novērtējums: 7 Komentāri [1]
Laba mashiina prieksh ikdienas braukshanas (ja ir diezgan daudz jaabraukaa). Atradu ar origjinaalo noskreejienu 135k Pagaidaam braucu 7 meeneshus un ir nobraukti 45 000 km. Ar motoru nekaadu probleemu nav. Arii pateerinsh ir tikai ap 5 l/100km. Mainiitas ir tikai siksnas, ellas, filtri un bremzu kluci. Sameeraa viegla vadaamiiba. Kaa negatiivo var mineet cieto piekari. Pa lauku celjiem ir kaa koka kaste. Pacik diezgan daudz tiek braukts pa sliktiem celjiem, tad saak iziet amiishi no ierindas. Peec ziemas patiik paruuseet, bet ja laiciigi to noveersh, tad tas nekaadas lielaas probleemas nesagaadaa. Bet taa visaa visumaa auto kalpo labi.
Renso @ 14.novembris 2002 0:00
Volkswagen Scirocco GTX 1.8i 1986 Novērtējums: 7 Komentāri [2]
Autiòu nopirku vasaras sâkumâ, Jûlijâ, kopâ ðis autiòð man ir ~4mçneðus, ðo èetru mçneðu laikâ esmu nobraucis ~15000 km, salîdzinot ar iepriekðçjiem atiòiem, Audi-80(1983) VW Golf(1992) ïot patîk uzrâviens un gaitas îpaðîbas, kâ arî vadâmîba ir samçrâ laba! ja runâ par vietu salonâ 'tad varçtu teikt, ka aizmugurç vispâr nav vietas, vienam cilvçkam vçl tâ, bet, ja iekâpj 3 tad visu laiku raud, ka vajagot sçdekïus uz priekðu pabîdît, bet nu tas tâ, jo es sçþu priekðâ. Òemot vçrâ vecumu, tad vizuâli no ârpuses izskatâs diezgan labi uz citu ðâ gada auto fona, paneli gan projektçjis kâds vâcu gejs : ) jo neko tik trulu vçl nebiju redzçjis.
ïoti ekonomisks, òemot vçrâ, ka 1.8 motors un normâli braucot vidçjais patçriòð ir ~6,5l(ðoseja) un 7,5 (pilsçta), bet ja cenðas braukt diezgan ieturçti un ekonomiski, tad patçriòð uz ðosejas ir ~5-5,5l/100km
ja runâ par aut apkopi, tad tâ ir lçta, 'vienîgi òemot vçrâ auto gadu un manu braukðanas stilu tas visu laiku ir jâlabo, ilgâkais ir izdevies nobraukt ~8000km bez remontiem, esmu nomainîjis gan kârbu, gan priekðçjos gultòus, gan ûdens sûkni, arî riepas âtri dilst, bet tur laikam vainîgs braucçjs : ) stûres pastiprinâtâja sûknis arî tek, reizçm problçmas ar elektrîbu, bet kopumâ viss ir ok.
domâju, ka priekð studenta ideâla maðîna, jo neprasa daudz lîdzekïu!
reizçm, gan gribâs kaut ko jaudîgâku ar, kuru 0-100km varçtu dabût kâdâs 6sec, bet ar ðo arî var daudzus 'izkabinât' jo ap 8sec var dabût 100.
user @ 14.novembris 2002 0:00
Volkswagen SCIROCCO 1981 Novērtējums: 6 Komentēt
Nu ko teikt ? Auto ir: 1981. gada VW SCIROCCO GTi 1.6
Motoriitis: 1.6i raxtaas ka 110 Zs ...
Hmm, kas labs pievienots? Ir uzmonteets zirneklis, ir samonteeti visaadi spoileri... (Sitais viss jau bija kad nopirku)
Ko pac izdariiju?
Nomainiiju prieksheejaas bremzhu kolodkas: Ls 8
Nomainiiju eljlju motoraa: Ls 12
Nomainiiju aizmureejo bremzhu sisteemu (atjaunoju) : Ls 70
Varbuut veel kas ir izdariits - iisti neatceros.
Mashiinu nopirku pa 400 $
Braucu jau kadus 7 meneshus.
Plusi : pietiekami kruts, jaudiigs utt ...
Miinusi: rijiigs (kadi 11,3 l /100 km) videeji
biezhi (regulaari) kaut kas atnjirdzas - shonedeelj pienaaca kaarta gjeneratoram.
Hmm ... briest tehniskaa - jaacer iziet : )
Bilde: ieksh lapas: http://andrisl. times. lv
andriS @ 14.novembris 2002 0:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lasītākie raksti

Jaunie raksti